Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Molierére (1622 – 1673) - francouzský herec, spisovatel a dramatik období klasicismu proti vůli své rodiny se stal komediantem založil si vlastní kočovnou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Molierére (1622 – 1673) - francouzský herec, spisovatel a dramatik období klasicismu proti vůli své rodiny se stal komediantem založil si vlastní kočovnou."— Transkript prezentace:

1 Molierére (1622 – 1673) - francouzský herec, spisovatel a dramatik období klasicismu proti vůli své rodiny se stal komediantem založil si vlastní kočovnou skupinu ve svých hrách kritizoval a zesměšňoval společnost  (snobská morálka šlechty, lakota, pokrytectví, zištnost, cynismus, postavení žen ve společnosti atd.) – satirické komedie umírá na jevišti při repríze své hry Zdravý nemocný, kde hrál titulní roli.

2 Tartuffe - ostře satirická veršovaná komedie o pěti jednáních spjatá s politickou situací Francie v polovině 17. století Titulní hrdina, zbožného žebrák Tartuffe, se vetře do přízně zámožného měšťana Orgona a postupně ovládne celou jeho rodinu. Orgon mu věří, chce ho oženit s dcerou a přepíše svůj dům na něj, jeho odhalení přichází pozdě. Tartuffe Orgona vyhání z domu a dostává ho do vězení. Nakonec je Tartuffe odhalen a zatčen. Hra silně kritizuje církev a byla až do roku 1669 zakázána.

3

4 Lakomec Titulním hrdinou je vdovec, lichvář a necitelný lakomec Harpagon, který je pro peníze schopen obětovat vše, i rodinu a děti. Sluha Harpagonova sluhy najde na zahradě zakopaný Harpagonův poklad a s Kleantem ho ukryje. Ztráta jeho bohatství pro harpagona představuje ztrátu smyslu bytí a ztrátu zdravého rozumu. Všechny podezírá a urputně se snaží najít své peníze. Kleant využije otcovu závislost na penězích a on i jeho sestra si mohou vzít své milované. Jeho postava je tragikomická a představuje Molièrův důkaz o tom, že peníze přirozeně deformují charakter a mezilidské vztahy.

5 Divadlo Vinohrady: http://www.youtube.com/watch?v=YkYQDBO77Ds
Mahenovo divadlo:

6 Zdravý nemocný - komedie-balet o třech jednáních v próze
titulní postavou měšťáckého sobce a hloupého hypochondra

7 Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
světově uznávaný německý autor boj za svobodu osobnosti, které opovrhuje konvencemi a řídí se vlastním srdcem

8 Faust tragédie inspirovaná starou německou pověstí
Faust je nespokojen s dosaženou úrovní poznání, proto vyvolá ďábla (Mafistofala), který díky tajné dohodě s Bohem , kdy má být dokázána hodnota či bezcennost člověka, sepíše s Faustem smlouvu a plní mu jeho přání, které mají Fausta uspokojit (navrátí mládí, alkohol, dívky, bohatství, mluvit s lidmi z minulosti….). Epizoda o lásce Fausta a Markéty, která ve strachu před veřejnou hanbou, zabila jejich společné, ale nemanželské dítě a následně byla odsouzena a sťata. Faust si však uvědomuje svou vinu a zachrání alespoň Markétčinu duši. Faust nakonec odmítá všechny radosti světa a přeje si kousek bažinaté krajiny u moře, kterou vysuší a upraví pro ostatní, aby byla obyvatelná a úrodná. Peklu nakonec nepropadá, protože smyslem jeho života se stalo pomáhat druhým

9 „Jen pak jsi hoden svobody
a žití, když rveš se o ni den co den“

10

11 Fridrich Schiller - německý spisovatel, básník a dramatik

12 Loupežníci (Die Räuber)
Mladý hrdina Karel Moor studuje v Lipsku. Je prvorozený syn starého hraběte z Mooru. Karl odpovídá ideální postavě doby génia, jeho mladší bratr Franz jej ale nenávidí, chce se totiž stát zámeckým pánem a získat Karlovu snoubenku Amálii. Na základě falešného dopisu, jež pošle Franz, je Karel otcem vyděděn. Karel se již nechce vrátit a z nouze založí loupežnickou bandu. Se svými druhy se pak vrátí do vlasti, protože se chce usmířit s otcem. Otce však nalézá uvězněného ve věži.Když se otec dozví, že se Karel stal loupežníkem, umírá na infarkt. Franz dostane před loupežníky strach a …. oběsí se. Loupežníci nakonec celý zámek podpálí. Amalia Karla stále miluje, řekne mu ale, že jej nemůže následovat, protože je loupežník. Amalia chce, aby ji Karel zabil. A Karel ji poslechne. Nyní se Karel chce vydat řádnému soudu. Potká chudého muže a řekne mu, aby ho odvedl na policii. Muž splní jeho přání a dostane odměnu. Karel je popraven.

13 …. oběsí se. Loupežníci nakonec celý zámek podpálí. Amalia Karla stále miluje, řekne mu ale, že jej nemůže následovat, protože je loupežník. Amalia chce, aby ji Karel zabil. A Karel ji poslechne. Nyní se Karel chce vydat řádnému soudu. Potká chudého muže a řekne mu, aby ho odvedl na policii. Muž splní jeho přání a dostane odměnu. Karel je popraven.

14

15 Úklady a láska - láska měšťanské dívky a šlechtice ztroskotá na intrikách jejich otců, kteří jejich lásce nevěří (ona je pokládána za prostitutku a on za knížecího floutka) Panna Orleánská - idealizování postavy Johanky (obraz poslušnosti)

16 Josef Kajetán Tyl začíná u kočovné společnosti
dramaturg Stavovského divadla organizátor praž. společenského života založil noviny Květy české politik po revoluci 1848 by vypovězen z Prahy a znovu jezdí s kočovnou společností umírá nemocný a v bídě

17

18

19 báchorky = podoba dramatu, v němž vystupují nadpřirozené bytosti
Strakonický dudák Švanda se vydává do světa, aby vydělal peníze a mohl si vzít Dorotku. Jeho matka Rosova umožní, aby byly začarovány jeho dudy. Švanda tedy svým hraním každého rozveselí a roztančí. Žádné peníze si ale neušetří, protože do hry se vmíchá Vocilka, který chce Švandovi "pomáhat" vydělávat peníze. Díky němu se Švanda dostane k princezně Zulice, kterou vyléčí z nemoci. Zulika si chce Švandu vzít. Švanda ale miluje Dorotku, jež se s Kalafunou vydala na cestu, aby Švandu našli a odvedli domů. Švanda i Dorotka se dostali do potíží s královskou rodinou. Rosova jim pomáhá. Vše dobře končí, Švanda se vrací s Dorotkou do vesnice.

20

21 historické hry: Jan Žižka Jan Hus Kutnohorští havíři dramata ze současnosti: častým motivem jsou dva mladí lidé, kteří překonávají překážky, aby mohli být spolu Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka Máselnice Mastílková zbohatla a hraje si na paní, zve si bohaté hosty a umělce, kteří se jí za zády posmívají. Svou neteř Lidunku chce provdat za jednoho z nich, barona Dudéca a sráží se s vlasteneckým sousedem, ševcem Kroutilem, jehož syn Lidunku miluje. Záletný švihák Dudéc zatím žertuje i s hospodyní Mastílkové, starou pannou Margaretou, po níž již delší dobu vzdychá sluha Jammerweil. Mladým lidem v jejich lásce pomáhá dohazovač Kozelka. Spolu s Jammerweilem odhalují na slavnosti barona Dudéca jako obyčejného podvodníka. Mastílkové se konečně otevírají oči a svoluje ke sňatku Lidunky s Jeníkem.

22 Ve Fidlovačce zazněla poprvé naše národní hymna "Kde domov můj"
Ve Fidlovačce zazněla poprvé naše národní hymna "Kde domov můj". Zpíval ji zde slepý houslista Mareš. hudba: František Škroup

23 Anton Pavlovič Čechov - ruský realistický dramatik a prozaik
absolvoval lékařskou fakultu a jako lékař zdarma ošetřoval chudé rolníky (nakazil se tuberkulózou)

24 Racek Hrdinové prožívají své nenaplněné sny, lásky a zklamání z neúspěchů. Konstantin Treplev, mladý ambiciózní dramatik a spisovatel se snaží upoutat pozornost své matky a získat lásku dívky ze sousedství Niny Zarečné. Jenže Nina uteče s milencem Treplevovy matky, čímž zlomí jeho srdce natolik, že spáchá sebevraždu. Nešťastnou lásku prožívá i správcova dcera Máša, která tajně miluje Trepleva a mladého učitele Medvěděnka, který zase nešťastně miluje Mášu. racek = symbol volnosti a svobody, ale také snadné oběti, je zabit stejně jako je zabito Treplevovo srdce

25

26 Tři sestry drama o postupném úpadku sourozenců (3 sester a bratra) uvězněných na ruském maloměstě, jejichž touhou bylo odjet do Moskvy nejstarší Olga - středoškolská učitelka, stará panna Máša - nešťastné manželství Irina - sní o šťastné lásce, ale nakonec zůstává sama Andrej - má velmi přísnou manželku

27

28 Alois Jirásek  - český prozaik, dramatik a politik, autor řady historických románů a představitel realismu Jan Hus Jan Žižka Jan Roháč Lucerna - pohádkové drama spojující svět reálných a pohádkových postav - opěvuje krásu české přírody, českou lidovou slovesnost a vzdává hold moudrosti a citu  prostých českých lidí.

29 Ve mlýně žije a pracuje mladší mlynář Libor společně se starou babičkou a schovankou Haničkou. V mlýnském náhonu kromě toho žije i pohádková bytost, vodník Michal, který je do mladé Haničky zamilován. Kromě něj se zde usadil i starý vodník Ivan. Na zámku panuje zlý správce panství, který také touží po Haničce a chce si ji odvést na zámek s nekalými pokoutními úmysly jako služku. Kromě toho usiluje porazit i velkou a starou lípu, kterou mají místní lidé ve velké úctě. V kritickém okamžiku děje však na zámek nečekaně přijíždí kněžna, která se nudí a touží po rozptýlení, proto se vydá cestou k lesnímu zámečku kolem Liborova mlýna. Mlynář Libor je svobodný člověk, který nemusí robotovat na panském, má však vůči vrchnosti jednou zvláštní prastarou povinnost. Požádá-li vrchnost o doprovod, je povinen ji doprovázet přes les a svítit jí na cestu starou lucernou. Paní kněžna mlynáři poručí, aby svoji povinnost splnil a on se podvolí. Kněžna se cestou do zámečku s mlynářem sblíží, svobodomyslný mlynář se jí velmi líbí, nabízí mu dokonce, aby s ní odjel pryč do města. Kromě sympatického venkovského mlynáře na ni zapůsobí i krásná česká příroda a dále též život a city prostých lidí. Správce se snaží odvést násilím Haničku z mlýna, ta se před ním ukryje do staré lípy, kterou ovšem pan správce také hodlá porazit, to vše bez vědomí paní kněžny …………………….

30 Mlynář dovede paní kněžnu na lesní zámeček a jde bránit starou lípu, v čemž mu nakonec pomáhají i muzikanti a učitelský pomocník Zajíček. Kněžna v závěru hry nakonec vše pochopí, lípu porazit nenechá, Zajíčka jmenuje učitelem a rozbitím lucerny zruší onu prastarou mlynářovu povinnost.


Stáhnout ppt "Molierére (1622 – 1673) - francouzský herec, spisovatel a dramatik období klasicismu proti vůli své rodiny se stal komediantem založil si vlastní kočovnou."

Podobné prezentace


Reklamy Google