Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Radiové vlny  Radiové vlny se využívají zejména k přenosu informací v rozhlasové, televizní a telekomunikační technice a k přenosu dat.  Rozsah vlnových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Radiové vlny  Radiové vlny se využívají zejména k přenosu informací v rozhlasové, televizní a telekomunikační technice a k přenosu dat.  Rozsah vlnových."— Transkript prezentace:

1 Radiové vlny  Radiové vlny se využívají zejména k přenosu informací v rozhlasové, televizní a telekomunikační technice a k přenosu dat.  Rozsah vlnových délek radiových vln je od kilometrových po centimetrové.  Radiové vlny se dělí podle délek vlna na extrémně dlouhé, velmi dlouhé, dlouhé, střední, krátké, velmi krátké a ultra krátké vlny.

2 Satelity a GPS  Satelit (družice) je obecně těleso pohybující se kolem jiného, většího tělesa.  Umělé družice jsou lidskými výtvory. Prvním byl Sputnik 1 vypuštěný SSSR v roce 1958. V současnosti se kolem Země pohybuje několik stovek družic a umělé družice mají i naše nejbližší planety Mars a Venuše.  Podle účelu se satelity dělí na vědecké, meteorologické, vojenské, špionážní, navigační a telekomunikační.  Pohybují se po drahách různě vzdálených od Země. Ve vzdálenosti 36 000 km se nachází tzv. geostacionární stanice. Doba oběhu je stejná jako doba rotace Země kolem vlastní osy – telekomunikační satelity.  GPS – globální poziční systém využívá 24 satelitů ve vzdálenosti 22 000 km. GPS přijímač detekuje data, které vysílají satelity o své poloze a času a z nich určí polohu na Zemi.

3 Mikrovlny  Mají vlnovou délku 1 mm – 1 m a kmitočet 0,3 – 300 GHz.  Generátorem mikrovln je magnetron.  Využití:  Radar – vysílá pulsy mikrovln a zjišťuje dobu mezi vysláním a odrazem vlny od překážky, určí vzdálenost a zobrazí předmětu na monitoru. Používá se u vzdušné, pozemní i vodní dopravy.  Mikrovlnná trouba – vlny s délkou 12 cm pronikají do potraviny, rozkmitávají hlavně molekuly vody a tím prohřívají potraviny rovnoměrně.  Sušení dřeva, bylin, zdiva, knih funguje na podobném principu jako ohřev potravin v mikrovlnné troubě.  Prohřívání lidského těla při léčbě kloubů.  Wi – Fi – přenos dat.  Rozhánění davů usměrněným mikrovlnným paprskem.  Likvidace dřevokazného hmyzu v nábytku.

4 Infračervené záření  Mají vlnovou délku 760 nm – 1 mm a kmitočet 0,3 – 400 THz.  Je považováno za tepelné záření, jejich zdrojem je jakékoli těleso s teplotou vyšší než 0 K (absolutní nula).  Lidským okem neviditelné, např. hadi jsou schopni jej vidět.  Člověk může toto záření spatřit pomocí přístrojů převádějících IR záření na viditelné světlo. Jedná se o infra kameru (termokamera, termovize), infra brýle, infra fotoaparát.  Využití:  Přenos dat – infraportem nebo po optickém vláknu.  Dálkové ovladače – ovládání televize, rozhlasu, hraček, ….  Vytápění – IR panely vytápí byty i sauny  Léčba a diagnostika – prohříváním se léčí a zároveň podle vyzařování IR záření můžeme sledovat prokrvení orgánů.  Vyhledávání pohřešovaných osob – pomocí vrtulníků s infrakamerou.  Stavebnictví – zjišťování úniku tepla z budov.

5 Světlo  Mají vlnovou délku 390 až 760 nm, což odpovídá frekvenci 400 až 770 THz.  Tzv. bílé světlo se skládá ze spektra barev, mezi něž patří šest základních (červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová).  K rozkladu bílého světla na spektrum dochází při lomu světla na rozhraní – duha, CD, optický hranol.  Až 80% informací vnímá člověk pomocí zraku. Zrakový vjem vzniká dopadem světla na sítnici a jeho zpracováním v mozku.  Vady oka:  krátkozrakost – oko není schopné zaostřovat vzdálené předměty, vada se koriguje rozptylkami.  dalekozrakost – oko není schopné zaostřovat blízké předměty, vada se koriguje spojkami.  astigmatismus – nepravidelnost rohovky neumožňuje vytvořit ostrý obraz na sítnici, vada se koriguje speciálními torickými čočkami.  barvoslepost (daltonismus) – většinou se jedná o neschopnost rozeznat červenou a zelenou.

6 Ultrafialové záření  Má vlnovou délku 10 až 390 nm, což odpovídá frekvenci 770 THz - 30 PHz.  Lidskému zraku neviditelné, ale pro některé ptáky a hmyz viditelné.  Ve zvýšeném množství je pro kůži nebo oko nebezpečné.  Je pohlcováno ozonosférou.  UV záření se dělí na UVA, UVB a UVC.  UVA tvoří 99% tohoto záření, nezpůsobuje poškození kůže, naopak je nezbytné k tvorbě vitamínu D v kůži.  UVB složka je zastoupena 1% a právě toto je záření způsobující spáleniny nebo genetické mutace projevující se nádory kůže.  UVC prakticky na Zemi nedopadá, je pohlceno v atmosféře.  Využití UV záření v praxi:  dezinfekce vzduchu, vody i povrchů  kontrola pravosti bankovek, cenin, platebních karet  podpůrná léčba kožních nemocí (akné)  polymerace některých plastů  zviditelnění např. vybledlých textů v historických knihách, biologických stop na místě činu, některých minerálů, atd.

7 Rentgenovo záření  Má vlnovou délku 10 nm – 1 pm, což odpovídá frekvenci 30 PHz - 300 EHz.  W. C. Röntgen ho objevil při zkoumání katodového záření.  Jedná se o ionizující záření s velkou pronikavostí a může být ve větších dávkách lidskému zdraví nebezpečné. Proto se při rentgenování používají na nevyšetřované části těla olověné zástěry pohlcující záření.  Využití rentgenova záření v praxi:  diagnostika v lékařství - RTG  krystalografie – výzkum krystalů  defektoskopie – zjišťování vad v odlitcích nebo svarech  kontrolní rentgeny – kontrola zavazadel na letištích

8 Laser  Laser je zdroj světla, který na rozdíl od ostatních zdrojů vysílá monochromatické a koherentní záření. Z tohoto důvodu se světlo nerozptyluje, a zůstává soustředěné do malého bodu. Tím se může přenášet velké množství informací nebo energie.  Laser obsahuje aktivní prostředí, které se nabíjí světlem, el. proudem, nebo chem. reakcí. Dojde k přechodu elektronů do vyšší vrstvy (exitace). Zrcadla uzavírající aktivní prostředí (rezonátor) ještě znásobí nabití, které je v okamžiku uvolněno ve formě paprsku.  Využití laseru v praxi: řezání materiálů, operace očí, „vrtání“ zubů, odstraňování tetování a kožních chorob, přenos informací (DVD,CD), tisk (laserové tiskárny), měření vzdáleností, ukazovátka, atd


Stáhnout ppt "Radiové vlny  Radiové vlny se využívají zejména k přenosu informací v rozhlasové, televizní a telekomunikační technice a k přenosu dat.  Rozsah vlnových."

Podobné prezentace


Reklamy Google