Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIVADLA MALÝCH FOREM Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIVADLA MALÝCH FOREM Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století."— Transkript prezentace:

1 DIVADLA MALÝCH FOREM Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMDivadla malých forem Označení DUMVY_32_INOVACE_01_2_08 Autor Mgr. Radek Šipula Datum 19. 5. 2013 Vzdělávací oblast Člověk a umění Vzdělávací obor Jazyk český Tematický okruh Divadlo Ročník 4. ročník, oktáva

2 SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ:  od poloviny 50. let se začalo i v divadelním životě pozitivně projevovat postupné uvolňování CENZURY  dramaturgické plány mnohých divadel se postupně odkláněly od dříve povinných IDEOLOGICKÝCH her  napomohl tomu i fakt, že se do vedení těchto divadel začaly vracet osobnosti, které v průběhu posledního desetiletí musely z politických důvodů svou divadelní činnost přerušit  vedle klasických KAMENNÝCH DIVADEL zaznamenaly v tomto období velký rozvoj také FILM a především tzv. DIVADLA MALÝCH FOREM, která mohla na počátku 60. let vznikat nejen díky měnícímu se politickému klimatu, ale také díky liberálnější legislativě

3 VYSVĚTLENÍ POJMU:  DIVADLA MALÝCH FOREM vznikala především jako opozice k OFICIÁLNÍM KAMENNÝM DIVADLŮM  proti budovatelskému patosu, prázdnotě velkých slov, frázím a úzce vymezené kulturní orientaci, působila na tehdejší diváky jako balzám  jejich vznik souvisel jednak s proměnou společenského a kulturního klimatu v tehdejším ČESKOSLOVENSKU, jednak se změnou myšlení mladé generace.  tato divadla vycházela z formy tzv. TEXT - APPEALU, což je označení pro divadelní představení na bázi MODERNÍHO KABARETU  v 60. letech 20. století se divadla malých forem rozdělila na dva základní typy, na malé formy KABARETNÍHO TYPU a tzv. DIVADLA POEZIE  oba tyto proudy navazovaly na tradice české meziválečně avantgardy  v 70. letech nastala nová situace a obě linie se spojily do otevřeného žánru, pro který se začal používat termín NETRADIČNÍ AUTORSKÉ DIVADLO

4 TERMÍN TEXT – APPEAL:  DIVADLA MALÝCH FOREM vycházela z formy tzv. TEXT - APPEALU, což je označení pro divadelní představení na bázi MODERNÍHO KABARETU  hlavním rysem takového představení je působení na diváka textem, ať už zpívaným, čteným nebo vypravovaným  slovo TEXT - APPEAL vytvořil ze slova sexappeal divadelník Ivan VYSKOČIL a znamenalo přitažlivost textůIvan VYSKOČIL

5 DIVADLA MALÝCH JEVIŠTNÍCH FOREM:  zpočátku byla většinou POLOPROFESIONÁLNÍ a jejich repertoár byl založen na prvcích studentské recese a nejrůznějších dramatických formách (hudba, tanec, poezie a kabaretní složky)  tato netradiční divadla tvořila svůj repertoár v těsném kontaktu s hledištěm a často využívala IMPROVIZACI a přímou KOMUNIKACI s DIVÁKY  byla to divadla AUTORSKÁ, což znamená, že si autoři psali nové hry speciálně pro své divadlo a často v nich vystupovali i jako herci  důležitým výrazovým prostředkem DIVADEL MALÝCH FOREM jsou humor, vtipné dialogy a slovní hříčky

6 PŘEHLED NEJZNÁMĚJŠÍCH DMF:  VIOLA  REDUTA  DIVADLO NA ZÁBRADLÍ  SEMAFOR  STUDIO Y  ČINOHERNÍ KLUB  DIVADLO ZA BRANOU  HUSA NA PROVÁZKU  DIVADLO JÁRY CIMRMANA  VEČERNÍ BRNO

7 VIOLA  poetická kavárna VIOLA se nachází na NÁRODNÍ třídě  na této scéně působil na počátku 60. let například český beatnik Václav HRABĚ  fotografie poetické KAVÁRNY VIOLA fotografie poetické KAVÁRNY VIOLA

8 REDUTA  roku 1958 bylo v období postupného politického uvolňování založeno v prostoru bývalé noční vinárny malé divadélko  REDUTA se tak stala prvním z nové vlny rodících se MALÝCH DIVADEL, která významně ovlivnila divadelní vývoj své doby  začínala tu řada významných osobností, k nejznámějším patří Pavel KOPTA, Jiří SUCHÝ, Jiří ŠLITR, Ivan VYSKOČIL, Jan VODŇANSKÝ či Petr SKOUMALPavel KOPTAJan VODŇANSKÝPetr SKOUMAL  fotografie REDUTY fotografie REDUTY

9 DIVADLO NA ZÁBRADLÍ  své jméno dostalo podle uličky vedoucí z ANENSKÉHO náměstí na nábřeží 1]

10 DIVADLO NA ZÁBRADLÍ  u jeho zrodu stáli čtyři divadelníci: Helena PHILIPPOVÁ, Jiří SUCHÝ, Vladimír VODIČKA a Ivan VYSKOČIL  první hrou bylo 9. prosince 1958 leporelo KDYBY TISÍC KLARINETŮ  činnost tohoto divadla je spojena s celou řadou významných osobností, dramaturgem divadla byl Václav HAVEL, působili tu i vynikající režiséři Jan GROSSMAN a Petr LÉBL 2]

11 SEMAFOR  svoji činnost zahájil 30. října 1959  mezi DIVADLY MALÝCH FOREM představoval SEMAFOR naprostý vrchol 3] 4]

12 SEMAFOR  je spojen se jmény Jiří SUCHÝ a Jiří ŠLITR 5] 6]

13 STUDIO YPSILON  vzniklo v roce 1963 v LIBERCI  zakladatelem byl Jan SCHMIDT  v roce 1978 přešla YPSILONKA do PRAHY a jejím domovem se stalo divadlo ATELIÉR ve SPÁLENÉ ulici 7]

14 ČINOHERNÍ KLUB  historie ČINOHERNÍHO KLUBU začala roku 1965, kdy se dva bývalí spolužáci z pražské DAMU rozhodli vytvořit novou osobitou scénu, která by popírala zaběhnuté principy divadla  těmito spolužáky byli dramaturg Jaroslav VOSTRÝ a režisér a dramatik Ladislav SMOČEK 8]

15 DIVADLO ZA BRANOU  v roce 1965 ho spoluzaložili herec a režisér Otomar KREJČA, dramaturg Karel KRAUS a dramatik Josef TOPOL  po invazi vojsk VARŠAVSKÉ SMLOUVY podepsal Otomar KREJČA petici 2000 SLOV, a proto byl v roce 1970 vyloučen z KSČ  navzdory protestům mezinárodní veřejnosti bylo divadlo normalizačním režimem roku 1972 nekompromisně zlikvidováno

16 HUSA NA PROVÁZKU  divadlo funguje od roku 1967, kdy ho založila skupina amatérských divadelníků z JAMU pod vedením Bořivoje SRBY  název je inspirovaný sborníkem Jiřího MAHENA  HUSA NA PROVÁZKU není klasickou činohrou, operetou, muzikálem, pantomimou, kabaretem či malou jevištní formou, z každého z uvedených žánrů si totiž vybírá to podstatné a neomezuje se námětově, prostorově ani žánrově 9]

17 DIVADLO JÁRY CIMRMANA  je spojeno s autorskou dvojicí Zdeněk SVĚRÁK a Ladislav SMOLJAK  hlavním hrdinou je imaginární všeuměl Jára CIMRMAN  hry tohoto divadla mají zcela svébytnou poetiku založenou na mystifikaci a intelektuálním humoru, který parafrázuje vědecký jazyk a ironizuje akademické prostředí

18 VEČERNÍ BRNO  Satirické divadlo, které v BRNĚ existovalo v letech 1959 - 1992.  Hvězdnými hodinami souboru se stala především léta l962 - 1964.  Co do významu se za prvých pět let existence odehrálo ve VEČERNÍM BRNĚ nepoměrně víc, než za zbývající léta existence.  Satirické divadlo VEČERNÍ BRNO mělo to, po čem marně volali pražští kritici a po čem prahlo publikum, tj. nezaměnitelnou výraznou režisérskou osobnost (Evžen SOKOLOVSKÝ), nezaměnitelně „své„ herce a zpěváky, na které se tzv. chodilo (Lubomír ČERNÍK, Ladislav SUCHÁNEK či Ljuba HERMANOVÁ), ale především „své„ autory, kteří byli se souborem spjati a kteří pro divadlo psali tzv. „na tělo„ (Vladimír FUX, Miroslav SKÁLA, Vlastimil PANTŮČEK či Milan UHDE)

19 NĚCO K ZAMYŠLENÍ:  Ve které období u nás začala vznikat tzv. DIVADLA MALÝCH FOREM?  Co se tehdy v naší společnosti změnilo?  Vysvětlete podstatu DIVADEL MALÝCH FOREM.  Vyjmenujte alespoň čtyři takové scény.

20 ODPOVĚDI NA OTÁZKY:  První začala vznikat na přelomu 50. a 60. let - většina v průběhu 60. let.  Jejich vznik souvisel zejména se změnami společenského a kulturního klimatu v tehdejším ČESKOSLOVENSKU a se změnou myšlení mladé generace.  Tato divadla vycházela z formy tzv. TEXT - APPEALU, což je označení pro divadelní představení na bázi MODERNÍHO KABARETU. zpočátku byla většinou POLOPROFESIONÁLNÍ a jejich repertoár byl založen na prvcích studentské recese a nejrůznějších dramatických formách (hudba, tanec, poezie a kabaretní složky). Tato netradiční divadla tvořila svůj repertoár v těsném kontaktu s hledištěm a často využívala IMPROVIZACI a přímou KOMUNIKACI s DIVÁKY, byla to divadla AUTORSKÁ, což znamená, že si autoři psali nové hry speciálně pro své divadlo a často v nich vystupovali i jako herci  SEMAFOR, DIVADLO NA ZÁBRADLÍ, ČINOHERNÍ KLUB, VIOLA, REDUTA...

21 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  1] - NEUVEDEN. 800px-Divadlo_Na_Zábradlí commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Divadlo_Na_Zábradlí.jpg  2] - NEUVEDEN. JanGrossman commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/JanGrossman.jpg  3] - NEUVEDEN. 800px-Prague_Alfa_palace_extension_1930_3 commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague_Alfa_palace_extension _1930_3.JPG  4] - NEUVEDEN. 800px-Divadlo_Semafor_v_pasazi_Alfa commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Divadlo_Semafor_v_pasazi_Alf a.jpg

22 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  5] - NEUVEDEN. Jiri_suchy commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jiri_suchy.jpg  6] - NEUVEDEN. Jiří_Šlitr commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jiří_Šlitr.jpg  7] - NEUVEDEN. 800px-VŠ_Obchodní_a_Ypsion commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VŠ_Obchodní_a_Ypsion.jpg  8] - NEUVEDEN. 800px-Praha_Činoherní_klub commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_Činoherní_klub.jpg

23 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  9] - NEUVEDEN. 450px-Divadlo_Husa_na_provázku_(6036) commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Divadlo_Husa_na_provázku_(6036).j pg  KOLEKTIV, MENCLOVÁ, Věra a VANĚK, Václav: Slovník českých spisovatelů. 2., rozšířené vydání. Praha: Libri, 2005. 832 s. ISBN 80-7277-179-5  KARPATSKÝ, Dušan: Malý labyrint literatury. 4. vydání. Praha: Albatros, 2008. 600 s. ISBN 978-80-00-02154-6  JUST, Vladimír: Z dílny malých scén. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 1989. 316 s. ISBN 80-204-0037-0  JUST, Vladimír: Divadlo v totalitním systému. 1. vydání. Praha: Academia, 2012. 679 s. ISBN 978-80-200-1720-8  ČERNÝ, František: Kapitoly z dějin českého divadla. 1. vydání. Praha: Academia, 2000. 410 s. ISBN 80-200-0782-2


Stáhnout ppt "DIVADLA MALÝCH FOREM Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století."

Podobné prezentace


Reklamy Google