Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školící středisko pro SVS- Praha 6 – Lysolaje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školící středisko pro SVS- Praha 6 – Lysolaje"— Transkript prezentace:

1 Školící středisko pro SVS- Praha 6 – Lysolaje
Ústav zemědělských a potravinářských informací Možnosti využití informačních systémů se zaměřením na Infopult ÚZPI v oblasti celoživotního vzdělávání Ing. Marie Macháčková Odd. dokumentace Seminář: Celoživotní vzdělávání, projektová dokumentace a moderní metody získávání informací Školící středisko pro SVS- Praha 6 – Lysolaje

2 Tématické okruhy přednášky
Představení ZPK, služby ZPK Informační nástroje v ZPK Informační produkty ZPK INFOPULT - moderní informační služba ZPK

3 Organizační struktura ZPK
Vedení knihovny Odd. zpracování fondů (akvizice, katalogizace, bibliografie a databází)  Odd. knihovních služeb (sklady Praha a Kojetice výpůjční protokol a revize, Infopultu, Current Contents)  Odd. studijní (potravinářství, zemědělství, redakce Agronavigátoru, terminologický slovník) Odd. vědecké časopisy (redakce,překlady)

4 Základní informace o knihovně
Součást ÚZPI > 1,2 mln knihovních jednotek Největší odborná zemědělská knihovna v ČR Třetí největší Zemědělská a potravinářská knihovna na světě Depozitní knihovna FAO Založena – viz historie knihovny Otevřena pro veřejnost V r do knihovny včleněny fondy Ústřední potravinářské knihovny a otevřena nová hala služeb

5 Oborové zaměření knihovny
zemědělství od rozvoj venkova potravinářství lesnictví ekologie výživa veterinární medicína technologie, stroje a zařízení zemědělská a potravinářská ekonomika, mezinárodní obchod, statistika legislativa EU výzkum Podrobnosti viz Profil fondu

6 Statistické údaje > 1,2 mln knihovních jednotek
Přírůstky v r. 2005: 5489 nových publikací 562 titulů časopisů V r. 2005: nově zaregistrováno 838 čtenářů Celkový počet čtenářů k : 3981 Profil uživatelů: odborníci z průmyslu, zaměstnanci státní správy, výzkumu, služeb, médií, studenti, novináři, pedagogové, spotřebitelé

7 Služby knihovny – výpůjční, referenční (údaje) – objem služeb v r. 2005
Registrace čtenářů Výpůjčky (celkem ) Absenční výpůjčky (21 420) Prezenční výpůjčky ze skladů (11 152) Z volného výběru studovny (20 595) Meziknihovní výpůjční služby (157) Cirkulace časopisů (15 672) referenční Asistence při vyhledávání primárních materiálů ve fondu knihovny Asistence při vyhledávání informací v jiných knihovnách, zahraničních databázích nebo na internetu

8 Služby knihovny – rešeršní, informační (INFOPULT), studijní
z dostupných databází, internetu (115) informační - INFOPULT cesta dotazu: www, tlf., fax, mail, ústní studijní Studie, informační přehledy Elektronické slovníky (např. A-Z slovník BP pro spotřebitele) Odpovědi na dotazy INFOPULTU Inf. portály ÚZPI např.

9 Služby knihovny – reprografické
Kopie Tištěné Digitální (12 758) Celkem ( ) Reprografické služby ZPK Kopírování ve studovně (25 773) Individuální reprografická služba (IRS) kopie jednotlivých článků z časopisů a knih z fondu ZPK IRS – tištěné kopie (11 832) Current Contents kopie obsahů časopisů z fondu ZPK včetně následného objednávání kopií konkrétních článků CC – tištěné kopie (72 828) Podrobnosti o reprografických službách na , sekce Služby-reprografické služby

10 Služby knihovny – reprografické digitální kopie
Od února 2005 Výrazné kvalitativní zlepšení služeb knihovny vhodných i pro vzdálené uživatele Objednávky digitálních kopií (DK) z fondu ZPK – POUZE přes – tj. Virtuální polytechnickou knihovnu (STK -správce a provozovatel Servisního centra VPK) Postup Zřízení uživatelského konta s přístupovým heslem Objednávka kopií článků, obsahů časopisů a vybraných kapitol z knih (postup podle Nápovědy na Zpřístupnění objednaných kopií ve formátu PDF 7 dní po vystavení na kontě uživatele ZPK se v počtu DK střídá s STK na místě v ČR!!! Plánováno zřízení Servisního centra Virtuální ZPK

11 Služby knihovny – vzdělávání čtenářů
Naše heslo: proškolený a informovaný čtenář = spokojený čtenář Formy vzdělávání Individuální zaškolování nových a registrovaných čtenářů ZPK (v r cca 370 individuálních zaškolení) Zaškolování skupin uživatelů (např. exkurze studentů) Zaškolování on-line

12 Informační nástroje v ZPK
Katalogy (přístupné on-line, ve studovně) Databáze České (přístupné on-line, ve studovně) Zahraniční (on-line) Elektronické časopisy Speciální informační zdroje

13 Katalogy v ZPK OPAC – on-line katalog knihovny – Fond knihovny
od. r. 1993 K : záznamů přírůstek fondu v OPAC v r. 2005: publikací (nových i z fondu starší literatury) V r převod knihovnického systému DaWINCi na ALEPH500 Od r obsahuje Retro katalog Ústřední potravinářské knihovny cca záznamů Katalog časopisů od r. 1990 1536 záznamů Od r každý týden – přehled novinek ve fondu Možnost objednávek publikací on-line pro registrované čtenáře K dispozici Nápověda nebo Stručný průvodce pro vyhledávání Lístkový jmenný katalog on-line přes záznamů Lístkové katalogy (předmětový a jmenný) přístup ve studovně

14 Přírůstky do fondu knihovny v r. 2005 - podle druhu dokumentu

15 Přírůstky do fondu knihovny v r. 2005 – podle oboru

16 Databáze – české Česká zemědělská a potravinářská bibliografie – on-line přístup informační brána k české oborové literatuře bibliografické záznamy o článcích v časopisech, sbornících z fondu knihovny od r. 1993, K – záznamů Přírůstek v r – 4757 záznamů Od r – přehled novinek K dispozici Nápověda nebo Stručný průvodce pro vyhledávání V kombinaci s reprografickými službami ZPK velmi užitečný zdroj informací ze zemědělství a potravinářství Agroindex - bibliografická DB zemědělské literatury - přístup ve studovně , počet záznamů Alimis CS - bibliografická DB potravinářské literatury - přístup ve studovně , počet záznamů cca

17 Databáze zahraniční AGRIS - zemědělská DB - FAO - od r. 1975
>3,2 mln záznamů, roční přírůstek z. příspěvek ÚZPI ročně cca 600 z Projekt 1N04151 – Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum Konsorcium 9 institucí (ÚZPI, ČZÚ, JČÚ, MZLU, SZÚ, UTB, VÚPP, VÚRV, VÚVL) CAB - zemědělská DB - od r. 1973 >3,6 mln záznamů, roční přírůstek z. FSTA - potravinářská DB - od r. 1969 > záznamů, měsíční přírůstek z. příspěvek ÚZPI ročně cca 300 z ProQuest Agriculture Journals (AGRICOLA PlusText) Kolekce plných textů titulů časopisů zaměřených na zemědělství Přístup přes ve studovně

18 K dispozici je manuál pro práci se systémem
WebSPIRS -SilverPlatter´s Information System for the WWW –lokální síťové řešení SilverPlatter ERL (Electronic Reference Library) pro práci s databázemi AGRIS, CAB, FSTA K dispozici je manuál pro práci se systémem

19 www.infozdroje.cz pohodlný přístup k zahraničním databázím
AGRIS CAB FSTA AGRICOLA ScienceDirect

20 Další informační zdroje
Databáze SCOPUS Plnotextové elektronické časopisy ScienceDirect, EZB a další Nutriční SW český program NUTRICOM slovenský program ALIMENTA Databáze zkratek Historie knihovny Více informací na domovských stránkách knihovny

21 Informační produkty Dokumentační činnost při tvorbě katalogu ZPK a databází (ČZPB, DB Autorit, AGRIS, FSTA) Informační portály ÚZPI (zemědělství a potravinářství) Studie a informační přehledy (zemědělské, potravinářské) Elektronické slovníky Vědecké časopisy

22 www.agronavigator.cz – vlajková loď integrovaného informačního systému ÚZPI
Od r. 2000 První z řady informačních portálů ÚZPI Denně nové informace z oblasti zemědělství a potravinářství Monitoring zahraničních a domácích informačních pramenů a internetu V r zpracováno 6104 příspěvků s počtem shlédnutí Kalendář akcí Publikace článků pomocí uživatelsky příjemného redakčního systému (publikace článků, odkazů, obrázků, dokumentů formou příloh) Možnost plnotextového vyhledávání Možnost vzájemné výměny příspěvků mezi portály

23 www.agronavigator.cz informační portál ÚZPI pro zemědělství a potravinářství
E-knihkupectví Infopult – možnost zadávání dotazů on-line Kanály Přehled článků Další info portály Možnost vyhledávání (i rozšířeného) Kalendář akcí

24 Článek – základní informační jednotka portálů ÚZPI
Název Zaslání mailem, tisk, datum vydání Kontakt na autora článku Stručný popisek Text článku včetně, obrázků, tabulek, odkazu na zdroj, atd.

25 Další informační portály ÚZPI – agronavigátor www set

26 Články (pouze v angličtině) jsou přístupné on-line
Vědecké časopisy ÚZPI Články (pouze v angličtině) jsou přístupné on-line

27 INFOPULT - nový typ informační služby ZPK
Navazuje na tradici informačních služeb ZPK, resp. ÚZPI V 2001 nová koncepce systému zpracování dotazů Nový název služby INFOPULT Nové kanály pro zadávání dotazů ( , www) Nový systém pro zpracování dotazů s využitím IIS ÚZPI Určení kontaktního místa pro sběr dotazů – pracoviště referenčních služeb ve studovně ZPK Tlf , , Fax Jmenování administrátora INFOPULTU Propagace služby

28 Infopult – moderní informační služba ÚZPI provozovaná ZPK
Bezplatné poskytování stručných informací z oblasti zemědělství a potravinářství Zapojení interních a externích informačních pracovníků Odpověď do 3 pracovních dnů (nebo podle dohody) Archivace odpovědí na dotazy Infopultu v databázi Možnost vyhledávání v DB odpovědí Neslouží k vypracování referátů, seminárních a diplomových prací !

29 Systém zpracování dotazů Infopultu v ZPK
Zadání dotazu Tlf. Po-Čt 9-18, Pá 9-15 Osobně Studovna ZPK Po-Čt 9-18, Pá 9-15 www 24 h 24 h Fax 24 h Příjem dotazu Zpracování dotazu v ZPK Přidělení expertům Zpracování odpovědi Zařazení do DB zodpovězených dotazů Odeslání odpovědi Doručení dotazu , tlf., fax, ústně

30 Zadání dotazu přes www Otevřít službu INFOPULT Přístup k DB odpovědí
Vyplnění formuláře preferovaný způsob doručení odpovědi

31 Potvrzení o převzetí dotazu

32 Zpracování odpovědi na dotaz
Oznámení o ukončení akce Příjem dotazu Přidělení expertovi a zpracování odpovědi Odeslání odpovědi

33 Doručení odpovědi na mail tazatele
V předmětu mailu oznámení o doručení odpovědi Text dotazu Odpověď Jméno experta

34 Vyhledávání informací v DB odpovědí Infopultu
Zadání dotazu Nastavení filtrů pro datum a třídění Přístup do DB odpovědí přes odkaz na službu Infopult

35 Vyhledávání odpovědí na dotazy Infopultu pomocí rozšířeného vyhledávání na www.agronavigator.cz
Zadání dotazu Použití operátorů and, or, not Výběr zdroje dat (Infopult) a kanálu (ÚZPI) Rozšířené vyhledávání Využití dalších filtrů (autoři, datum, třídění výsledků)

36 Výsledek vyhledávání – zobrazení dotazu

37 Statistika Infopultu v r. 2005 - podle kanálů pro příjem dotazů
Celkem dotazů 2297

38 Statistika Infopultu – DB odpovědí v letech 2001-2005

39 Statistika Infopultu v r. 2005 – obory dotazů
Název oboru Počet dotazů Evropská unie 9 Lesnictví, rybářství 39 Ostatní 52 Potravinářství a bezpečnost potravin 234 Referenční dotazy 1646 Rostlinná výroba a ochrana rostlin 116 Zemědělská ekonomika a politika, legislativa 73 Zemědělská technika a stavby 18 Zemědělství všeobecně 13 Živočišná výroba, welfare zvířat, veterinářství 71 Životní prostředí 26 Celkem 2297

40 Ukázky dotazů – např. spotřebitelských
Svítící kuřecí kosti : Koupili jsme kuře, uvařili ho a snědli, kosti z kuřete v noci svítí jako baterka. Čím je to způsobeno a nakolik je to závadné? Kde je možno nechat udělat rozbor těchto kostí? Jedlý papír : Chtěla bych se zeptat na jedlý papír - kde se dá koupit a proč se nesmí prodávat. Jsem cukrářka a pracuji s ním. Proto se ptám; ten co mám jsem koupila loni na Gastru v Ostravě. Uherský salám : Dobrý den, ráda bych se dozvěděla originální složení uherského salámu. S přáteli jsme se "pohádali" ohledně masa používaného k jeho výrobě. Nejvíce převládal názor, že hlavní složkou je oslí maso. Zmrazování chlazeného masa : Moje maminka kupuje chlazené maso (kuřecí řízky, vepřové, hovězí) a poté je dá do mrazaku zmrazit. Může se s masem něco stát? Jestli ano, tak co? Mám jí poradit, ať to nedělá? Pěstování tabáku: Je zákon, který omezuje, případně zcela zakazuje pěstování tabáku pro vlastní potřebu? Je možno surovinu doma vypěstovanou tj. usušené a dále neupravované listy prodávat?

41 www.knihovna.uzpi.cz Vše o knihovně přehledně na webu

42 Těšíme se na spolupráci
Provozní doba ZPK: Po-Čt 9-18 Kontakty: Výpůjční služby Referenční a informační služby

43 ÚZPI, ZPK, oddělení DOKUMENTY
Děkuji za pozornost Ing. Marie Macháčková ÚZPI, ZPK, oddělení DOKUMENTY


Stáhnout ppt "Školící středisko pro SVS- Praha 6 – Lysolaje"

Podobné prezentace


Reklamy Google