Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti využití informačních systémů se zaměřením na Infopult ÚZPI v oblasti celoživotního vzdělávání Ing. Marie Macháčková Odd. dokumentace Seminář:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti využití informačních systémů se zaměřením na Infopult ÚZPI v oblasti celoživotního vzdělávání Ing. Marie Macháčková Odd. dokumentace Seminář:"— Transkript prezentace:

1 Možnosti využití informačních systémů se zaměřením na Infopult ÚZPI v oblasti celoživotního vzdělávání Ing. Marie Macháčková Odd. dokumentace Seminář: Celoživotní vzdělávání, projektová dokumentace a moderní metody získávání informací Školící středisko pro SVS- Praha 6 – Lysolaje 16. 3. 2006 Ústav zemědělských a potravinářských informací

2 Tématické okruhy přednášky Představení ZPK, služby ZPK Informační nástroje v ZPK Informační produkty ZPK INFOPULT - moderní informační služba ZPK

3 Organizační struktura ZPK Vedení knihovny Odd. zpracování fondů (akvizice, katalogizace, bibliografie a databází) Odd. knihovních služeb (sklady Praha a Kojetice výpůjční protokol a revize, Infopultu, Current Contents) Odd. studijní (potravinářství, zemědělství, redakce Agronavigátoru, terminologický slovník) Odd. vědecké časopisy (redakce,překlady)

4 Základní informace o knihovně Součást ÚZPIÚZPI > 1,2 mln knihovních jednotek Největší odborná zemědělská knihovna v ČR Třetí největší Zemědělská a potravinářská knihovna na světě Depozitní knihovna FAO Založena 11. 6. 1926 – viz historie knihovnyhistorie knihovny Otevřena pro veřejnost 18. 3. 1928 V r. 2000 do knihovny včleněny fondy Ústřední potravinářské knihovny a otevřena nová hala služeb www.knihovna.uzpi.cz

5 Oborové zaměření knihovny zemědělství od 2005 + rozvoj venkova potravinářství lesnictví ekologie výživa veterinární medicína technologie, stroje a zařízení zemědělská a potravinářská ekonomika, mezinárodní obchod, statistika legislativa EU výzkum Podrobnosti viz Profil fonduProfil fondu

6 Statistické údaje > 1,2 mln knihovních jednotek Přírůstky v r. 2005: –5489 nových publikací –562 titulů časopisů V r. 2005: nově zaregistrováno 838 čtenářů Celkový počet čtenářů k 31. 12. 2005: 3981 Profil uživatelů: odborníci z průmyslu, zaměstnanci státní správy, výzkumu, služeb, médií, studenti, novináři, pedagogové, spotřebitelé

7 Služby knihovny – výpůjční, referenční (údaje) – objem služeb v r. 2005 výpůjční –Registrace čtenářů –Výpůjčky (celkem 68 996) –Absenční výpůjčky (21 420) –Prezenční výpůjčky ze skladů (11 152) –Z volného výběru studovny (20 595) –Meziknihovní výpůjční služby (157)Meziknihovní výpůjční služby –Cirkulace časopisů (15 672) referenční –Asistence při vyhledávání primárních materiálů ve fondu knihovny –Asistence při vyhledávání informací v jiných knihovnách, zahraničních databázích nebo na internetu

8 Služby knihovny – rešeršní, informační (INFOPULT), studijní rešeršní –z dostupných databází, internetu (115) informační - INFOPULTinformační –cesta dotazu: www, tlf., fax, mail, ústní studijní –Studie, informační přehledy –Elektronické slovníky (např. A-Z slovník BP pro spotřebitele) –Odpovědi na dotazy INFOPULTU –Inf. portály ÚZPI např. www.agronavigator.czwww.agronavigator.cz

9 Služby knihovny – reprografickéreprografické Kopie –Tištěné –Digitální (12 758) Celkem (123 191) Reprografické služby ZPK –Kopírování ve studovně (25 773) –Individuální reprografická služba (IRS) kopie jednotlivých článků z časopisů a knih z fondu ZPK IRS – tištěné kopie (11 832) –Current Contents kopie obsahů časopisů z fondu ZPK včetně následného objednávání kopií konkrétních článků CC – tištěné kopie (72 828) Podrobnosti o reprografických službách na www.knihovna.uzpi.cz, sekce Služby-reprografické služby

10 Služby knihovny – reprografické digitální kopie Od února 2005 Výrazné kvalitativní zlepšení služeb knihovny vhodných i pro vzdálené uživatele Objednávky digitálních kopií (DK) z fondu ZPK – POUZE přes www.vpk.cz – tj. Virtuální polytechnickou knihovnu (STK -správce a provozovatel Servisního centra VPK)www.vpk.cz –Postup Zřízení uživatelského konta s přístupovým heslem Objednávka kopií článků, obsahů časopisů a vybraných kapitol z knih (postup podle Nápovědy na www.vpk.cz)www.vpk.cz Zpřístupnění objednaných kopií ve formátu PDF 7 dní po vystavení na kontě uživatele ZPK se v počtu DK střídá s STK na 1. - 2. místě v ČR!!! Plánováno zřízení Servisního centra Virtuální ZPK

11 Služby knihovny – vzdělávání čtenářů Naše heslo: proškolený a informovaný čtenář = spokojený čtenář Formy vzdělávání –Individuální zaškolování nových a registrovaných čtenářů ZPK (v r. 2005 cca 370 individuálních zaškolení) –Zaškolování skupin uživatelů (např. exkurze studentů) –Zaškolování on-lineZaškolování on-line

12 Informační nástroje v ZPK Katalogy (přístupné on-line, ve studovně) Databáze –České (přístupné on-line, ve studovně) –Zahraniční (on-line) Elektronické časopisy Speciální informační zdroje

13 Katalogy v ZPK OPAC – on-line katalog knihovny – Fond knihovny –od. r. 1993 –K 31.12. 2005: 128 881 záznamů –přírůstek fondu v OPAC v r. 2005: 7 189 publikací (nových i z fondu starší literatury) –V r. 2005 převod knihovnického systému DaWINCi na ALEPH500 –Od r. 2005 obsahuje Retro katalog Ústřední potravinářské knihovny – cca 25 000 záznamů Katalog časopisů –od r. 1990 –1536 záznamů –Od r. 2005 každý týden – přehled novinek ve fondu –Možnost objednávek publikací on-line pro registrované čtenáře –K dispozici Nápověda nebo Stručný průvodce pro vyhledáváníStručný průvodce Lístkový jmenný katalog on-line –1926-1999 –přes 650 000 záznamů Lístkové katalogy (předmětový a jmenný) přístup ve studovně

14 Přírůstky do fondu knihovny v r. 2005 - podle druhu dokumentu

15 Přírůstky do fondu knihovny v r. 2005 – podle oboru

16 Databáze – české Česká zemědělská a potravinářská bibliografie – on-line přístupČeská zemědělská a potravinářská bibliografie –informační brána k české oborové literatuře –bibliografické záznamy o článcích v časopisech, sbornících z fondu knihovny –od r. 1993, –K 31. 12. 2005 – 98 620 záznamů –Přírůstek v r. 2005 – 4757 záznamů –Od r. 2005 – přehled novinek –K dispozici Nápověda nebo Stručný průvodce pro vyhledáváníStručný průvodce –V kombinaci s reprografickými službami ZPK velmi užitečný zdroj informací ze zemědělství a potravinářstvíreprografickými službami Agroindex - bibliografická DB zemědělské literatury - přístup ve studovněAgroindex –1977-1992, počet záznamů 462 165 Alimis CS - bibliografická DB potravinářské literatury - přístup ve studovněAlimis CS –1992-2000, počet záznamů cca 17 000

17 Databáze zahraniční AGRIS - zemědělská DB - FAO - od r. 1975 –>3,2 mln záznamů, roční přírůstek 130 000 z. –příspěvek ÚZPI ročně cca 600 z Projekt 1N04151 – Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkumInformační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum Konsorcium 9 institucí (ÚZPI, ČZÚ, JČÚ, MZLU, SZÚ, UTB, VÚPP, VÚRV, VÚVL) CAB - zemědělská DB - od r. 1973 –>3,6 mln záznamů, roční přírůstek 160 000 z. FSTA - potravinářská DB - od r. 1969 – > 577 000 záznamů, měsíční přírůstek 2 000 z. –příspěvek ÚZPI ročně cca 300 z ProQuest Agriculture Journals (AGRICOLA PlusText) Kolekce plných textů titulů časopisů zaměřených na zemědělství Přístup přes www.infozdroje.cz ve studovněwww.infozdroje.cz

18 WebSPIRS - SilverPlatter´s Information System for the WWW – lokální síťové řešení SilverPlatter ERL (Electronic Reference Library) pro práci s databázemi AGRIS, CAB, FSTA K dispozici je manuál pro práci se systémemmanuál

19 www.infozdroje.cz www.infozdroje.cz pohodlný přístup k zahraničním databázím AGRICOLA AGRIS FSTA CAB ScienceDirect

20 Databáze SCOPUSSCOPUS Plnotextové elektronické časopisy –ScienceDirect, EZB a dalšíScienceDirectEZB Nutriční SW –český program NUTRICOM –slovenský program ALIMENTA Databáze zkratek Historie knihovny Více informací na domovských stránkách knihovny –http://www.knihovna.uzpi.cz Další informační zdroje

21 Informační produkty Dokumentační činnost při tvorbě katalogu ZPK a databází (ČZPB, DB Autorit, AGRIS, FSTA)DB Autorit Informační portály ÚZPI –www.agronavigator.cz (zemědělství a potravinářství)www.agronavigator.cz –www.bezpecnostpotravin.czwww.bezpecnostpotravin.cz Studie a informační přehledy (zemědělské, potravinářské)zemědělské potravinářské Elektronické slovníky Vědecké časopisy

22 www.agronavigator.czwww.agronavigator.cz – vlajková loď integrovaného informačního systému ÚZPI Od r. 2000 První z řady informačních portálů ÚZPI Denně nové informace z oblasti zemědělství a potravinářství Monitoring zahraničních a domácích informačních pramenů a internetu V r. 2005 zpracováno 6104 příspěvků s počtem shlédnutí 3 223 754 Kalendář akcí Publikace článků pomocí uživatelsky příjemného redakčního systému (publikace článků, odkazů, obrázků, dokumentů formou příloh) Možnost plnotextového vyhledáváníplnotextového vyhledávání Možnost vzájemné výměny příspěvků mezi portály

23 www.agronavigator.cz www.agronavigator.cz informační portál ÚZPI pro zemědělství a potravinářství Kanály Přehled článků InfopultInfopult – možnost zadávání dotazů on-line Kalendář akcí Možnost vyhledávání (i rozšířeného)rozšířeného Další info portály E-knihkupectví

24 Článek – základní informační jednotka portálů ÚZPI Název Stručný popisek Text článku včetně, obrázků, tabulek, odkazu na zdroj, atd. Kontakt na autora článku Zaslání mailem, tisk, datum vydání

25 Další informační portály ÚZPI – agronavigátor www setagronavigátor www set

26 Vědecké časopisy Vědecké časopisy ÚZPI Články (pouze v angličtině) jsou přístupné on-line

27 INFOPULT - nový typ informační služby ZPK Navazuje na tradici informačních služeb ZPK, resp. ÚZPI V 2001 nová koncepce systému zpracování dotazů –Nový název služby INFOPULT –Nové kanály pro zadávání dotazů (E-mail, www)www –Nový systém pro zpracování dotazů s využitím IIS ÚZPI –Určení kontaktního místa pro sběr dotazů – pracoviště referenčních služeb ve studovně ZPK E-mail info@uzpi.cz,info@uzpi.cz Tlf. 227010227, 227010270, Fax 227010415 –Jmenování administrátora INFOPULTU –Propagace služby

28 InfopultInfopult – moderní informační služba ÚZPI provozovaná ZPK Bezplatné poskytování stručných informací z oblasti zemědělství a potravinářství Zapojení interních a externích informačních pracovníků Odpověď do 3 pracovních dnů (nebo podle dohody) Archivace odpovědí na dotazy Infopultu v databázi databázi Možnost vyhledávání v DB odpovědí Neslouží k vypracování referátů, seminárních a diplomových prací !

29 Systém zpracování dotazů Infopultu v ZPK www 24 h E-mail info@uzpi.cz 24 h Fax 227010115 24 h Tlf. 227010227 Po-Čt 9-18, Pá 9-15 Zadání dotazu Příjem dotazu Přidělení expertům Zpracování odpovědi Zařazení do DB zodpovězených dotazů Odeslání odpovědi E-mail, tlf., fax, ústně Osobně Studovna ZPK Po-Čt 9-18, Pá 9-15 Zpracování dotazu v ZPK Doručení dotazu

30 Zadání dotazu přes wwwwww Otevřít službu INFOPULT Přístup k DB odpovědíDB odpovědí Vyplnění formuláře E-mail preferovaný způsob doručení odpovědi

31 Potvrzení o převzetí dotazu

32 Zpracování odpovědi na dotaz Příjem dotazu Přidělení expertovi a zpracování odpovědi Odeslání odpovědi Oznámení o ukončení akce

33 Doručení odpovědi na mail tazatele V předmětu mailu oznámení o doručení odpovědi Odpověď Jméno experta Text dotazu

34 Vyhledávání informací v DB odpovědí InfopultuDB odpovědí Zadání dotazu Nastavení filtrů pro datum a třídění Přístup do DB odpovědí přes odkaz na službu Infopult

35 Vyhledávání odpovědí na dotazy Infopultu pomocí rozšířeného vyhledávání na www.agronavigator.czrozšířeného www.agronavigator.cz Rozšířené vyhledávání Zadání dotazu Použití operátorů and, or, not Výběr zdroje dat (Infopult) a kanálu (ÚZPI) Využití dalších filtrů (autoři, datum, třídění výsledků)

36 Výsledek vyhledávání – zobrazení dotazu

37 Statistika Infopultu v r. 2005 - podle kanálů pro příjem dotazů Celkem dotazů 2297

38 Statistika Infopultu – DB odpovědí v letech 2001-2005

39 Statistika Infopultu v r. 2005 – obory dotazů Název oboruPočet dotazů Evropská unie9 Lesnictví, rybářství39 Ostatní52 Potravinářství a bezpečnost potravin234 Referenční dotazy1646 Rostlinná výroba a ochrana rostlin116 Zemědělská ekonomika a politika, legislativa73 Zemědělská technika a stavby18 Zemědělství všeobecně13 Živočišná výroba, welfare zvířat, veterinářství71 Životní prostředí26 Celkem2297

40 Ukázky dotazů – např. spotřebitelských Svítící kuřecí kosti : Koupili jsme kuře, uvařili ho a snědli, kosti z kuřete v noci svítí jako baterka. Čím je to způsobeno a nakolik je to závadné? Kde je možno nechat udělat rozbor těchto kostí?Svítící kuřecí kosti Jedlý papír : Chtěla bych se zeptat na jedlý papír - kde se dá koupit a proč se nesmí prodávat. Jsem cukrářka a pracuji s ním. Proto se ptám; ten co mám jsem koupila loni na Gastru v Ostravě.Jedlý papír Uherský salám : Dobrý den, ráda bych se dozvěděla originální složení uherského salámu. S přáteli jsme se "pohádali" ohledně masa používaného k jeho výrobě. Nejvíce převládal názor, že hlavní složkou je oslí maso.Uherský salám Zmrazování chlazeného masa : Moje maminka kupuje chlazené maso (kuřecí řízky, vepřové, hovězí) a poté je dá do mrazaku zmrazit. Může se s masem něco stát? Jestli ano, tak co? Mám jí poradit, ať to nedělá?Zmrazování chlazeného masa Pěstování tabáku: Je zákon, který omezuje, případně zcela zakazuje pěstování tabáku pro vlastní potřebu? Je možno surovinu doma vypěstovanou tj. usušené a dále neupravované listy prodávat?Pěstování tabáku

41 www.knihovna.uzpi.cz www.knihovna.uzpi.cz Vše o knihovně přehledně na webu

42 Těšíme se na spolupráci Provozní doba ZPK: Po-Čt 9-18 Pá 9-15 Kontakty: Výpůjční služby vypujcky@uzpi.cz knihovna@uzpi.cz Referenční a informační služby info@uzpi.cz

43 Ing. Marie Macháčková ÚZPI, ZPK, oddělení DOKUMENTY info@uzpi.cz machackova@uzpi.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Možnosti využití informačních systémů se zaměřením na Infopult ÚZPI v oblasti celoživotního vzdělávání Ing. Marie Macháčková Odd. dokumentace Seminář:"

Podobné prezentace


Reklamy Google