Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz informačního vzdělávání: průvodce elektronickými informačními zdroji Ústřední knihovna FF MU 19. 11. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz informačního vzdělávání: průvodce elektronickými informačními zdroji Ústřední knihovna FF MU 19. 11. 2007."— Transkript prezentace:

1 Kurz informačního vzdělávání: průvodce elektronickými informačními zdroji Ústřední knihovna FF MU

2 Obsah kurzu Stručný úvod do problematiky vyhledávání informací EIZ - definice - kategorizace - jednotlivé typy EIZ - elektronické katalogy knihoven - databáze (multioborové, oborové) - oborové portály - digitální knihovny, e-knihy, e-časopisy Bibliografické citace

3 Úvod do problematiky Současnost – Internet x odborné informační zdroje Mnoho uživatelů = internet uspokojí jejich informační potřeby – primární zdroj získávání informací = Google (Google efekt, syndrom Amazon) Student/uživatel může být nasycen informacemi z Internetu – ALE nevypěstuje si správné informační návyky spojené s vědeckou prací - solidní informační průzkum ve zdrojích ověřitelných, úplných a aktuálních

4 Úvod do problematiky Bariéry v přístupu k odborným info. zdrojům Finanční Neznalost problematiky - uživatelé se orientují na volné zdroje na Internetu, protože jiné formy získávání informací neznají – informační vzdělávání

5 Úvod do problematiky Vyhledávání v odborných zdrojích probíhá sofistikovaněji než v případě zdrojů na Internetu Využívání spec. analytických způsobů vyhledávání, znalost systému, obsahové struktury bází dat, dotazovacího jazyka Proces vyhledávání – často probíhá přes prostředníka – knihovník, informační specialista – uživatel sám Koncový uživatel – přívětivé uživatelské rozhraní na principu grafického rozhraní – graphic user interface = GUI Uživatelské rozhraní = komunikační kanál mezi uživatelem a systémem Optimální uživatelské rozhraní by mělo uživateli umožnit vyhledávat v systému i bez znalosti informační problematiky

6 Náš cíl Zpřístupnit studentům cesty k EIZ dostupným v počítačové síti MU Širší souvislosti „Kurz práce s informacemi“ (viz IS MU, E-Learning)IS MU, E-Learning

7 Elektronické informační zdroje EIZ jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM, DVD)

8 Kategorizace EIZ Z hlediska typů: online katalogy = elektronické katalogy knihoven databáze (profesionálních informací) oborové portály digitální knihovny, e-knihy, e-časopisy Z hlediska tématického a oborového: multioborové zdroje zaměřené na konkrétní obor

9 Elektronické informační zdroje EIZ obecně pojí podobné způsoby vyhledávání EIZ se liší tématikou, typem, GUI – většinou však všechny nabízejí podobné možnosti: Prohlížení – listování, rejstříky, indexy Vyhledávání – jednoduché vyhledávání / pokročilé vyhledávání

10 Elektronické katalogy knihoven (definice podle TDKIV) Sekundární informační zdroj obsahující soubor katalogizačních záznamů o dokumentech, které daná instituce uchovává ve svých fondech nebo které trvale nebo dočasně zpřístupňuje, vytvářený podle předem stanovaných zásad a umožňující zpětné vyhledávání dokumentů. Uspořádaný soupis nebo bibliografický vyhledávací systém umožňující přístup k údajům a adresám dokumentů v jednom nebo několika fondech

11 Elektronické katalogy knihoven OPAC – Online Public Acces Catalogue – veřejně dostupný online katalog Souborný katalog = katalog více knihoven. Jedním dotazem můžeme prohledávat všechny zúčastněné katalogy. Souborné katalogy mohou být oborové, národní, mezinárodní, pro určitý typ dokumentů, např. časopisů např. katalog NK ČR Elektronický katalog jedné knihovny např. katalog MZK Elektronický katalog ÚK FF MU

12 Databáze Databáze = soubor sofistikovaně uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému Druhy databází podle dostupnosti: Volně dostupné -veřejně přístupné a indexovatelné webové dokumenty Licencované -komerční databáze, které jsou přístupny jen autorizovaným uživatelům

13 Databáze (pokračování) podle formy: Bibliografické/abstraktové -bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje, oborové databáze Faktografické -konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter, encyklopedie Plnotextové -plné texty (full text) primárních pramenů (e-knihy, e-časopisy) Citační - citační ohlasy, impact faktory časopisů

14 Obecné zásady při vyhledávání v DB nastudování nápovědy (HELP), příp. FAQ, ukázek vyhledávání slovní formulace dotazu (klíčová slova, co nejvíce synonymních výrazů) pozor na gramaticky správnou formu a stop slova uvědomit si kritéria a omezení pro vyhledávání (kvalita, kvantita, geografické omezení, jazykové omezení, časové omezení, příp. omezení podle druhu dokumentu) využít nástroje na vyhledávání: - tezaury, rejstříky (řízené slovníky) - možnosti jednoduchého a pokročilého vyhledávání - boolovské operátory, proximitní operátoryboolovské operátory, proximitní operátory - hledání frází, polí při větším množství nalezených informací být schopen dotaz ještě více omezit a naopak při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit, kriticky hodnotit kvalitu nalezených informací

15 Multioborové databáze Přístup přes – EIZ MU - Infozdroje.cz - kompletní zobrazení zdrojůwww.infozdroje.cz - informace o databázích - příručky - návody SpringerLINK ScienceDirect Wiley InterScience ProQuest 5000 EBSCO JSTOR

16 Databáze pro konkrétní obor Přístup přes EIZ MU - zdroje podle oborů Příklady: Knihovnictví: LISA, ELIS, LLISLISAELISLLIS Literatura: Literature OnlineLiterature Online Vzdělávání: EBSCO - vzděláváníEBSCO - vzdělávání Umění: Grove Art OnlineGrove Art Online Medicína: ProQuest – medicínaProQuest – medicína Interaktivní manuály k databázím (IS → E-Learning → Multimédia a interaktivní objekty → Další zakázky střediska v praxi → Interaktivita)

17 Oborové portály Portály – rozcestníky – oborové brány Portál STM Jednotná informační brána

18 Digitální knihovny, e-knihy, e-časopisy Přístup z MU Časopisy pro MU JaMM Journals Elektronické knihy dostupné prostřednictvím EIZ MU Elektronické knihy GALE e-booksGALE e-books Elektronické knihy spol. ebraryebrary Další elektronické knihy viz. EIZ MUEIZ MU

19 Proč citovat… Smyslem citování je poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal Důležitá návaznost na předchozí poznání Získání širšího kontextu dané tématiky Informační/citační etika Užitečné odkazy:

20 Normy ČSN v inetu Masarykova univerzita zakoupila normy ČSN a zpřístupňuje je uživatelům prostřednictvím inetu Norma ČSN ISO Bibliografické citace Norma ČSN ISO Bibliografické citace - elektronické dokumenty Normy jsou přístupné z https://inet.muni.cz/app/index.jsp?id=dokum.enormy (nebo přes web knihovny v Aktualitách)web knihovny Přístup ke stránce vyžaduje přihlášení pomocí UČO (nebo přezdívky) a hesla z IS MU

21 Děkujeme za pozornost Tomáš Pavela Eva Trochtová Ústřední knihovna FF MU (http://www.phil.muni.cz/knihovna/)http://www.phil.muni.cz/knihovna/

22 Nástroje pro vyhledávání Boolovské operátory AND – současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz NOT – operátor vyloučení dokumentů obsahující zadaný termín proximitní operátory NEAR (většinou 10 slov) ADJ (adjacent) WITH fráze “ ” - řetězec slov, které se v textu dokumentu musí vyskytovat v přesně stanoveném pořadí vedle sebe truncation – krácení podle slovních kořenů * wild cards – zástupné znaky ? * zpět


Stáhnout ppt "Kurz informačního vzdělávání: průvodce elektronickými informačními zdroji Ústřední knihovna FF MU 19. 11. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google