Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21 Renesance Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21 Renesance Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1

2 21 Renesance Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

3 Renesance ( z fr. renaissance = znovuzrození, obnovení): umělecký a myšlenkový směr, jímž se lidé vymaňovali ze středověkého způsobu myšlení; vznikla na přelomu 13. a 14. stol. v Itálii, přetrvala až do 16. století; chtěla obrodit člověka za pomoci obnovení kultury antických národů Řeků a Římanů; prosazuje rozvoj přírodních věd a věd o člověku; hlásá kult smyslů, příklon k radostem pozemského života, zájem soustřeďuje na člověka. Humanismus (lat. humanus = lidský) myšlenkový směr zdůrazňující lidskou důstojnost a svobodný rozvoj osobnosti.

4 Historické souvislosti renesance: - vzkvétá obchod – bohaté měšťanstvo se stává největší společenskou silou, bohatí obchodníci a bankéři z Florencie (např. Mediceové) podporují umělce i studium minulosti; -dochází k přírodním a astronomickým objevům (Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Giordano Bruno, Ján Jesenius aj.); -uskutečňuje se řada zámořských plaveb; - dochází ke geografickým objevům (objevení Ameriky); -1445 vynález knihtisku – Němec Johann Gutenberg; -reformace (lat. reformare = přetvářet, obnovovat) - hnutí, jehož cílem bylo omezit moc římskokatolické církve a odstranit nedostatky, které se v ní rozmohly.

5 Renesanční architektura: -vrací se k antickému a románskému umění; -převládly stavby světské (měšťanské domy a paláce, venkovské vily s letohrádky, zámky s velkoryse řešenými zahradami); -důraz je kladen na harmonii, souměrnost, vodorovné pravoúhlé linie; -objevují se jónské sloupy, podloubí, kopule; -fasády jsou zdobené tzv. sgrafity; Významní architekti : Filippo Brunelleschi (kupole dómu Santa Maria del Fiore ve Florencii); Donato Bramante ( zahájil stavbu chrámu sv. Petra v Římě, na ní pokračovali Raffael Santi a Michelangelo Buonarroti ).

6 Dóm Santa Maria del Fiore ve Florencii

7 Chrám sv. Petra ve Vatikánu

8 Zámek Chambord ve Francii

9 Zámek ve Fontainebleau (Francie)

10 České renesanční stavby: Zámek Častolovice

11 Zámek Opočno

12 Belvedér, Letohrádek královny Anny

13 Letohrádek Hvězda

14 Zámek Červená Lhota

15 Náměstí v Telči

16 Nové Město nad Metují

17 Renesanční malířství a sochařství: - objev perspektivy; - návrat k přírodě; - zpodobení krásy lidského těla; - objev techniky olejomalby. Slavní malíři: Itálie: Sandro Botticelli Leonardo da Vinci Michelangelo Buonarroti Raffael Santi Tizian Nizozemsko: Hieronymus Bosch Pietr Brueghel Německo: Albrecht Dürer Španelsko: El Greco

18 Sandro Botticelli (1445 – 1510) Zrození Venuše

19 Sandro Botticelli Primavera

20 Leonardo da Vinci (1452 – 1519) Mona Lisa

21 Leonardo da Vinci Dáma s hranostajem

22 Leonardo da Vinci: Vitruvian (kresba znázorňuje ideál harmonie těla a ducha, jeden z hlavních principů humanismu)

23 Leonardo da Vinci Poslední večeře

24 Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564) Sixtinská kaple

25 Strop Sixtinské kaple

26 Sixtinská kaple – Poslední soud (oltářní stěna)

27 Sixtinská kaple Rozdělení vod (detail klenby)

28 Sixtinská kaple Stvoření Adama (detail klenby)

29 Michelangelo Buonarroti David

30 Michelangelo Buonarroti Pieta v bazilice sv. Petra ve Vatikánu

31 Raffael Santi (1483 – 1564) Athénská škola

32 Raffael Santi Sixtinská Madona Tři Grácie

33 Tizian (1488 – 1576) Danae a zlatý déšť

34 Tizian Venuše urbinská

35 Hieronymus Bosch (1450 – 1516) Zahrada pozemských rozkoší

36 Hieronymus Bosch Léčba bláznovství

37 Pieter Brueghel (1525 – 1569) Dětské hry

38 Albrecht Dürer (1471 – 1528) Autoportréty 1488 1500

39 Albrecht Dürer Růžencová slavnost

40 El Greco ( 1541 – 1614) Pohled na Toledo

41 El Greco Laokoón

42 Kontrolní test: 1.Kdy a ve které zemi vzniká renesance? 2.Co znamená pojem reformace? 3.Který architekt vytvořil kupoli dómu ve Florencii? 4.Uveďte tři české renesanční stavby. 5.Kdo je autorem fresek v Sixtinské kapli? 6.Kdo namaloval obraz Dáma s hranostajem? 7.Kdo je autorem obrazu Zahrada pozemských rozkoší? 8.Jak se jmenoval nejznámější německý renesanční malíř? 9.Kdo vytvořil obraz Zrození Venuše? 10.Jak se jmenuje nejslavnější španělský renesanční malíř?

43 Řešení: 1.13. – 14. století, Itálie 2.hnutí, které usiluje o nápravu poměrů v římskokatolické církvi 3.Filippo Brunelleschi 4.Belveder, zámky Opočno, Častolovice aj. 5.Michelangelo Buonarroti 6.Leonardo da Vinci 7.Hieronymus Bosch 8.Albrecht Dürer 9.Sandro Botticelli 10.El Greco

44 Seznam použitých pramenů: Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol, DIDAKTIS, Brno 2008 Sárk özi, Radek: Elektronická učebnice literatury, Abeceda, o. s., Most Sochrová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy, FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1995 Soukal, Josef: Přehled dějin literatury 1, SPN, Praha 2006 Veselý, Zdeněk: Přehled učiva k maturitní zkoušce z dějepisu, Fortuna, Praha 2001 http://cs.wikipedia.org/wiki/ www.gsosfm.cz/renesance.ppt http://www.cojeco.cz/ http://www.francie.iipardubice.cz/ http://virtualniprohlidky.cz/ 21 Renesance Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "21 Renesance Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google