Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technické výpočty – opakování základních znalostí z předešlého roku Obvodové pláště - PSIII.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technické výpočty – opakování základních znalostí z předešlého roku Obvodové pláště - PSIII."— Transkript prezentace:

1 Technické výpočty – opakování základních znalostí z předešlého roku Obvodové pláště - PSIII

2 Pojmy, parametry -výběr z ČSN 730540-1 Součinitel tepelné vodivosti λ [WK -1 m -1 ] Součinitel prostupu tepla U [WK -1 m -2 ] plocha Tepelné mosty: Liniový součinitel prostupu teplaΨ [WK -1 m -1 ] délka Bodový součinitel prostupu teplaΧ [WK -1 ]bod tepelná ztráta H t = ΣU.A+ Ψ.l + Χ.ks Průměrný součinitel prostupu tepla U= H t /A

3 Tepelný odpor Tepelný odpor konstrukce R (m 2 KW -1 ) –součinitel při přestupu tepla h (Wm -2 K -1 ) –tepelný odpor přechodových vrstev Rs=1/h = Na vnitřní straně – 1/8, na vnější 1/25 m 2 KW -1 –tepelný odpor konstrukce R=d/λ = součet poměrů tlouštěk vrstev k tepelné vodivosti + součet odporů mezer

4 Povrchová teplota Povrchová teplota konstrukce T si ( ° C) –Obvod. Stěny a střechy musí vykazovat povrchovou teplotu Tsi bezpečně nad teplotou rosného bodu –Rosný bod nastává při VLHKOSTI VZDUCHU 100% 12,94 °C, ale prakticky může být vyšší, to záleží na VODNÍM prostředí a dané situaci. Záleží na povrchové teplotě vnější a vnitřní a také na struktuře konečné fasádní úpravy( velikost tření nárazového větru, který venkovní povrchovou teplotu značně ovlivňuje ). –Abychom se vyhnuli kondenzaci v konstrukci, nesmí izoterma rosného bodu procházet konstrukcí( rosný bod nesmí vznikat v konstrukci ).

5 Vlhkost vzduchu Relativní vlhkost vzduchu je poměr parciálního tlaku vodních par v interiéru k parciálnímu tlaku vodních par, jimiž byl vzduch za téže teploty nasycen Optimální relativní vlhkost je kolem 50% Doporučené rozmezí 30-70% po celý rok Pocit dusna je kombinací vysoké relativní vlhkosti a teploty vzduchu

6 Vlhkost vzduchu podle teploty

7 Hmotnost nasycené páry podle teploty vzduchu

8 Zdroje vodní páry 1)Člověk při lehké činnosti 60 g/hod 2)Při těžké práci 300 g/hod 3)Koupelna s vanou700 g/hod 4)Sprcha 2600 g/hod 5)Kuchyně 600-1500 g/hod 6)Bazény 40 g/hod 7)Rostliny 10-20 g/hod

9 Vypočtěte Jak se změní relativní vlhkost v uzavřené místnosti výšky 2,5m a ploše 10m 2 při

10 Škodliviny v ovzduší Amoniak, kyseliny minerální Arsen,Fenol,Fluor,Chlor,Olovo Oxid siřičitý,uhelnatý,dusíku Prach Sirouhlík, Sirovodík Páchnoucí látky Ozon, Radon

11 Roztažnost některých materiálů MateriálSoučinitel roztažnosti Alfa x 10 -6 m/m/K Roztažení 1,0 m při rozdílu teplot 100 0 K Beton101 mm Ocel121,2 mm Dřevo50,5mm Al232,3mm Sklo80,8mm Polyamid y 808mm PVC909mm Fenoplast505mm

12 Skládání sil Fasádní konzoly, balkony Vlajkové stožáry Předložená schodiště Kotvy a kotvení ( sendvičové panely) Hmoždinky

13 Obvodový plášť musí být jiný jako ty sousední. (proč - abychom trefili domů, - …………….. ) Vyberte si obrázek a vypočtěte hmotnost zavěšeného předmětu. Navrhněte konstrukci kotvení do OP Vypočtěte síly v kotvě.

14 Obvodový plášť a balkony jsou nejčastějším útěkem od krabicových staveb. (proč balkony - abychom mohli sušit prádlo, - …………….. ) Vyberte si obrázek a vypočtěte hmotnost zavěšeného balkonu. Navrhněte konstrukci kotvení do OP Vypočtěte maximální síly v kotvě.

15 Technické výpočty Tepelný tok Kontaktní zateplení Odvětrávaná fasáda Vlhkost Akumulace – těžký a lehký plášť Hluk Vážený průměr Energetický štítek Osvětlení denní Zastínění

16 Prostup tepla – povrchová teplota Grafické znázornění průběhu tepla vrstvami stěn. Skladbu stěn vyneseme na vodorovnou osu v měřítku tepelných odporů. Na svislou osu naneseme stupně návrhových teplot. Průběh teplot je mezi hraničními body je lineární.

17 Vykreslete řez obvodovým pláštěm v měřítku tepelného odporu jednotlivých vrstev, včetně přestupních odporů. Okótujte celkový tepelný odpor stěny. Vyneste návrhové tepelné hladiny na vnitřní a vnější líc stěny Odečtěte teplotu na povrchu a na hranicích jednotlivých vrstev

18 Vykreslete řez odvětrávaným obvodovým pláštěm v měřítku tepelného odporu jednotlivých vrstev, včetně přestupních odporů. Okótujte celkový tepelný odpor stěny. Vyneste návrhové tepelné hladiny na vnitřní a vnější líc stěny Odečtěte teplotu na povrchu a na hranicích jednotlivých vrstev

19

20 Vážený průměr Při stanovení průměrných součinitelů je nutné do výpočtu zapojit všechny rozhodující vlastnosti násobené rozměrem prvků. Celkový součet vlastností rozdělíme celkovým rozměrem.

21 Vykreslete a okótujte stěnu s otvorem Vyneste rám okna, vypočtěte jeho plochu. Vypočtěte plochu skla Doplňte součinitele prostupu tepla. Vypočtěte ztrátu tepla sklem a rámem Součet ztrát podělte celkovou plochou okenního otvoru.


Stáhnout ppt "Technické výpočty – opakování základních znalostí z předešlého roku Obvodové pláště - PSIII."

Podobné prezentace


Reklamy Google