Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační zdroje v oboru psychologie Ústřední knihovna FF MU 16. 10. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační zdroje v oboru psychologie Ústřední knihovna FF MU 16. 10. 2008."— Transkript prezentace:

1 Informační zdroje v oboru psychologie Ústřední knihovna FF MU http://www.phil.muni.cz/knihovna/ 16. 10. 2008

2 Obsah kurzu Úvod do problematiky EIZ - definice - kategorizace - online katalogy knihoven - databáze - zásady vyhledávání v databázích - multioborové databáze (licencované) - databáze pro obor psychologie (licencované) - databáze pro obor psychologie (volné) Bibliografické citace, citační styly Ústřední knihovna FF MU - vybrané služby

3 Úvod do problematiky Internet „x“ odborné informační zdroje Internet – dají se najít kvalitní informace, ale je potřeba zdroj ověřit, posoudit relevanci výsledků (autor, jazyk, stylistika, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.) Např. Google Scholar – prohledávání vědeckých informací (vědecké články, technické zprávy…);Google Scholar Scirus – specializovaný vyhledávač vědeckých informací (články, patenty, výzkumné zprávy…);Scirus - digitální knihovny a otevřené archivy univerzit (plné texty diplomových a dizertačních prací, publikační činnost vyučujících…), oborové portály aj. Odborné zdroje/databáze - vyhledávání sofistikovanější než v případě zdrojů na Internetu. Využívání spec. analytických způsobů vyhledávání, znalost systému, dotazovacího jazyka… Proces vyhledávání – uživatel sám nebo přes prostředníka (knihovník, informační specialista) Uživatelské rozhraní = komunikační kanál mezi uživatelem a systémem (GUI – graphic user interface) Optimální uživatelské rozhraní by mělo uživateli umožnit vyhledávat v systému i bez znalosti informační problematiky.

4 Úvod do problematiky Bariéry v přístupu k odborným informačním zdrojům: Finanční – organizace/konsorcia nakupují licence od nadnárodních vydavatelů, zprostředkovatelů Neznalost problematiky - uživatelé se většinou orientují na volné zdroje na Internetu, protože jiné formy získávání informací zatím neznají (nebo jim nalezené informace stačí X akademické prostředí…) → informační vzdělávání

5 Elektronické informační zdroje EIZ jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM, DVD) Definice převzatá z KPI → širší souvislosti

6 Elektronické informační zdroje EIZ obecně pojí podobné způsoby vyhledávání EIZ se liší tématikou, typem, GUI – většinou však všechny nabízejí podobné možnosti: Prohlížení – listování, rejstříky, indexy Vyhledávání – jednoduché vyhledávání, pokročilé vyhledávání…

7 Kategorizace EIZ Z hlediska typů: online katalogy = elektronické katalogy knihoven databáze (profesionálních informací) oborové portály digitální knihovny, e-knihy, e-časopisy Z hlediska tématického a oborového: zdroje zaměřené na konkrétní obor multioborové

8 Elektronické katalogy knihoven Souborný katalog = katalog více knihoven. Jedním dotazem můžeme prohledávat všechny zúčastněné katalogy. Souborné katalogy mohou být oborové, národní, mezinárodní, pro určitý typ dokumentů, např. časopisů např. Souborný katalog ČR - http://sigma.nkp.cz (SKC)http://sigma.nkp.cz Souborný katalog MU - http://aleph.muni.cz - součástí je i katalog ÚK FF MUhttp://aleph.muni.cz Elektronický katalog jedné knihovny Katalog MZK - http://aleph.mzk.czhttp://aleph.mzk.cz

9 Elektronické katalogy knihoven (příklady) Katalog AV ČR - http://aleph18.lib.cas.cz – součástí je i kataloghttp://aleph18.lib.cas.cz Psychologického ústavu AV ČR http://aleph18.lib.cas.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=PSU http://aleph18.lib.cas.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=PSU Knihovna katedry psychologie FF UK http://knihovna.psychologie.ff.cuni.cz/ http://knihovna.psychologie.ff.cuni.cz/ - vyhledávání v Centrálním katalogu UK/FF http://ckis.cuni.cz/F/http://ckis.cuni.cz/F/ Národní lékařská knihovna - http://www.nlk.cz/nlkcz/ - systém MEDVIK - Medicínská virtuální knihovnahttp://www.nlk.cz/nlkcz/MEDVIK - Medicínská virtuální knihovna Národní pedagogická knihovna Komenského http://www.npkk.cz/npkk/novy_katalog.php http://www.npkk.cz/npkk/novy_katalog.php

10 Databáze Databáze = soubor uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému J. Kotrlová Druhy databází podle formy: Bibliografické -bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje Faktografické - konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter Plnotextové - plné texty (full text) primárních pramenů

11 Databáze (pokračování) podle dostupnosti: Volně dostupné -veřejně přístupné a indexovatelné webové dokumenty Licencované -komerční databáze, které jsou přístupny jen autorizovaným uživatelům

12 Obecné zásady při vyhledávání v DB nastudování nápovědy (HELP), příp. FAQ, ukázek vyhledávání slovní formulace dotazu (klíčová slova, co nejvíce synonymních výrazů) pozor na gramaticky správnou formu a stop slova uvědomit si kritéria a omezení pro vyhledávání (geografické omezení, jazykové omezení, časové omezení, příp. omezení podle druhu dokumentu) využít nástroje na vyhledávání: - tezaury, rejstříky (řízené slovníky) - možnosti jednoduchého a pokročilého vyhledávání - booleovské operátory, proximitní operátorybooleovské operátory, proximitní operátory - hledání frází, polí při větším množství nalezených informací být schopen dotaz ještě více omezit, a naopak při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit, kriticky hodnotit kvalitu nalezených informací

13 Multioborové databáze licencované E-časopisy, e-knihy  v předplácených databázích MU Přístup k EIZ přes -stránky knihovny - www.phil.muni.cz/knihovna  Elektronické zdroje  EIZ MUwww.phil.muni.cz/knihovna -portál EIZ MU - http://library.muni.cz/ezdroje (bude se měnit!)http://library.muni.cz/ezdroje -Infozdroje.cz - www.infozdroje.cz - zobrazení zdrojů dle institucí; informace o databázích; příručky, návodywww.infozdroje.cz vzdálený přístup k EIZ pro studenty a vyučující MU  přes VPNVPN Příklady: ProQuest 5000 (zkušební přístup do ProQuest Central do 1. 12. 2008, součástí je kolekce ProQuest Psychology Journals)ProQuest 5000 EBSCO (PsycInfo, PsycArticle, PsycBook - nyní zkušební přístup; Academic Search Complete, ERIC…)EBSCO SpringerLINK ScienceDirect Wiley InterScience JSTOR V multioborových databázích mnoho článků z psychologie

14 EIZ pro obor psychologie licencované FF a FSS získaly jednoměsíční zkušební přístup k prestižním databázím Americké asociace psychologů (APA) přes platfotmu EBSCO, zdarma od 6. října do 5. listopadu 2008APAEBSCO Databáze pokrývají světovou literaturu o psychologii a souvisejících oborech - psychiatrii, sociologii, antropologii, pedagogice a andragogice, lingvistice a farmakologii, od počátku 19. století až do současnosti PsycINFO - obsahuje záznamy článků z více než 2200 odborných recenzovaných časopisů, záznamy knih či kapitol knih, odborné zprávy a také disertace z oblasti psychologie PsycARTICLES - zahrnuje plné texty více než 134,000 článků z 66 recenzovaných odborných časopisů PsycBOOKS - obsahuje kapitoly knih nebo i celé knihy z oblasti psychologie; součástí databáze je také plný text Encyclopedia of Psychology

15 EIZ pro obor psychologie licencované Mimo zkušební přístup jsou databáze PsycINFO a PsycARTICLES dostupné pouze z počítačů Katedry psychologie FSS MU a IVDMR při FSS (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny) Přístup přes portál EIZ MU: http://library.muni.cz/ezdroje/http://library.muni.cz/ezdroje/

16 EIZ pro obor psychologie licencované MEDLINE - databáze citací a abstraktů Národní lékařské knihovny USA, obsahuje přes 13 miliónů záznamů od roku 1996 po současnost EMBASE - databáze obsahuje více než 10 miliónů záznamů o článcích v cca 5000 mezinárodních lékařských časopisech PSYNDEX - bibliografická databáze obsahuje přes 2000 000 záznamů o německé literatuře v oblasti psychologie s retrospektivou od roku 1977 (MU nemá přístup k této databázi, přístup z Jihočeské univ. v Českých Budějovicích a Univerzity Palackého v Olomouci)

17 EIZ pro obor psychologie licencované Nástroje pro souhrnné vyhledávání časopisů dostupných pro MU: Elektronická knihovna časopisů (EZB-Elektronische Zeitschriftenbibliothek) http://library.muni.cz/ecasopisy nebo http://casopisy.muni.czhttp://library.muni.cz/ecasopisyhttp://casopisy.muni.cz - kromě časopisů dostupných přes databáze v knihovně naleznete i časopisy volně dostupné JaMM Journals http://www.jammworld.comhttp://www.jammworld.com Elektronické knihy dostupné prostřednictvím EIZ MU Elektronické knihy GALE e-booksGALE e-books Elektronické knihy spol. ebraryebrary Další elektronické knihy viz EIZ MUEIZ MU

18 EIZ pro obor psychologie volně dostupné (výběr) Psychologický ústav AV ČR - časopis Československá psychologie – abstrakty http://www.psu.cas.cz/index.php Českomoravská psychologická společnost - e-časopis http://www.cmps.ecn.cz/?page=e-casopishttp://www.cmps.ecn.cz/?page=e-casopis Psychologická diagnostika - odborné texty, recenze… http://www.psychodiagnostika.cz/http://www.psychodiagnostika.cz/ PsyDoc – plné texty z oboru psychologie, šedá literatura, pro německy mluvícíPsyDoc země, ale i dokumenty v angličtině… (výzkumné zprávy apod.) Intute : social sciences : psychology - oborový portál; výběr psychologických zdrojů volně dostupných na internetu, roztříděných dle systému APA PsycInfo; portál je vytvářen britskými univerzitamiIntute : social sciences : psychology Digitální knihovny v oblasti psychologie (výběr) http://petram.webpark.cz/dk.htm

19 Proč citovat… Smysl citování - poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal Důležitá návaznost na předchozí poznání Získání širšího kontextu dané tématiky Informační/citační etika

20 Citační styly Norma ČSN ISO 690 - Bibliografické citace Norma ČSN ISO 690-2 - Bibliografické citace - elektronické dokumenty Normy jsou přístupné z: https://inet.muni.cz/app/index.jsp?id=dokum.enormy APA Style (American Psychological Association) - často se používá v psychologii, pedagogice a dalších společenských vědáchAPA Style Citační manuál APA - na www stránkách Psychologického ústavuCitační manuál APA Různé databáze (EBSCO, ProQuest…) umožňují generování citací článků do různých citačních stylů Generátory citací: http://www.citace.com/moduly.php, http://citationmachine.net/http://www.citace.com/moduly.phphttp://citationmachine.net/

21 Ústřední knihovna FF MU http://www.phil.muni.cz/knihovna/ Souborný katalog MU: http://aleph.muni.czhttp://aleph.muni.cz Diplomové práce Rešerše Meziknihovní výpůjční služba

22 Použité zdroje Papík, Richard. Informační zdroje a služby v oboru psychologie, sociologie a politologie s důrazem na světové zdroje. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 2008-09-18]. Dostupný z:. URN-NBN:cz-ik1046. ISSN 1212-5075.Papík, Richardhttp://www.ikaros.cz/node/1046 Kurz práce s informacemi [online]. Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2007 [cit. 2008-09-25]. Dostupný z:. KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2008-09-25]. Dostupný z:.http://sigma.nkp.cz/cze/ktd KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [cit. 2008-10-05]. Dostupný z:. KOTRLOVÁ, Jindřiška; SKOLKOVÁ, Linda. Kde hledat a nacházet odborné informace? [online]. 2005 [cit. 2008-10-05]. Dostupný z:.http://www.sprig.cz/docs/PsychDnyText.pdf

23 Děkuji za pozornost Eva Trochtová (trochtova@phil.muni.cz)trochtova@phil.muni.cz Ústřední knihovna FF MU http://www.phil.muni.cz/knihovna /

24 Vyhledávání diplomových prací elektronické verze - práce obhájené po lednu 2001 (dostupné pro studenty a zaměstnance MU) - práce obhájené po lednu 2006 i pro veřejnost - odkaz přímo v záznamu katalogu - http://aleph.muni.cz/http://aleph.muni.cz/ archiv závěrečných prací MU http://www.is.muni.cz/lide/absolventi.plhttp://www.is.muni.cz/lide/absolventi.pl seznam DP oboru psychologie FF MU 1952 – 2003 tištěné DP - prezenčně ze skladu – objednání přes katalog zpět

25 Rešerše Rešerše – dvojí význam: a) proces vyhledávání informací o určité problematice na základě zadaného rešeršního požadavku b) výsledek tohoto vyhledávání informací (produkt) – množina informací odpovídající rešeršnímu požadavku, rešerše fixovaná na nosič se považuje za sekundární dokument - soupis záznamů dokumentů, popř. soupis jejich částí

26 Rešerše (pokračování) ÚK FF MU nezpracovává Poskytuje referenční služby = konzultační a poradenská činnost, pomoc uživatelům knihovny s orientací v klasických a elektronických informačních zdrojích, metodická pomoc při vyhledávání potřebné literatury MZK – jednorázové nebo průběžné soupisy literatury na zadané témaMZK - zpracovávány samoobslužně za možné účasti informačního pracovníka nebo na písemnou objednávku za úhradu zpět

27 Meziknihovní výpůjční služba z knihoven mimo Brno jen pro registrované uživatele ÚK objednání přes elektronický formulář prostřednictvím internetu http://knihomol.phil.muni.cz/cgi-bin/mvsn.exe MVS zdarma (náklady, které si vyřizující knihovna účtuje za realizaci MVS, je žadatel povinen uhradit) Mezinárodní MVS - ÚK FF neposkytuje – viz MZK http://www.mzk.cz/ zpět

28 Nástroje pro vyhledávání Booleovské operátory AND – současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz NOT – operátor vyloučení dokumentů obsahující zadaný termín proximitní operátory NEAR (většinou 10 slov) ADJ (adjacent) WITH fráze “ ” – řetězec slov, které se v textu dokumentu musí vyskytovat v přesně stanoveném pořadí vedle sebe truncation – krácení podle slovních kořenů * wild cards – zástupné znaky ? * (v OPACu také !) zpět


Stáhnout ppt "Informační zdroje v oboru psychologie Ústřední knihovna FF MU 16. 10. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google