Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dej 1Kultura raného středověku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dej 1Kultura raného středověku"— Transkript prezentace:

1 Dej 1Kultura raného středověku
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Kultura raného středověku Románská kultura
v Evropě v stol.

3 Románská kultura (od slova Róma = Řím)
napodobuje kulturu starověkého Říma - vznikla v Itálii a rozšířila se do Evropy nezasažené jinými kulturami projevovala se v různých druzích umění: v architektuře, sochařství, malířství, písemnictví,hudbě hlavní nositelé kultury byli duchovní (klérus) = jediná vzdělaná vrstva raného středověku při klášterech a biskupstvích vznikaly školy určené pro šlechtice, budoucí duchovní univerzálním jazykem vzdělanců byla latina při klášterech vznikala skriptoria (dílny, kde se opisovaly knihy - nejprve s náboženským tématem, později i antická díla)

4 Vzdělanost výsadní nositelkou církev
celková úroveň vzdělanosti oproti antice poklesla školy - klášterní, biskupské sedmero svobodných umění = trivium (gramatika, rétorika, dialektika) - žáci měli zvládnout latinu, poznat strukturu řeči a naučit se přesně vyjadřovat a myslet kvadrivium (aritmetika, geometrie, astronomie, hudba) žáci se zabývali základními početními úkony v matematice, geometrii, poznávali pohyb nebeských těles v astronomii a nakonec se zabývali hudbou, která byla pojímána jako teoretická věda vybudovaná na matematickém základě

5 Klášterní život po r. 1000 rozmach klášterů
hlavním centrem křesťanství jihofrancouzské klášterní město Cluny klášter tvořen několika budovami: - kostel - jediný přístupný pro veřejnost (zbytek kláštera pro veřejnost uzavřen - rajská zahrada (dvůr) uprostřed - křížová cesta (ambit) kolem obytné budovy (konvent) dalšími součástmi - nachází se tam společné ložnice (dormitář), společná jídelna (refektář) apod. nezbytnou součástí kláštera jsou i hospodářské budovy - některé kláštery mají i špitál

6 Cluny benediktinské opatství Cluny založeno v r. 910, v dobách své největší slávy spadalo pod jeho správu téměř 1500 klášterů s více než 10 tisíci mnichy, v 11. stol. pětilodní kostel se dvěma příčnými loděmi, apsidami opatřenými loděmi, s chórovým ochozem lemovaným věncem kaplí, pět věží

7 Křížová chodba a rajská zahrada

8 Mniši - řeholníci označení mnich (z řeckého monos) znamená sám, osamocený ve významu žít jedině z Boha a odvrácení se od světského života a požitků počátky mnišství v oblasti Středomoří již v 2.-4. století, kdy zejména v Egyptě množství asketicky a osaměle žijících poustevníků – tzv. “otců pouště“

9 sv. Benedikt z italské Nursie (Benedictus Nursias)
žil na přelomu 5. a 6. stol. založil klášter Monte Cassino pro své mnichy sepsal Regula Benedicti - řeholi, 73 kapitoly základních pravidel života v klášteře (přísné dodržování křesťanských zásad, zákaz radovánek, samota, odříkání)

10 Kláštery - řády benediktini: Ital Benedikt z Nursie (sv.) založil r. 529 klášter v Monte Cassinu "Ora et labora" ("modli se a pracuj")…krédo řádu klášter sv. Jiří na Pražském hradě (ženský), Břevnovský klášter (mužský), Kladruby u Stříbra, Opatovice (východní Čechy), Třebíč - na přelomu 11. a 12. st. se od benediktinů odštěpují kartuziáni, premonstráti a cisterciáci (francouzské odnože)

11 Kláštery - řády 2. premonstráti: - (kázání, zpovídání), charita, rozvíjení vzdělání a vědy Strahovský klášter (postaven Vladislavem II.), Doksany (ženský), Teplá (mužský), Chotěšov (ženský) 3. cisterciáci - Plasy, Hradiště, Sedlec, Zlatá Koruna, Zbraslav, Vyšší Brod 4. dominikáni a františkáni se řadí mezi žebravé řády, odnoží dominikánů jsou klarisky

12 Doksany- klášter premonstrátek
interiér z 12. stol

13 Románská architektura
materiál - dřevo,kámen,malta, dojem těžkopádnosti znaky klenba valená (nesená silnými sloupy s bohatě zdobenými hlavicemi) klenba křížová (opírá se o 2 oblouky) kopule nebo trámový strop silné zdi, zvenku neomítnuté bohatě zdobený portál (půlkruhový oblouk nad vchodem) úzká okna v horní části zdi, často sdružená, oddělená sloupky

14 Portál průčelí kostela Saint-Pierre v Moissacu, na tympanonu typická apokalyptická vize ze zjevení sv. Jana, lid při pohledu na něj udržován v hrůze před věčným zatracením Hulin, kostel sv. Václava, 1226

15 Klenba křížová valená sdružená okna

16 Stavby církevní rotunda - válcová stavba, kruhový půdorys, kupole, apsida = půlkruhový přístavek bazilika lodě zakončené apsidou klášter světské hrad - masivní věž, opevnění, jednoduché zařízení, předchůdce hradu = falc tvrz - opevněné sídlo menšího rozsahu, často v blízkosti vesnice kupecké domy, šlechtické dvorce mosty

17 Bazilika Rotunda

18 Světové památky románského slohu
Např. Francie: klášter v Cluny (25 apsid) chrámy v jižní Francii most v Avignonu Německo: katedrály ve Špýru, Mohuči, Wormsu, Itálie: mramorový dóm v Pise + šikmá věž se sloupovými galeriemi dómy v Piacenze, Modeně, Ferraře, Miláně, Parmě, Veroně

19 Dóm v Pise postaven v letech , interiér je rozdělen do pěti lodí a vyniká nádhernou výzdobou, šikmá věž se začala stavět r a začala se naklánět ještě před svým dokončením,dnes odchylka dosahuje 5,5 metrů, baptisterium se začalo stavět r. 1152, pro nedostatek financí se stavba protáhla na více jak sto let, a tak byl interiér dokončen v gotickém stylu.

20 Špýr císařský dóm postaven jako symbol císařské moci císařů Svaté říše římské a jako velkolepé místo jejich posledního odpočinku střední loď krypta Rudolfa I. Habsburského

21 Worms nejmenší z trojice rýnských románských chrámů v této oblasti, patří společně s katedrálami ve Špýru a Mohuči k nejvýznamnějším církevním stavbám, je pohřebním místem pro předky a příslušníky rodu královské sálské dynastie, kteří měli Worms od 11. století v držení

22 Mohuč trojlodní románská sloupová bazilika-arcibiskupství,sídlo kurfiřta hlavní loď s freskami

23 Francie Arles, klášter Sv. Trofima, 12. stol.
Poitiers, Notre Dame,12. stol. Arles, katedrála, tympanon portálu 12. stol.

24 Most v Avignonu čtyři dochované oblouky z původních dvaadvaceti končí v půli řeky Rhôny

25 České a moravské památky v románském slohu
Církevní rotundy sv. Víta na Pražském hradě, sv. Martina na Vyšehradě, sv. Kříže (Konviktská ulice, Praha), sv. Klimenta na Levém Hradci, sv. Petra na Budči, sv. Jiří na Řípu, rotunda sv. Petra ve Starém Plzenci, sv. Kateřiny ve Znojmě (výzdoba - počátky přemyslovského rodu)

26 Rotundy sv. Petra ve Starém Plzenci Vyšehrad sv. Martina
Praha sv. Kříže Říp sv. Jiří

27 Rotunda sv. Kateřiny Znojmo

28 Baziliky sv. Jiří na Pražském hradě, bazilika sv. Prokopa v Třebíči (zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO), bazilika Panny Marie v Tismicích u Českého Brodu kostely: benediktinů v Břevnově a Ostrově, ve Staré Boleslavi, v Předklášteří u Tišnova kláštery: Břevnovský, Strahovský, v Doksanech

29 Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě

30 Bazilika sv. Prokopa Třebíč

31 Tismice Trojlodní bazilika z 12. stol.

32 Kostely Kostel sv. Jakuba, Jakub u Kutné Hory, před r.1165
Poříčí n. Sázavou, kostel sv. Havla Mohelnice, kostel Nanebevzetí panny Marie

33 Světské mosty Juditin most přes Vltavu (12. st., nazýván podle manželky Vladislava II.) falce Cheb (zal. Fridrich Barbarossa) hrady strážní - Přimda (nejstarší český hrad) pomezní - Landštejn lovecké - Křivoklát

34 Přimda Strážní hrad v Z Čechách, vzniká za vlády Vladislava I.

35 Landštejn pomezní hrad na JZ Moravě románský donjon z 12. stol.

36 kaple Chebská falc císař Friedrich I. Barbarossa vytvořil z Chebu opěrný bod své mocenské politiky detail oken

37 Románské sochařství materiál - kámen a dřevo, mnoho soch kolorováno
přísně vázáno na církevní architekturu reliéfy - na oltářích, portálech (tympanony), zdech, dlaždice s reliéfy zvířat, rostlin sloupy + pilastry, ornamenty - pletence, provazce sochy odrazem duchovna, nekladen důraz na anatomii, strnulé postavy bez výrazu v obličeji

38 Detail Cheb -kaple falce
Cluny Hrusice, kostel sv. Vojtěcha - tympanon sv. Vojtěcha a sv. Václava

39 Románské malířství neodlučně propojeno s církevním životem, nejčastějším motivem byly výjevy z náboženského života a náměty svatých schematičnost a strnulost – pevně stanovený vzor jednoduché malby a obrysové linie, tváře osob nevyjadřovaly téměř žádné pocity a působily studeným dojmem a strnulou neživostí hierarchická perspektiva = čím vyšší postavení, tím vyšší osoba fresky- nástěnné malby malba na sklo knižní malba (iluminace, iniciály, miniatury)

40 Knižní iluminace

41 Fresky Znojemská rotunda – nejstarší Přemyslovci

42 Fresky Třebíč, opatská kaple baziliky sv. Prokopa

43 Tapisérie z Bayeux 50 cm široká a 70 m dlouhá vyšívaná tkanina z 11. století, královna Matilda ji zhotovila v letech , zobrazuje události vedoucí k normanské invazi jejího chotě Viléma Dobyvatele do Anglie v r. 1066, stejně jako invazi samotnou, je opatřena nápisy v latině

44 Dekorativní umění výhradně předměty náboženského charakteru, vázáné na liturgii, podporovaly kult křesťanských mučedníků a svatých další využití drahých kovů ve vládnoucích rodinách a panovnických rodech, které skrze insignie své moci a klenoty upevňovaly svoje postavení mezi svými poddanými bohaté textilie církevních představitelů a hodnostářů zlaté a stříbrné poháry relikviáře

45 Relikviáře Bečov n. Teplou, románský relikviář sv. Maura, který patří k nejcennějším v Evropě Vyšší Brod, tzv. Závišův kříž, dvouramenný, 70 cm vysoký kříž byzantského původu, je v něm údajně ukryt úlomek z kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus

46 Literatura knihy se opisují v klášterech (skriptoria) ručně, velmi obtížné, knihy drahé a nemůže si je dovolit každý u nás staroslověnština a latina zdobí se iniciálami nebo miniaturami barvy - zlatá, černá, modrá, bílá, červená

47 Písemné památky církevní
legendy - životopisy světců a svatých Panonské (o životě Konstantina a Metoděje) O sv. Václavovi a sv. Ludmile O Prokopu, O Vojtěchovi anály (letopisy) (annus = rok) chronologické zápisy události tak, jak šly za sebou, většinou regionální události kroniky zabírají širší dobu, delší čas Kosmova kronika česká (pokračovatelé: vyšehradský kanovník, sázavský mnich, kaplan Vincentius, opat Jarloch) Kronika Franků (Řehoř z Tours),Kronika Anglů (Beda Ctihodný), Kronika Nestorova aneb pověst dávných časů

48 Kodex vyšehradský iluminovaný korunovační evangelistář (vydán při příležitosti korunovace Vratislava II. r.1085)

49 Písemné památky světské
eposy o národních hrdinech nebo hrdinských činech Beowulf (Anglie) Píseň o Rollandovi (Francie) Píseň o Cidovi (Španělsko) Slovo o pluku Igorově (Rusko) junácké zpěvy (Balkán) neznáme pravá jména autorů, protože církev zakazuje podepisovat se

50 Hudba chorál: jednohlasý zpěv bez doprovodu, hrdinské písně
duchovní písně Hospodine pomiluj ny Svatý Václave zdokonalení notového záznamu

51 Dej 1Kultura raného středověku
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použité materiály, obrázky z www stránek: wikipedia.cz iereus.wz.cz/pamatky udu.ff.cuni.cz/soubory/galerie/romanske_umeni_francie udu.ff.cuni.cz/soubory/galerie/01%20Cechy/Hlavackova%20%20ceske%20 romanske%20malirstvi muzeumcheb.cz e-stredovek.cz/view.php?nazevclanku=kriz-krasneho-zavise&cisloclanku= youtube.com/watch?v=bDaB-NNyM8o confitebor.xdp.cz/nahravky/ o2.music.stream.cz/klip/ schola-gregoriana-pragensis-hospodine-pomiluj-ny Sochrová, Marie: Dějepis v kostce pro střední školy I., FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1997


Stáhnout ppt "Dej 1Kultura raného středověku"

Podobné prezentace


Reklamy Google