Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český politický systém do roku 1989

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český politický systém do roku 1989"— Transkript prezentace:

1 27.3.2014 Český politický systém do roku 1989
Přednáška 18. Český politický systém do roku 1989

2 Důležité historické milníky ČS
První československý odboj (1914–1918) Vznik Československa (28. říjen 1918) První republika (1918–1938) Druhá republika (1938–1939) Druhý odboj (1939–1945) Československá třetí republika (1945–1948) Komunistický režim v Československu (1948–1989) Třetí odboj ( ) Sametová revoluce (1989–1992) Zánik Československa (31. prosinec 1992)

3 Vznik Československa Pozadí vzniku ČS
Národnostní otázky v Rakousku-Uhersku 1.sv.v. Exil v cizině (Masaryk, Beneš, Štefánik) Čs legie Tříkrálová deklarace (6.ledna 1918) 14. Wilsonových bodů Uznání ČS Národní rady (ve většině států světa) Příměří na konci 1.sv.v. (Německo, Rakousko, Turecko)

4 Události října 1918 ČS jako jediný nástupnický stát RU
ČS vznikalo října 1918 Washingtonská deklarace – autonomie pro Čechy 20.října 1918 v 15,00 hod. – RU přestalo existovat 28.října – formování ČS státu v Ženevě Delegace Národního výboru (K.Kramář) Protirakouský zahraniční odboj (E.Beneš) 28.října – převzetí moci v Praze Národní výbor – „Zákon o zřízení samostatného státu Československého“ „Muži 28.října“ Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla a Vavro Šrobár 30.října – Martinská deklarace Připojení Slovenska k Česku

5 Události po říjnu 1918 Oslavy nové republiky
Ničení památek a pozůstatků RU Mariánský sloup na Staroměstském nám. Územní nároky Sudet – snaha o připojení k RU 4.11. – zatímní slovenská vláda – Skalice Prozatímní ústava ČS Národní shromáždění Masaryk – prezidentem Vláda – K.Kramář ČS – prohlášeno republikou Zákon o zrušení šlechtických titulů a řádů Zákon o 8 hod. pracovní době Prosinec 1918 – návrat Masaryka do ČS (Česko)Slovensko – Maďarská roztržka Česko(Slovensko) – Polská roztržka – zahynul M.R.Štefáni (Užhorod) Připojení podkarpatské Rusy (Zakarpatské Ukrajiny) k ČS (plebiscit)

6

7 Stranicko-politický systém v ČSR za 1. republiky
– prozatímní ústava – Ústava ČSR Zákonodárná moc – Národní shromáždění Poslanecká sněmovna (300 poslanců na 6 let) Senát (150 senátorů na 8 let) Do obou komor poměrný volební systém Výkonná moc Prezident (na 7 let) Vláda (ministři odpovědni PS – vyslovení nedůvěry) Časté úřednické vlády (J.Černý, E.Beneš, J.Syrový) Soudní moc Soustava státních soudů Ústavní soud ( ) Volební soud (speciální status) Nejvyšší správní soud (E.Hácha)

8 Stranicko-politický systém v ČSR za 1. republiky
Územní členění a samospráva Župy Vznik v 1920 Prakticky fungovaly pouze na Slovensku ČSR rozdělena na 4 země (z. 125/1927 Sb.): Země česká (Praha) Země moravskoslezká (Brno) Země slovenská (Bratislava) Podkarpatská Rus (Užgorod) Zemská zastupitelstva a zemské úřady Okresy (hejtman) Obec (starosta)

9 Politické strany 1. republiky
Multipartismus Parlamentní demokracie Politický pluralismus „Pětka“ Agrárníci Lidovci Sociální demokraté Národní socialisté Národní demokrati Skupina Hradu E.Beneš, P.Šámal, K.Krofta, J.Preiss, A. Švehla, F. Udržal

10 Politické strany 1. republiky
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu Konzervativní, pravicová strana Nejsilnější strana 1.republiky Do r A.Švehla – poté R.Beran Československá sociálně demokratická strana dělnická Levicová, dnes ČSSD Vznik 1878 1921 – oddělení se komunistického křídla (radikální) A.Hampl Československá strana národně socialistická Skupina Hradu Střední vrstva obyvatel A.Klofáč Československá národní demokracie Sloučení několika stran Střední vyšší třída K.Kramář, A.Rašín, V.Dyk Československá strana lidová Katolické pravicové strany J.Šrámek

11 Politické strany 1. republiky
Další politické strany: Hlinkova slovenská lidová strana Autonomie Slovenska, A.Hlinka Sudetoněmecká strana Něm.faš. Strana, K.Henlein Komunistická strana Československa Radikální levicová strana, K.Gottwald Národní obec fašistická Protiněmecká, ital. Fašismus, R.Gajda

12 Volby v 1.republice Parlamentní volby v roce:
1920, 1925, 1929, 1935 Důležitá součást čs. meziválečné demokracie Volební právo pro ženy 1919 (1920) Poměrný volební systém do obou komor parlamentu Kandidátky bez preferenčních hlasů

13 Druhá republika Začátek od podpisu Mnichovské dohody (říjen 1938) – konec 16. března 1939 Zánik některých ústavních institucí Zmocňovací zákon Posílení Vlády a prezidenta Beneš odcestoval do exilu – Emil Hácha Předseda Vlády – gen. Jan Syrový, Rudolf Beran „Vídeňská arbitráž“ Odstoupení 1/3 území a 5 mil. Obyvatel pro Německo 6.října 1938 – Slovensko vyhlásilo autonomii (J.Tiso)

14 Protektorát Čechy a Morava
15.března 1939 – okupace českých zemí Německem Zrušeno MZV a MO Pouze protektorátní Vláda (premiéři): A.Eliáš, J.Krejčí, R.Bienert Kolaborant ministr školství E.Moravec Říšský protektor: Konstantin von Neurath Zastupující říšský protektor: R. Heydrich – atentát Uznání ČS vlády v exilu a anulita Mnichovské dohody Poté nahrazen Kurtem Daluegem

15

16 Zahraniční odboj za 2.sv.v.
Nejprve ve Francii (Š.Oususký) Po obsazení Francie přesunut do Anglie Československý národní výbor Nejvyšší exilový orgán Exilová vláda – Jan Šrámek Beneš uznán prezidentem Významné polit. osobnosti 1.republiky: Jan Masaryk, František Němec, Sergej Ingr

17 Domácí odboj za 2.sv.v. Petiční výbor věrni zůstaneme Obrana národa
Partizánská činnost Obrana národa Vojenská odbojová skupina spojená s Londýnem Tři králové J.Balabán, J.Mašín, V.Morávek Politické ústředí Přemysl Šámal Sloučení všech výše uvedených do ÚVOD Ústřední vedení odboje domácího

18 Poválečné Československo
– E.Beneš zvolen prezidentem – převzala moc ve státě nová vláda NÁRODNÍ FRONTY Parlamentní volby 1946 Česko Vítězství KSČ (40 %) Národní socialisté (24 %) Lidovci (20 %) Sociální demokraté (16 %) Slovensko Slovenská demokratická strana KSS

19 Benešovy dekrety Oficiálně „Dekrety prezidenta republiky“
právní předpisy vydávané prozatímním státním zřízení a později prezidentem republiky s mocí zákona Podle ústavního dekretu o prozatímním výkonu moci zákonodárné vydávala vláda dekrety na místě Národního shromáždění, vzhledem k tomu, že nebylo možno vykonávat zákonodárnou moc v souladu s Ústavou Vedle dekretů o znárodnění většiny průmyslových podniků, pojišťoven, bank, zavedení centrálního plánování, všeobecné pracovní povinnosti mezi ně patří i velmi kontroverzní dekrety spojené především s konfiskací majetku etnických Němců a Maďarů, zrušení československého státního občanství etnický Němcům a Maďarům, zrušení německé university, německých vysokých škol technických V roce 1945 vyšlo ve Sbírce zákonů 98 nových dekretů a bylo republikováno 7 starých dekretů Všechny dekrety byly po válce, 5. března 1946, ratihabovány Prozatímním Národním shromážděním ústavním zákonem č. 57/1946 Sb. 56 dekretů bylo později zrušeno

20 Třetí republika – politický systém jako „formální demokracie“ Prezident - Beneš MZV – J.Masaryk Spor KSČ x ostatní parlamentní strany „Národní fronta“ Systém zastoupení všech parlamentních stran ve vládě Kritika 1. republiky Výrazná orientace na SSSR Posilování role KSČ – ministerstva

21 Únor 1948 Václav Nosek – ministr vnitra
Příprava situace na převrat Komunisté na místa nekomunistů Odstoupení demokratických ministrů z vlády (při ½ by padla Vláda – nové volby) – KSČ vyvolává masivní demonstrace Nakonec Beneš nerozpustí Vládu a jmenuje nové ministry Gottwaldovy vlády 25.únory 1948 – KSČ přebírá moc

22 Situace po únoru 1948 „Vítězství KSČ nad kapitalismem„
Začíná teror pro odpůrce KSČ Masivní emigrace vysokých polit. činitelů z demokratických stran do ciziny „Obrozená vedení“ Úzká spolupráce s KSČ Navenek stále „demokratický režim“ Volby 1948 89,2 % pro národní frontu

23 Situace po únoru 1948 Beneš se stahuje do ústraní
9. května 1948 – Nová Ústava Nedemokratická Beneš ji nepodepíše a abdikuje Červen - Gottwald prezidentem Budování nového režimu Zákon na ochranu republiky Politické procesy Vykonstruované soudní procesy Likvidace katolické církve (ideologie, majetek) Tábory nucených prací – systém koncentračních táborů Pomocné technické prapory Likvidace sociální demokracie – fungování v exilu

24 Budování komunistického režimu v 50. letech
Likvidace svobodného tisku Politické procesy proti nepřátelům Církev, vojáci ze Západu, církvi Proces s důstojníky – Heliodor Píka Proces s M. Horákovou – poslankyně Národních socialistů Procesy proti zrádcům ve vlastních řadách R. Slánský – bývalý předseda KSČ Intriky ze SSSR Politika strachu ve Straně

25 Vývoj v mimopolitických oblastech
Snaha stabilizovat ekonomiku Vyvlastněn všechen soukromý majetek Znárodnění Centrálně řízená ekonomika a hospodářství 5-leté hospodářské plány „Pětiletky“ Státní plánovací komise Odvětvová ministerstva Měnová reforma (1:50) Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) Každá země SSSR bloku se zaměří na konkrétní oblast ČSSR – těžký a dopravní průmysl Kolektivizace zemědělství (od 1949) – vznik JZD 2. vlna 1957 – velmi tvrdá Zprůmyslnění Slovenska Předtím hlavně zemědělství posílení vlivu

26 Politická situace v 50. letech
1953 – umírá Stalin i Gottwald Nový prezident A. Zápotocký Předseda Vlády – Viliam Široký GT KSČ – A. Novotný změna po Stalinově smrti Umírněnější situace Smrt A. Zápotockého Nástupce A. Novotný (konzervativec) Hospodářský úpadek na poč. 60. let Rozpad 3. pětiletky – nefunkční ekonomika 1960 – Nová Ústava – vznik ČSSR Slovensko Liberálnější – A. Dubček

27 60. léta Sjezd spisovatelů na Dobříši (1967)
Kritika KSČ – požadavek svobody Páral, Havel, Kundera, Vaculík 1967/1968 – rozkol uvnitř KSČ Kritika A. Novotného Nový GT – A. Dubček „socialismus s lidskou tváří“ „Nový program KSČ“ Nový prezident – Ludvík Svoboda Předseda Vlády – O. Černík Příprava reforem ze strany Vlády – „Pražské jaro“( ) Federalizace ČS Demokratičtější volby Reforma ekonomiky Vznik nezávislých iniciativ Kritika reforem ze SSSR V ČS – V.Bilak a M.Jakeš Dubček se dostává do izolace Vyostřuje se situace

28 Pražské jaro 1968 Manifest 2000 slov
Kundera, Havel, Vaculík Výzva pro KSČ za unikátní reformu ČS Liberalizace SSSR začíná jednat proti Dubčekovi Zejména Brežněv Nejednota Východního bloku Jugoslávie – Tito, Rumunsko - Caucesco – zásah vojsk Varšavské smlouvy Armády V.Něm,Polska, Maďarska, Bulharska, SSSR Dočasná přítomnost sovětských vojsk – na 10 let (poté prodlouženo na 20 let)

29 Federalizace Československa
Zákon č. 143/1968 Sb. o československé federaci (účinný od ) Federální shromáždění Sněmovna lidu Sněmovna národů 2 vlastní národní parlamenty Česká národní rada Slovenská národní rada

30 70. a 80. léta Politika konsolidace a normalizace Čistky v KSČ
Odvolání představitelů Pražského jara Nový GT – G. Husák Nový představitelé: G.Husák, A.Indra, V.Bilak, J.Lenárt, L.Štrougal, J.Fojtík, M.Jakeš, A.Kapek, K.Hoffman Politický systém měl ve všech aspektech znaky totalitního systému

31 Opoziční hnutí 70. a 80. let Charta 77 VONS ČSDI
Mluvčí J.Patočka, V.Havel, J.Hájek VONS ČSDI Československý helsinský výbor Hnutí za občanskou svobodu Tiskoviny Lidové noviny Vokno Revolver revue

32 Události roku 1989 – násilné potlačení studentské revoluce na Národní třídě – vznik Občanského fóra (OF) dialog OF s Vládou (premiér Adamec) – demise nejužšího vedení – generální stávka v ČS – demonstrace na Václavském náměstí – FS schválilo změnu Ústavy - konec vlády 1. strany 3.12. – pád Vlády Adamce – vysoký počet komunistů 6.12. – nový GT Urbánek – přijímá požadavky OF 8.12. – nový premiér M. Čalfa přijímá požadavky OF – nová Vláda s převahou nekomunistů – demise prezidenta Husáka – důvěra FS pro Vládu M. Čalfy – V. Havel zvolen prezidentem

33 Video – E.Beneš

34 Video – Mnichov 1938

35 Video – projev Gottwald 1948

36 Video – okupace 1968

37 Video – Miloš Jakeš


Stáhnout ppt "Český politický systém do roku 1989"

Podobné prezentace


Reklamy Google