Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum:"— Transkript prezentace:

1

2 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. – 9. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor / předmět: Hudební výchova, Výchova k občanství Tematický okruh: Evropská unie Téma: Óda na radost Autorství: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Paulusová Fišerová Hudební nahrávky – archiv autorky Použitá literatura: Wikipedia otevřená encyklopedie, Evropská unie pro děti, vydalo nakladatelství Svojtka 2004 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

3 http://portal.uur.cz/images/mapa-EU.jpg http://img.aktualne.centrum.cz/10/24/102413-eu-vlajka.jpg http://zivotopisy.webz.cz/images/Beethoven.jpg

4 - společenství evropských zemí - hlavním cílem EU je sjednocování a spolupráce lidí na evropském kontinentu - obyvatelé ze EU mohou bez speciálních povolení cestovat, studovat a pracovat v libovolné zemi - má své symboly

5 -S-Skladba Óda na radost (původní německý název Ode an die Freude) je hymnou Evropské unie a Rady Evropy. Je založena na závěrečné větě Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena z roku 1823 a používána oběma organizacemi při slavnostních příležitostech.

6 http://assets6.gcstatic.com/u/apps/asset_ manager/uploaded/2009/04/ludwig-van- beethoven-

7 -p-prvním učitelem hry na klavír byl jeho otec -v-v 8 letech první koncerty - v sedmnácti letech se Ludwig odebral do Vídně, zde se setkal s W. A. Mozartem a nakrátko se stal jeho žákem - 1792 – definitivní návrat do Vídně - studium u Haydna, Schenka, Salieriho a Albrechtsbergera - koncerty v šlechtických rodinách i mimo Vídeň - komponista – první skladatelské a dirigentské úspěchy http://images.publicradio.org/conte nt/2011/12/12/20111212_thirteen_ yo_beethoven_33.jpg

8 Problémy se sluchem - problémy se sluchem se začaly projevovat od roku 1795 - v uších mu neustále zněly nepříjemné zvuky - používal různá naslouchátka a také tyč připevněnou k ozvučné desce klavíru, kterou skousl a mohl tak lépe vnímat zvukové vibrace - v roce 1816 ale úplně ohluchl - svá největší díla vytvořil v době, kdy byl zcela hluchý

9 Stránka originálního Beethovenova rukopisu Beethovenova http://beethoven.staatsbibliothek-berlin.de/de/sinfonien/9/1/27.html - je původně báseň napsaná Friedrichem Schillerem v létě 1785 oslavující přátelství mezi lidmi. Její zřejmě známější forma je ale upravená verze, která byla zhudebněna Ludwigem van Beethovenem roku 1824 jako čtvrtá a závěrečná věta jeho Deváté symfonie.

10 Friedrich Schiller Volné dílo L. van Beethoven

11 - 1972 skladba uznána za hymnu Rady Evropy -oficiální hymnou Evropské unie se stala v roce 1985 -hymna má 2 sloky a symbolizuje svobodu, společenství a mír mezi národy a občany členských zemí EU -každý stát EU má právo volného překladu německého textu do svého jazyka

12 Radosti, ty jiskro boží, dcero, již nám ráj dal sám! Srdce vzňaté žárem touží, nebeský tvůj krásy chrám. Kouzlo tvé teď opět ví že, co kdy čas tak dělil rád, zástup lidstva sbratřen blíže cítí van tvých křídel vát. Komu štěstí v žití přálo, v příteli že štít svůj máš, komu věrnou ženu dalo, mísit pojď se v jásot náš! Sám byť jenom jednu duši svojí na tom světě zval! V díle tom kdo nezdar tuší, od nás ber se s pláčem dál! Radost každá bytost sáti, přírodo, chce z ňader tvých; zlý a dobrý chce se bráti v jejích stopách růžových. Révy žár nám, pocel smavý, na smrt věrný přítel dán; vášně plam dán červu žhavý, světlý cherub dlí, kde Pán. Dál, jak jeho slunci roje nebes modrou nádherou, spějte, bratří, drahou svou směle, jak by rek šel v boje. V náruč spějte, milióny! Zlíbat svět kéž dáno nám! Bratři! Hvězd kde žárný stan, dobrý Otec zří z mlh clony. Dlíte v prachu, milióny? V bázni tvůrce tuší svět? Pátrej, hvězd kde bezpočet! V záři ční tam božské trůny.(překlad P. Eisner)

13 Děkuji za pozornost. Konec prezentace. ÓDA NA RODOST


Stáhnout ppt "Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum:"

Podobné prezentace


Reklamy Google