Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW01 - Teorie měření a regulace © 2013 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2013/2014 Cv.8- Ta.0 Ú stav technologie, mechanizace a ř í zen í staveb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW01 - Teorie měření a regulace © 2013 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2013/2014 Cv.8- Ta.0 Ú stav technologie, mechanizace a ř í zen í staveb."— Transkript prezentace:

1 CW01 - Teorie měření a regulace © 2013 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2013/2014 Cv.8- Ta.0 Ú stav technologie, mechanizace a ř í zen í staveb

2 VYBRANÝ VÝBĚR INFORMACÍ k dalšímu z principů snímačů taktilní snímače T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2013/2014 Taktilní snímače -VÝBĚR

3 - představují samostatnou specializovanou skupinu - patří do třetí generace snímačů - v některých úlohách jsou nezastupitelné (z celé řady důvodů a pohledů) - umožní získat dosud nedostupné informace z nejrůz-nějších oblastí, vědy, techniky i „obyčejného“ života - ….. T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2011/2012 Taktilní senzory pro automatizaci Taktilní snímače -VÝBĚR

4 T- MaR Taktilní čidla a snímače - je to velmi široký pojem ………... velké množství různých prvků od mikrospínačů in- dikujících dotyk, přes senzory měřící úchopnou sílu nebo prokluzování uchopeného předmětu až po slo- žité snímače nahrazující lidský hmat – ty jsou z apli- kačního hlediska asi nejvýznačnější. © VR - ZS 2011/2012 Taktilní snímače -VÝBĚR

5 T- MaR Taktilní čidlo nebo snímač je prvek schopný snímat informaci o dotyku s prvkem vnějšího prostředí a převádět ji na elektrický signál. © VR - ZS 2011/2012 Taktilní snímače -VÝBĚR

6 T- MaR – ……. základní (vybraná) uplatnění: – robotika – hmatové a úchopové senzory – biomedicína a stomatologie – náhrady částí těla – snímání chodidla – rozložení váhy na ploše chodidla – vady tvaru chodidla či prstu – atp. – zjišťování přítomnosti nebo nepřítomnosti dotyku – zda je či není hmatový (dotykový) kontakt – informace o velikosti působící síly či tlaku – 1D a 2D (plošné) snímače dotyku © VR - ZS 2013/2014 Taktilní snímače -VÝBĚR

7 T- MaR Taktilní senzory pro automatizaci K nevýhodám taktilních systémů v porovnání s standardním systémům patří: – omezená rozlišovací schopnost v důsledku mechanických nedokonalostí konstrukce, – nutná minimální úchopná síla, – nutnost sledovat opotřebení. © VR - ZS 2011/2012 Taktilní snímače -VÝBĚR

8 Taktilní snímače a senzory se podle použitého fyzikálního principu dělí na systémy T- MaR Taktilní senzory pro automatizaci © VR - ZS 2013/2014 – s elastomery – s tenzometry – s odporovým principem – s kapacitním principem – s infračerveným principem – s ultrazvukovým principem – s piezoelektrickými materiály – s optickými vlákny Taktilní snímače -VÝBĚR

9 Taktilní snímače a senzory se podle použitého fyzikálního principu dělí na systémy T- MaR Taktilní senzory pro automatizaci © VR - ZS 2013/2014 – s tlustou odporovou vrstvou – s tenkou odporovou vrstvou – s vakuovou diodovou strukturou – s využitím prvků CMOS MATICOVÉ.......... Taktilní snímače -VÝBĚR

10 T- MaR Taktilní senzory pro automatizaci Snímač s vodivým elastomerem informuje nejen o prostém kontaktu, ale může poskytnout i kvantitativní a kvalitativní informaci o před- mětu, s jehož povrchem přicházejí čidla do kontaktu. © VR - ZS 2011/2012 … snímače s elastomery Taktilní snímače -VÝBĚR

11 T- MaR © VR - ZS 2011/2012 … … elastomery – z čeho to je? Elastomer... hmota na bázi kaučuku … jde o silikonovou pryž sycenou grafitem nebo železným prachem. Elastická vlákna jsou definována jako vlákna, která se dají natáhnout na nejméně. Taktilní snímače -VÝBĚR

12 T- MaR Převodník síly na elektrický signál = čidlem je vodivý elastomer měnící svůj elektrický odpor v závislosti na působící síle. Se stlačováním a relaxací poddajného materiálu se mění výsledný odpor čidla. © VR - ZS 2011/2012 … snímače s elastomery Taktilní snímače -VÝBĚR

13 T- MaR Typická závislost odporu R taktilního snímače s vodivým polymerem na působící síle F – a je nelineární v celém rozsahu. © VR - ZS 2013/2014 … snímače s elastomery 6 4 2 0 1416182022242628 F [N] Taktilní snímače -VÝBĚR

14 T- MaR Základem je odporová vrstva vyrobená technikou tlustých vodivých polymerových vrstev (Polymer Thick Film – PTF) a tvořená elektricky vodivými a nevodivými částicemi o velmi malých rozměrech Při působení síly na tuto vrstvu se částice vzá- jemně dotýkají, a vytvářejí tak vodivé dráhy, čímž se odpor vrstvy zmenšuje. © VR - ZS 2011/2012 … snímače s elastomery typu FSR Taktilní snímače -VÝBĚR

15 T- MaR Senzory s citlivým polymerním materiálem (Force Sensitive Resistor – FSR) = odporové čidlo využí- vající závislost elektrického odporu polymerové vrstvy (Resistive Film, FSR Polymer Ink) na pů- sobící síle. © VR - ZS 2011/2012 … snímače s elastomery typu FSR Taktilní snímače -VÝBĚR

16 T- MaR Čidlo FSR lze typicky zatížit silou do 10 N, do max. 100 N. Při typické změně odporu v roz- mezí od 2 MΩ do 2 kΩ. Maximální tlak, při němž čidlo ještě funguje, se pohybuje v rozmezí 100 až 200 Pa. Rozlišovací schopnost čidla je lepší než 0,5 %. © VR - ZS 2011/2012 … snímače s elastomery typu FSR Taktilní snímače -VÝBĚR

17 T- MaR Čidla FSR se nehodí pro přesná (laboratorní) měření. Důvodem je tolerance (rozdílnost) převodní charakteristiky mezi jednotlivými čidly, která činí 15 až 25 %. © VR - ZS 2011/2012 … snímače s elastomery typu FSR Taktilní snímače -VÝBĚR

18 T- MaR Pro měření rozložení statických a dynamických tlaků byl vyvinut snímač Plantograf V05. Je určen k analýze chůze člověka, rozložení tlaků na plosce chodidla, sedu a k indikaci stavu velkých kloubů. Snímač existuje v podobě pevné desky i elas- tické plenky, obě varianty jsou chráněny mezi- národními patenty). © VR - ZS 2013/2014 … snímače s elastomery …… Taktilní snímače -VÝBĚR

19 T- MaR Obsahuje 7 500 senzorů o rozměrech 2 × 2 mm, rozmístěných rovnoměrně na ploše 300 × 400 mm. Použitý vodivý elastomer CZ 57-7 RSC má tloušťku 0,5 mm a je stabilní při teplotě od –40 do +100 °C. Snímková frekv. je 300 Hz, vzorkovací frekv. 2,5 MHz a rozlišení na výstupu osm bitů ( to znamená rozlišení pomocí 256 úrovní). © VR - ZS 2013/2014 … snímače s elastomery …… Taktilní snímače -VÝBĚR

20 T- MaR Taktilní senzory pro automatizaci © VR - ZS 2013/2014 … snímače s elastomery …… Snímač Plantograf V05 Taktilní snímače -VÝBĚR

21 T- MaR Taktilní senzory pro automatizaci © VR - ZS 2011/2012 … snímače s elastomery typu FSR pružný substrát s tištěnou odporovou vrstvou mezera vlepená vrstva pružný substrát s tištěnými elektrodami rub aktivní oblast Uspořádání snímače FSR od firmy Interlink Electronics. Taktilní snímače -VÝBĚR

22 T- MaR Taktilní senzory pro automatizaci © VR - ZS 2011/2012 …… snímače s elastomery Uspořádání čidla od firmy Tekscan – FlexiForce. Taktilní snímače -VÝBĚR

23 T- MaR Princip čidla – působení normálové a smykové složky síly © VR - ZS 2011/2012 … snímače s elastomery typu odporová vrstva tttttttt normálová složka síly dynamický statický tečná složka síly dynamický statický a) b) Taktilní snímače -VÝBĚR

24 T- MaR Konstrukce prstu umělé ruky DLR se senzorem FSR © VR - ZS 2013/2014 … snímače s elastomery typu FSR vnitřní podpěra krycí pryžová vrstva vrchní podpěra připojovací konektor Materiál FSR A B pružná vrstva Materiál FSR pružná vrstva Materiál FSR AB Taktilní snímače -VÝBĚR

25 T- MaR Taktilní senzory pro automatizaci Detekční fólie Pressurex® od firmy Sensor Product Inc. je velmi tenká (tloušťka 0,01 až 0,05 mm), vněj- ším vlivům odolávající pružná fólie umožňující sta- novit rozložení tlaku mezi dvěma dotýkajícími se povrchy objektů - i zakřivených. © VR - ZS 2011/2012 … snímače s elastomery - detekční fólie Pressurex Taktilní snímače -VÝBĚR

26 T- MaR Obsahuje tenkou vrstvu mikrokapsulí, umístěnou vespod přenosové polyesterové fólie, které se půso- bením síly protrhnou a jejich obsah zapůsobí na ba- revnou vývojovou vrstvu, na vyvíjecí fólii. © VR - ZS 2011/2012 … snímače s elastomery - detekční fólie Pressurex Taktilní snímače -VÝBĚR

27 T- MaR Fólie Pressurex se poté vyjme z místa měření a z výsledného zabarvení se určí působící síla, popř. tlak. U některých typů fólie se velikost tlaku nemusí projevit jen intenzitou zabarvení, ale též změ- nou barvy. © VR - ZS 2011/2012 - obr. následuje … snímače s elastomery - detekční fólie Pressurex Taktilní snímače -VÝBĚR

28 T- MaR Princip čidla – použití fólie Pressurex a) fólie po zatížení, b) převod intenzity zabarvení na působící tlak © VR - ZS 2011/2012 100 % a) b) 87 % 75 % 62 % 50 % 37 % 25 % 0 % … snímače s elastomery - detekční fólie Pressurex Taktilní snímače -VÝBĚR

29 Čidla se změnou přechodu a odrazu světla U těchto čidel se využívá změna energie odrážené od reflexní vrstvy do snímacího vlákna s detektorem. Síla působí na část s reflexní vrstvou a mechanické vlastnosti senzoru jsou dány mechanickými vlastnost- mi deformovaného materiálu, např. pružinové oceli. Obdobně lze uspořádat reflexní čidlo - zdrojová i sní- mací vlákna jsou umístěna paralelně pod průsvitným elastomerem, který umí měnit své optické vlastnost. 2011/2012 TMaR Taktilní snímače -VÝBĚR

30 Čidla s optickými vlákny se vzájemnou optickou vazbou Na obou jeho vláknech v místě dotyku je odstraněn plášť - tím jsou odhalena jádra, která přicházejí do vzájemného kontaktu. Při vhodně navržených parametrech (délka styčné plo- chy vláken, úhel jejich křížení) ovlivňovaných působící silou, ovlivňuje se těsnosti vzájemné vazby, pak přechá- zí úměrná část energie z prvního vlákna do druhého. Ke zdroji světla je připojeno první optické vlákno a k detektoru druhé. 2011/2012 TMaR Taktilní snímače -VÝBĚR

31 Uspořádání optického taktilního čidla se změnou vazby (čidlo s deformačním členem) 2011/2012 TMaR s íla, teplota, …. deformační člen od zdroje světla k detektoru světla Taktilní snímače -VÝBĚR

32 Čidla se změnou útlumu Obsahují průsvitný člen vřazený do optického vlákna, který vlivem vnějšího prostředí mění své optické vlastnosti. Optické vlákno zde samo ovlivňováno není a je určeno jen k vedení světelné energie. Nejčastěji se používají k měření teploty, kdy optické vlastnosti průsvitného členu jsou závislé na teplotě. 2011/2012 TMaR Taktilní snímače -VÝBĚR

33 Uspořádání optického taktilního čidla se změnou útlumu (čidlo s deformačním členem) 2011/2012 TMaR od zdroje světla síla deformační člen k detektoru světla Taktilní snímače -VÝBĚR

34 U zdravotně postižených lidí lze taktilní údaje využívat jako dodatečný zdroj informace. Například existuje vibrační opasek pro zrakově pos- tižené nebo při pohybu v těžkém a nepřehledném terénu (prales, poušť,….) - je popsaný na webu http://www.mobiquitous.com/active-belt-e.html. Opasek je spojen s modulem GPS, na němž si uživatel nastaví polohu místa, kam směřuje. Směr, kterým se má ubírat, je určen vibracemi příslušné - ho motoru z vibračních motorů umístěných na opasku. 2011/2012 TMaR Taktilní snímače -VÝBĚR

35 Podobně představují příležitost pro aplikování taktil- ních čidel a snímačů jsou v kombinaci se speciálními konstrukcemi využívajícími, tzv. inteligentní (smart) textilie. 2011/2012 TMaR Taktilní snímače -VÝBĚR

36 V průmyslu se s taktilní informací pracuje nejdéle a nejčastěji v robotice. Proto se další informace o aplikacích dotýkají oblasti robotiky - tímto směrem se v současnosti upírá největší zájem. Úchopové prvky manipulátorů a robotů jsou jejich základní a nejdůležitějších částí. Zpočátku byly taktilní snímače používány jen k indi- kaci uchopení předmětu úchopnou hlavicí, později k řízení úchopu, měření prokluzu a popř. k přesnému nastavování polohy objektů. 2011/2012 TMaR Taktilní snímače -VÝBĚR

37 Zdaleka však není uspokojivě vyřešen problém při na - sazení v oblasti smykových senzorů, a to jak pro robo - ty, tak především pro náhradu hmatu. Smyslová náhrada (při praktických aplikacích – např. u robotických prstů či umělé lidské ruky) jen tlakem na taktilní snímač totiž k plnohodnotné funkci nestačí. U aplikací použitelných přímo pro člověka, je zde navíc ještě problém s připojením k jeho nervovému systému. 2012/2013 TMaR Taktilní snímače -VÝBĚR

38 V mnoha případech je nezbytná univerzální antropo- morfní úchopná hlavice. Hlavice mohou být tříprsté až pětiprsté, vybavené různými typy senzorů. Tříprstá antropomorfní úchopná hlavice (ruka) se senzory typu DLR vhodná k použití v průmyslu je popsána 2011/2012 TMaR http://www.dactyl.com/scratchpad/pps/tactileArraySensor.html Taktilní snímače -VÝBĚR

39 2011/2012 TMaR Antropomorfní čtyřprstá hlavice se senzory DLR v akci s míčkem Taktilní snímače -VÝBĚR

40 Vrchol využití umělé inteligence v robotice představuje měkký interaktivní lidský robot RI-MAN, vyvinutý v Rikenu, Bio-Mime- tic Control Research Centru v Japonsku http://www.technovelgy.com Robot má schopnost uvědomit si lidskou péči a plnit sociální úkoly a může se stát neocenitelným partnerským robotem. Komunikuje lidským hlasem, je opatřen čichovým orgánem a dvěma kamerami snímá okolní scénu, v níž se dokáže orientovat v reálném čase, reaguje na povely, jejichž význam si uvědomuje a analyzuje a podle nichž přizpůsobuje svou činnost. Povrch robota je měkký, příjemný na dotyk. Robot je vybaven taktilními senzory pro biologickou zpětnou vazbu. Je určen pro práci v nemocnicích, sociálních zařízeních, při manipulaci s pacienty a při ošetřování a obsluze. 2011/2012 TMaR Taktilní snímače -VÝBĚR

41 K naplnění tohoto cíle musí být v první řadě vybaven schopností oboustranné komunikace lidským hlasem – se schopností reagovat na povely, jejichž význam si uvědomuje a obsahově analyzuje a podle nichž přizpůsobuje svou činnost – navíc má určité reakce a určitá konání „natvrdo a neovlivnitelně“ předprogramovány (chování ve vybraných a krizových situacích a v chování vůči člověku … aplikace tzv. robotických zákonů). 2012/2013 TMaR Taktilní snímače -VÝBĚR

42 K prostorové polohové i funkční orientaci musí být (a prototyp skutečně je takto vybaven) dále opatřen čichovým orgánem a dvěma kamerami ke snímání okolní scény pro prostorovou a směrovou orientaci pohybu. Další významnou schopností je veškerá orientace včetně následných reakcí v reálném čase. Povrch robota je měkký, příjemný na dotyk. Robot je vybaven taktilními senzory pro biologickou zpětnou vazbu. Je určen pro práci v nemocnicích, sociálních zařízeních, při manipulaci s pacienty a při ošetřování a obsluze. 2012/2013 TMaR Taktilní snímače -VÝBĚR

43 Maticové taktilní snímače T- MaR © VR - ZS 2013/2014 Umožňují sledovat tlaková pole ve styku s tělesem a mj. slouží i k rozpoznávání objektů. Relevantními fyzikálními parametry při styku dvou anebo většího počtu objektů jsou právě síla (dotykový tlak) a deformace, které úzce souvisejí s elastickými vlastnosti objektu. V ideálním případě umožňují řešit úlohy dvou typů snímání: - spojité snímaní sil v oblasti dotyku, - snímání deformačního profilu povrchu objektu. Taktilní snímače -VÝBĚR

44 Maticové taktilní snímače T- MaR © VR - ZS 2013/2014 jsou velmi zajímavou aplikací u snímačů síly umožňují sledovat tlaková pole ve styku s tělesem slouží i k rozpoznávání objektů - při rozpoznávání „obrazů“ jsou prostředníkem poznání v oboru sil a tlaků ve styku dvou těles robotizovat montážních prácí - sledování polohy a natočení mani- pulované součásti i řízení bezpečného uchopení bez prokluzu a přitom bez poškození součásti nadměrnou silou stisku chapadla. v lékařství při testech např. tlaku chodidla apod. ……. Taktilní snímače -VÝBĚR

45 Maticové taktilní snímače T- MaR © VR - ZS 2013/2014 Při stavbě maticových taktilních snímačů (MTS) se v současné době využívá několika základních fyzikálních principů. Základem MTS je vždy maticové uspořádání citlivých prvků, a to od několika málo až po stovky kusů. Informace, kterou MTS poskytuje, je rozložení normálových složek sil působících na jednotlivé citlivé prvky snímacího pole. Nezastupitelnou úlohu musí sehrávat i kalibrace snímače – jedno- tlivé citlivé prvky jsou při kalibraci i při použití v praxi vystaveny množství vzájemných ovlivnění - problémem je zejména nejed- notná, či dokonce vůbec neexistující metodika kalibrace Taktilní snímače -VÝBĚR

46 Maticové taktilní snímače T- MaR © VR - ZS 2013/2014 Funkce MTS Od jednoduchého dotyku, kdy se měří jen jedna nebo několik málo diskrétních sil, se MTS výrazně liší tím, že měří i rozložení sil. Použité pole snímačů síly využívá zpravidla vlastnosti pokoušející se napodobovat vlastnosti kůže (hmat) živých tvorů. Taktilní snímače -VÝBĚR

47 Maticové taktilní snímače T- MaR © VR - ZS 2013/2014 Funkce MTS U zkoumaného objektu zjišťovat: - geometrické vlastnosti jako prostou přítomnost, polohu, orientaci - statické vlastnosti jako velikost, rozměry, tvar a jeho poruchy, oblast dotyku, identitu, vlastnosti povrchu (drsnost, textura) apod., - dynamometrické vlastnosti jako tlak, rozložení tlaku, sílu dotyku, rozložení sil, hmotnost, tření, elasticitu apod. Taktilní snímače -VÝBĚR

48 Maticové taktilní snímače T- MaR © VR - ZS 2013/2014 Funkce MTS Má-li se taktilní snímač blížit hmatovým vlastnostem lidské kůže, měl by současně splňovat další náročná kritéria: - prostorové rozlišení asi 2 mm, - citlivost asi 2 g, - největší dotyková síla asi 10 N, - doba odezvy do 5 ms, - malá hystereze, - spolehlivost i v nepříznivých provozních podmínkách, - necitlivost na změny okolních podmínek (teplota, vlhkost apod.), - schopnost zjistit a popř. předvídat prokluz. Taktilní snímače -VÝBĚR

49 Maticové taktilní snímače T- MaR © VR - ZS 2013/2014 Používané principy Existuje mnoho fyzikálních principů a konstrukčních řešení MTS, lišících se rozměry, vlastnostmi a použitím: MTS s maticí hrotů, optické MTS, piezorezistivní tenzometrický MTS, ultrazvukový MTS, chemický MTS, MTS se změnou dotykové plochy, MTS s proměnlivou tloušťkou elastické vrstvy, piezorezistivní a piezoelektrický MTS. Taktilní snímače -VÝBĚR

50 Maticové taktilní snímače T- MaR © VR - ZS 2013/2014 Funkce MTS Taktilní snímače -VÝBĚR

51 Maticové taktilní snímače T- MaR © VR - ZS 2013/2014 Funkce MTS Taktilní snímače -VÝBĚR

52 Maticové taktilní snímače T- MaR © VR - ZS 2013/2014 Funkce MTS Taktilní snímače -VÝBĚR

53 Maticové taktilní snímače T- MaR © VR - ZS 2013/2014 Taktilní snímače -VÝBĚR

54 Maticové taktilní snímače T- MaR © VR - ZS 2013/2014 Taktilní snímače -VÝBĚR

55 Maticové taktilní snímače T- MaR © VR - ZS 2013/2014 Taktilní snímače -VÝBĚR

56 2012/2013 TMaR Informace o taktilních snímačích vznikly na základě údajů: z článku v časopise AUTOMA č. 8, rok 2008 - autor doc. Ing. Jaromír Volf, DrSc., FS ČVUT v Praze z článku v časopise AUTOMA č. 11, rok 2002 - autoři Ing. Martin Halaj, Ph.D. a doc. Ing. Rudolf Palenčár, CSc., SjF STU, Bratislava, Ing. František Vdoleček, CSc., FSI VUT, Brno z webu Wikipedie z webů o robotech a robotických senzorech Taktilní snímače -VÝBĚR

57 TMaR ……… Taktilní snímače 1 Ta. 0 © VR - ZS 2013/2014


Stáhnout ppt "CW01 - Teorie měření a regulace © 2013 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2013/2014 Cv.8- Ta.0 Ú stav technologie, mechanizace a ř í zen í staveb."

Podobné prezentace


Reklamy Google