Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROUSÍNOV PRÁCE Z PŘEDMĚTU: ATELIÉRY A PRAKTIKA Mgr. IV. Bc. Jitka Večeřová, V. ročník ZaKA, Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc. Mendelova zemědělská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROUSÍNOV PRÁCE Z PŘEDMĚTU: ATELIÉRY A PRAKTIKA Mgr. IV. Bc. Jitka Večeřová, V. ročník ZaKA, Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc. Mendelova zemědělská."— Transkript prezentace:

1 ROUSÍNOV PRÁCE Z PŘEDMĚTU: ATELIÉRY A PRAKTIKA Mgr. IV. Bc. Jitka Večeřová, V. ročník ZaKA, Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Ústav Biotechniky zeleně

2 Město Rousínov leží na úpatí jihovýchodní okrajové části Drahanské vrchoviny v údolí na pravém břehu potoka Rakovce cca 7 km na sever od Slavkova, 25 km východně od Brna na státní silnici z Brna do Olomouce, na 216. kilometru dálnice z Brna do Olomouce. Městem prochází železniční trať z Brna do Přerova. Nadmořská výška je 241 m. Výměra katastrálního území:2305 ha Počet obyvatel: 4913, průměrný věk 39, v produktivním věku 3000 Jeho místními částmi jsou dnes i Čechyně, Královopolské Važany, Kroužek, Slavíkovice, Rousínovec a Vítovice.

3 Slavíkovice Rousínovec Rousínov Čechyně Milionový projekt Královopolské Važany

4 Historie Rousínova První písemná zmínka o existenci obce Rousínov je z roku 1222 Rousínov se začal vytvářet pro svou výhodnou polohu podél silnice z Brna do Olomouce První období rozkvětu královského města je od 14. století, kdy se stává významnou obchodní křižovatkou K dalšímu rozmachu města dochází po 30ti leté válce. Je zde doloženo mnoho řemesel, která souvisela s čilým ruchem na silnici z Brna do Olomouce. S ním je spojeno i provozování 8 zájezdních hostinců. Významu začíná nabývat obchod, který je ovšem ve velké většině v rukou židů, kteří již v této době tvoří nematou část obyvatelstva. 19. století významně poznamenalo vývoj města díky stavbě železnice. Rousínov přichází o hlavní zdroj obživy – o formanskou dopravu. Obyvatelstvo se rychle obrací, a to na nábytkářství, jímž je Rousínov proslulý dodnes

5 Přírodní podmínky Město Rousínov leží na úpatí jihovýchodní okrajové části Drahanské vrchoviny, která vyplňuje největší plochu z celé Brněnské vrchoviny Jedná se o krasovou oblast Půdy jsou výživné hnědozemě a černozemě Rousínov se rozkládá v nadmořské výšce kolem 300 m n. m., nejvyšším vrchem v blízkém okolí je Uhlíř (360 m n. m.) poněkud dále je Červený vrch (535 m n. m.) Rousínovem protéká potok Rakovec, do něho se přímo v městě vlévá potok Harovanský a Vítkovický. Lokalita patří k úmoří Černého moře Klimaticky náleží Rousínov do teplé oblasti T2

6 ČÁST 2. – MILIONOVÝ PROJEKT – Lesopark Rousínov Rozloha určeného území je cca 8 ha Lokalita leží na jihozápadním okraji Rousínova, v těsném sousedství městské části Rousínovec. Ze severu a východu je ohraničena potokem Rakovcem, severozápadní hranici tvoří cesta na hřbitov, z jihu je místo vymezeno polní cestou V současnosti se v dané lokalitě nachází pouze více či méně využívaná zemědělská půda a břehové porosty potoka Rakovce, stavby skleníků jsou dnes již nefunkční a budou zbořeny. Velká část lokality je záplavovým územím potoka Rakovce. Jedná se o rovinatý terén, v podstatě nivu potoka

7 Současný stav - fotodokumentace Pohled od hřiště

8 LOKALITA, V POZADÍ KOSTEL SV. VÁCLAVA NOVÁ VÝSTAVBA ZA RAKOVCEM POHLED NA ÚZEMÍ OD POTOKA SOUČASNÁ „LÁVKA“

9 SOUKROMÁ ZAHRADA A DŮM SKLENÍKY A BÝVALÉ ZAHRADNICTVÍ BUDOVA ZAHRADNICTVÍ OD POTOKA OVOCNÝ SAD

10 ZAHRADNICTVÍ A SKUPINY JEHLIČNANŮ STŘÍBRNÉ SMRKY U POTOKA PINUS STROBUS

11 Přístup na lokalitu náměstí lokalita Přístupové cesty

12 Současný stavNavrhovaný stav

13 Provozní vztahy Hlavní přístupové trasy (i pro motorová vozidla) Hlavní komunikace (průjezdná i automobilem) Pěší přístupové trasy Hlavní cesta lesoparkem Vedlejší cesta lesoparkem Vstupy do areálu

14 Funkční členění Soukromá zahrada Rybník Ovocný sad s posezením Zázemí, příležitostné občerstvení Rekreační louka s dětským koutkem Porosty Aleje Květnatá louka se soliterními stromy Protipovodňový val Rekreační louka u rybníka

15 Perspektivní pohled

16 Řezopohledy

17 BILANCE PLOCH Současný stav Navrhovaný stav Prvek plocha v m 2 Plocha porostů včetně náletů9624 Polní cesta3860 Ruderální porosty55978 0rná půda10000 Celkem veřejný prostor79462 Soukromý pozemek3900 Celkem83362 Prvek plocha v m 2 Plocha porostů21184 Z toho nové13134 Trávník rekreační9830 Trávník luční22962 Asfalt6482 Štěrk300 Dětské hřiště150 Rybník5420 Celkem veřejný prostor79462 Soukromý pozemek3900 Celkem83362

18 Postup při realizaci Pracovní operacepočet jedn otka Odstranění ruderálních porostů 1Mechanické odstranění ruderálního porostu 55978,0 0m2m2 2 Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100mm a výšky nad 1 m a odstraněním pařezu.350,00m2m2 3Kácení nevhodných dřevin 4Kácení listnatých stromů kvůli výstavbě rybníku44,00ks 5Kácení jehličnatých stromů14,00ks Vybudování rybníku a protipovodňového valu 6Vybudování rybníku8130,00m3m3 7Vybudování valu a jeho zpevnění vrbovými plůtky220,00m2m2 Výstavba komunikací (samostatný projekt) 8Sejmutí ornice do hloubky 200 mm497.4m3m3 9Výstavba asfaltových komunikací s betonovým obrubníkem oboustranně podepřeným6167,00m2m2 10Vyvýšení komunikací nad terén - před výstavbou základ, po výstavbě boky779,00m2m2 Zřízení výklenků pro lavičky a odpadkové koše a umístění laviček a košů 11Sejmutí ornice do hloubky 200 mm11,20m3m3 12Přemístění ornice do vzdálenosti 100 m ( k protipovodňovému valu)11,20m3m3 13Podklad z kameniva fr. 32-63, po zhutnění tl. 80 mm4,48m3m3 14Podsyp ze štěrkopísku po zhutnění tl. 60 mm,3,36m3m3 15 Osazení obrubníku chodníkového betonového bez boční opěry do lože z kameniva - ABO 15-10 ( 1000 x 80 x 200)116,00m 16 Kladení dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva se zasypáním spár pískem - dlaždice Holland, (200 x 100 x 60)26,80m2 17Umístění laviček a jejich ukotvení20,00ks 18Umístění odpadkových košů a jejich ukotvení16,00ks Vytvoření štěrkové plochy pro odpočivadlo 19Sejmutí ornice do hloubky 200 mm6,20m3m3 20Přemístění ornice do vzdálenosti 500 m ( k protipovodňovému valu)6,20m3m3 21Kryt ploch pro tělovýchovu, štěrkový31,00m2m2 Vytvoření dětského hřiště 22úprava pozemku horniny 3 s přemístěním na vzdálenost 60 m25,00m3m3 23Vytvoření drenáží250,00m2m2 24Kotvení atrakcí10,00Ks 25Umístění dřevní štěpky250,00m2m2 Příprava půdy 26Obdělání půdy oráním do hloubky přes 100 mm v rovině 59478,0 0m2m2 27Obdělání půdy rotavátorování v rovině 59478,0 0m2m2 28Obdělání půdy vláčením v rovině 59478,0 0m2m2 29Obdělání půdy rytím6500,00m2m2 30Obdělání půdy hrabáním6500,00m2m2 Výsadba porostů 31Kopání jamek pro výsadbu lesních dřevin v nezabuřeněné zemině o prům. 0,35 a hloubce 0,3510945ks 32Výsadba lesních dřevin o výšce nad 60 cm10945ks 33Vybudování oplocení jako ochrana před okusem zvěří732,00m Výsadba alejí a soliterních dřevin 34Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy220ks 35Výsadba stromu bez balu při výšce kmene 1,8 - 2,5 m se zalitím214,OOks 36 Ukotvení dřeviny třemi kůly s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při délce kůlů přes 2m214,00ks 37Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě214ks 38Výsadba stromy s balem o prům. 500 - 600 mm6,00ks 39Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délky kůlů 2-3 m6,00ks Dosadba ovocného sadu 40Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy12,00ks 41Výsadba stromu bez balu při výšce kmene do 1,8 se zalitím12,00ks 42Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délky kůlů 2-3 m12,00ks 43Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě12,00ks Založení trávníku lučního výsevem 44Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením lučního výsevem22962m2m2 Založení trávníku parkového výsevem 45Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením parkového výsevem9830m2m2 Rozvojová péče u porostů 46Prořezávka porostů výběrem dřevin o průměru 0,06 m při hustotě porostu do 5 ks/m21,30ha 47Prořezávka porostů výběrem dřevin o průměru 0,06 m - O,10při hustotě porostu do 5 ks/m22 x 1,3ha Pracovní operacepočetjednotka

19 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Z celé plochy je nutné odstranit ruderální porost a náletové dřeviny Kvůli výstavbě rybníka bude nutno pokácet 35 ks listnatých dřevin Bude pokáceno 12 ks jehličnatých dřevin Dřevo stromů bude následně použito na zhotovení atrakcí dětského hřiště, drobnější větve budou rozdrceny štěpkovačem a použity jako mulč. Po zhotovení rybníku a komunikací bude plocha zorána, zrotavátorována a následně uvláčena (cca 10% půdy bude nutné připravit ručně, tedy rytím a uhrabáním)

20 Kácení dřevin DruhPočet ksPrůměr kmeneVýškaŠířka korunySH 1Salix alba15516102 2Salix alba15018103 3Salix alba16016123 4Salix alba14016103 5Salix alba15518153 6Salix alba14016103 7Alnus glutinosa13520103 8Alnus glutinosa13522103 9Alnus glutinosa14020123 10Salix alba14016122 11Salix alba15016143 12Salix alba16016123 13Fraxinus excelsior14025152 14Salix alba16016143 15Fraxinus excelsior15025153 16Salix alba18016123 17Salix alba1901684 Fraxinus excelsior15024122 19Alnus glutinosa14522103 20Alnus glutinosa14522123 21Salix alba110016143 22Salix alba18016123 23Alnus glutinosa13522103 24Alnus glutinosa13522103 25Alnus glutinosa13522103 26Alnus glutinosa13522103 27Alnus glutinosa13522103 28Salix alba14016123 29Salix alba14016123 Inventarizace porostů byla v místech s předpokládaným ká- cením provedena detailněji a stromy byly inventarizovány jako samostatné. Kromě kácení listnatých stromů na místě rybníka bud vykáceno i 12 smrků u budovy zahradnictví

21 Vegetační prvky 1. Aleje 1.Stávající lipová alej kolem cesty ke hřbitovu – Tilia cordata. Ponechána beze změn. Alej je na první pohled v dobrém stavu, nedávno byly provedeny dosadby a ošetření stávajících stromů 2. Javorová alej kolem hranice parku – Acer pseudoplatanus,jednořadá. Budou vysazeny, alejové stromy, 8-10 bez balu s úvazkem u 3 dřevěných kůlu. vzdálenost 6 m. Celkem bude vysazeno 193 ks. stromů 3. Alej smutečních vrb u rybníka – Salix alba ´tristis´. Alejové stromy, 16-18, prostokořenné, bez výměny půdy, s úvazkem u 3 kůlů. vzdálenost 8 m. Bude vysazeno 45 ks

22 2. Solitery a malé skupiny stromů Solitery: Quercus robur, 16/18, 14ks Acer pseudoplatanus 18/20, 2ks Fraxinus excelsior 18/20, 5ks Stromy budou vysazeny bez výměny půdy, prostokořenné sazenice, ukotveny ke třem kůlům, kmen obalen jutou Malé skupiny stromů: Quercus robur, 16/18, 4ks Pinus strobus, 120-140, 6ks Stromy budou vysazeny bez výměny půdy, prostokořenné sazenice, ukotveny ke třem kůlům, kmen obalen jutou Dosadba sadu: staré odrůdy jabloní, vysokokmeny, 12 ks stromy budou vysazeny bez výměny půdy, prostokořenné sazenice, uvázány pružným úvazkem k 1 kůlu, kmen obalen jutou

23 3. porosty Použité druhy: Salix alba Alnus glutinosa Fraxinus excelsior Populus alba Acer platanoides Acer pseudoplatanus Tilia cordata Prunus padus Carpinus betulus Rostliny budou vysazeny v řadách. Vzdálenost mezi rostlinami v řadě je 0,5 m, mezi řadami 1,5m. Bude použito 3-letých lesních sazenic, hustota vysazeného porostu 1,3 sazenic na m2, první prořezávkou bude odstraněno téměř 50 % sazenic, následná hustota je tedy 0,6 stromu na m 2, v druhé etapě bude sníženo na 0,35 stromů na m2 a v poslední fázi na 0,12 ks/m2 Cílové struktury porostu bude dosaženo postupnými prořezávkami dle schématu během prvních 15 let, dále pak probírkami podle stavu porostu. Údržba – vyžínání buřeně mulčovačem s ponecháním na místě OSAZOVACÍ SCHÉMA POROST 1OSAZOVACÍ SCHÉMA POROST 2

24 4. Květnaté louky Vybrané druhy kvetoucích rostlin: bedrník větší (Pimpinella major) hadí kořen větší (Bistota major) hrachor luční (Lathyrus pratensis) knotovka červená (Silene dioica) kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) krvavec toten (Sanquisorba officinalis) kyprej vrbice (Lythrum salicaria) máta dlouholistá (Mentha longifolia) Pryskyřník prudký (Ranunculus acris) rozrazil dlouholistý (Veronica logifolia) řebříček bertrám (Achillea ptarmica) sadec konopáč (Eupatorium canabinum) srpice barvířská (Serratula tinctoria) vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum) Směs Vlhká louka, dodavatel: Planta naturalis 36 druhů lučních rostlin : 85 % květin, 15 % travin Trávovité druhy rostlin bojínek luční (Pheum pratense) lipnice bahenní (Poa palustris) lipnice obecná (Poa trivialis) metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) ostřice liščí (Carex vulpina) ostřice prosová (Carex panicea) psárka luční (Alopecurus pratensis) psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera) sítina sivá (Juncus effusus) třeslice prostřední (Briza media Travní plochy určené k rekreaci budou osety rekreační travní směsí. Údržba bude spočívat v kosení 4 x za rok, s odvozem travní hmoty do kompostárny. Každoročně z jara budou trávníky vyhrabávány Luční trávníky budou koseny 2x ročně, seno bude usušeno a odvezeno na spotřebu do Zemědělského družstva Rousínov 5. rekreační louky

25 Terénní úpravy 1. Rybník Rybník bude vybudován jako součást protipovodňové ochrany. Na jeho zhotovení musí být samostatný projekt, součástí tohoto projektu je pouze objem výkopových prací. Jedná se o menší vodní nádrž, která není určena ke koupání Plocha rybníku je cca 5420 m2, objem nádrže cca 8130 m3 Rybník bude nadimenzován tak, aby byl v případě nutnosti schopný zadržet větší množství vody. Dřevěné molo je umístěno 60 cm nad vodní hladinou právě kvůli možnému kolísání hladiny v době povodní. Půda z výkopu bude následně použita k vytvoření protipovodňového valu. Protipovodňový val by měl sloužit k ochraně bytových domů na levém břehu potoka. Tvoří tedy protipovodňovou ochranu společně s rybníkem. Vznikne zvýšením současného valu (cca O,5 m) na 1,2 m. Val bude zpevněn vrbovými plůtky. Na vytvoření valu bude použito vytěžené zeminy z výkopu rybníku, materiál na vrbové plůtky bude získán ze současných porostů. Konstrukce valu je pouze orientační, je třeba ji posoudit specialistou na protipovodňovou ochranu. 2. Protipovodňový val

26 Technické prvky 1. komunikace Kvůli občasnému zaplavení plochy byl zvolen asfaltový povrch komunikací. Hlavní komunikace – vznikne na místě současné nezpevněné komunikace, asfaltový povrch, silniční betonové obrubníky s oboustrannou opěrou, šířka 5 m, délka 772 m Hlavní cesta parkem – Asfaltový povrch, silniční betonové obrubníky s opěrou, šířka 3 m, délka 712 m, z toho je v délce 410 m vyvýšena 0,5 m nad terén (v jižní části území). Na terénní modelaci bude použita zemina z výkopu rybníku a na povrch modelací skrytá ornice. Vedlejší cesta parkem – Asfaltový povrch, zahradní betonové obrubníky, šířka 1,3 m, délka 270 m Komunikace dle stupně zatížení můžeme zařadit Skupina pozemních komunikací dle ČSN 73 6177, obslužné místní komunikace, nemotoristické komunikace, očekávaná třída zatížení dle ČSN 73 6114 – VI. Na zhotovení asfaltových komunikací je třeba vyhotovit samostatný projekt, obrázek dole je pouze orientační

27 2. Mobiliář V parku bude umístěno 20 ks dřevěných laviček s betonovým základem. Lavičky budou umístěny ve vydlážděných nikách, pevně připevněny k základu. Koše jsou dřevěné se stříškou a vyjímatelnou vnitřní plechovou nádobou, 16 ks Stojany na kola jsou také dřevěné, jednoduché, 5 ks 3. 0dpočivadlo v sadu U budovy bývalého zahradnictví bude zřízen prostor pro umístění laviček a stolů pod korunami ovocných stromů. V domku může být příležitostné občerstvení a zázemí (wc,...) Plocha pod stoly je se štěrkovým povrchem. Bude zde umístěno 10 stolů s lavicemi Dřevoland - Country

28 BUDOVA BÝVALÉHO ZAHRADNICTVÍ A POSE- ZENÍ V OVOCNÉM SADU PROSTOR PRO OBČERSTVENÍ PŘED BÝVALÝM ZAHRADNICTVÍM

29 4. dětský koutek Malé dětské hřiště s dřevěnými atrakcemi ve formě lesních zvířátek. Zvířátka budou vytvořena ze dřeva stromů vykácených při realizaci tohoto projektu. Zhotovení atrakcí je třeba zadat individuálně. Dopadová plocha bude vyplněna dřevní štěpkou vzniklou z větví vykácených stromů.

30 5. Lávka Dřevěná lávka přes Rakovec obnovuje propojení mezi obcí kroužek a náměstím Rousínova cestičkou kolem Vítovského potoka. Lávka je široká 2 m, opatřena dřevěným zábradlím ve výšce 90 cm. Zhotovení lávky bude oceněno individuálně.

31 6. Molo Dřevěné molo slouží jako odpočinková plocha u rybníka. Kvůli možnému náhlému zvednutí hladiny při povodních je molo značně vyvýšeno (100 cm nad hladinu rybníka, tedy 20 cm nad okolní terén, zhotovení a instalace mola bude oceněno individuálně.

32 POHLED NA MOLO Z PTAČÍ PERSPEKTIVY RYBNÍK A MOLO OD VRBOVÉ ALEJE POHLED OD RYBNÍKA PŘES MOLO NA VRBOVOU ALEJ A LAVIČKY

33 8. Založení Celková cena založení je 8 081 984,89, z toho na materiál 779 275,6. V této ceně není započítáno vybudování asfaltových komunikací, které bude řešeno samostatným projektem. Cena neobsahuje nálady na výstavbu rybníka, pouze na hrubé výkopové práce. V této ceně nejsou započteny ani náklady na zhotovení mola, lávky a dětského hřiště, na demolici skleníků a opravu budovy bývalého zahradnictví. Tato částka neobsahuje ani náklady na rozvojovou péči a prořezávky porostů, ty jsou samostatně spočítány v části věnované údržbě Není počítáno s dovozem zálivkové vody, při založení bude užitková voda čerpána z potoka Rakovce.

34 9. Údržba Péče v prvních 6ti letech Pořad.Číslo ZkrácenýM.j. Množst ví Jednot kováPočet Náklady celkem č. pol.položky popis cenaopakování ceníku DodávkaMontáž 1111 10-4211Pokosení trávníku parkovéhom298302,1524 507228 2111 10-4311Pokosení trávníku lučníhom2229623,1012 854186,4 3 185 80-3411 Vyhrabání trávníku s naložením na dopr. prostředek a odvoem do 20 kmm298305,606 330288 4 184 80-1121 Ošetření vysazených dřevin (odplevelení s nakypřením, odstranění poškozených částí dřeviny, s naložením a odvozem odpadu do 20 km a se složenímkus376,0039,003 43992 5 966 04-9111 Rozebrání konstrukce vinic s naložením na dopravní prostředek, sloupku řadovéhokus366,009,901 3623,4 6 966 07-9121 Rozebrání konstrukce vinic s naložením na dopravní prostředek, drátěnkym732,001,151 841,8 7 184 50-3111 Odstranění obalu kmene z juty v jedné vrstvěm2225,68,901 2007,84 8 Odstranění kůlů a úvazkůks2141201 25680 9 Odvoz opadu z odstraněných konstrukcí na sběrný dvůr, vůz nosnost 3,5 tkm3012,52 750 1768597

35 Pořad.Číslo Zkrácený M.j. Množst víJednotkováPočet Náklady celkem č. pol.položky popis cenaopakování ceníku DodávkaMontáž 1184 81-7111 Prořezávka porostů výběrem dřevin o průměru 0,06 m při hustotě porostu do 5 ks/m2ha1,379100,001 102830 2184 81-7211 Prořezávka porostů výběrem dřevin o průměru 0,06 m - O,10při hustotě porostu do 5 ks/m2ha1,315350,002 39910 3111 11-1111 Celoplošné vyžínání buřeně v lesních výsadbáchha1,356300,006 439140 581880 Prořezávky porostů budou prováděny dle schématu. Ty budou probíhat dle stavu porostu, první prořezávka však nejpozději po 5 letech od založení. Cílové druhové struktury bude dosaženo po 3: prořezávce Dřevní hmota získaná prořezávkami porostů bude prodávána jako štěpka do kotelen na bioodpad Péče o porosty během prvních patnácti let

36 Údržba lesoparku v následujících letech. Pořad.Číslo ZkrácenýM.j. Množst ví Jednot kováPočet Náklady celkem č. pol.položky popis cenaopakování ceníku DodávkaMontáž 1111 10-4211Pokosení trávníku parkovéhom298302,154 84538 2111 10-4311Pokosení trávníku lučníhom2229623,102 142364,4 3 185 80-3411 Vyhrabání trávníku s naložením na dopr. prostředek a odvoem do 20 kmm298305,601 55048 Celkem 281950,4 Náklady na údržbu jsou minimalizovány pouze na kosení trávníků, a to rekreačních 4x ročně a květnatých 2x ročně (vždy po odkvětu dominantních druhů. Rekreační trávník bude každé jaro vyhrabáván.

37 Použitá literatura: Katalogy popisů směrných cen a prací, ÚRS Praha: 823 – 1 Plochy a úprava území, 2005 823 – 2 Rekultivace, 2005 822 - 1 Komunikace pozemní a letiště, 1997 800 – 1 Zemní práce, 1999 Chytrý, Kučera, Kočí; Katalog biotopů České Republiky, Agentura ochrany přírody, Praha, 2001 http://www.rousinov.cz http://www.tagro.cz/smesi.htm http://www.presbeton.cz/produkty.asp http://www.ceskedalnice.cz http://www.tomovyparky.cz/index- cz.php?page=katalog http://www.zahrada-nabytek.cz/ http://www.cewood.cz/skolky/kladikov/Cenik/cenik1.htm http://mujweb.cz/www/penaz/ http://www.zahrada-olomouc.cz/skolka.html http://www.wiremetal.cz/


Stáhnout ppt "ROUSÍNOV PRÁCE Z PŘEDMĚTU: ATELIÉRY A PRAKTIKA Mgr. IV. Bc. Jitka Večeřová, V. ročník ZaKA, Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc. Mendelova zemědělská."

Podobné prezentace


Reklamy Google