Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není – li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není – li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován."— Transkript prezentace:

1 Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není – li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Alenou Čermákovou

2

3 Sídlo – jednotka osídlení, tvo ř ící uzav ř ený celek

4 SAMOTA … blízkost p ř írody horská chalupa samota u lesa

5 osam ě lý ranch americký farm-house

6 VESNICE … blízkost p ř írody, t ě sné sou ž ití lidí … africká vesnice Matongo horská vesnice … roztroušená obydlí

7 č eská vesni č ka Okrouhlá horské st ř edisko Aspen mountain

8 rybá ř ská vesni č ka ve Vietnamu

9 M Ě STO … široká infrastruktura, mén ě p ř írody… m ě sto Č eský Krumlov m ě stys Davle

10 Proces urbanizace … … p ř íliv obyvatel do m ě st a jejich r ů st … v sou č asné dob ě ž ije okolo 50% populace ve m ě stech

11 Velkom ě sta, megam ě sta, sv ě tové metropole … … vznikly jako aglomerace … vznikly jako konurbace okrajové obce splynuly s m ě stem propojení více m ě st v jeden celek

12 MAPA MEGAMĚST SVĚTA

13 M Ě STA a hlavní m ě sto Praha metropole New York VELKO – M Ě STA

14 metropole Sydney metropole Tokio

15 Struktura velkých m ě st … … jádro (centrum, city) administrativní budovy, banky, hotely, obchody … zóny bydlení … dopravní zóny … pr ů myslové zóny … periferie vilové č tvrti, sídlišt ě pr ů myslové zóny, továrny, výrobny, slu ž by chudinské č tvrti, slumy MHD, autobusové a vlakové linky, silni č ní uzly

16 Wall Street v New Yorku … jádro (centrum, city)

17 … panoramatický snímek ulice Wall Street v New Yorku …

18 panelové sídlišt ě … zóny bydlení sídlišt ě - bytové domy vilová č tvr ť Javorov

19 autobusové nádra ž í Praha - Florenc … dopravní zóny

20 systém ulic v New Yorku … dopravní zóny Pátá Avenue (5-th Ave)

21 chemi č ka v Litvínov ě chemi č ka v Neratovicích … pr ů myslové zóny

22 Slum v Indii Slum v Mexiku … periférie

23 Zatímco chudá velkom ě sta rostou (sílí proces urbanizace), v bohatých velkom ě stech dochází k: reurbanizaci - obytné domy zp ě t v centru m ě sta suburbanizaci - satelitní sídlišt ě v dosahu dopravy


Stáhnout ppt "Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není – li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován."

Podobné prezentace


Reklamy Google