Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz informačního vzdělávání: průvodce elektronickými informačními zdroji Ústřední knihovna FF MU www.phil.muni.cz/knihovna 15. 10. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz informačního vzdělávání: průvodce elektronickými informačními zdroji Ústřední knihovna FF MU www.phil.muni.cz/knihovna 15. 10. 2008."— Transkript prezentace:

1 Kurz informačního vzdělávání: průvodce elektronickými informačními zdroji Ústřední knihovna FF MU www.phil.muni.cz/knihovna 15. 10. 2008

2 Obsah kurzu Cíl kurzu a stručný úvod do problematiky vyhledávání informací EIZ - definice - kategorizace - jednotlivé typy EIZ - elektronické katalogy knihoven - databáze (multioborové, oborové) - e-knihy, e-časopisy - oborové brány, portály Bibliografické citace

3 Náš cíl Zpřístupnit studentům cesty k EIZ dostupným v počítačové síti MU a položit základy vyhledávání odborných informací Širší souvislosti „Kurz práce s informacemi“ (viz IS MU, E-Learning → Další výukové publikace → FF → KPI)IS MU, E-Learning

4 Úvod do problematiky 1/3 Internet „x“ odborné informační zdroje Internet – dají se najít kvalitní informace, ale je potřeba zdroj ověřit, posoudit relevanci výsledků (autor, jazyk, stylistika, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.) Např. Google Scholar – prohledávání vědeckých informací (vědecké články, technické zprávy…)Google Scholar Scirus – specializovaný vyhledávač vědeckých informací (články, patenty, výzkumné zprávy…)Scirus Digitální knihovny a otevřené archivy univerzit (plné texty diplomových a dizertačních prací, publikační činnost vyučujících…), oborové portály aj.

5 Úvod do problematiky 2/3 Odborné zdroje - vyhledávání sofistikovanější než v případě zdrojů na Internetu Využívání spec. analytických způsobů vyhledávání, znalost systému, dotazovacího jazyka… Proces vyhledávání – uživatel sám nebo přes prostředníka (knihovník, informační specialista) Koncový uživatel – přívětivé uživatelské rozhraní – graphic(al) user interface = GUI Uživatelské rozhraní = komunikační kanál mezi uživatelem a systémem Optimální uživatelské rozhraní by mělo uživateli umožnit vyhledávat v systému i bez znalosti informační problematiky

6 Úvod do problematiky 3/3 Bariéry v přístupu k odborným informačním zdrojům: Finanční – organizace/konzorcia nakupují licence od nadnárodních vydavatelů, zprostředkovatelů Neznalost problematiky - uživatelé se většinou orientují na volné zdroje na Internetu, protože jiné formy získávání informací zatím neznají (nebo jim nalezené informace stačí X akademické prostředí…) → informační vzdělávání

7 Elektronické informační zdroje 1/3 EIZ jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM, DVD) Definice převzatá z KPI

8 Elektronické informační zdroje 2/3 EIZ obecně pojí podobné způsoby vyhledávání EIZ se liší tématikou, typem, GUI – většinou však všechny nabízejí podobné možnosti: Prohlížení – listování, rejstříky, indexy Vyhledávání – jednoduché vyhledávání, pokročilé vyhledávání

9 Kategorizace EIZ 3/3 Z hlediska typů: online katalogy = elektronické katalogy knihoven databáze (profesionálních informací) oborové portály digitální knihovny, e-knihy, e-časopisy další informační zdroje na Internetu Z hlediska tématického a oborového: multioborové zdroje zaměřené na konkrétní obor

10 Elektronické katalogy knihoven 1/2 (definice podle TDKIV)TDKIV Sekundární informační zdroj obsahující soubor katalogizačních záznamů o dokumentech, které daná instituce uchovává ve svých fondech nebo které trvale nebo dočasně zpřístupňuje, vytvářený podle předem stanovaných zásad a umožňující zpětné vyhledávání dokumentů Uspořádaný soupis nebo bibliografický vyhledávací systém, umožňující přístup k údajům a adresám dokumentů v jednom nebo několika fondech

11 Elektronické katalogy knihoven 2/2 OPAC – Online Public Acces Catalogue – veřejně dostupný online katalog Souborný katalog = katalog více knihoven. Jedním dotazem můžeme prohledávat všechny zúčastněné katalogy. Souborné katalogy mohou být národní, mezinárodní, institucionální, oborové, pro určitý typ dokumentů, např. časopisy atd. Souborný katalog ČR - http://sigma.nkp.cz (SKC)http://sigma.nkp.cz Souborný katalog MU - http://aleph.muni.cz - součástí je i katalog ÚK FF MUhttp://aleph.muni.cz SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat.cz/ http://www.skat.cz/ Elektronický katalog jedné knihovny Katalog MZK - http://aleph.mzk.czhttp://aleph.mzk.cz KJM - http://katalog.kjm.czhttp://katalog.kjm.cz

12 Databáze 1/5 Databáze = soubor uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému J. Kotrlová J. Kotrlová Druhy databází podle dostupnosti: Volně dostupné - veřejně přístupné a indexovatelné webové dokumenty Licencované -komerční databáze, které jsou přístupny jen autorizovaným uživatelům

13 Databáze 2/5 podle formy: Bibliografické/abstraktové -bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje, oborové databáze Faktografické -konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter, encyklopedie Plnotextové -plné texty (full text) primárních pramenů (e-knihy, e-časopisy) Citační - citační ohlasy, impact faktory časopisů

14 Obecné zásady při vyhledávání v DB 3/5 nastudování nápovědy (HELP), příp. FAQ, ukázek vyhledávání slovní formulace dotazu (klíčová slova, co nejvíce synonymních výrazů) pozor na gramaticky správnou formu a stop slova uvědomit si kritéria a omezení pro vyhledávání (geografické omezení, jazykové omezení, časové omezení, příp. omezení podle druhu dokumentu) využít nástroje na vyhledávání: - tezaury, rejstříky (řízené slovníky) - možnosti jednoduchého a pokročilého vyhledávání - booleovské operátory, proximitní operátorybooleovské operátory, proximitní operátory - hledání frází, polí při větším množství nalezených informací být schopen dotaz ještě více omezit, a naopak při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit, kriticky hodnotit kvalitu nalezených informací

15 Multioborové databáze 4/5 Přístup k EIZ přes -stránky knihovny - www.phil.muni.cz/knihovna  Elektronické zdroje  EIZ MUwww.phil.muni.cz/knihovna -portál EIZ MU - http://library.muni.cz/ezdroje (bude se měnit!)http://library.muni.cz/ezdroje -Infozdroje.cz - www.infozdroje.cz - zobrazení zdrojů dle institucí; informace o databázích; příručky, návodywww.infozdroje.cz vzdálený přístup k EIZ pro studenty a vyučující MU  přes VPNVPN Příklady: ProQuest 5000 (zkušební přístup do ProQuest Central do 1. 12. 2008)ProQuest 5000 EBSCO (nyní zkušení přístupy do PsycINFO, PsycARTICLES, PsycBOOKS, Education Research Complete)EBSCO SpringerLINK ScienceDirect Wiley InterScience JSTOR

16 Databáze pro konkrétní obor 5/5 Přístup přes portál EIZ MU http://library.muni.cz/ezdroje - zdroje podle oborůhttp://library.muni.cz/ezdroje Příklady: Knihovnictví: LISA, ELIS, LLISLISAELISLLIS Literatura (angl., amer.): Literature OnlineLiterature Online Vzdělávání: EBSCO - vzděláváníEBSCO - vzdělávání Umění: Grove Art OnlineGrove Art Online Medicína: ProQuest – medicínaProQuest – medicína Interaktivní manuály k databázím (IS → E-Learning → Multimédia a interaktivní objekty → Další zakázky střediska v praxi → Interaktivita)

17 E-časopisy, e-knihy pro MU E-časopisy, e-knihy  v předplácených databázích MU Přístup z MU - http://library.muni.cz/ezdrojehttp://library.muni.cz/ezdroje Nástroje pro souhrnné vyhledávání časopisů dostupných pro MU: Elektronická knihovna časopisů (EZB-Elektronische Zeitschriftenbibliothek) http://library.muni.cz/ecasopisy nebo http://casopisy.muni.czhttp://library.muni.cz/ecasopisyhttp://casopisy.muni.cz - kromě časopisů dostupných přes databáze v knihovně naleznete i časopisy volně dostupné nebo nástroj JaMM Journals http://www.jammworld.comhttp://www.jammworld.com Elektronické knihy dostupné prostřednictvím EIZ MU Elektronické knihy GALE e-booksGALE e-books Elektronické knihy spol. ebraryebrary Další elektronické knihy viz EIZ MUEIZ MU

18 Oborové portály, brány, rozcestníky Oborová brána = služba v síťovém prostředí, určená pro zprostředkování přístupu k vybraným online informačním zdrojům určitého oborového nebo tematického zaměření (definice TDKIV) Jednotná informační brána www.jib.czwww.jib.cz - Oborová brána Knihovnictví a informační věda http://kiv.jib.cz/http://kiv.jib.cz/ - Oborová brána Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz/http://art.jib.cz/ - Oborová brána Musica (MUS) http://mus.jib.cz/http://mus.jib.cz/ - Oborová brána Technika (TECH) http://tech.jib.cz/http://tech.jib.cz/ Portál STM (Science, Technology, Medicine - věda, technika a medicína) http://www.portalstm.cz – předchůdce oborové brány Technika http://www.portalstm.cz na internetu desítky oborových bran vytvářených zejména univerzitními nebo národními knihovnami

19 Proč citovat… Smysl citování - poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal Důležitá návaznost na předchozí poznání Získání širšího kontextu dané tématiky Informační/citační etika Podrobněji + praktická tvorba bibliografických citací: 3. 12. Průvodce bibliografickými citacemiPrůvodce bibliografickými citacemi (momentálně termín obsazen, další kurz v příštím semestru)

20 Citační normy, styly Norma ČSN ISO 690 - mezinárodní norma pro tvorbu citací tradičních dokumentů (monografie, seriály, články...) Norma ČSN ISO 690-2 - mezinárodní norma pro tvorbu citací elektronických dokumentů Normy jsou přístupné z: https://inet.muni.cz/app/index.jsp?id=dokum.enormy APA (American Psychological Association) - převážně pro psychologii, pedagogiku a některé další spol. vědyAPA Citační manuál APA - na www stránkách Psychologického ústavu FF MUCitační manuál APA MLA (Modern Language Association) - pro humanitní obory, zejména jazykovědu (anglistika, amerikanistika…)MLA Některé databáze (EBSCO, ProQuest…) umožňují generování citací článků do různých citačních stylů Generátory citací: http://www.citace.com/moduly.php, http://citationmachine.net/http://www.citace.com/moduly.phphttp://citationmachine.net/

21 Použité zdroje Papík, Richard. Informační zdroje a služby v oboru psychologie, sociologie a politologie s důrazem na světové zdroje. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 2008-09-18]. Dostupný z:. URN-NBN:cz-ik1046. ISSN 1212-5075.Papík, Richardhttp://www.ikaros.cz/node/1046 Kurz práce s informacemi [online]. Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2007 [cit. 2008-09-25]. Dostupný z:. KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2008-09-25]. Dostupný z:.http://sigma.nkp.cz/cze/ktd KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [cit. 2008-10-05]. Dostupný z:.

22 Děkujeme za pozornost Eva Trochtová (trochtova@phil.muni.cz)trochtova@phil.muni.cz přednášející Tereza Matýsová (matysova@phil.muni.cz)matysova@phil.muni.cz Nikol Neupauerová Gistingrová (nikolgi@phil.muni.cz)nikolgi@phil.muni.cz asistentky Ústřední knihovna FF MU (http://www.phil.muni.cz/knihovna/http://www.phil.muni.cz/knihovna/ ICQ: 362131842ICQ: 362131842)

23 Nástroje pro vyhledávání Booleovské operátory AND – současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz NOT – operátor vyloučení dokumentů obsahující zadaný termín proximitní operátory NEAR – určuje blízkost slov (většinou do 10 slov) ADJ (adjacent) WITH fráze “ ” - řetězec slov, které se v textu dokumentu musí vyskytovat v přesně stanoveném pořadí vedle sebe truncation – krácení podle slovních kořenů * wild cards – zástupné znaky ? * zpět


Stáhnout ppt "Kurz informačního vzdělávání: průvodce elektronickými informačními zdroji Ústřední knihovna FF MU www.phil.muni.cz/knihovna 15. 10. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google