Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojďme dělat obchod společně!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojďme dělat obchod společně!"— Transkript prezentace:

1 Pojďme dělat obchod společně!

2 Schéma průběhu čerpání finančních prostředků

3 Proces přípravy a čerpání - I.část

4 Proces přípravy a čerpání – II. část

5 Nejčastější chyby – přípravná fáze
Špatná volba programu/opatření na počátku – vhodná konzultace s vyhlašovatelem či specializovanou agenturou, Nedodání veškerých požadovaných příloh k žádosti, Chyby v rozpočtu, částkách – nesoulad studie proveditelnosti a žádosti, Podcenění časové náročnosti projektu – projekty se tak prodlužují, Podcenění nákladů projektu – potřeba počítat s menší rezervou či vycházet z konkrétních nabídek dodavatelů, Nerespektování výběrových kriterií programu/opatření – získání malého počtu bodů v rámci hodnocení, Nedodržení min. či max. částky podpory, Nerespektování uznatelných nákladů v rámci programu/opatření, Podcenění znalosti a dodržování detailních „pokynů pro žadatele“. Chyby v přípravné fázi vedou často k vyřazení žádosti o podporu či snižují šance na úspěch !!!

6 Nejčastější chyby – realizační fáze
Špatná realizace výběrových řízení na dodavatele, Nedostatečné finanční zajištění projektu – nutno počítat s rezervou a financováním uznatelných i neuznatelných nákladů, Nedodržení harmonogramu či obsahu projektu, Nenaplnění závazných monitorovacích ukazatelů (výběrových kriterií), Nedostatečná administrativní evidence projektu, Nedostatečná průběžná kontrola projektu, Nerespektování celkových zásad programu/opatření, Chyby v realizační fázi vedou k vážným problémům či dokonce ke snížení či nevyplacení podpory !!!

7 Financování projektů s podporou fondů EU
ZÁVAZNÝ ÚVĚROVÝ PŘÍSLIB - pro fázi schvalování žádosti Specifikuje: maximální částku a nejzazší termín splatnosti Podmiňuje získání úvěru: prokázáním schválení příslušné výše dotace z fondů EU a schválením projektu doložením požadovaného podílu vlastních zdrojů klienta ÚVĚR NA PŘEDFINACOVÁNÍ DOTACE A SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU - pro fázi realizace projektu

8 Parametry úvěru na financování projektu s podporou z fondů EU
Účelový úvěr kontokorentního charakteru Specifika: stanoven maximální úvěrový limit a maximální kumulované čerpání Umožňuje: opakované čerpání a splácení úvěru v návaznosti na jednotlivé etapy projektu průběžné splácení úvěru z dotací – mimořádné splátky bez sankcí Typ: krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý účelový úvěr Úroková sazba: v období čerpání pohyblivá od PRIBOR po splacení dotace lze i fixní sazba, resp. pohyblivá vázaná na PRIBOR s menší marží Zajištění: standardními zajišťovacími instrumenty

9 Účelový úvěr kontokorentního charakteru
Čerpání: Jednorázově nebo postupně na základě faktur v souladu s projektem Účelové – přímé platby na účty dodavatelů, prodávajícím Splácení: dle dohodnutého splátkového kalendáře mezi bankou a klientem z dotací EU – forma mimořádné splátky bez sankcí z vlastních zdrojů klienta případně možná restrukturalizace při nepřiznání dotace na účet klienta v plné výši Podíl vlastních zdrojů, výše úvěru:

10 Schéma financování projektu

11 Rizika financování dotovaných projektů
Zadání zakázek bez výběrového řízení Chyby ve výběrovém řízení Nedodržení termínu dokončení projektu Nedostatečná znalost podmínek poskytnutí dotace a nedostatečná publicita Nenaplnění nebo pouze částečné naplnění závazného ukazatele Odchýlení se od schváleného projektu bez souhlasu poskytovatele dotace Nedostatečná komunikace s poskytovatelem dotace

12 Jak nejlépe využít dotační příležitosti?
Připravit si střednědobý rozvojový plán podniku spíše optimistický na 3 roky, Prověřit dotační možnosti pro investice, Prověřit finanční možnosti, Kvalitně připravit a podat žádost o dotaci, Vyčkat na rozhodnutí poskytovatele, zda dotace ano/ne, Realizace projektu dle pravidel programu Zohlednit možnost etapového čerpání dotace, případné změny ve schváleném projektu včas …

13 Dotační příležitosti 2013 a 2014+
OPPI – Inovace ??? Určeno podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. OPŽP – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW, rekonstrukce nespalovacích zdrojů, záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC, technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 Zelená úsporám Kontinuální příjem žádostí o investiční pobídku pro projekty nad 50 mil.Kč

14 Nabídka služeb EU Centra ČSOB
Fáze I: BEZPLATNÝ ASISTENČNÍ SERVIS analýza záměru, zjištění dotačních možností a detailních podmínek, odborné doporučení či nedoporučení k podání žádosti o dotaci, monitoring programů pro projekty Fáze II: PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE, PŘÍPRAVA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ odborné zpracování kompletní žádosti včetně nezbytných příloh (záměr, studie proveditelnosti, Cost - Benefit Analýza, finanční výkazy, soulady projektu s rozvojovými strategiemi a další dle podmínek programu) Fáze III: PORADENSKÝ SERVIS V PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU A ČERPÁNÍ DOTACE odborná pomoc při komunikaci s poskytovateli dotace, zpracování výběrových řízení, odborné ekonomické, finanční, účetní a daňové poradenství, tvorba průběžných a závěrečných zpráv, žádostí o proplacení dotace

15 Děkuji za pozornost ČSOB EU Centrum Radlická 333/150 150 57 Praha 5
Lucie Zemanová ;


Stáhnout ppt "Pojďme dělat obchod společně!"

Podobné prezentace


Reklamy Google