Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NAHOSEMENNÉ ROSTLINY Oddělení: Lyginodendrophyta, Cycadophyta, Ginkophyta, Pinophyta ♀ ♂

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NAHOSEMENNÉ ROSTLINY Oddělení: Lyginodendrophyta, Cycadophyta, Ginkophyta, Pinophyta ♀ ♂"— Transkript prezentace:

1 NAHOSEMENNÉ ROSTLINY Oddělení: Lyginodendrophyta, Cycadophyta, Ginkophyta, Pinophyta ♀ ♂

2 NAHOSEMENNÉ ROSTLINY –„nahá“ vajíčka nejsou v semeníku > leží volně na ♀ plodolistech > dozrávají v semena > mohou napodobovat plody (semenné plody) –nevytvářejí květní obaly > pyl se dostává na nahá vajíčka > opylení větrem –mikrosporofyly (♂ výtrusné listy) –makrosporofyly (♀ výtrusné listy)

3 NAHOSEMENNÉ ROSTLINY –dřevní část CS tvoří cévice (tracheidy) –dvě vývojové větve: 1. megafylní –listy: velké, členěné, zpeřené –kapraďosemenné, cykasykapraďosemennécykasy 2. mikrofylní –listy: malé, jednoduché, celistvé –jinany, jehličnanyjinanyjehličnany

4 KAPRAĎOSEMENNÉ Lyginodendrophyta –vyhynulé (karbon, perm) –vzhled stromovitých kapradin –semena jsou bez zárodku –možná fylogeneze ke krytosemenným

5 CYKASY Cycadophyta –recentní, ale nejvíce ve druhohorách –dřeviny, nevětvený kmen, dvoudomé –zpeřené listy na vrcholu kmene –oddělená květenství – šištice (strobily) –♀ plodolisty, ♂ tyčinky –plod: semenná peckovice –výskyt: tropy, subtropy

6 JINANY Ginkophyta –společný původ s jehličnany (?) –jediný zástupce: jinan dvoulaločný –dvoudomý strom –mikrosporofyly (♂ tyčinky) vyrůstají z brachyblastů –megasporofyly (♀ plodolisty) nesou dvě vajíčka, jedno z nich se po oplození vyvíjí v kulaté semeno podobné peckovici –na zimu shazuje listy –třetihory > S polokoule, dnes > JV Čína

7 JEHLIČNANY Pinophyta –většinou stále zelené dřeviny –listy jehlicovité nebo šupinovité –v pletivech > pryskyřičné kanálky (× tis) –silná kutikula (ochrana vody v zimě), průduchy pod její úrovní –tyčinky a plodolisty v šišticích –semenné šupiny nesou 2 vajíčka –♀ > fialové; ♂ > žluté

8 JEHLIČNANY Pinophyta –převážně jednodomé rostliny –oddělené samčí a samičí šištice –nejstarší > konec karbonu –největší rozmach > druhohory –větrosnubné –cca 60 rodů, 600 druhů

9 JEHLIČNANY – systém Pinophyta oddělení: JEHLIČNANY řád: BOROVICOTVARÉ čeleď: BOROVICOVITÉ řád: CYPŘIŠOTVARÉ čeleď: TISOVCOVITÉ čeleď: CYPŘIŠOVITÉ řád: TISOTVARÉ čeleď: TISOVITÉ

10 ŘÁD: BOROVICOTVARÉ ČELEĎ: BOROVICOVITÉ –většinou stromy –nápadné brachyblasty, z nichž vyrůstají jehlice po 2, 3 nebo 5 –jehlice s jednou žilkou –mikrosporofyly > 2 vzdušné vaky > větrosnubné rostliny –nejstarší fosilní zástupci pochází z jury

11 SMRK OBECNÝ (S. ZTEPILÝ) naše původní dřevina (horské oblasti) jednodomý monokultury × škůdci citlivý na kyselé deště > opad jehličí mělký kořenový systém > vývraty šiška vzpřímená

12 SMRK PICHLAVÝ introdukovaný původ: USA silná vrstva kutikuly na povrchu buněk

13 SMRK SRBSKÝ „omorika“ velmi odolný vůči znečištění původ: Balkán

14 JEDLE BĚLOKORÁ naše původní dřevina na spodní straně jehlice voskové pruhy citlivá na kvalitu prostředí vzpřímená šiška je rozpadavá

15 DOUGLASKA TISOLISTÁ introdukovaná absence brachyblastů a vzdušných vaků

16 MODŘÍN OPADAVÝ naše původní dřevina odolný vůči znečištění nápadné brachyblasty používá se na výrobu nábytku nebo jako obkladový materiál

17 BOROVICE LESNÍ naše původní dřevina hluboký kůlovitý kořen > časté jsou polomy jehlice vyrůstají ve svazečcích po 2 snese extrémní životní podmínky (sucho, nedostatek vody, živin)

18 BOROVICE KOSODŘEVINA = borovice horská = borovice kleč jehlice vyrůstají ve svazečcích po 2 odolná vůči znečištění roste ve vyšších nadmořských výškách (až od 1000 m. n. m.)

19 BOROVICE ČERNÁ dlouhé jehlice kalcitofytní (vyžaduje zásadité pH) nenáročná

20 BOROVICE VEJMUTOVKA jemné jehlice citlivá na kvalitu prostředí delší zakřivené šištice

21 BOROVICE PINIE roste ve Středomoří její semena se jí („piniové oříšky“)

22 JEDLOVEC KANADSKÝ moderní okrasná dřevina pěstovaná v parcích a zahradách

23 CEDR ATLASKÝ vyskytuje se na jižní polokouli

24 ŘÁD: CYPŘIŠOTVARÉ ČELEĎ: TISOVCOVITÉ –jednodomé rostliny –velké rozměry –dožívají se vysokého věku –listy šupinovité nebo krátce jehlicovité

25 SEKVOJOVEC OBROVSKÝ dorůstá výšky 100 m stáří až 4000 let „mamutí stromy“ štítky šišek mají tvar kosočtverce

26 TISOVEC DVOUŘADÝ opadavý vytváří dýchací kořeny spolu s dalšími rostlinami dal vzniknout druhohor- nímu hnědému uhlí

27 METASEKVOJE ČÍNSKÁ popsána jako relikt, ale byla znovu objevena „žijící fosilie“

28 ŘÁD: CYPŘIŠOTVARÉ ČELEĎ: CYPŘIŠOVITÉ –jednodomé i dvoudomé rostliny –stromy i keře –listy šupinovité nebo jehlicovité –obsahují toxiny (jedy)

29 CYPŘIŠ OBECNÝ v ČR nepřežije zimu kulovité šištice

30 ZERAV ZÁPADNÍ „túje“ odolný, mírně jedovatý listy šupinovité, vstřícně křižmostojné

31 JALOVEC OBECNÝ semenné bobule (nejedovaté) použití: farmacie, koření, destiláty

32 ŘÁD: TISOTVARÉ ČELEĎ: TISOVITÉ –absence pryskyřičných kanálků

33 TIS ČERVENÝ alkaloid taxin semeno v červeném míšku (ptáci) dužnina není jedovatá nevymrzá, rychle roste (parky) dvoudomý


Stáhnout ppt "NAHOSEMENNÉ ROSTLINY Oddělení: Lyginodendrophyta, Cycadophyta, Ginkophyta, Pinophyta ♀ ♂"

Podobné prezentace


Reklamy Google