Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AgGPS® EZ-Guide® Plus Lightbar Guidance System

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AgGPS® EZ-Guide® Plus Lightbar Guidance System"— Transkript prezentace:

1 AgGPS® EZ-Guide® Plus Lightbar Guidance System
GPS navádění pro požitek z práce

2 Nástin EZ-Guide Plus je systém pro manuální navádění strojů podle GPS světelné lišty, který používá bezplatné WAAS nebo EGNOS korekce pro určení přesných DGPS poloh …

3 Co je GPS? GPS = The Global Positioning System
Soustava 28 satelitů, která poskytuje přesné informace o poloze kdekoli na Zemi Kopírováno z “GPS Navstar User’s Overview” připraveného GPS Joint Program Office, 1984

4 Kdo může GPS používat? Systém je vlastněn a řízen Ministerstvem obrany USA (Department of Defense - DoD). Provozován americkým vojenským letectvem (US Air Force). Může být využíván celosvětově kterýmkoli civilním subjektem zdarma. GPS systém je financován laskavostí US daňových poplatníků

5 Proč GPS? GPS je efektivní nástroj protože:
GPS satelity poskytují přesné údaje o poloze a uživatelskou mobilitu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

6 Jak GPS funguje? Satelity fungují jako referenční body pro výpočet Vaší aktuální polohy. GPS přijímač měří dobu, za kterou se k němu dostane rádiový signál ze satelitu, a používá tento čas pro výpočet vzdálenosti od satelitu. Je třeba přijímat signál nejméně ze 4 satelitů, abybylo možno vypočítat 3 D polohu (zeměpisná šířka, délka a nadmořská výška).

7 Korekce chyb GPS Přesnost určení polohy GPS systémem je determinována několika zdroji chyb (např.: ionosférické vlivy, kvalita GPS hardwaru) Použití kvalitního GPS přijímače od firmy Trimble a korekce externích chyb zlepšuje přesnost určení polohy Dvě poulární metody pro korekci určení GPS polohy: Diferenciální GPS (DGPS) - nejběžnější metoda Real-Time Kinematic (RTK) - přesnější a dražší velmi dobrá dlouhodobá opakovatelnost měření

8 Korekce chyb GPS

9 Relativní přesnost GPS (x-track error, jízda - jízda)
RTK Fixed 1-2cm sázení širokořádkových plodin, topogr. mapování, vyrov. povrchu pozemků Autonomní GPS 1-5m turistika, jachting, sledování vozidel Omnistar HP 5-10cm setí a sázení širokořád. plodin DGPS m postřiky, setí, příprava půdy, setí, sklizeň

10 Diferenciální GPS (DGPS)
DGPS základnová stanice měří chyby GPS signálu a poskytuje korekční informaci mobilním GPS přijímačům. Mobilní přijímač používá GPS signál + korekční informaci pro přesný výpočet aktuální polohy. DGPS corekce mohou být vysílány ze satelitu nebo pozemního vysílače. Zdoje DGPS korekcí jsou placené i bezplatné.

11 WAAS korekce Bezplatné DGPS korekce na celém území USA
25 ground reference stations Data from ref stations transmitted to a geo-stationary satellite (higher than GPS satellites), satellite rotates with the earth and always in-view This satellite broadcasts correction info to roving receivers on the ground Receiver computes its position using both GPS satellites and WAAS correction info EZ-Guide Plus specially developed to take advantage of this FREE technology

12 WAAS

13 Omnistar HP Placená vysoce přesná korekční metoda
K dispozici USA, Austrálii a Evropě Integrovaný GPS přijímač EZ-Guide Plus nemůže OmniStar HP korekce používat. Omnistat HP lze s EZ-Guide Plus lištou používat po připojení externí AgGPS 252 “chytré” antény. Systém potom lze používat pro manuální navádění při operacích vyžadující vysokou přesnost.

14 RTK GPS RTK (Real Time Kinematic) GPS poskytuje milimetrovou přesnost v reálném čase. Používá rádiové nosné frekvence pro korekci chyb. Korekce se přenášejí vysílačkou ze základnové stanice. Základnová stanice musí být ve vzdálenosti do max. 20 km (většinou ještě blíže). Nákladná a komplexní technologie, jsou třeba 2 GPS přijímače a 2 vysílačky. Integrovaný přijímač EZ-Guide Plus nemůže pracovat v RTK systému. Pro operace spožadovanou RTK přesností je možné připojit lištu EZ-Guide Plus k externí anténě AgGPS 214 nebo AgGPS 252.

15 Běžné termíny v oblasti GPS
Indikátor kvality GPS fixu pozice v závislosti na poloze satelitů nad obzorem DOP (Dilution Of Precision = snížení přesnosti) Měřítko síly přijímaného satelitního signálu SNR (Signal to Noise Ratio = poměr signál k šumu)

16 Proč používat GPS navádění?
Je lepší než pěnové značkovače: GPS navádění se nevypařuje v horku a větrném počasí GPS navádění nezamrzá v chladných ránech GPS navádění nezapadne do porostu GPS navádění neunáší vítr GPS navádění nevyžaduje ztrátové časy s plněním pěny

17 Proč používat GPS navádění? - pokr.
Je lepší než mechanické diskové znamenáky GPS navádění stojí zhruba stejně jako kvalitní odolné diskové znamenáky. GPS navádění funguje ve vlhkých podmínkách. Žádné poškození v příkopech, kameny či větvemi Zlepšený výkon snížení únavy a stresu řidičů možnost prodloužení pracovních hodin v noci, za mlhy v prašných podmínkách redukce vynechávek a dvojího překrytí záběru

18 EZ-Guide Plus pro navádění
EZ-Guide Plus je určeno pro postřiky, hnojení, přípravu půdy, měření výměr, popř. setí v obtížných podmínkách

19 Systém EZ-Guide Plus

20 EZ-Guide Plus - instalace
podélná osa stroje anténa nářadí

21 Světelná lišta EZ-Guide Plus
Volitelný integrovaný GPS přijímač** pro kalkulaci polohy LED pro vizuální vedení řidiče při přímých jízdách po pozemku 3 tlačítka pro provoz a konfiguraci Grafický LCD display pro asistenci při orientaci vozidla, navádění při otáčení a navádění při jízdách po pozemku po křivkách **Světelná lišta funguje i s dalšími Trimble AgGPS přijímači

22 EZ-Guide Plus GPS přijímač
Integrovaný GPS přijímač obsahuje: 12-ti kanálový vysoce výkonný a extrémně přesný GPS čip EVEREST multipath technologii NMEA GPS výstup pro výnosové monitory, sečky polní počítače, rozmetadla varabilních dávek atd.

23 Připojení externích zařízení
Externí GPS nebo externí klávesnice se připojují přímo do DE-9 konektoru na zadní straně lišty Pro připojení obou současně potřebujete volitelný externí propojovací kabel k GPS

24 Tlačítka na světelné liště
listování v konfiguračních položkách a hodnotách změna pohledu na displeji označení začátku a konce první jízdy na pozemku a označení souvratí resetování navádění potvrzení konfiguračních nastavení

25 Volitelná výbava - externí klávesnice
vstup do a opuštění konfiguračních menu stejné funkce jako tlačítka na liště Pauza nebo pokračování v navádění vstup do a opuštění zoom funkcí Obsahuje také akustický alarm.

26 Hlavní okna na displeji
Půdorysný pohled asistence při otáčení Perspektivní (3D) pohled navádění při jízdách po křivkách Stavová obrazovka zobrazení 4 vybraných údajů

27 Konfigurace EZ-Guide Plus
Pro tuto funkci ... stiskněte na liště: stiskněte na exter. klávesnici: vstup do konfiguracniho menu (Enter Config menu) volba konfiguracních funkcí zobrazení konfigur. hodnoty zmena nastavení potvrzení nového nastavení návrat do navádění (Return to guidance)

28 Konfigurace - pokrač. kontrast a jas jednotky a jazyk
orientatace displeje nastavení displeje virtuální posunutí antény

29 Navádění Nechte se vést LED pro udržování správné vzdálenosti od sousední jízdy. Stroj je ve správné pozici, svítí-li tři centrální zelené LED. Visuální indikace situace na grafickém LCD displeji.

30 Modely navádění K dispozici je 6 modelů navádění: AB přímka A+ přímka
Identická křivka Adaptivní křivka Souvrať Centerální-pivot

31 Modely navádění po přímkách
A-B přímka Označte bod A a B - začátek a konec referenční (první) jízdy - pro rovnoběžné navádění po přímkách. B A

32 Modely navádění po přímkách
A+ přímka Použijte v případě mezer na pozemku (cesta, odvodňovací příkop ...) nebo pro pokračování v aplikaci na přilehlém rovnoběžně orientovaném pozemku Označte pouze bod A pro obnovení nastavení referenční linie. Nová referenční linie je rovnoběžná s původní A-B linií a prochází novým bodem A. A

33 Modely navádění po křivkách
Adaptivní křivka Každá jízda je náváděna rovnoběžně s předchozí jízdou. Na začátku první jízdy označte bod A pro začátek definování zakřivené naváděcí linie. Při zatočení o více než 90o se navádění automaticky přepne do dalšího záběru. Po označení bodu A již nemusíte mačkat žádná další tlačítka. A

34 Modely navádění po křivkách
Identická křivka Každá jízda je naváděna rovnoběžně s první jízdou Označte bod A a B - začátek a konec referenční (první) jízdy - pro definování zakřivené naváděcí linie. Při zatočení o více než 90o se navádění automaticky přepne do dalšího záběru. Po zaznamenání začátku a konce první jízdy již nemusíte mačkat žádné tlačítko. B A

35 Model navádění na souvrati
Pro navádění po přímkách se záznamem souvratí. Zaznamenejte alespoň jedno objetí souvrati (označte začátek a konec souvraťové jízdy) a poté označte počátek a konec první přímé jízdy (body A a B) uvnitř pozemku. Je-li poslední strana souvrati přímá, můžete označit body A a B již při dokončování poslední souvraťové jízdy. Můžete také pokračovat v jízdě ve tvaru spirály doprava až do středu pozemku bez přímých jízd. A B

36 Model navádění centerální pivot
Navádění po kruhových obloucích na pozemcích s centrálním pivotem Pozemek musí mít tvar půlkruhu až celého kruhu.

37 Resetování navádění Resetování (vymazání) navádění:
V mapovém okně stiskněte: Zvolte model navádění a stiskněte: Potvrďte šířku záběru a stiskněte:

38 Konfigurace nastavení navádění
Stačí provést jednou Je třeba nakonfigurovat: LED mode - modus navádění LED spacing - rozteč LED Look ahead - předstih výpočtu polohy Status text - stavový text

39 Pauza a pokračování v navádění
Pauza/pokračování Můžete opustit pozemek a vrátit se zpět na stejné místo Zvolte Pause/Resume z konfiguračního menu nebo stiskněte na externí klávesnici

40 Zoom V okně ZOOM stiskněte nebo pro změnu měřítka. Vstup do okna ZOOM:
Tiskněte opakovaně až se objeví “ZOOM”, pak stiskněte: Máte-li externí klávesnici, stiskněte:

41 Upozornění Blikající upozornění na obrazovce a zvukový alarm (je-li připojen a zpřístupněn) Upozornění na souvrať (Headland Warning) upozornění na vjezd do plochy souvrati Je možné nastavit předstih upozornění před vjezdem do souvrati. Upozornění na příliš velkou vzdálenost od správné polohy (Offline Warning) upozornění na překročení off-line limitu výchozí nastavení = vypnuto (0 cm offline) Upozornění na nízkou přesnost navádění (Low Accuracy Warning) může upozorňovat na ztrátu DGPS

42 Alarm Zabudován ve volitelné externí klávesnici.
Can wire in an external alarm if required Pro zapnutí zvukového alarmu použijte konfigurační funkci Zvukový alarm (Audible Warning)

43 Flexibilní konfigurace
Swath width = šířka záběru Display config = konfig. displeje Contrast/brightness = kontr./jas LED mode = modus LED navádění LED spacing = citlivost LED navádění Headland warning = upozornění na souvrať Offline warning = upozornění na chybu polohy jízdy Antenna offset = posun. antény Look ahead = výhled dopředu Lightbar mount = montáž lišty Status text = stavový text Data port settings = nastavení datového portu Low acc warning = upozornění na nízkou přesnost GPS polohy Audible warning = zvukové upozornění Units = jednotky Language = jazyk Defaults = výchozí nastavení

44 GPS configurace a diagnostika
GPS diagnostika přímo na světelné liště Výchozí nastavení jsou optimalizována pro navádění. GPS konfigurace by neměla být potřeba. Micméně program AgRemote umožňuje pokročilou GPS konfiguraci a diagnostiku, je-li to třeba.

45 Možnosti rozšíření AgGPS EZ-Map
Mapování hranic pozemku, odecítání neproduktivní výmery Príprava vzorkovacích mrížek a navigace do vzorkovacího místa Mapování bodu, linií a ploch s atributy Automatický záznam pokrytí pozemku aplikací pres spínac Záznam a zobrazení pokrytí pozemku aplikací pro možnost opravy vynechávek ješte pred opuštením pozemku Import map z množství softwaru EZ-Map + odolný Recon display k dispozici od Q2 2004

46 Možnosti rozšíření - pokrač.
AgGPS FieldManager Odolný AgGPS 170 hardware Stejné funkce jako AgGPS EZ-Map Rozšírené možnosti navádení (model “závodní dráha” aj.) Guidance to line and area features to form rice field levees, lay subsurface drainage, or perform land leveling Podpora pro kontrolery variabilní aplikace Záznam “as-applied” dávek pro verifikaci aplikace Pracuje s Autopilotem

47 Možnosti rozšíření - pokrač.
AgGPS Autopilot lightbar only system (LBO) - Autopilot pouze se světelnou lištou (bez počítače) DGPS, Omnistar HP nebo RTK automatické řízení Světelná lišta EZ-Guide Plus nyní s LBO Autopilotem pouze emuluje lištu AgGPS 21A Později (2004/2005) lišta EZ-Guide Plus bude pravděpodobně zobrazovat grafiku a umožní s Autopilotem jízdy po křivkách


Stáhnout ppt "AgGPS® EZ-Guide® Plus Lightbar Guidance System"

Podobné prezentace


Reklamy Google