Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

nejstarší údaje o Keltech jsou okolo poloviny 2. tisíciletí př. n. l. vznikli splynutím několika předchozích kultur; ustálili si jazyk, kulturu a náboženství,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "nejstarší údaje o Keltech jsou okolo poloviny 2. tisíciletí př. n. l. vznikli splynutím několika předchozích kultur; ustálili si jazyk, kulturu a náboženství,"— Transkript prezentace:

1

2

3 nejstarší údaje o Keltech jsou okolo poloviny 2. tisíciletí př. n. l. vznikli splynutím několika předchozích kultur; ustálili si jazyk, kulturu a náboženství, ale nevytvořili samostatný stát jejich největší rozkvět nastal mezi 6. a 1. stoletím př. n. l. přijali křesťanství a vytvořili si na základě latinky vlastní písmo zvané ogham Keltové byli podle Římanů rozdělováni na tři větší seskupení: na Galii předalpskou, která přejala módu nošení tógy, na Galii zaalpskou (jih Francie a Španělsko), a konečně na Galii vlasatou, tu ovládl Gaius Iulius Caesar v 1. století př. n. l. podlehli Římanům a byli postupně vytlačováni do Skotska a Irska Keltové byli dříve rozšířeni po celé Evropě, nyní žijí pouze v severozápadní Evropě (od Anglie po Skotsko)

4 z archeologických nálezů: některé byly nalezeny i v ČR, díky nim se dnes dovídáme o dávné keltské kultuře a řemeslech (jejich platidly byly tzv. duhovky) z psaných textů: je všeobecnou mýlkou, že keltští druidi zakazovali jakékoliv psaní, to se týkalo pouze náboženských záležitostí

5 západní a jižní Čechy byly součástí keltské pravlasti, jejímž hlavním centrem byla oblast severních Alp a horního Dunaje od původního obyvatelstva české kotliny patřícího k mohylové kultuře se noví osadníci odlišovali plochými pohřebišti nespálených těl Podle keltského kmene Bojů dostaly české země latinský název Boiohaemum; po Keltech se zachovaly i další zeměpisné názvy na území Čech – např. názvy řek: Labe (Albis - bílá řeka), Vltavy (Vultava - divoká řeka), Ohře (Agara - řeka, která má rychlý tok), Jizery (Isara - bystrá řeka) Keltové si stavěli takzvaná oppida, což byla opevněná města; v Čechách známe šest jistých oppid

6 Keltové uctívali přírodní síly a hledali své bohy v přírodních objektech a jevech jejich kulty se tradovaly ústně a některé jejich rysy se dochovaly ve středověkých irských a velšských mýtech Keltové brzy přejali křesťanství a první keltský kostel byl na Britských ostrovech postaven kolem roku 200 n.l. keltské náboženství zaniklo po rozšíření křesťanství v západní Evropě na konci starověku a na počátku středověk nejvyšší bůh v jejich systému: Taranis posvátná rostlina: jmelí posvátná zvířata: jeleni, koně a kohouti posvátné stromy: duby (posvátné byly tzv. nemethony, neboli posvátné dubové háje, kam měli povolen vstup pouze druidi) Svým bohům přinášeli i lidské oběti, většinou však obětovali zvířata.

7 zvlášť významnou roli v náboženském životě Keltů sehrávali druidi (učenci a kněží) některé prameny uvádí, že se na druida studovalo až 20 let byla to velmi vážená vrstva lidí každoročně se scházeli ke svým sněmům v Carnutu (město na území dnešní Francie)

8 Po Keltech nám zůstala ještě jedna věc, která se kupodivu zachovala v téměř nezměněné formě až dodnes: naše svátky. Kromě slunovratů a rovnodenností měli Keltové čtyři důležité svátky, které se ve více méně zachovaly do dnes. Rok začínal Samhainem a slavil se 1. listopadu v noci z předešlého dne na den sváteční. Jeho název se skládá ze slov „sam-fuin“ tedy „Konec léta“. Dnešního dne se můžeme setkat ve stejné době s křesťanským svátkem všech Svatých 1. listopadu a následných Dušiček 2. listopadu. Byl to svátek všech zesnulých a příprava na období zimy. V 16. století už byly svátky prolnuty tak, že se slavily jako jeden. 1. února se slavil Imbolc v Irsku nazývaný Oimealg. Dnes máme ve stejném čase svátek Hromnice 2. února. V noci z 30. dubna na 1. května se slavil Beltine, který dnes známe jako „Čarodějnice“, které se pálily už tehdy a symbolizovaly veškeré utrpení a strádání. Název je tvořen slovy „Bel-tine“, což znamená „Jasný oheň“ a byl to nástup k pohostinnému letnímu období. Lughnasad se slavil 1. srpna, ze kterého možná vznikly i dnešní dožínky. Šlo o oslavy nadcházejících žní, ale jeho význam tkvěl mimo jiné v uzavírání manželských svazků.

9 Římané považovali Kelty resp. Galy za velmi bojovný a srdnatý národ. Paradoxně samotní Keltové neusilovali o dobývání cizích zemí, nýbrž většinou se spokojili s loupeživými nájezdy a drancováním. Keltský způsob válčení popisovali římští i řečtí autoři jako velice divoký a ztřeštěný. V boji se Keltové postavili čelem k nepřátelskému vojsku a začali strašlivě křičet a tlouct oštěpy a meči do svých štítů. Pak se za neutuchajícího řevu prudce rozeběhli proti svým soupeřům. Nepřátelští vojáci vyděšení zjevem a hrozivým křikem Keltů někdy ztratili odvahu a obrátili se na útěk. Boj s prchající armádou byl pak pro Kelty snadnou záležitostí. Pokud se ovšem nepřátelské vojsko nezaleklo, Keltové zastavili krátce před tím, než došlo ke střetu a vrátili se do svého původního postavení, aby začal celý proces nanovo.

10


Stáhnout ppt "nejstarší údaje o Keltech jsou okolo poloviny 2. tisíciletí př. n. l. vznikli splynutím několika předchozích kultur; ustálili si jazyk, kulturu a náboženství,"

Podobné prezentace


Reklamy Google