Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."— Transkript prezentace:

1 Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Dějiny kultury 1. Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_11 Název DUMu: Kubismus Pro obor vzdělávání: 82-51-L/02 UZD 82-51-L/01 UZK Předmět: Dějiny výtvarné kultury Ročník: Třetí Autor: František Peroutka Datum: 13.10.2012

2 Střední škola Oselce Kubismus

3 Střední škola Oselce -umělecký směr 20. století -vznik v malířství, brzy poté projevy v sochařství, v architektuře a užitém umění -pro vyjádření reality používána základní geometrická tělesa (válce, kužely, mnohostěny…) -název vznikl jako přezdívka Braquových obrazů – kompozice složené z „petits cubes“ (malých krychlí) -od roku 1909 kubismus = nové hnutí v malířství -zakladatelé: -Pablo Picasso -Georges Braque

4 Střední škola Oselce Fáze kubismu -kubismus geometrický -zjednodušování forem do geometrických útvarů -kubismus analytický -pozornost zaměřena na plochu, rozpad těles na samostatné prvky s popřením perspektivy, předměty zachyceny současně z několika úhlů -kubismus syntetický -prolínání těles, vznik syntézy rozbitých těles -kubismus lyrický -kubismus imaginativní

5 Střední škola Oselce Malířství

6 Střední škola Oselce Vývojová období -předkubismus, protokubismus (1907-1909) -analytický kubismus (1910-1912) -syntetický kubismus (1912-1914; po válce na začátku 20. let) -lyrický kubismus (1923-1925, v českém malířství po roce 1926) -surrealistický, imaginativní kubismus (20. a 30. léta 20. století, přechodné formy mezi kubismem a surrealismem)

7 Střední škola Oselce Pablo Picasso

8 Střední škola Oselce -(vlastním jménem Pablo Ruiz) -syn učitele kreslení, podporován v malířských sklonech svým otcem -studium na Akademii v Barceloně a Umělecké škole v Madridu (zde poprvé vystavoval) -1900: publikování kreseb v časopise Joventut -1901: založení madridského časopisu Arte Joven (Mladé umění) -1902: natrvalo usazen v Paříži (Montmartre – dům Bateau-Lavoir)

9 Střední škola Oselce Umělecký vývoj P. Picassa -secesní období -modré období (1901-1904) -náměty: chudí lidé, matky s dětmi, žebráci -modrá barva – symbol mystérií a smrti -růžové období (1905-1906) -změna tématu: výjevy z music-hallů, cirků, artisti -dominance růžové barvy + precizní kresba -období ovlivněné negerskými skulpturami -analytický kubismus -syntetický kubismus -surrealistický, imaginativní kubismus

10 Střední škola Oselce Vliv negerské skulptury (1907) -od roku 1907 Picassova tvorba úzce spjata s G. Braquem -inspirace svobodou, projevy v deformaci tvarů a proporcí lidského těla -fascinace expresivní ošklivostí -protiklad k západoevropské tradici krásna -díla rozvíjející negerskou skulpturu: -Slečny z Avignonu -Akt s ručníkem -Autoportrét -Žena Národní galerie, Praha

11 Střední škola Oselce Slečny z Avignonu -počátek kubistické revoluce -poprvé uplatněna nová obrazová struktura: spojení tvaru s obrazovým prostorem, objemy lidského těla = barevné plochy, stejně jako pozadí -protiklad k fauvismu -obraz spadá do předkubistického období -vliv P. Cézanna a negerské skulptury

12 Střední škola Oselce Obr. 1 – P. Picasso: Slečny z Avignonu, olej na plátně, Museum of Modern Art, New York

13 Střední škola Oselce Rok 1908 -řešení problémů výtvarné formy a výstavby obrazu -vliv francouzské klasické tradice: výstava P. Cézanna, spolupráce s G. Braquem -díla: -Ovoce a vinná sklenka

14 Střední škola Oselce Analytický kubismus -díla: -Žena v zeleném (Sedící žena) -Dívka s mandolínou

15 Střední škola Oselce Obr. 2 – P. Picasso: Sedící žena, olej na plátně, Neue Nationalgalerie, Berlín

16 Střední škola Oselce Obr. 3 – P. Picasso: Dívka s mandolínou, olej na plátně, Museum of Modern Art, New York

17 Střední škola Oselce Portréty -Ambrois Vollard -Podobizna Wilhelma Uhdeho -Daniel-Henry Kahnweiler Písmena a hudební symboly -Ma Jolie -Muž s kytarou Kubistická koláž -přechod mezi analytickým a syntetickým kubismem -Zátiší s pletenou židlí

18 Střední škola Oselce Obr. 4 – P. Picasso: Daniel-Henry Kahnweiler, olej na plátně, The Art Institute of Chicago

19 Střední škola Oselce Obr. 5 – P. Picasso: Ma Jolie, olej na plátně, Indianopolis Museum of Art

20 Střední škola Oselce Obr. 5 – P. Picasso: Muž s kytarou, olej na plátně, Indianopolis Museum of Art

21 Střední škola Oselce Obr. 6 – P. Picasso: Zátiší s pletenou židlí, Musèe Picasso, Paříž

22 Střední škola Oselce 1910-1911 -vrcholné období analytického kubismu, tzv. „hermetický kubismus“ -obraz = složitá struktura plošek, oblouků a úhlů

23 Střední škola Oselce Syntetický kubismus -vznik urychlen technikou koláže -tvorba imaginativních symbolů reálného světa při použití reálných fragmentů (lepené papíry), barevných ploch a výrazných obrazů -diferenciace s G. Braquem -Španělské zátiší (fragmenty španělských slov a motiv španělské vlajky) -Vive la France (označeno jako rokokový kubismus)

24 Střední škola Oselce Obr. 8 – P. Picasso: Vive la France

25 Střední škola Oselce Georges Braque

26 Střední škola Oselce -od roku 1907 spolupracoval s P. Picassem -Velký akt – poprvé Picassův vliv na tvorbu -Domy v L´Estaque – podnět pro pojmenování kubismu -upřednostnění tématu krajiny a zátiší -Housle a džbán -Pohled na Sacré-Coeur -Hudební symboly -Portugalec -Kubistická koláž -Ovocná mísa

27 Střední škola Oselce Obr. 9 – G. Braque: Domy v L´Estaque, olej na plátně, Kunstmuseum, Bern

28 Střední škola Oselce Obr. 10 – G. Braque: Housle a džbán, olej na plátně, Kunstmuseum Basel, Švýcarsko

29 Střední škola Oselce Obr. 11 – G. Braque: Sacre-Coeur, olej na plátně, Musée d'Art moderne, Lille, Francie

30 Střední škola Oselce Obr. 12 – G. Braque: Portugalec, olej na plátně, Kunstmuseum Basel, Švýcarsko

31 Střední škola Oselce Obr. 13 – G. Braque: Ovocná místa, olej na plátně, Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paříž

32 Střední škola Oselce Pařížští kubisté

33 Střední škola Oselce -po roce 1910: počátky vlivu kubismu P. Picassa a G. Braqua na pařížské malíře -vznik pařížské kubistické školy -vystavení děl na pařížském Salónu nezávislých a Podzimním salónu -1911: založení skupiny Section d´Or (Zlatý řez) - snaha o přísnou zákonitost výtvarného projevu -výrazové použití číselných proporcí, geometrických vztahů, lineárních a barevných rytmů -členové: Jacques Villon, Raymond Duchamp-Villon, Marcel Duchamp, Ferdinand Légerd, Robert Delaunay, Francis Picabia, Albert Gleizes, Jean Metzinger, Roger de La Fresnay, Louis Marcoussis a František Kupka

34 Střední škola Oselce Albert Gleizes a Jean Metzinger -vůdčí osobnosti kubismu v Paříži -1912: kniha o kubismu -Albert Gleizes – díla -Madona -Krajina -Jean Metzinger – díla -Guillaume Apollinaire

35 Střední škola Oselce Marcel Duchamp -Yvonne a Madeleine - Akt sestupující ze schodů Robert Delaunay -Eiffelova věž -Město Paříž -Simulární disk (tzv. orfistický kubismus) -Pocta Blériotovi

36 Střední škola Oselce Obr. 14 – J. Metzinger: Guillaume Apollinaire, tuha na papíře, Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paříž

37 Střední škola Oselce Obr. 14 – M. Duchamp: Yvonne a Madeleine, olej na plátně, Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paříž

38 Střední škola Oselce Obr. 15 – M. Duchamp: Akt sestupující ze schodů, olej na plátně, Philadelphia Museum of Art

39 Střední škola Oselce Obr. 16 – R. Delaunay: Eiffelova věž

40 Střední škola Oselce Obr. 17 – R. Delaunay: Pohled na město Paříž

41 Střední škola Oselce Obr. 18 – R. Delaunay: Pocta Blériotovi

42 Střední škola Oselce Fernand Léger -kubismus = metamorfóza člověka a stroje -Akty v lese -v obraze převládají válcové tvary -> tubismus -Kontrasty forem – abstraktní malba -Schody – analýza pohybu Roger de La Fresnaye -Kyrysník -Dobývání vzduchu František Kupka -Dvoubarevná fuga -Teplá chromatika

43 Střední škola Oselce Obr. 19 – F. Léger: Akty v lese

44 Střední škola Oselce Obr. 20 – F. Léger: Kontrasty forem

45 Střední škola Oselce Obr. 21 – F. Léger: Schody

46 Střední škola Oselce Obr. 22 – F. Léger: Dobývání vzduchu

47 Střední škola Oselce Obr. 23 – F. Kupka: Dvoubarevná fuga

48 Střední škola Oselce Obr. 24 – F. Kupka: Teplá chromatika

49 Střední škola Oselce Juan Gris -španělský malíř -mimo skupinu Section d´Or -důraz na asketický mysticismus -Zátiší -Podobizna P. Picassa -V hodinách

50 Střední škola Oselce Obr. 25 – J. Gris: Portrét P. Picassa

51 Střední škola Oselce Rozšíření kubismu -z Paříže rozšířen do Evropy a Spojených států amerických -před 1. světovou válkou zájezdy umělců do Paříže -reprodukce kubistických obrazů v avantgardních uměleckých časopisech -Picasso a Braque – před 1. světovou válkou: výstavy v New Yorku a evropských hlavních městech

52 Střední škola Oselce USA

53 Střední škola Oselce Armory Show -velká výstava moderního evropského umění v USA: skandál a protesty -Chicago, New York, Boston -největší odpor: Akt sestupující se schodů -američtí malíři: Max Weber, Joseph Stella, John Marin Obr. 15

54 Střední škola Oselce Německo

55 Střední škola Oselce Franz Marc -Tyroly Lyonel Feininger - Kostel v Erfurtu

56 Střední škola Oselce Obr. 26 – F. Marc: Tyroly

57 Střední škola Oselce Holandsko

58 Střední škola Oselce Piet Mondrian -vyjádření kosmické harmonie a duchovní jednoty -kubismus: průchodní stádium k abstraktní malbě Obr. 27 – P. Mondrian: Průčelí kostela

59 Střední škola Oselce Rusko

60 Střední škola Oselce -kubismus oceňován spolu s futurismem jako vyhovující pro modernizaci světa -výstava skupiny Kulový blesk s obrazy Picassa, Légera, Gleizese… Kazimir Severinovič Malevič -Dřevorubec -Brusič nůžek

61 Střední škola Oselce Obr. 28 – M. F. Larionov: Brušic nůžek, Yale University Art Gallery, New Haven

62 Střední škola Oselce Obr. 29 – M. F. Larionov: Dřevorubec, Stedelijk Museum, Amsterdam

63 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury 3. Praha: Idea Servis, 2003, ISBN 80- 85970-47-3. Obr. 1 - http://imageproxy.jxs.cz/~nd03/jxs/cz~/338/881/1fe7f6b029_64651278_o2.jpghttp://imageproxy.jxs.cz/~nd03/jxs/cz~/338/881/1fe7f6b029_64651278_o2.jpg Obr. 2 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/36/Pablo_Picasso%2C_1909%2 C_Femme_assise_%28Sitzende_Frau%29%2C_oil_on_canvas%2C_100_x_80_ cm%2C_Staatliche_Museen_zu_Berlin%2C_Neue_Nationalgalerie.jpg/640px- Pablo_Picasso%2C_1909%2C_Femme_assise_%28Sitzende_Frau%29%2C_oil _on_canvas%2C_100_x_80_cm%2C_Staatliche_Museen_zu_Berlin%2C_Neue_ Nationalgalerie.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/36/Pablo_Picasso%2C_1909%2 C_Femme_assise_%28Sitzende_Frau%29%2C_oil_on_canvas%2C_100_x_80_ cm%2C_Staatliche_Museen_zu_Berlin%2C_Neue_Nationalgalerie.jpg/640px- Pablo_Picasso%2C_1909%2C_Femme_assise_%28Sitzende_Frau%29%2C_oil _on_canvas%2C_100_x_80_cm%2C_Staatliche_Museen_zu_Berlin%2C_Neue_ Nationalgalerie.jpg Obr. 3 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/1c/Pablo_Picasso%2C_1910%2C_Girl _with_a_Mandolin_%28Fanny_Tellier%29%2C_oil_on_canvas%2C_100.3_x_73. 6_cm%2C_Museum_of_Modern_Art_New_York..jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/1c/Pablo_Picasso%2C_1910%2C_Girl _with_a_Mandolin_%28Fanny_Tellier%29%2C_oil_on_canvas%2C_100.3_x_73. 6_cm%2C_Museum_of_Modern_Art_New_York..jpg Obr. 4 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/68/Picasso_Portrait_of_Daniel- Henry_Kahnweiler_1910.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/68/Picasso_Portrait_of_Daniel- Henry_Kahnweiler_1910.jpg Obr. 5 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/98/Ma_Jolie_Pablo_Picasso.jpg/ 350px-Ma_Jolie_Pablo_Picasso.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/98/Ma_Jolie_Pablo_Picasso.jpg/ 350px-Ma_Jolie_Pablo_Picasso.jpg

64 Střední škola Oselce Obr. 6 - http://www.artnet.com/Images/magazine/features/kuspit/kuspit9-30-09-11.jpghttp://www.artnet.com/Images/magazine/features/kuspit/kuspit9-30-09-11.jpg Obr. 7 - http://uploads4.wikiart.org/images/pablo-picasso/man-with-guitar- 1912.jpg!Blog.jpghttp://uploads4.wikiart.org/images/pablo-picasso/man-with-guitar- 1912.jpg!Blog.jpg Obr. 8 - http://uploads5.wikiart.org/images/pablo-picasso/bottle-of-black-rum-vive-la- france-1913.jpghttp://uploads5.wikiart.org/images/pablo-picasso/bottle-of-black-rum-vive-la- france-1913.jpg Obr. 9 - http://uploads7.wikiart.org/images/georges-braque/houses-at-estaque- 1908.jpg!Blog.jpghttp://uploads7.wikiart.org/images/georges-braque/houses-at-estaque- 1908.jpg!Blog.jpg Obr. 10 - http://uploads8.wikiart.org/images/georges-braque/violin-and-pitcher- 1910.jpg!Blog.jpghttp://uploads8.wikiart.org/images/georges-braque/violin-and-pitcher- 1910.jpg!Blog.jpg Obr. 11 - http://uploads4.wikiart.org/images/georges-braque/le-sacre-coeur- 1910.jpg!Blog.jpghttp://uploads4.wikiart.org/images/georges-braque/le-sacre-coeur- 1910.jpg!Blog.jpg Obr. 12 - http://uploads0.wikiart.org/images/georges-braque/portuguese-1911.jpg!Blog.jpghttp://uploads0.wikiart.org/images/georges-braque/portuguese-1911.jpg!Blog.jpg Obr. 13 - http://uploads0.wikiart.org/images/georges-braque/fruit-dish-1913.jpg!Blog.jpghttp://uploads0.wikiart.org/images/georges-braque/fruit-dish-1913.jpg!Blog.jpg Obr. 14 - http://ayay.co.uk/backgrounds/paintings/marcel_duchamp/yvonne-and- magdeleine-torn-in-tatters.jpghttp://ayay.co.uk/backgrounds/paintings/marcel_duchamp/yvonne-and- magdeleine-torn-in-tatters.jpg Obr. 15 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c0/Duchamp_- _Nude_Descending_a_Staircase.jpg/320px-Duchamp_- _Nude_Descending_a_Staircase.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c0/Duchamp_- _Nude_Descending_a_Staircase.jpg/320px-Duchamp_- _Nude_Descending_a_Staircase.jpg Obr. 16 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Robert_Delaunay_- _Eiffel_Tower_%28St_Louis%29.jpg/240px-Robert_Delaunay_- _Eiffel_Tower_%28St_Louis%29.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Robert_Delaunay_- _Eiffel_Tower_%28St_Louis%29.jpg/240px-Robert_Delaunay_- _Eiffel_Tower_%28St_Louis%29.jpg

65 Střední škola Oselce Obr. 17 - http://uploads3.wikiart.org/images/robert-delaunay/the-city-of-paris.jpg!Blog.jpghttp://uploads3.wikiart.org/images/robert-delaunay/the-city-of-paris.jpg!Blog.jpg Obr. 18 - http://uploads3.wikiart.org/images/robert-delaunay/homage-to- bleriot.jpg!Blog.jpghttp://uploads3.wikiart.org/images/robert-delaunay/homage-to- bleriot.jpg!Blog.jpg Obr. 19 – http://3.bp.blogspot.com/- 14ZJYbmnxjk/TzOWUYkoxHI/AAAAAAAAIyk/Jpslf6_aDT0/s640/1909- 10+Nudes+in+the+Forest+oil+on+canvas+120+x+170cm.jpghttp://3.bp.blogspot.com/- 14ZJYbmnxjk/TzOWUYkoxHI/AAAAAAAAIyk/Jpslf6_aDT0/s640/1909- 10+Nudes+in+the+Forest+oil+on+canvas+120+x+170cm.jpg Obr. 20 - http://uploads5.wikiart.org/images/fernand-leger/contrast-of-form- 1913.jpg!Blog.jpghttp://uploads5.wikiart.org/images/fernand-leger/contrast-of-form- 1913.jpg!Blog.jpg Obr. 21 - http://www.wikigallery.org/paintings/238001-238500/238122/painting1.jpghttp://www.wikigallery.org/paintings/238001-238500/238122/painting1.jpg Obr. 22 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Fresnaye_conquest_ of_air.jpg/640px-Fresnaye_conquest_of_air.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Fresnaye_conquest_ of_air.jpg/640px-Fresnaye_conquest_of_air.jpg Obr. 23 - http://mtbs.cz/media/2011/12/09/olympijska-kolekce-alpine-pro-2012-kupka.jpghttp://mtbs.cz/media/2011/12/09/olympijska-kolekce-alpine-pro-2012-kupka.jpg Obr. 24 - http://www.topzine.cz/wp-content/uploads/2013/02/kupka-amorfa-tepla- chromatika-1912-460x265.jpghttp://www.topzine.cz/wp-content/uploads/2013/02/kupka-amorfa-tepla- chromatika-1912-460x265.jpg Obr. 25 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Juan_Gris_- _Portrait_of_Pablo_Picasso_-_Google_Art_Project.jpg/640px-Juan_Gris_- _Portrait_of_Pablo_Picasso_-_Google_Art_Project.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Juan_Gris_- _Portrait_of_Pablo_Picasso_-_Google_Art_Project.jpg/640px-Juan_Gris_- _Portrait_of_Pablo_Picasso_-_Google_Art_Project.jpg Obr. 26 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Franz_Marc- Tyrol_%28Tirol%29_%281914%29.jpg/640px-Franz_Marc- Tyrol_%28Tirol%29_%281914%29.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Franz_Marc- Tyrol_%28Tirol%29_%281914%29.jpg/640px-Franz_Marc- Tyrol_%28Tirol%29_%281914%29.jpg

66 Střední škola Oselce Obr. 27 - http://en.wahooart.com/Art.nsf/O/8LT52M/$File/Piet-Mondrian-Church- Facade.JPGhttp://en.wahooart.com/Art.nsf/O/8LT52M/$File/Piet-Mondrian-Church- Facade.JPG Obr. 28 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/The_Knife_Grinder_P rinciple_of_Glittering_by_Kazimir_Malevich.jpeg/220px- The_Knife_Grinder_Principle_of_Glittering_by_Kazimir_Malevich.jpeg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/The_Knife_Grinder_P rinciple_of_Glittering_by_Kazimir_Malevich.jpeg/220px- The_Knife_Grinder_Principle_of_Glittering_by_Kazimir_Malevich.jpeg Obr. 29 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Woodcutter.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Woodcutter.jpg Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google