Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Arabská literatura Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Arabská literatura Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Arabská literatura Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Semitské kmeny žijící na Arabském poloostrově sjednotil Muhammad, položil tak základy velké arabské říše.

3 Islám zakazuje zobrazovat Alláha i jeho proroka, na obrázku není vidět Mohamedovu tvář.

4 v roce 732 zastavil Karel Martel v bitvě u Poitiers.
Muslimové se dostali až na Sicílii a Pyrenejský poloostrov a hrozilo, že postoupí dál. Naštěstí je v roce 732 zastavil Karel Martel v bitvě u Poitiers. Z dnešního Španělska ovšem byli muslimové vytlačeni až v roce Mezitím se papež rozhodl osvobodit od těchto „barbarů" Svatou zemi (Jeruzalém s Božím hrobem), ale křížové výpravy byly nakonec neúspěšné. Córdobský chalífát

5 Mešita = svatyně stoupenců islámu
Architektura Mešita Lady zaynab, Sýrie Mešita = svatyně stoupenců islámu

6 Minaret = vysoká štíhlá věž s balkónovým ochozem
Dvojice minaretů mešity v egyptském Asuánu

7 Islám Islám je monoteistické náboženství. Muslimové věří v jediného boha – Alláha, Muhammad je považován za jeho posla, prostřednictvím kterého byl Arabům seslán Korán. Hlavní požadavky kladené na věřící jsou pravidelné modlitby (5x denně), almužna (vlastně náboženská daň), třicetidenní půst a četba Koránu v měsíci ramadánu, pouť do Mekky k posvátné Kaabě, zákaz lichvy a požívání alkoholu a vepřového masa. Islám povoluje mnohoženství(4 ženy).

8 Hadždž Hadždž je největší každoroční pouť na světě a jeden z pěti islámských pilířů neboli povinností.

9 Kaaba zahalená černým brokátem (kiswa) v době hadždže
Je to zděná stavba 15 m vysoká, 10 m široká a 12 m dlouhá. Její název pochází z arabského výrazu pro krychli. Je přikrytá hedvábnými černými látkami, které se každý rok mění. Uprostřed Ka‘by se nachází posvátný černý kámen, který je údajně meteoritického původu.

10 Muslimské představy o posmrtném životě vycházejí z Bible
Muslimské představy o posmrtném životě vycházejí z Bible. Když nastane konec světa a následné vzkříšení, dostanou se lidé buď do ráje (džanna), nebo do pekla (džahannam). Pokud se drželi správné víry a konali dobré skutky, čeká je odměna v rajské zahradě, kde protéká také řeka vína, mohou hledět na tvář boží, nikdo nikoho nepomlouvá ani nevede prázdné řeči atd. Sporným bodem je víra, že do ráje se dostane muslim, který zemře ve svaté válce (džihád) při šíření islámu.

11 Korán (7. stol. n. l.) Korán (Přednášení) je posvátnou knihou muslimů. Tvoří ho 114 súr (kapitol), které pronesl prorok Muhammad v posledních 20 letech svého života. Jeho stoupenci si súry zapsali nebo zapamatovali a 20 let po Muhammadově smrti je uspořádali do závazného textu, který už dále neměnili. Korán je tedy jedno z mála náboženských děl, jehož autorem byl jediný člověk a které bylo sepsáno bezprostředně po smrti svého tvůrce.

12 Muhammad znal některé biblické příběhy a záměrně je v Koránu použil, aby ukázal, že navazuje na židovské proroky i Ježíše. Vystupuje zde Mojžíš, Abraham, David, Šalomoun, Goliáš, Job, Jonáš, Josef a další starozákonní postavy. Z nadpřirozených bytostí tu kromě andělů (Gabriel) a satanů můžeme narazit i na arabské džiny. Zvláštní postavení má v Koránu Ježíš. Muhammad sice uznává, že byl prorokem, ale popírá jeho božství. Všechny převzaté příběhy mají ilustrovat Alláhovu všemohoucnost nebo mají být zdrojem mravního ponaučení.

13 Strana Koránu ze 7. století
První strana Koránu

14 Rukopis Koránu z 9. století

15 Rukopis Koránu z 11. století

16 Korán dnešní

17 Jazyk a písmo Arabština patří mezi semitské jazyky, je tedy příbuzná s hebrejštinou. Arabské písmo vzniklo z písma aramejského, ale bylo značně nedokonalé, protože nemělo znaky pro některé samohlásky a pro více souhlásek používalo pouze jeden znak. Až v 8. stol. n. l. se podařilo tyto nedostatky napravit. I tak ale existuje sedm povolených různočtení Koránu. Nejvíce respektované je kanonické egyptské vydání z roku 1923, které vzniklo na půdě káhirské univerzity al-Azahar. Korán zakazuje zobrazovat Alláha i Muhammada. Muslimové proto používají jako dekorativní výzdobu v mešitách ozdobné písmo a stylizovanými nápisy zdobí i předměty běžné denní potřeby (talíře). Tyto kaligrafie většinou obsahují jméno Alláhovo nebo citáty z Koránu. Arabové píší zprava doleva.

18 Ukázka arabského textu:
Překlad: Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Jsou obdařeni rozumem a svědomím a měli by se jeden ke druhému chovat v duchu bratrství. (První článek z Listiny základních lidských práv a svobod.)

19 Kachel s úryvkem z Koránu
Chvalozpěv na Alláha v podobě bárky Islámské vyznání víry (Není boha kromě Alláha a Muhammad je Posel Boží) v podobě minaretů.

20 Kaligrafický podpis Kaligrafické nápisy

21 její definitivní podoba se ustálila až v 15. století
Tisíc a jedna noc žánrově i časově nesourodá sbírka pohádek, bajek, pověstí, legend, románů, anekdot a mravoučných historek její definitivní podoba se ustálila až v 15. století Arabský rukopis sbírky Tisíc a jedna noc.

22 Alibaba a čtyřicet loupežníků, Aladinova lampa, Sindibád.
Král Šahrijár a jeho žena Šahrazád, která mu vypráví příběhy. Mezi nejznámější patří: Alibaba a čtyřicet loupežníků, Aladinova lampa, Sindibád. Král Šahriján se rozhodl, že každou svou manželku ihned po svatební noci popraví. Po třech letech si vezme za ženu vezírovu dceru Šahrazád, která mu začne vyprávět zajímavý příběh. Důvtipná Šahrazád ale skončí v nejlepším a napjatý král nechce přijít o zajímavé rozuzlení, a proto ji nechá žít. Další noc se vše opakuje. Šahrazád předchozí příběh dokončí, ale z vypravování vyplyne další zajímavá zápletka. Šahriján už se nemůže dočkat nové noci, a tak Šahrazád přežije další týdny, měsíce a roky, až král své nesmyslné nařízení konečně zruší.

23 Arabská literatura Seznam použitých pramenů:
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol. Didaktis, Brna 2008 Prokop, Vladimír: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století. O. K. –Soft, Sokolov 2001 Sárközi, Radek: Elektronická učebnice literatury. Abeceda, o. s., Most Sochrová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy, FRAGMENT. Havlíčkův Brod 1995 Soukal, Josef: Přehled dějin literatury 1. SPN, Praha 2006


Stáhnout ppt "Arabská literatura Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google