Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 target Regionální akční plán na využití biomasy – jeho smysl a obsah Tomáš Avramov, Energy Centre České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 target Regionální akční plán na využití biomasy – jeho smysl a obsah Tomáš Avramov, Energy Centre České Budějovice."— Transkript prezentace:

1 1 target Regionální akční plán na využití biomasy – jeho smysl a obsah Tomáš Avramov, Energy Centre České Budějovice

2 2 target Proč vůbec vypracovávat Akční plán na energetické využití biomasy? - máme energie z tepelných a jaderných elektráren Potřebujeme tedy energii z biomasy? Ano. Proč? Výhody - při výpadku proudu a velkých zdrojů energie budeme mít dostatek lokálních zdrojů, které jdou snadno spustit i opravit. – nárůst pracovních míst - zvýšení životní úrovně venkova - snížení nezávislosti na dovozu energií - relativně čistá energie (u CO 2 emise v rovnováze se spotřebou při růstu, u ostatních emisních plynů mohou být emise velmi nízké za předpokladu správného spalování) - využití popela na hnojení atd. Je to něco podobného jako pěstování vlastní zdravé zeleniny a zdravého ovoce na vlastních zahrádkách.

3 3 target Přijetí myšlenky, že biomasu je třeba energeticky využívat → potřeba určitého plánu, určité koncepce → musí součástí energetické koncepce či koncepce využívání OZE → biomasa dostatečně velký prostor. Je zcela normální mít vypracovaný postup u jakékoliv činnosti. Proč vůbec vypracovávat Akční plán na energetické využití biomasy?

4 4 target Úrovně Akčních plánů - na úrovni Evropské unie - na republikové úrovni – Akční plán Biomasa - na regionální úrovni - na obecní úrovni - na úrovni jednotlivců

5 5 target Akční plán jako inspirace Akční plány na všech úrovních (vyjma úrovně jednotlivců, kdy je to osobní věc každého) - spíše inspirační, stimulační, ne direktivní. Nebo direktivní ano, ale ve smyslu udávání směru, ne ve smyslu řídícím, nařizujícím. Je třeba respektovat svobodu poptávky a objektivně informovat o výhodách a nevýhodách využívání biomasy → možnost si tyto výhody uvědomit a rozhodnout se ze své vůle. Je ale nutná daňová reforma – zvýhodnění OZE a ne naopak!

6 6 target problematické finanční dotace - mohou výrazně rozhýbat trh → výhoda - na druhou stranu mohou trh částečně pokřivit - příliš velké pravomoci na administrativní aparát státu. Neznamená to, že dotace by neměly být vůbec, měly by být ovšem dostatečně promyšlené s jejich dopadem na trh. Srovnání dotací ve formě výkupní ceny za elektřinu z fotovoltaických elektráren u nás a v Německu. Německo - rozlišování velikost a umístění elektrárny Česko - jedna celoplošná vysoká výkupní cena → megalomanské projekty mnohahektarových elektráren → malí výrobci zůstávají upozaděni. Dotace?

7 7 target Regionální akční plán – ECČB – JČK Energy Centre České Budějovice mělo za úkol v rámci evropského projektu REGBIE+ vytvořit Regionální akční plán Biomasa a pokud možno dosáhnout jeho schválení na regionální úrovni. Regionální akční plán bude vypracován do konce června 2006 a bude předložen k projednání zastupitelstvu Jihočeského kraje.

8 8 target Konkrétní cíle x reálné možnosti regionu při prosazování biomasy. - Finanční možnosti jsou většinou omezené - organizační a osvětové možnosti jsou velké. Regionální akční plány: zaměřeny zejména na informační a osvětovou činnost, na organizování plánovacích setkání s jednotlivými obcemi či zájmovými skupinami a též na vypracování potenciálu biomasy a návrhů na možnosti jeho využití. Čím více konkrétních cílů, tím lépe! Regionální akční plán – ECČB – JČK

9 9 target Mohou být v akčním plánu i konkrétní cíle typu procentuálního zastoupení energie biomasy v celkové primární spotřebě energií či počty nových, spuštěných zařízení na výrobu energie z biomasy? Ano, ale za předpokladu předběžných vytipování a jednání s vhodnými obcemi, na jejichž základě je možné tato čísla do plánu uvést. To samé platí pro jednotlivé obce, které mohou samy oslovovat region se žádostí o spolupráci. Například Krajský úřad by měl sám, popřípadě ve spolupráci se zájmovými organizacemi (nezisková sdružení, cechy, komory atd.) oslovit několik vhodných obcí s nabídkou vypracování lokálního projektu výroby energie z biomasy a jejího následného využití v obci. % % % % % % Regionální akční plán – ECČB – JČK

10 10 target Horní Rakousko ani celé Rakousko zatím nemají schválený konkrétní Akční plán pro biomasu, ale mají Akční plány pro využití OZE,v nichž biomasa hraje velkou roli. Do roku 2020 by chtějí dosáhnout těchto cílů: - 100 % podíl OZE na vytápění a výrobě elektřiny - snížit spotřebu tepla o 39 % - emise CO 2 snížit o 65 % Příklady z jiných regionů

11 11 target Energie z biomasy - 41% z celkové poptávky tepla - podíl 13 % na celkové spotřebě energie. - více než 30 tisíc instalací, 250 výtopen využívajících teplo z biomasy -využitá energie z biomasy v roce 2010 - 2x více než v 2000 -25 tisíc nových pracovních míst -snížení dovozu do regionu o 2 miliardy EUR za rok -roční obrat v oblasti instalací využívajících OZE - 750 mil. EUR v roce 2007 Součást Akčního plánu - mohutná osvětová činnost. Příklady z jiných regionů

12 12 target Nová Anglie - v 70. letech po ropné krizi investice do výstavby výtopen na biomasu → 30 % škol vytápěných biomasou a energie z biomasy o 65 % levnější než vytápění naftou. - v Nové Anglii je ohromné množství lesů, dřevozpracovatelského průmyslu a tím pádem paliva do výtopen x v USA neexistují žádné dotace a státní podpora - místní občané si všechno zafinancovali sami Akční plán mají také a iniciativa k jeho vzniku vzešla „odspodu“, od běžných občanů, podnikatelů a profesních a neziskových sdružení. Příklady z jiných regionů

13 13 target Pomořansko Regionálním politikům, zájmovým, profesním a neziskovým sdružením se podařila dohoda na Akčním plánu pro biomasu - velmi střízlivé, realistické a konkrétně definované cíle V současné době tam zatím trh s biomasou není příliš rozvinutý a na výrobu tepla využívají ze 70 % uhlí. Biomasa se na celkové produkci energie podílí 6 %. Do roku 2025 tyto cíle: - snížení spotřeby primárních energetických zdrojů o 50 % - snížení spotřeby tepelné energie o 23 % - snížení podílů uhlí na výrobě energie o 43 % - zvýšení podílu OZE na celkové spotřebě energie na 20 % (na 8 % do roku 2010, na 15 % do 2020). Příklady z jiných regionů

14 14 target Finance: - z operačních programů Evropské unie - z národních fondů - z regionálních fondů - soukromé. Hlavní překážky: - relativně vysoké ceny biomasy - nízká cena uhlí - zatím stále nedostatečná efektivita ve využití energie - nedostatek místních a regionálních finančních zdrojů Tyto překážky nejsou tak nepodobné těm, se kterými se setkáváme v českých podmínkách, přesto byli v regionu Pomořansko zainteresovaní činitelé ochotni a schopni se na společných krocích a cílech dohodnout. Příklady z jiných regionů

15 15 target Západní Slovensko -problém konkurence fosilních paliv stejně jako v Polsku nebo u nás. -Akční plány tam prozatím neexistují, v žilinském okrese se o jeden takový pokusili: - obsahuje vhodné kroky k většímu prosazení biomasy na trhu s energií a rozbor současné situace na Slovensku. - ke konkrétní strategii a konkrétním cílům tam není dostatečná politická vůle. Příklady z jiných regionů

16 16 target Poptávka v ČR i v Evropě po biopotravinách neustále stoupá, i když biopotraviny byly zejména v začátcích dvakrát i třikrát dražší než běžné potraviny. Přesto se prosazují stále více a zároveň jejich cena vzhledem k poptávce stále klesá. Prosadily se protože jsou (většinou) kvalitní a lidé chtějí žít kvalitně a zdravě. Když lidé zjistí, že bioenergie je také skutečně kvalitní a též, že může stát dokonce i méně než tradiční zdroje energie, není důvod, proč by se neměla prosadit. Závěr

17 17 target Děkuji za pozornost! Více informací na: www.regbieplus.eu www.eccb.cz


Stáhnout ppt "1 target Regionální akční plán na využití biomasy – jeho smysl a obsah Tomáš Avramov, Energy Centre České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google