Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROUSÍNOV Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROUSÍNOV Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně"— Transkript prezentace:

1 ROUSÍNOV Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně
Zahradnická fakulta v Lednici Ústav Biotechniky zeleně PRÁCE Z PŘEDMĚTU: ATELIÉRY A PRAKTIKA Mgr. IV. Bc. Jitka Večeřová, V. ročník ZaKA, Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.

2 Město Rousínov leží na úpatí jihovýchodní okrajové části Drahanské vrchoviny v údolí na pravém břehu potoka Rakovce cca 7 km na sever od Slavkova, 25 km východně od Brna na státní silnici z Brna do Olomouce, na 216. kilometru dálnice z Brna do Olomouce. Městem prochází železniční trať z Brna do Přerova. Nadmořská výška je 241 m. Výměra katastrálního území:2305 ha Počet obyvatel: 4913, průměrný věk 39, v produktivním věku 3000 Jeho místními částmi jsou dnes i Čechyně, Královopolské Važany, Kroužek, Slavíkovice, Rousínovec a Vítovice.

3 Královopolské Važany Čechyně Rousínov Slavíkovice Milionový projekt Rousínovec

4 Historie Rousínova První písemná zmínka o existenci obce Rousínov je z roku 1222 Rousínov se začal vytvářet pro svou výhodnou polohu podél silnice z Brna do Olomouce První období rozkvětu královského města je od 14. století, kdy se stává významnou obchodní křižovatkou K dalšímu rozmachu města dochází po 30ti leté válce. Je zde doloženo mnoho řemesel, která souvisela s čilým ruchem na silnici z Brna do Olomouce. S ním je spojeno i provozování 8 zájezdních hostinců. Významu začíná nabývat obchod, který je ovšem ve velké většině v rukou židů, kteří již v této době tvoří nematou část obyvatelstva. 19. století významně poznamenalo vývoj města díky stavbě železnice. Rousínov přichází o hlavní zdroj obživy – o formanskou dopravu. Obyvatelstvo se rychle obrací, a to na nábytkářství, jímž je Rousínov proslulý dodnes

5 Přírodní podmínky Město Rousínov leží na úpatí jihovýchodní okrajové části Drahanské vrchoviny, která vyplňuje největší plochu z celé Brněnské vrchoviny Jedná se o krasovou oblast Půdy jsou výživné hnědozemě a černozemě Rousínov se rozkládá v nadmořské výšce kolem 300 m n. m., nejvyšším vrchem v blízkém okolí je Uhlíř (360 m n. m.) poněkud dále je Červený vrch (535 m n. m.) Rousínovem protéká potok Rakovec, do něho se přímo v městě vlévá potok Harovanský a Vítkovický. Lokalita patří k úmoří Černého moře Klimaticky náleží Rousínov do teplé oblasti T2

6 ČÁST 2. – MILIONOVÝ PROJEKT – Lesopark Rousínov
Rozloha určeného území je cca 8 ha Lokalita leží na jihozápadním okraji Rousínova, v těsném sousedství městské části Rousínovec. Ze severu a východu je ohraničena potokem Rakovcem, severozápadní hranici tvoří cesta na hřbitov, z jihu je místo vymezeno polní cestou V současnosti se v dané lokalitě nachází pouze více či méně využívaná zemědělská půda a břehové porosty potoka Rakovce, stavby skleníků jsou dnes již nefunkční a budou zbořeny. Velká část lokality je záplavovým územím potoka Rakovce. Jedná se o rovinatý terén, v podstatě nivu potoka

7 Současný stav - fotodokumentace
Pohled od hřiště

8 LOKALITA, V POZADÍ KOSTEL SV. VÁCLAVA
NOVÁ VÝSTAVBA ZA RAKOVCEM POHLED NA ÚZEMÍ OD POTOKA SOUČASNÁ „LÁVKA“

9 SOUKROMÁ ZAHRADA A DŮM OVOCNÝ SAD BUDOVA ZAHRADNICTVÍ OD POTOKA SKLENÍKY A BÝVALÉ ZAHRADNICTVÍ

10 STŘÍBRNÉ SMRKY U POTOKA
ZAHRADNICTVÍ A SKUPINY JEHLIČNANŮ PINUS STROBUS

11 Přístup na lokalitu náměstí Přístupové cesty lokalita

12 Současný stav Navrhovaný stav

13 Provozní vztahy Hlavní přístupové trasy (i pro motorová vozidla)
Hlavní komunikace (průjezdná i automobilem) Pěší přístupové trasy Hlavní cesta lesoparkem Vedlejší cesta lesoparkem Vstupy do areálu

14 Funkční členění Soukromá zahrada Rybník Porosty Aleje
Ovocný sad s posezením Zázemí, příležitostné občerstvení Rekreační louka s dětským koutkem Protipovodňový val Rekreační louka u rybníka Květnatá louka se soliterními stromy

15 Perspektivní pohled

16 Řezopohledy

17 BILANCE PLOCH Současný stav Navrhovaný stav Prvek plocha v m2
Plocha porostů včetně náletů 9624 Polní cesta 3860 Ruderální porosty 55978 0rná půda 10000 Celkem veřejný prostor 79462 Soukromý pozemek 3900 Celkem 83362 Prvek plocha v m2 Plocha porostů 21184 Z toho nové 13134 Trávník rekreační 9830 Trávník luční 22962 Asfalt 6482 Štěrk 300 Dětské hřiště 150 Rybník 5420 Celkem veřejný prostor 79462 Soukromý pozemek 3900 Celkem 83362

18 Postup při realizaci Pracovní operace počet jednotka
Vytvoření štěrkové plochy pro odpočivadlo 19 Sejmutí ornice do hloubky 200 mm 6,20 m3 20 Přemístění ornice do vzdálenosti 500 m ( k protipovodňovému valu) 21 Kryt ploch pro tělovýchovu, štěrkový 31,00 m2 Vytvoření dětského hřiště 22 úprava pozemku horniny 3 s přemístěním na vzdálenost 60 m 25,00 23 Vytvoření drenáží 250,00 24 Kotvení atrakcí 10,00 Ks 25 Umístění dřevní štěpky Příprava půdy 26 Obdělání půdy oráním do hloubky přes 100 mm v rovině 59478,00 27 Obdělání půdy rotavátorování v rovině 28 Obdělání půdy vláčením v rovině 29 Obdělání půdy rytím 6500,00 30 Obdělání půdy hrabáním Výsadba porostů 31 Kopání jamek pro výsadbu lesních dřevin v nezabuřeněné zemině o prům. 0,35 a hloubce 0,35 10945 ks 32 Výsadba lesních dřevin o výšce nad 60 cm 33 Vybudování oplocení jako ochrana před okusem zvěří 732,00 m Výsadba alejí a soliterních dřevin 34 Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy 220 35 Výsadba stromu bez balu při výšce kmene 1,8 - 2,5 m se zalitím 214,OO 36 Ukotvení dřeviny třemi kůly s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při délce kůlů přes 2m 214,00 37 Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě 214 38 Výsadba stromy s balem o prům mm 6,00 39 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délky kůlů 2-3 m Postup při realizaci Pracovní operace počet jednotka Pracovní operace počet jednotka Odstranění ruderálních porostů 1 Mechanické odstranění ruderálního porostu 55978,00 m2 2 Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100mm a výšky nad 1 m a odstraněním pařezu. 350,00 3 Kácení nevhodných dřevin 4 Kácení listnatých stromů kvůli výstavbě rybníku 44,00 ks 5 Kácení jehličnatých stromů 14,00 Vybudování rybníku a protipovodňového valu 6 Vybudování rybníku 8130,00 m3 7 Vybudování valu a jeho zpevnění vrbovými plůtky 220,00 Výstavba komunikací (samostatný projekt) 8 Sejmutí ornice do hloubky 200 mm 497.4 9 Výstavba asfaltových komunikací s betonovým obrubníkem oboustranně podepřeným 6167,00 10 Vyvýšení komunikací nad terén - před výstavbou základ, po výstavbě boky 779,00 Zřízení výklenků pro lavičky a odpadkové koše a umístění laviček a košů 11 11,20 12 Přemístění ornice do vzdálenosti 100 m ( k protipovodňovému valu) 13 Podklad z kameniva fr , po zhutnění tl. 80 mm 4,48 14 Podsyp ze štěrkopísku po zhutnění tl. 60 mm, 3,36 15 Osazení obrubníku chodníkového betonového bez boční opěry do lože z kameniva - ABO ( 1000 x 80 x 200) 116,00 m 16 Kladení dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva se zasypáním spár pískem - dlaždice Holland, (200 x 100 x 60) 26,80 17 Umístění laviček a jejich ukotvení 20,00 18 Umístění odpadkových košů a jejich ukotvení 16,00 Dosadba ovocného sadu 40 Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy 12,00 ks 41 Výsadba stromu bez balu při výšce kmene do 1,8 se zalitím 42 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délky kůlů 2-3 m 43 Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě Založení trávníku lučního výsevem 44 Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením lučního výsevem 22962 m2 Založení trávníku parkového výsevem 45 Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením parkového výsevem 9830 Rozvojová péče u porostů 46 Prořezávka porostů výběrem dřevin o průměru 0,06 m při hustotě porostu do 5 ks/m2 1,30 ha 47 Prořezávka porostů výběrem dřevin o průměru 0,06 m - O,10při hustotě porostu do 5 ks/m2 2 x 1,3

19 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Z celé plochy je nutné odstranit ruderální porost a náletové dřeviny Kvůli výstavbě rybníka bude nutno pokácet 35 ks listnatých dřevin Bude pokáceno 12 ks jehličnatých dřevin Dřevo stromů bude následně použito na zhotovení atrakcí dětského hřiště, drobnější větve budou rozdrceny štěpkovačem a použity jako mulč. Po zhotovení rybníku a komunikací bude plocha zorána, zrotavátorována a následně uvláčena (cca 10% půdy bude nutné připravit ručně, tedy rytím a uhrabáním)

20 Kácení dřevin Druh Počet ks Průměr kmene Výška Šířka koruny SH 1 Salix alba 55 16 10 2 50 18 3 60 12 4 40 5 15 6 7 Alnus glutinosa 35 20 8 22 9 11 14 13 Fraxinus excelsior 25 80 17 90 24 19 45 21 100 23 26 27 28 29 Inventarizace porostů byla v místech s předpokládaným ká-cením provedena detailněji a stromy byly inventarizovány jako samostatné. Kromě kácení listnatých stromů na místě rybníka bud vykáceno i 12 smrků u budovy zahradnictví

21 Vegetační prvky 1. Aleje 1.Stávající lipová alej kolem cesty ke hřbitovu – Tilia cordata. Ponechána beze změn. Alej je na první pohled v dobrém stavu, nedávno byly provedeny dosadby a ošetření stávajících stromů 2. Javorová alej kolem hranice parku – Acer pseudoplatanus,jednořadá. Budou vysazeny, alejové stromy, 8-10 bez balu s úvazkem u 3 dřevěných kůlu. vzdálenost 6 m. Celkem bude vysazeno 193 ks. stromů 3. Alej smutečních vrb u rybníka – Salix alba ´tristis´. Alejové stromy, 16-18, prostokořenné, bez výměny půdy, s úvazkem u 3 kůlů. vzdálenost 8 m. Bude vysazeno 45 ks

22 2. Solitery a malé skupiny stromů
Quercus robur, 16/18, 14ks Acer pseudoplatanus 18/20, 2ks Fraxinus excelsior 18/20, 5ks Stromy budou vysazeny bez výměny půdy, prostokořenné sazenice, ukotveny ke třem kůlům, kmen obalen jutou Malé skupiny stromů: Quercus robur, 16/18, 4ks Pinus strobus, , 6ks Dosadba sadu: staré odrůdy jabloní, vysokokmeny, 12 ks stromy budou vysazeny bez výměny půdy, prostokořenné sazenice, uvázány pružným úvazkem k 1 kůlu, kmen obalen jutou

23 3. porosty Použité druhy: Salix alba Alnus glutinosa
Rostliny budou vysazeny v řadách. Vzdálenost mezi rostlinami v řadě je 0,5 m, mezi řadami 1,5m. Bude použito 3-letých lesních sazenic, hustota vysazeného porostu 1,3 sazenic na m2, první prořezávkou bude odstraněno téměř 50 % sazenic, následná hustota je tedy 0,6 stromu na m2, v druhé etapě bude sníženo na 0,35 stromů na m2 a v poslední fázi na 0,12 ks/m2 Cílové struktury porostu bude dosaženo postupnými prořezávkami dle schématu během prvních 15 let, dále pak probírkami podle stavu porostu. Údržba – vyžínání buřeně mulčovačem s ponecháním na místě Použité druhy: Salix alba Alnus glutinosa Fraxinus excelsior Populus alba Acer platanoides Acer pseudoplatanus Tilia cordata Prunus padus Carpinus betulus OSAZOVACÍ SCHÉMA POROST 1 OSAZOVACÍ SCHÉMA POROST 2

24 4. Květnaté louky 5. rekreační louky Vybrané druhy kvetoucích rostlin:
bedrník větší (Pimpinella major) hadí kořen větší (Bistota major) hrachor luční (Lathyrus pratensis) knotovka červená (Silene dioica) kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) krvavec toten (Sanquisorba officinalis) kyprej vrbice (Lythrum salicaria) máta dlouholistá (Mentha longifolia) Pryskyřník prudký (Ranunculus acris) rozrazil dlouholistý (Veronica logifolia) řebříček bertrám (Achillea ptarmica) sadec konopáč (Eupatorium canabinum) srpice barvířská (Serratula tinctoria) vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum) Směs Vlhká louka, dodavatel: Planta naturalis 36 druhů lučních rostlin : 85 % květin, 15 % travin Trávovité druhy rostlin bojínek luční (Pheum pratense) lipnice bahenní (Poa palustris) lipnice obecná (Poa trivialis) metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) ostřice liščí (Carex vulpina) ostřice prosová (Carex panicea) psárka luční (Alopecurus pratensis) psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera) sítina sivá (Juncus effusus) třeslice prostřední (Briza media Luční trávníky budou koseny 2x ročně, seno bude usušeno a odvezeno na spotřebu do Zemědělského družstva Rousínov 5. rekreační louky Travní plochy určené k rekreaci budou osety rekreační travní směsí. Údržba bude spočívat v kosení 4 x za rok, s odvozem travní hmoty do kompostárny. Každoročně z jara budou trávníky vyhrabávány

25 Terénní úpravy 1. Rybník 2. Protipovodňový val
Rybník bude vybudován jako součást protipovodňové ochrany. Na jeho zhotovení musí být samostatný projekt, součástí tohoto projektu je pouze objem výkopových prací. Jedná se o menší vodní nádrž, která není určena ke koupání Plocha rybníku je cca 5420 m2, objem nádrže cca 8130 m3 Rybník bude nadimenzován tak, aby byl v případě nutnosti schopný zadržet větší množství vody. Dřevěné molo je umístěno 60 cm nad vodní hladinou právě kvůli možnému kolísání hladiny v době povodní. Půda z výkopu bude následně použita k vytvoření protipovodňového valu. 2. Protipovodňový val Protipovodňový val by měl sloužit k ochraně bytových domů na levém břehu potoka. Tvoří tedy protipovodňovou ochranu společně s rybníkem. Vznikne zvýšením současného valu (cca O,5 m) na 1,2 m. Val bude zpevněn vrbovými plůtky. Na vytvoření valu bude použito vytěžené zeminy z výkopu rybníku, materiál na vrbové plůtky bude získán ze současných porostů. Konstrukce valu je pouze orientační, je třeba ji posoudit specialistou na protipovodňovou ochranu.

26 Technické prvky 1. komunikace
Kvůli občasnému zaplavení plochy byl zvolen asfaltový povrch komunikací. Hlavní komunikace – vznikne na místě současné nezpevněné komunikace, asfaltový povrch, silniční betonové obrubníky s oboustrannou opěrou, šířka 5 m, délka 772 m Hlavní cesta parkem – Asfaltový povrch, silniční betonové obrubníky s opěrou, šířka 3 m, délka 712 m, z toho je v délce 410 m vyvýšena 0,5 m nad terén (v jižní části území). Na terénní modelaci bude použita zemina z výkopu rybníku a na povrch modelací skrytá ornice. Vedlejší cesta parkem – Asfaltový povrch, zahradní betonové obrubníky, šířka 1,3 m, délka 270 m Komunikace dle stupně zatížení můžeme zařadit Skupina pozemních komunikací dle ČSN , obslužné místní komunikace, nemotoristické komunikace, očekávaná třída zatížení dle ČSN – VI. Na zhotovení asfaltových komunikací je třeba vyhotovit samostatný projekt, obrázek dole je pouze orientační

27 2. Mobiliář 3. 0dpočivadlo v sadu
V parku bude umístěno 20 ks dřevěných laviček s betonovým základem. Lavičky budou umístěny ve vydlážděných nikách, pevně připevněny k základu. Koše jsou dřevěné se stříškou a vyjímatelnou vnitřní plechovou nádobou, 16 ks Stojany na kola jsou také dřevěné, jednoduché, 5 ks 3. 0dpočivadlo v sadu U budovy bývalého zahradnictví bude zřízen prostor pro umístění laviček a stolů pod korunami ovocných stromů. V domku může být příležitostné občerstvení a zázemí (wc, ...) Plocha pod stoly je se štěrkovým povrchem. Bude zde umístěno 10 stolů s lavicemi Dřevoland - Country

28 BUDOVA BÝVALÉHO ZAHRADNICTVÍ A POSE-
ZENÍ V OVOCNÉM SADU PROSTOR PRO OBČERSTVENÍ PŘED BÝVALÝM ZAHRADNICTVÍM

29 4. dětský koutek Malé dětské hřiště s dřevěnými atrakcemi ve formě lesních zvířátek. Zvířátka budou vytvořena ze dřeva stromů vykácených při realizaci tohoto projektu. Zhotovení atrakcí je třeba zadat individuálně. Dopadová plocha bude vyplněna dřevní štěpkou vzniklou z větví vykácených stromů.

30 5. Lávka Dřevěná lávka přes Rakovec obnovuje propojení mezi obcí kroužek a náměstím Rousínova cestičkou kolem Vítovského potoka. Lávka je široká 2 m, opatřena dřevěným zábradlím ve výšce 90 cm. Zhotovení lávky bude oceněno individuálně.

31 6. Molo Dřevěné molo slouží jako odpočinková plocha u rybníka. Kvůli možnému náhlému zvednutí hladiny při povodních je molo značně vyvýšeno (100 cm nad hladinu rybníka, tedy 20 cm nad okolní terén, zhotovení a instalace mola bude oceněno individuálně.

32 POHLED NA MOLO Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
RYBNÍK A MOLO OD VRBOVÉ ALEJE POHLED OD RYBNÍKA PŘES MOLO NA VRBOVOU ALEJ A LAVIČKY

33 8. Založení Celková cena založení je ,89, z toho na materiál ,6. V této ceně není započítáno vybudování asfaltových komunikací, které bude řešeno samostatným projektem. Cena neobsahuje nálady na výstavbu rybníka, pouze na hrubé výkopové práce. V této ceně nejsou započteny ani náklady na zhotovení mola, lávky a dětského hřiště, na demolici skleníků a opravu budovy bývalého zahradnictví. Tato částka neobsahuje ani náklady na rozvojovou péči a prořezávky porostů, ty jsou samostatně spočítány v části věnované údržbě Není počítáno s dovozem zálivkové vody, při založení bude užitková voda čerpána z potoka Rakovce.

34 9. Údržba Péče v prvních 6ti letech Pořad. Číslo Zkrácený M.j.
Množství Jednotková Počet Náklady celkem č. pol. položky popis cena opakování ceníku Dodávka Montáž 1 Pokosení trávníku parkového m2 9830 2,15 24 507228 2 Pokosení trávníku lučního 22962 3,10 12 854186,4 3 Vyhrabání trávníku s naložením na dopr. prostředek a odvoem do 20 km 5,60 6 330288 4 Ošetření vysazených dřevin (odplevelení s nakypřením, odstranění poškozených částí dřeviny, s naložením a odvozem odpadu do 20 km a se složením kus 376,00 39,00 43992 5 Rozebrání konstrukce vinic s naložením na dopravní prostředek, sloupku řadového 366,00 9,90 3623,4 Rozebrání konstrukce vinic s naložením na dopravní prostředek, drátěnky m 732,00 1,15 841,8 7 Odstranění obalu kmene z juty v jedné vrstvě 225,6 8,90 2007,84 8 Odstranění kůlů a úvazků ks 214 120 25680 9 Odvoz opadu z odstraněných konstrukcí na sběrný dvůr, vůz nosnost 3,5 t km 30 12,5 750

35 Péče o porosty během prvních patnácti let
Prořezávky porostů budou prováděny dle schématu. Ty budou probíhat dle stavu porostu, první prořezávka však nejpozději po 5 letech od založení. Cílové druhové struktury bude dosaženo po 3: prořezávce Dřevní hmota získaná prořezávkami porostů bude prodávána jako štěpka do kotelen na bioodpad Pořad. Číslo Zkrácený M.j. Množství Jednotková Počet Náklady celkem č. pol. položky popis cena opakování ceníku Dodávka Montáž 1 Prořezávka porostů výběrem dřevin o průměru 0,06 m při hustotě porostu do 5 ks/m2 ha 1,3 79100,00 102830 2 Prořezávka porostů výběrem dřevin o průměru 0,06 m - O,10při hustotě porostu do 5 ks/m2 15350,00 39910 3 Celoplošné vyžínání buřeně v lesních výsadbách 56300,00 6 439140 581880

36 Údržba lesoparku v následujících letech.
Náklady na údržbu jsou minimalizovány pouze na kosení trávníků, a to rekreačních 4x ročně a květnatých 2x ročně (vždy po odkvětu dominantních druhů. Rekreační trávník bude každé jaro vyhrabáván. Pořad. Číslo Zkrácený M.j. Množství Jednotková Počet Náklady celkem č. pol. položky popis cena opakování ceníku Dodávka Montáž 1 Pokosení trávníku parkového m2 9830 2,15 4 84538 2 Pokosení trávníku lučního 22962 3,10 142364,4 3 Vyhrabání trávníku s naložením na dopr. prostředek a odvoem do 20 km 5,60 55048 Celkem 281950,4

37 Použitá literatura: Katalogy popisů směrných cen a prací, ÚRS Praha:
823 – 1 Plochy a úprava území, 2005 823 – 2 Rekultivace, 2005 Komunikace pozemní a letiště, 1997 800 – 1 Zemní práce, 1999 Chytrý, Kučera, Kočí; Katalog biotopů České Republiky, Agentura ochrany přírody, Praha, 2001


Stáhnout ppt "ROUSÍNOV Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně"

Podobné prezentace


Reklamy Google