Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Indický subkontinent. Jižní Asie Harappská kultura „kultura poříčí Indu“ podle prvního naleziště: Harappa cca 3000 – 1500 př. Kr. velký územní rozsah.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Indický subkontinent. Jižní Asie Harappská kultura „kultura poříčí Indu“ podle prvního naleziště: Harappa cca 3000 – 1500 př. Kr. velký územní rozsah."— Transkript prezentace:

1 Indický subkontinent

2 Jižní Asie

3 Harappská kultura „kultura poříčí Indu“ podle prvního naleziště: Harappa cca 3000 – 1500 př. Kr. velký územní rozsah větší než Egypt, Mezopotámie, Čína vyspělý urbanismus pravoúhlé ulice, kanalizace Kdo byli nositelé této kultury? znali písmo (pečetní destičky), ale neumíme je rozluštit

4 Mohendžodaro- centrum harappské kultury (dnes v Pakistánu)

5 Příchod Árjů „urození“ kočovníci zánik Harappské kultury souvisel s pronikáním Árjů cca 1500 př. Kr. co se stalo s nositeli Harappské kultury?

6 Původ Árjů (?)‏

7 Rozvrstvení společnosti - základ pro kasty čtyři varny: bráhmani kněží, učenci, znalci véd kšatrijové bojovníci, vládci, později králové vaišjové pastevci, obchodníci, řemeslníci tyto tři vrstvy – „dvojzrozenci“ uzavřený komplex společnosti Árjů šúdrové příslušníci porobených kmenů neárijského původu úkol: sloužit Árjům „bez závisti“ varnový systém snaha zabránit míšení Árjů s domorodým obyvatelstvem celoživotní role každého člověka mezivarnové sňatky trestány degradace do mezivarnových skupin

8 Společnost v době vzniku buddhismu (v polovině 1. tisíciletí př. Kr.)‏ Varny: profesionální diferenciace → přeměna v kastovní systém nejvíce vaišjové – nejpočetnější složka obyvatelstva zemědělci, obchodníci, řemeslníci džáti (kasta) – stává se dědičná, uzavřená vznik nedotknutelných(lidé mimo kastovní systém)‏

9 Vznik hinduismu žádný zakladatel žádná církev místo hlavy církve uznává autoritu véd, zvaných šruti (to, co „bylo slyšeno“)‏ autoritu bráhmanů, tvůrců smrti (to, „co je třeba si pamatovat“)‏ souhrn etických a společenských příkazů obsaženy v učebnicích - šástrách značně nedogmatický polyteismus i monoteismus důraz na společenské uspořádání – džáti (kasty) lokální svépomocné komunity

10 Jazykové skupiny

11 Moderní indické jazyky Indie: 387 živých jazyků (databáze Ethnologue)‏ hlavní skupiny: indoárijské (74% obyvatel)‏-hindština (nejvíce), pandžábština, asámština, kašmírština…. drávidské (24%)‏-tamilština… (jih Indie) austroasijské (1,2%)‏ tibeto-barmské (0,6%)‏ lingua franca: angličtina jako druhý jazyk ji ovládá cca 25% obyvatel Indická republika: 24 úředních jazyků mezi nimi i sanskrt (podobná role jako latina v Evropě) jazyk buddhismu, hinduismu i džinismu vyučovaný na indických školách

12 Nejrozšířenější jazyky 3jazyk Góndů (Čhatísgarh, Madhjapradéš, Urísa, Maháráštra góndština 13Ásámásámština 23Bihár (není oficiální jazyk)‏bhódžpurština 23Paňdžáb, Harijána, Dillí, Čandígarhpaňdžábština 25Bihármaithilština 28Urísauríština 30Kéralamalajálamština 41Gudžarátgudžarátština 44Karnátakakannadština 43Uttarpradéš, Dillí, Džammú a Kašmír, Ándhrapradéš (+ Pákistán)‏ urdština 60Maháráštramaráthština 60Tamilnadu (+ Šrí Lanka)‏tamilština 70Západní Bengálsko, Tripura (+ Bangladéš)‏ bengálština 80Ándhrapradéštelugština 33713 států a území (Uttarpradéš, Bihár, Harijána, Arunáčalpradéš…)‏ hindština počet mluvčích v Indii (mil. osob)‏ oficiální ve státěJazyk

13 Mughalská architektura: mešita v Láhauru Mughalové - muslimové z Afghanistánu, Indii ovládali 300 let (1526-1857)

14 Mughalská architektura: Červená pevnost v Dillí

15 Mughalská architektura: Tádž Mahal v Ágře V roce 1629 zemřela ve věku 36 let při porodu 14. dítěte žena indického Šáhdžáhána. Jeho žal byl tak veliký, že pro ni truchlil celé dva roky a učinil slib, že postaví pomník hodný její památky.

16 Evropané Vztahy s Evropou: Indie nikdy nežila v izolaci obchodní styky výměna duchovních hodnot, kulturní kontakty koloniální období změnilo charakter vztahů: vynucení monopolního postavení v obchodě (místo běžného obchodování)‏ zřizování opevněných obchodních stanic do evropského soupeření v Indii se přímo promítaly výsledky válek v Evropě „mrak kolonialismu“ – indická doba temna od poloviny 18. století do poloviny 20. století

17 Soupeření Evropanů: francouzská Indie před sedmiletou válkou ( 1741-1754)‏

18 Evropské faktorie

19 Díky evropanům - modernizace železnice – od r. 1853 z Kalkaty, Bombaje, Madrásu do vnitrozemí důvody: vojensko-strategické ekonomické železnice otevřela vnitrozemí světovému trhu podpora pěstování technických plodin tradiční: bavlna, juta, opium, indigo nové: cukrová třtina, podzemnice olejná, tabák → agrární krize půda přecházela do rukou věřitelů opakující se hladomory  v letech 1850-75: 5 mil. obětí, 1875-1900: 25 mil. obětí

20 Modernizace: průmysl těžba uhlí: poptávka vyvolaná železniční dopravou textilní průmysl západoindická bavlnářská oblast  Bombaj, Surat, Ahmadabád, Sólápur… Bengálsko: zpracování juty (Skotové – přeneseno z Dundee)‏ výroba oceli významné závody teprve od r. 1913 (Džamšédpur)‏ kolejnice i mosty dováženy z Británie indický kapitál: pársové (Džamšéddží Táta…)‏ Marvárci (Birla, Mittal…)‏

21 Nejbohatší država největšího impéria Nástroje koloniální správy se ve svých důsledcích obrátily proti ní: železnice a silnice, telegraf účel: (a) zpřístupnit suroviny a trhy (b) umožnit rychlou dopravu vojsk ale: přispěly ke sjednocení země, k rozšiřování myšlenky vlastenectví, svobody školy, univerzity účel: vychovávat loajální úředníky pro koloniální správu ale: nová inteligence získala v anglickém vzdělání i přístup ke světové literatuře, k soudobým demokratickým a revolučním proudům na Západě angličtina umožnila spojení různých regionů Indie (jako dříve sanskrt)‏ továrny (budovány jen textilní)‏ účel: využít levné suroviny a levnou pracovní sílu k dosažení zisku ale: vytvořily nové sociální vrstvy (dělníky), které se nakonec stavěly proti koloniálnímu režimu

22 Gándhí

23 Móhandás Karamčand Gándhí gudžarátský advokát vůdce protibritského (nacionalistického) hnutí přezdívka „mahátma“ (velký duch)‏ studium práv v Británii v letech 1893-1914 boj proti rasistickému režimu v Jižní Africe 1915 – návrat do Indie z Jižní Afriky do nacionalistického hnutí vložil duchovní dědictví staré Indie principy: áhimsa (nenásilí)‏ pasivní (nenásilný) odpor vůči Britům (obětavé odpírání spolupráce)‏ morální převaha neozbrojeného boje inspirace: L. N. Tolstoj

24 Gandhí a jeho „Svadéší kampaň“ cíl: zrovnoprávnění Indů, získání statutu dominia Začala 1. srpna 1920 bojkot britského zboží domácí výroba bavlněných látek bojkot vládních škol zakládány národní školy bojkot soudů zřizovány lidové tribunály bojkot voleb odevzdání titulů a medailí, udělených koloniálními úřady bojkot všech oficiálních akcí

25 Solný pochod britský monopol na prodej soli důvod: vytížení lodí z Indie plné zboží, z Anglie vytěžovány solí solná daň postihovala nejchudší symbol závislosti Gándhí: poruším solný monopol solný pochod do Gudžarátu k moři 24 dnů, 390 km provázen stovkami stoupenců sebrána sůl z moře (= porušení monopolu)‏ zatčen Gándhí, Néhrú a vedení Kongresu celkem zatčeno 100 000 lidí kampaň občanské neposlušnosti pokračovala podle předem sepsaných instrukcí

26 Solný pochod

27 Gándhí a Néhrú v r. 1937

28 Rozdělení Indie kořeny rozdělení: muslimové se cítili ohroženi hinduistickou většinou hinduisté zazlívali vedení Kongresu, že dělá muslimům příliš ústupků Muslimská liga založena v Dháce 1906 požadavek muslimského státu poprvé 1930 Kongres se snažil zachovat jednotu Indie i za cenu ústupků Gándhí: „Celou svou duší protestuji proti myšlence, že hinduismus a islám představují dvě protikladné kultury a nauky. Souhlas s takovou představou je pro mne popřením Boha.“

29 Pákistán a Indie obsah pojmu „Pákistán“ až do roku 1946 velmi proměnlivý členský stát indické federace i samostatný stát Mountbattenův plán Radcliffova komise pro vytýčení hranic (Paňdžáb, Bengálsko)‏ výsledky zveřejněny až po vyhlášení samostatnosti obvinění Británie: uspěchání rozdělení vyvolalo násilí za bezpečnost zodpovědné nové státy, nebyly připraveny největší nucená migrace v historii (Pakistán – Indie a naopak) hranice překročilo 14,5 mil. osob hledali bezpečí mezi „svou“ většinovou populací 7,2 mil. muslimů z Indie do Pákistánu 7,5 hinduistů z Pákistánu do Indie násilí – bouře, masakry (genocida?)‏ odhady počtu obětí: 500 000 až 1 500 000

30 Rozdělení Indie

31 Bengálsko a Ásám

32 Rozdělení Indie

33

34

35 Sporná území: Kašmír většinou muslimské obyvatelstvo hinduistický mahárádža Hari Singh rádža usiloval o nezávislost útoky muslimských bojůvek i pákistánské armády požádal Indii o ochranu ta poskytnuta až po prohlášení o přičlenění k Indii říjen 1947 počátek dlouhodobého konfliktu indicko-pákistánské války ( Indo-Pak wars )‏ o Kašmír 1947, 1965-66, (1971), 1999 Kašmír rozdělen (linie příměří 1948)‏ indický Kašmír (Džammú, Kašmírské údolí) – cca 55% území Pákistán (Ázád Kašmír, Severní území) cca 30% území Čína (Aksai Čin) cca 15% území

36 Rozdělený Kašmír

37 Náboženská struktura nástupnických států britské Indie Indie: 1104 milionů obyvatel (odhad 2005)‏ 1951: 361 milionů 82% hinduisté (839 mil.)‏ 12% muslimové (135 mil.)‏ třetí největší muslimská země na světě 2% křesťané (25 mil.)‏ 2% sikhové (20 mil.)‏ 2% džinisté, pársové, buddhisté aj. (21 mil.)‏ Pákistán: 162 mil. obyvatel 1951: 34 mil. 98% muslimové (159 mil.)‏ 1% křesťané (1,6 mil.)‏ 1% sikhové, hinduisté aj. (1,6 mil.)‏ Bangladéš: 144 mil. obyvatel 1951: 42 mil. obyvatel 86% muslimové (124 mil.)‏ 13% hinduisté (18 mil.)‏ 1% křesťané, buddhisté, animisté (2 mil.)‏

38 Pákistán – etnické skupiny

39 Velikost a růst populace 0,40,01,40,3Maledivy 1,40,12,51,0Bhútán 22,21,3 19,7Šrí Lanka 36,11,72,225,4Nepál 50,32,02,629,9Afghánistán 190,09,71,9144,2Bangladéš 228,810,92,4162,4Pákistán 1 363,074,21,71 103,6Indie Podíl na regionu (%)‏ Přirozený přírůstek Počet obyvatel (mil.)‏ Projekce 2025 Odhad 2005 Pramen: Population Reference Bureau - World Population Data Sheet

40 Hustota zalidnění

41 Demografie (2005)‏ 546965292,7Svět 187271362,8Maledivy 616562404,7Bhútán 117571272,0Šrí Lanka 646362393,7Nepál 1724241456,8Afghánistán 656261353,0Bangladéš 856361424,8Pákistán 606361363,0Indie ženymuži Kojenec ká úmrtnost Naděje na dožitíPodíl ve věku do 15 let (%)‏ Úhrnná plodnost Země Pramen: Population Reference Bureau - World Population Data Sheet

42 Plánování rodiny plánování rodiny - jedna z priorit „rozvoje“ od 50. let cíl populační politiky od 80. let: 2 děti heslo: „my dva – naše dvě“ muslimská neochota k plánování rodiny „nás pět – našich dvacet pět“ ale jen propaganda – 95% indických muslimů má jen jednu manželku překážka: nefunguje sociální systém alespoň 5 dětí,aby se s 90% pravděpodobností 2 synové dožili dospělosti Kérala (jih Indie) výjimečný stát (92% gramotnost, nízká koj. úmrtnost, nízká porodnost)‏ společnost z části matriarchální nevládne tu představa, že se dívka musí hned vdát teze „rozvoj je nejlepší antikoncepce“ tu neplatí spíše dáno vysokým podílem plantážního zemědělství - námezdní práce

43 Největší města Indie (odhad 2006)‏ Pramen: World Gazetteer (odhad 2006)‏ 1 436Vadódara (Vadodara)‏20.2 899Kánpur (Kanpur)‏10. 1 475Ágra (Agra)‏19.3 023Surat9. 1 548Thané (Thane)‏18.3 043Púna (Pune)‏8. 1 585Ludhiána (Ludhiana)‏17.3 632Hajdarábád (Hyderabad)‏7. 1 643Bhópál (Bhopal)‏16.3 770Ahmadábád (Ahmedabad)‏6. 1 660Patna15.4 353Čennaj (Chennai/Madrás)‏5. 1 901Indaur (Indore)‏14.4 638Kolkata (Calcutta)‏4. 2 273Nágpur (Nagpur)‏13.5 104Béngalúru (Bangalore)‏3. 2 541Lakhnaú (Lucknow)‏12.11 215Dillí (Delhi)‏2. 2 818Džajpur (Jaipur)‏11.11 884Mumbaí (Bombay)‏1. Počet obyvatel v tis. MěstoPořPočet obyvatel v tis. MěstoPoř

44 indické státy a svazová území

45 Náboženské menšiny v Indii muslimové výrazné zastoupení v severních státech Uttarpradéš (31 mil. muslimů), Západní Bengálsko (20 mil.), Bihár (14 mil.), Ásám (8 mil.), Dillí… většina obyvatel v Hajdarábádu (Ándhrapradéš) a Kašmíru významné zastoupení také v Kérale (25% obyvatel) i Karnátace (12%)‏ sikhové nejvíce v Paňdžábu, migrací do dalších severních států ale: každý Paňdžábec není sikh! sikhský terorismus (chtějí spojení indického a pakistánského Pandžábu) křesťané Nágsko 2/3 obyv. (SV Indie) Méghalaj 50%...

46 Hari Mandir (Zlatý chrám) v Amritsaru Posvátné místo sikhů

47 Sikh čte Granth Sáhib

48 Typický sikh – má turban a vousy

49 Pársové a „věže ticha“

50 Pársové (potomci Peršanů) nakládají s těly svých mrtvých souvěrců nezvyklým způsobem (půda, oheň, voda … jsou pro ně posvátné); vystavují je totiž na sloupech, kterým se říká "věže ticha". Sluneční paprsky tělo vysuší a o zbytek se postarají ptáci, zejména supi. Avšak bombajští supové již téměř vyhynuli. A slunce je během tříměsíčního období monzunu slabé - reformní pársové nyní při smutečních obřadech improvizují se solárními panely Vědci zjistili, že se problémy supů datují od doby, kdy indičtí farmáři začali ve větší míře používat při léčení dobytka protizánětlivý lék diklofenak, ve vysokých dávkách poškozuje savcům ledviny. Supové se ukázali k diklofenaku ještě mnohem citlivější. K prudké otravě jim stačilo i malé množství léku, které zůstalo v mase či vnitřnostech zvířat.

51 Kasta vznikla postupnou diferenciací ze čtyř árijských varn dnes tisíce kasta se při sčítání lidu nezjišťuje (od r. 1947)‏ ale je viditelná bráhmani – cca 6% obyvatel Indie vyšší kasty – cca 14% nižší kasty – cca 50% dalité – cca 15-18% (vše odhady)‏ kasta – endogamní skupina (sňatky jen v rámci 1 kasty) koncept rituálního znečištění, zakotvený nábožensky vyšší kasty – na vyšších postech ve společnosti vzdělání, obchod, vojsko kastovní tisk, banky, koleje (školy), nemocnice…

52 dalité – boj proti sociálnímu útlaku r. 1990 – program indické vlády na zvýšení počtu míst rezervovaných na školách pro dality odpor vyšších kast masové protesty protestní sebeupálení studentů (i dokonaná)‏ „Nedutknutelní“– dalité (jsou mimo kastovní systém) - dělají nejpodřadnějsí práce (dnes diskriminace oficiálně zakázána, ale děje se pořád (hlavně na venkově)

53 Sociální problémy: venkov a město voda nedostatek zavlažovací zařízení (tradičně na zvířecí pohon)‏ sociální a politické konflikty – o využívání vody dluh polofeudální vztahy i po oficiálním zrušení nevolnictví 1975 vztah věřitel – dlužník dalité mají často zájem na takových vztazích – nejen nemohou, ale často ani nechtějí se ze vztahů závislosti dlužníka vyvázat příslušnost k věřitelově hospodářství poskytuje i sociální záruky  pracují za jídlo, šaty, chatrč obrana proti horší formě kastovního útisku někdy zadlužení na generace dopředu dětská práce v nejchudších vrstvách, zvláště ve městě nejvíce zchudlí příslušníci nízkých kast – ale ne dalité dalité žijí z 90% na venkově

54 gramotnost podle okresů (2001)‏

55 Hospodářství

56 Průmysl převažují malé podniky a dílny vládní podpora malým podnikům (Gándhí)‏ celkově zaměstnávají většinu pracujících v průmyslu velké podniky v odvětvích, na něž se zaměřily programy industrializace ocelárny  hlavní centrum: Damódarská pánev, Džamšédpur (Urísa, Západní Bengálsko, Čhotá Nágpur)‏ chemie, petrochemie (Bhópál)‏ strojírenství, automobilový průmysl textilní průmysl – tradiční čtvrtina exportu především bavlna (okolí Bombaje, také juta (Západní Bengálsko – tedy V Indie) a kokosová vlákna

57 Průmyslové oblasti a centra Mumbaí (Bombaj) – hlavní obchodní a finanční centrum sídlo centrál většiny velkých firem a bank Maháráštra – centrum tradičního textilního průmyslu (bavlna)‏ filmové ateliéry („Bollywood“)‏ Západní Bengálsko textil - juta uhlí a ocel tradiční lokální specializace – příklady: Kánpur: kožené výrobky Morádabád: zboží z bronzu Mirzápur: koberce (tradice z Mughalské říše – Peršané)‏

58 High – tech hlavní centrum: Bengalur (Bangalore) dostatek lidí s dobrou znalostí angličtiny vysoká vzdělanost, znalost výpočetní techniky liberální ekonomická politika státu Karnátaka přesun výroby high-tech firem 3M, Ericsson, Helwett-Packard, IBM, Motorola… počítače, telekomunikace, letectví… vývoj software Bengalur – „electronic city“ jedno z nejrychleji rostoucích center v Asii

59 chudé a bohatší státy: HDP na obyvatele

60 Delta Gangy a Brahmaputry - mangrovy

61 Vzdušné kořeny mangrovů


Stáhnout ppt "Indický subkontinent. Jižní Asie Harappská kultura „kultura poříčí Indu“ podle prvního naleziště: Harappa cca 3000 – 1500 př. Kr. velký územní rozsah."

Podobné prezentace


Reklamy Google