Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK Mgr. Jitka Nováková A3V 31.3. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK Mgr. Jitka Nováková A3V 31.3. 2011."— Transkript prezentace:

1 VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK Mgr. Jitka Nováková A3V 31.3. 2011

2 Úvod kolem roku 1000 došlo ke zvýšení počtu obyvatel kolem roku 1000 došlo ke zvýšení počtu obyvatel změny v zemědělství – trojhonné hospodaření, pěstování obilovin a luštěnin změny v zemědělství – trojhonné hospodaření, pěstování obilovin a luštěnin pojem kolonizace – osídlování nových území od 11. stol. pojem kolonizace – osídlování nových území od 11. stol. kolonizace vnější a vnitřní, podpora šlechty, panovníka i klášterů kolonizace vnější a vnitřní, podpora šlechty, panovníka i klášterů

3 Vesnická kolonizace osoba lokátora, kolonisté se stali poddanými vrchnosti (robota, pevně smluvené peněžní dávky) osoba lokátora, kolonisté se stali poddanými vrchnosti (robota, pevně smluvené peněžní dávky) vsi vznikaly poblíž vodního zdroje, domy byly roubené, k domu přiléhal dvůr vsi vznikaly poblíž vodního zdroje, domy byly roubené, k domu přiléhal dvůr oblečení vesničanů bylo prosté, život určoval rytmus polních prací oblečení vesničanů bylo prosté, život určoval rytmus polních prací

4 Rozvoj měst středověká města vznikala poblíž kupecko- řemeslných osad, v blízkosti hradů, atd. středověká města vznikala poblíž kupecko- řemeslných osad, v blízkosti hradů, atd. část měst vznikala na tzv. „zeleném“ drnu část měst vznikala na tzv. „zeleném“ drnu nejstarší města vznikala v Itálii, Francii, Porýní nebo Belgii nejstarší města vznikala v Itálii, Francii, Porýní nebo Belgii k rozvoji skutečných měst docházelo až ve 13.-14. století k rozvoji skutečných měst docházelo až ve 13.-14. století

5

6 Městská kolonizace soustavné zakládání měst – podobný postup jako při zakládání vesnic soustavné zakládání měst – podobný postup jako při zakládání vesnic lokátor uzavřel smlouvu s vrchností lokátor uzavřel smlouvu s vrchností nejstarší česká města – Znojmo, Olomouc, Žatec nebo Litoměřice nejstarší česká města – Znojmo, Olomouc, Žatec nebo Litoměřice nejstarší doložené město na Moravě Uničov (1223) nejstarší doložené město na Moravě Uničov (1223) nejvíce měst vznikalo za vlády Přemysla Otakara II. nejvíce měst vznikalo za vlády Přemysla Otakara II.

7

8 Města a jejich výsady nejvýznamnější města vznikala z popudu panovníka (města královská, věnná, horní – např. Jihlava nebo Kutná Hora) nejvýznamnější města vznikala z popudu panovníka (města královská, věnná, horní – např. Jihlava nebo Kutná Hora) města založená církví nebo šlechtou – města poddanská města založená církví nebo šlechtou – města poddanská městská privilegia (výsady, práva) – soudní, hrdelní, právo pořádat trhy, právo várečné a další. městská privilegia (výsady, práva) – soudní, hrdelní, právo pořádat trhy, právo várečné a další.

9 Středověká společnost vznik prvních vysokých škol ve 12. stol vznik prvních vysokých škol ve 12. stol studium filozofie, přírodních věd, práva,… studium filozofie, přírodních věd, práva,… v čele univerzit stál rektor, v čele fakult děkani v čele univerzit stál rektor, v čele fakult děkani nejslavnější univerzity vznikly v Padově, Bologni, Oxfordu nebo Paříži nejslavnější univerzity vznikly v Padově, Bologni, Oxfordu nebo Paříži nižší školství – školy městské či školy u farních kostelů nižší školství – školy městské či školy u farních kostelů

10 Gotické umění gotický sloh vznikl ve 12.stol. ve Francii gotický sloh vznikl ve 12.stol. ve Francii gotika nečerpala z odkazu antiky gotika nečerpala z odkazu antiky u nás začala gotika s vládou Přemysla Otakara I. (1197-1230) u nás začala gotika s vládou Přemysla Otakara I. (1197-1230) vliv tzv. burgundské školy (Francie) vliv tzv. burgundské školy (Francie) gotika vyjadřovala vzrůstající sebevědomí církve gotika vyjadřovala vzrůstající sebevědomí církve

11

12 Gotická architektura typické stavby: katedrály – velké vícelodní stavby s ochozem a věncem kaplí typické stavby: katedrály – velké vícelodní stavby s ochozem a věncem kaplí katedrála – předobraz nebeského království katedrála – předobraz nebeského království feudální hrad, tvrz, městský kostel, radnice feudální hrad, tvrz, městský kostel, radnice typické prvky staveb: lomený oblouk, opěrný systém – pilíře, fiály typické prvky staveb: lomený oblouk, opěrný systém – pilíře, fiály

13 Gotická architektura ve světě součástí výzdoby byly sochy, nástěnné malby, deskové oltáře součástí výzdoby byly sochy, nástěnné malby, deskové oltáře stavba trvala i několik desetiletí stavba trvala i několik desetiletí nejznámnější katedrály: Francie – Notre Dame, Chartres, Amiens, Štrasburk nejznámnější katedrály: Francie – Notre Dame, Chartres, Amiens, Štrasburk Španělsko – Sevilla Španělsko – Sevilla Německo – Kolín nad Rýnem Německo – Kolín nad Rýnem Rakousko – Svatoštěpánský dóm Rakousko – Svatoštěpánský dóm

14

15

16 Gotická architektura u nás nejstarší - cisterciácký klášter v Oseku (1207 – 21) nejstarší - cisterciácký klášter v Oseku (1207 – 21) konventní kostel premonstrátského kostela v Teplé – odcházející románský svět konventní kostel premonstrátského kostela v Teplé – odcházející románský svět půdorys trojlodí půdorys trojlodí klášter cisterciaček v Předklášteří u Tišnova – založený královnou Konstancií 1233 – křížový půdorys s protáhlým presbytářem klášter cisterciaček v Předklášteří u Tišnova – založený královnou Konstancií 1233 – křížový půdorys s protáhlým presbytářem

17

18 Rozkvět architektury rok 1253 – Přemysl Otakar II. nastupuje na trůn – cíleně zakládal hrady a královská města rok 1253 – Přemysl Otakar II. nastupuje na trůn – cíleně zakládal hrady a královská města cisterciácký klášter ve Žďáru – založen 1252, konventní kostel vysvěcen cisterciácký klášter ve Žďáru – založen 1252, konventní kostel vysvěcen v r. 1253 v r. 1253 jde o trojlodní baziliku s transeptem a trojlodním presbytářem jde o trojlodní baziliku s transeptem a trojlodním presbytářem ráz chrámu je podobný farnímu kostelu v Písku ráz chrámu je podobný farnímu kostelu v Písku

19

20 Architektura doby Václava II. a Jana Lucemburského v architektuře se uplatnil princip zeštíhlení v architektuře se uplatnil princip zeštíhlení r. 1310 – nástup Jana Lucemburského na trůn r. 1310 – nástup Jana Lucemburského na trůn klášter Zlatá Koruna – založen 1263 – trojlodní bazilika s pětibokými kaplemi klášter Zlatá Koruna – založen 1263 – trojlodní bazilika s pětibokými kaplemi kostel kláštera cisterciaček na Starém Brně – založen vdovou Eliškou Rejčkou v roce 1323 kostel kláštera cisterciaček na Starém Brně – založen vdovou Eliškou Rejčkou v roce 1323

21 Architektura doby Karla IV. a Václava IV. 1344 – založení pražského arcibiskupství 1344 – založení pražského arcibiskupství 1348 – založení první univerzity ve střední Evropě 1348 – založení první univerzity ve střední Evropě vzrostla úroveň řemeslné práce, rozšířilo se gotické tvarosloví (portály,stříšky pilířů) vzrostla úroveň řemeslné práce, rozšířilo se gotické tvarosloví (portály,stříšky pilířů) výstavba pražské katedrály – architekt Matyáš z Arrasu, vzor katedrály v Toulouse výstavba pražské katedrály – architekt Matyáš z Arrasu, vzor katedrály v Toulouse 1352 – stavbu přebírá Petr Parléř 1352 – stavbu přebírá Petr Parléř

22


Stáhnout ppt "VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK Mgr. Jitka Nováková A3V 31.3. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google