Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AgGPS ® EZ-Guide ® Plus Lightbar Guidance System GPS navádění pro požitek z práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AgGPS ® EZ-Guide ® Plus Lightbar Guidance System GPS navádění pro požitek z práce."— Transkript prezentace:

1 AgGPS ® EZ-Guide ® Plus Lightbar Guidance System GPS navádění pro požitek z práce

2 2 Nástin  EZ-Guide Plus je systém pro manuální navádění strojů podle GPS světelné lišty, který používá bezplatné WAAS nebo EGNOS korekce pro určení přesných DGPS poloh …

3 3 Co je GPS?  GPS = The Global Positioning System  Soustava 28 satelitů, která poskytuje přesné informace o poloze kdekoli na Zemi Kopírováno z “GPS Navstar User’s Overview” připraveného GPS Joint Program Office, 1984

4 4 Kdo může GPS používat?  Systém je vlastněn a řízen Ministerstvem obrany USA (Department of Defense - DoD).  Provozován americkým vojenským letectvem (US Air Force).  Může být využíván celosvětově kterýmkoli civilním subjektem zdarma.  GPS systém je financován laskavostí US daňových poplatníků

5 5 Proč GPS?  GPS je efektivní nástroj protože:  GPS satelity poskytují přesné údaje o poloze a uživatelskou mobilitu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

6 6 Jak GPS funguje?  Satelity fungují jako referenční body pro výpočet Vaší aktuální polohy.  GPS přijímač měří dobu, za kterou se k němu dostane rádiový signál ze satelitu, a používá tento čas pro výpočet vzdálenosti od satelitu.  Je třeba přijímat signál nejméně ze 4 satelitů, abybylo možno vypočítat 3 D polohu (zeměpisná šířka, délka a nadmořská výška).

7 7 Korekce chyb GPS  Přesnost určení polohy GPS systémem je determinována několika zdroji chyb (např.: ionosférické vlivy, kvalita GPS hardwaru)  Použití kvalitního GPS přijímače od firmy Trimble a korekce externích chyb zlepšuje přesnost určení polohy  Dvě poulární metody pro korekci určení GPS polohy:  Diferenciální GPS (DGPS) - nejběžnější metoda  Real-Time Kinematic (RTK) - přesnější a dražší  velmi dobrá dlouhodobá opakovatelnost měření

8 8 Korekce chyb GPS

9 9 Autonomní GPS 1-5m turistika, jachting, sledování vozidel Relativní přesnost GPS (x-track error, jízda - jízda) DGPS 0.15-0.3m postřiky, setí, příprava půdy, setí, sklizeň Omnistar HP 5-10cm setí a sázení širokořád. plodin RTK Fixed 1-2cm sázení širokořádkových plodin, topogr. mapování, vyrov. povrchu pozemků

10 10 Diferenciální GPS (DGPS)  DGPS základnová stanice měří chyby GPS signálu a poskytuje korekční informaci mobilním GPS přijímačům.  Mobilní přijímač používá GPS signál + korekční informaci pro přesný výpočet aktuální polohy.  DGPS corekce mohou být vysílány ze satelitu nebo pozemního vysílače.  Zdoje DGPS korekcí jsou placené i bezplatné.

11 11 WAAS korekce  Bezplatné DGPS korekce na celém území USA  25 ground reference stations  Data from ref stations transmitted to a geo-stationary satellite (higher than GPS satellites), satellite rotates with the earth and always in-view  This satellite broadcasts correction info to roving receivers on the ground  Receiver computes its position using both GPS satellites and WAAS correction info  EZ-Guide Plus specially developed to take advantage of this FREE technology

12 12 WAAS

13 13 Omnistar HP  Placená vysoce přesná korekční metoda  K dispozici USA, Austrálii a Evropě  Integrovaný GPS přijímač EZ-Guide Plus nemůže OmniStar HP korekce používat.  Omnistat HP lze s EZ-Guide Plus lištou používat po připojení externí AgGPS 252 “chytré” antény. Systém potom lze používat pro manuální navádění při operacích vyžadující vysokou přesnost.

14 14 RTK GPS  RTK (Real Time Kinematic) GPS poskytuje milimetrovou přesnost v reálném čase.  Používá rádiové nosné frekvence pro korekci chyb.  Korekce se přenášejí vysílačkou ze základnové stanice.  Základnová stanice musí být ve vzdálenosti do max. 20 km (většinou ještě blíže).  Nákladná a komplexní technologie, jsou třeba 2 GPS přijímače a 2 vysílačky.  Integrovaný přijímač EZ-Guide Plus nemůže pracovat v RTK systému.  Pro operace spožadovanou RTK přesností je možné připojit lištu EZ-Guide Plus k externí anténě AgGPS 214 nebo AgGPS 252.

15 15 Běžné termíny v oblasti GPS Měřítko síly přijímaného satelitního signálu SNR (Signal to Noise Ratio = poměr signál k šumu) DOP (Dilution Of Precision = snížení přesnosti) Indikátor kvality GPS fixu pozice v závislosti na poloze satelitů nad obzorem

16 16 Proč používat GPS navádění?  Je lepší než pěnové značkovače:  GPS navádění se nevypařuje v horku a větrném počasí  GPS navádění nezamrzá v chladných ránech  GPS navádění nezapadne do porostu  GPS navádění neunáší vítr  GPS navádění nevyžaduje ztrátové časy s plněním pěny

17 17 Proč používat GPS navádění? - pokr.  Je lepší než mechanické diskové znamenáky  GPS navádění stojí zhruba stejně jako kvalitní odolné diskové znamenáky.  GPS navádění funguje ve vlhkých podmínkách.  Žádné poškození v příkopech, kameny či větvemi  Zlepšený výkon  snížení únavy a stresu řidičů  možnost prodloužení pracovních hodin v noci, za mlhy v prašných podmínkách  redukce vynechávek a dvojího překrytí záběru

18 18 EZ-Guide Plus pro navádění  EZ-Guide Plus je určeno pro postřiky, hnojení, přípravu půdy, měření výměr, popř. setí v obtížných podmínkách

19 19 Systém EZ-Guide Plus

20 20 EZ-Guide Plus - instalace podélná osa stroje anténa nářadí

21 21 Světelná lišta EZ-Guide Plus Volitelný integrovaný GPS přijímač**  pro kalkulaci polohy LED  pro vizuální vedení řidiče při přímých jízdách po pozemku Grafický LCD display  pro asistenci při orientaci vozidla, navádění při otáčení a navádění při jízdách po pozemku po křivkách 3 tlačítka  pro provoz a konfiguraci **Světelná lišta funguje i s dalšími Trimble AgGPS přijímači

22 22 EZ-Guide Plus GPS přijímač  Integrovaný GPS přijímač obsahuje:  12-ti kanálový vysoce výkonný a extrémně přesný GPS čip  EVEREST multipath technologii  NMEA GPS výstup pro výnosové monitory, sečky polní počítače, rozmetadla varabilních dávek atd.

23 23 Připojení externích zařízení  Externí GPS nebo externí klávesnice se připojují přímo do DE-9 konektoru na zadní straně lišty  Pro připojení obou současně potřebujete volitelný externí propojovací kabel k GPS

24 24 Tlačítka na světelné liště označení začátku a konce první jízdy na pozemku a označení souvratí resetování navádění potvrzení konfiguračních nastavení listování v konfiguračních položkách a hodnotách změna pohledu na displeji

25 25 Volitelná výbava - externí klávesnice vstup do a opuštění zoom funkcí vstup do a opuštění konfiguračních menu Pauza nebo pokračování v navádění Obsahuje také akustický alarm. stejné funkce jako tlačítka na liště

26 26 Hlavní okna na displeji  Půdorysný pohled  asistence při otáčení  Perspektivní (3D) pohled  navádění při jízdách po křivkách  Stavová obrazovka  zobrazení 4 vybraných údajů

27 27 Konfigurace EZ-Guide Plus Pro tuto funkci...stiskněte na liště: stiskněte na exter. klávesnici: vstup do konfiguracniho menu (Enter Config menu) volba konfiguracních funkcí zobrazení konfigur. hodnoty zmena nastavení potvrzení nového nastavení návrat do navádění (Return to guidance)

28 28 Konfigurace - pokrač.  kontrast a jas  jednotky a jazyk  orientatace displeje  nastavení displeje  virtuální posunutí antény

29 29 Navádění  Nechte se vést LED pro udržování správné vzdálenosti od sousední jízdy.  Stroj je ve správné pozici, svítí-li tři centrální zelené LED.  Visuální indikace situace na grafickém LCD displeji.

30 30 Modely navádění  K dispozici je 6 modelů navádění:  AB přímka  A+ přímka  Identická křivka  Adaptivní křivka  Souvrať  Centerální-pivot

31 31 Modely navádění po přímkách  A-B přímka  Označte bod A a B - začátek a konec referenční (první) jízdy - pro rovnoběžné navádění po přímkách. A B

32 32 Modely navádění po přímkách  A+ přímka  Použijte v případě mezer na pozemku (cesta, odvodňovací příkop...) nebo pro pokračování v aplikaci na přilehlém rovnoběžně orientovaném pozemku  Označte pouze bod A pro obnovení nastavení referenční linie.  Nová referenční linie je rovnoběžná s původní A-B linií a prochází novým bodem A. A

33 33 Modely navádění po křivkách  Adaptivní křivka  Každá jízda je náváděna rovnoběžně s předchozí jízdou.  Na začátku první jízdy označte bod A pro začátek definování zakřivené naváděcí linie.  Při zatočení o více než 90 o se navádění automaticky přepne do dalšího záběru.  Po označení bodu A již nemusíte mačkat žádná další tlačítka. A

34 34 Modely navádění po křivkách  Identická křivka  Každá jízda je naváděna rovnoběžně s první jízdou  Označte bod A a B - začátek a konec referenční (první) jízdy - pro definování zakřivené naváděcí linie.  Při zatočení o více než 90 o se navádění automaticky přepne do dalšího záběru.  Po zaznamenání začátku a konce první jízdy již nemusíte mačkat žádné tlačítko. A B

35 35 Model navádění na souvrati  Pro navádění po přímkách se záznamem souvratí.  Zaznamenejte alespoň jedno objetí souvrati (označte začátek a konec souvraťové jízdy) a poté označte počátek a konec první přímé jízdy (body A a B) uvnitř pozemku.  Je-li poslední strana souvrati přímá, můžete označit body A a B již při dokončování poslední souvraťové jízdy.  Můžete také pokračovat v jízdě ve tvaru spirály doprava až do středu pozemku bez přímých jízd. A B

36 36 Model navádění centerální pivot  Navádění po kruhových obloucích na pozemcích s centrálním pivotem  Pozemek musí mít tvar půlkruhu až celého kruhu.

37 37 Resetování navádění  Resetování (vymazání) navádění:  V mapovém okně stiskněte:  Zvolte model navádění a stiskněte:  Potvrďte šířku záběru a stiskněte:

38 38 Konfigurace nastavení navádění  Stačí provést jednou  Je třeba nakonfigurovat:  LED mode - modus navádění  LED spacing - rozteč LED  Look ahead - předstih výpočtu polohy  Status text - stavový text

39 39 Pauza a pokračování v navádění  Pauza/pokračování  Můžete opustit pozemek a vrátit se zpět na stejné místo  Zvolte Pause/Resume z konfiguračního menu nebo stiskněte na externí klávesnici

40 40 Zoom  V okně ZOOM stiskněte nebo pro změnu měřítka.  Vstup do okna ZOOM:  Tiskněte opakovaně až se objeví “ZOOM”, pak stiskněte:  Máte-li externí klávesnici, stiskněte:

41 41 Upozornění  Upozornění na souvrať (Headland Warning)  upozornění na vjezd do plochy souvrati  Je možné nastavit předstih upozornění před vjezdem do souvrati.  Upozornění na příliš velkou vzdálenost od správné polohy (Offline Warning)  upozornění na překročení off-line limitu  výchozí nastavení = vypnuto (0 cm offline)  Upozornění na nízkou přesnost navádění (Low Accuracy Warning)  může upozorňovat na ztrátu DGPS  Blikající upozornění na obrazovce a zvukový alarm (je- li připojen a zpřístupněn)

42 42 Alarm  Zabudován ve volitelné externí klávesnici.  Can wire in an external alarm if required  Pro zapnutí zvukového alarmu použijte konfigurační funkci Zvukový alarm (Audible Warning)

43 43 Flexibilní konfigurace  Swath width = šířka záběru  Display config = konfig. displeje  Contrast/brightness = kontr./jas  LED mode = modus LED navádění  LED spacing = citlivost LED navádění  Headland warning = upozornění na souvrať  Offline warning = upozornění na chybu polohy jízdy  Antenna offset = posun. antény  Look ahead = výhled dopředu  Lightbar mount = montáž lišty  Status text = stavový text  Data port settings = nastavení datového portu  Low acc warning = upozornění na nízkou přesnost GPS polohy  Audible warning = zvukové upozornění  Units = jednotky  Language = jazyk  Defaults = výchozí nastavení

44 44 GPS configurace a diagnostika  GPS diagnostika přímo na světelné liště  Výchozí nastavení jsou optimalizována pro navádění.  GPS konfigurace by neměla být potřeba.  Micméně program AgRemote umožňuje pokročilou GPS konfiguraci a diagnostiku, je-li to třeba.

45 45 Možnosti rozšíření  AgGPS EZ-Map  Mapování hranic pozemku, odecítání neproduktivní výmery  Príprava vzorkovacích mrížek a navigace do vzorkovacího místa  Mapování bodu, linií a ploch s atributy  Automatický záznam pokrytí pozemku aplikací pres spínac  Záznam a zobrazení pokrytí pozemku aplikací pro možnost opravy vynechávek ješte pred opuštením pozemku  Import map z množství softwaru  EZ-Map + odolný Recon display k dispozici od Q2 2004

46 46 Možnosti rozšíření - pokrač.  AgGPS FieldManager  Odolný AgGPS 170 hardware  Stejné funkce jako AgGPS EZ-Map  Rozšírené možnosti navádení (model “závodní dráha” aj.)  Guidance to line and area features to form rice field levees, lay subsurface drainage, or perform land leveling  Podpora pro kontrolery variabilní aplikace  Záznam “as-applied” dávek pro verifikaci aplikace  Pracuje s Autopilotem

47 47 Možnosti rozšíření - pokrač.  AgGPS Autopilot lightbar only system (LBO) - Autopilot pouze se světelnou lištou (bez počítače)  DGPS, Omnistar HP nebo RTK automatické řízení  Světelná lišta EZ-Guide Plus nyní s LBO Autopilotem pouze emuluje lištu AgGPS 21A  Později (2004/2005) lišta EZ-Guide Plus bude pravděpodobně zobrazovat grafiku a umožní s Autopilotem jízdy po křivkách


Stáhnout ppt "AgGPS ® EZ-Guide ® Plus Lightbar Guidance System GPS navádění pro požitek z práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google