Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Sentimentalismus a preromantismus lyrických bouřích 4. V lyrických bouřích Zní skvěle, když si básník zpívá, že slunci roven je či císaři. Za nocí potom.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Sentimentalismus a preromantismus lyrických bouřích 4. V lyrických bouřích Zní skvěle, když si básník zpívá, že slunci roven je či císaři. Za nocí potom."— Transkript prezentace:

1 2. Sentimentalismus a preromantismus lyrických bouřích 4. V lyrických bouřích Zní skvěle, když si básník zpívá, že slunci roven je či císaři. Za nocí potom toulá se a skrývá chmury, jež nese na tváři. Johann Wolfgang Goethe

2 Preromantismus v německém písemnictví V neklidném a nebezpečném období druhé poloviny 18. století se V Německu sjednotila poměrně silná skupina význačných osobností - učenců, literátů a politiků, kteří si dobře uvědomovali katastrofální situaci, v níž se zaostalá a do několika set malých státečků rozdrobená země nacházela. Vytvořili jednotný proud a kolem roku 1770 založili hnutí nazývané Sturm und Drang (tj. Bouře a vzdor). Friedrich Maxmilian Klinger (1752 – 1837), jehož drama Sturm und Drang (1776) dalo celému hnutí název.

3 Preromantismus v německém písemnictví Gotthold Ephraim Lessing (olejomalba Antona Graffa) Lessingův náhrobek v Braunschweigu

4 Preromantismus v německém písemnictví Titulní list a obraz jedné ze scén Lessingovy komedie Mína z Barnhelmu

5 Preromantismus v německém písemnictví Humanistickým poselstvím občanské rovnosti a náboženské tolerance je prostoupena i dramatická báseň Moudrý Nathan (1779). V ní autor vysvětlil vlastní představu zbožnosti, která nespočívá v absolutní oddanosti Bohu, ale v každodenním mravném chování a v lásce ke všem lidem bez rozdílu. Sebrané Lessingovy spisy z 19. století

6 Johann Wolfgang Goethe Básník, prozaik a dramatik Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) Goethe v romantické Campagni (obraz Johanna Heinricha Tischbeina)

7 Johann Wolfgang Goethe Goetheův dům ve Výmaru Radnice ve Výmaru

8 Johann Wolfgang Goethe Krajina na italském pobřeží (akvarelová kresba všestranně talentovaného Goetha)

9 Johann Wolfgang Goethe Osudové ženy kolem J. W. Goetheho První láska Friederika Brionová Manželka Christiana Vulpiusová O sedm let starší Charlotta von Stein

10 Johann Wolfgang Goethe Mladičké Ulrice von Levetzow byla věnována slavná Elegie z Mariánských Lázní Jak, vítajíc mne u bran tiše stála, jak po stupních mne k sobě povznášela, jak spěla za mnou, když už sbohem dala a s novým „sbohem“ na rtech mi zas lpěla, tak její podoba, ta věčně živá, v mé věrné srdce plamenně se vrývá... V mé srdce, jež ji v pevné chová skrytu, jež kvůli ní se samo uchovává, jen pro ni slast máz životního citu a pro ni vzdalo by se k němu práva, je volné, kdy své nevolnictví tuší a jí, by za vše děkovalo, buší. Vždyť nedoved jsem milovat už ani, ba pohas ve mně pud, být milován; s ní vrátilo se náhlé odhodlání a žízeň po činech, ruch nových plánů: jak obrozující je lásky síla, má duše nejněžněji ucítila.

11 Johann Wolfgang Goethe Jiné motivy rozvinul básník v lyrické sbírce Západovýchodní díván (1819)

12 Johann Wolfgang Goethe Ilustrace z alegorické pastorely Heřman a Dorota Titulní list stati Poezie a skutečnosti (1811)

13 Johann Wolfgang Goethe Dvousvazková výchovná próza Viléma Meistera léta učednická (1796) a Viléma Meistera léta putovní (1829)

14 Johann Wolfgang Goethe První vydání románu Utrpení mladého Werthera (1774) Chodowieckého ilustrace hrdiny

15 Johann Wolfgang Goethe Titulní postava veršované historické tragédie Goetz von Berlichingen (1773) Titulní list historické tragédie Torquato Tasso (1790)

16 Johann Wolfgang Goethe První vydání dvoudílné dramatické básně Faust Faust a jeho láska k nevinné měšťanské dívce Markétě

17 Johann Wolfgang Goethe Faust v rozhovoru s duchem krajiny Já světem jen se hnal a hnal, chyt za vlasy, co rozkoší se zdálo, odvrh, co nepostačovalo, a nesháněl, co uklouzlo. Já pouze dychtil, naplno jsem žil a znovu prahl a tak probouřil svůj všechen život; zprvu mocně, divě, však teď to moudře jde, teď rozvážlivě. Pozemský okruh sdostatek mi znám; k zásvětí zatarasen výhled mám. Bloud, kdo tam zírá mžouravými zraky, o lidech blouzně kdesi nad oblaky! Zde pevně stůj, zde znej se rozhlížet; zdatnému není němý tento svět. Nač by mu bylo ve věčnu se topit. --- --- Zde uvnitř bude krajina jak ráj. Nechť příboj burácí až na sám kraj: jak chtěl by, mlsný, násilně se přelít, sbratřené přijdou obce, otvor scelit.

18 Johann Wolfgang Goethe Jedině Goethův tajemník Johann Peter Eckermann (1792 - 1854) dokázal překonat smutek básníka nad smrtí přítele Schillera a jeho kniha Hovory s Goethem (1848) zaznamenala osamocení v posledních letech velkého spisovatele.

19 Friedrich Schiller Mladý Friedrich Schiller (1759 - 1805) Friedrich Schiller jako vojenský lékař

20 Friedrich Schiller Schillerův rodný dům ve Würtenberku

21 Friedrich Schiller Nějaký čas Schiller působil v Národním divadle v Mannheimu a psal teoretické úvahy o dramatické tvorbě (titulní list spisu Thalia z r. 1787).

22 Friedrich Schiller Životní úděl si Schiller (na pozdějším portrétu) komplikoval neustálými srážkami s vládnoucí mocí: přivítal Francouzskou revoluci a otevřeně protestoval proti metodám absolutistické vlády. Rukopis textu kritizující nepřátelské výpady proti francouzské revoluci

23 Friedrich Schiller Goetheovo a Schillerovo sousoší před radnicí ve Výmaru Dům Friedricha Schillera ve Výmaru

24 Friedrich Schiller Dál, jak jeho sluncí roje nebes modrou nádherou, spějte, bratři, drahou svou směle, jak rek šel v boje. V náruč spějte milióny! Zlíbat svět kéž dáno nám! Bratři! Hvězd kde žárný stan, dobrý Otec zří z mlh clony. Dlíte v prachu, milióny? V bázni tvůrce tuší svět? Pátrej, hvězd kde bezpočet! V záři ční tam božské trůny. Báseň Óda na radost zařadil do závěru své Deváté symfonie Ludwig van Beethoven (na obrázku).

25 Friedrich Schiller Patetickou výzvu k sbratření lidí vyslovil Schiller v lyrické Písni o zvonu.

26 Friedrich Schiller Tragédie Loupežníci (1781) Titulní list prvního vydání Plakát první inscenace

27 Friedrich Schiller F. Schiller při přednesu Loupežníků

28 Friedrich Schiller Tragédii Úklady a láska (1783) uvedl Schiller až po odchodu z rodného Würtenberka.

29 Friedrich Schiller První vydání tragédie Don Carlos (1787). Vznikla při studiu dějin bojů nizozemského národa proti španělské tyranii krále Filipa II. Přišel jsem právě z Flander, z Brabantska. - Bohaté, kvetoucí to provincie! Lid silný, veliký - a věru též lid dobrý - otcem toho lidu být, jak božské, děl jsem si! - Tu narazil jsem na hromady lidských kostí, popel - Jste právu. Musíte. Že můžete učinit to, o čem se domníváte, že činit musíte, to poznání mě naplnilo obdivem i děsem. Ó škoda, že již oběť nedokáže, v své vlastní krvi vláčena jsouc, zapět děkovnou píseň tomu, kdo ji hubí! Že jenom lidé píší historii – ne vyšší bytosti! - Dá zapomenout věk šlechetnější na Filipův čas; ten bude mírnější i moudřejší; občanské blaho bude v souladu s velikostí knížat; bude pečovat stát o své děti, nutnost bude lidská.

30 Friedrich Schiller Karl Theodor von Piloty Valdštejnova smrt Dramatická trilogie Valdštejn (souborně 1800) má základ v událostech třicetileté války.

31 Friedrich Schiller Z historických pramenů Schiller čerpal poznatky i k pozdnímu dramatu Marie Stuartovna (1800). Dobový portrét skotské královny

32 Friedrich Schiller Poslední dokončenou tragédií zůstala hra Vilém Tell (1804) o legendárním zbojníkovi – bojovníku proti Habsburkům.


Stáhnout ppt "2. Sentimentalismus a preromantismus lyrických bouřích 4. V lyrických bouřích Zní skvěle, když si básník zpívá, že slunci roven je či císaři. Za nocí potom."

Podobné prezentace


Reklamy Google