Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny divadla. - za první divadelní představení lze považovat už pravěké rituální tance -např. předváděli, jak uloví nějaké zvíře, uctívali božstva apod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny divadla. - za první divadelní představení lze považovat už pravěké rituální tance -např. předváděli, jak uloví nějaké zvíře, uctívali božstva apod."— Transkript prezentace:

1 Dějiny divadla

2 - za první divadelní představení lze považovat už pravěké rituální tance -např. předváděli, jak uloví nějaké zvíře, uctívali božstva apod. - používali různé masky, převleky a vše doprovázela hudba a akrobatické prvky - divadlo bylo součástí obřadů a náboženských oslav i ve starověkém Egyptě a Mezopotámii

3 - kořeny evropského divadla však nalezneme v antickém Řecku - divadlo vzniklo z náboženských oslav boha Dionýsa, kdy hudbu, tanec a zpěv doplnily tzv. živé obrazy, které později získaly dramatický děj - divadlo se pořádalo o svátcích a mělo vždy podobu soutěže - diváci vyjadřovali nelibost syčením a libost potleskem či slovem authis - vítěz získal břečťanový věnec a peněžitou cenu - zpočátku byl pouze 1 herec a sbor, později 2-3 herci a sbor - hrát směli pouze muži, jenž využívali různé masky

4 Múzy jsou dcery boha Dia a Mnémosyny, bohyně Paměti. Byly věrnými průvodkyněmi boha Apollóna. Působily vždy blahodárně, přinášely ve zpěvu a tancích světu harmonii, pomáhaly najít klid a domov novým osadníkům. Múzy vystupovaly většinou ve sboru, měly však svou moc rozdělenu a chránily všechna umění. Múzy: KLEIÓ, KLIO - múza dějepisu, historie MELPOMENÉ - ochránkyně veškerého zpěvu THALEIA - bohyně komedie

5 EUTERPÉ - múza lyrického básnictví, zpěvu a hudby TERPSICHORÉ - múza tance ERATÓ - múza milostné poezie KALLIOPÉ - múza eposu a hrdinskeho zpěvu ÚRANIA - "Nebeská" - múza hvězdářství a počtářství, vědy, především astronomie POLYHYMNIA - múza hymnu a sborové lyriky, chránila hymnické básnictví

6 Thaleia - komedie

7 Melpomené- tragédie

8 -původně se hrálo na ulici → vznikly tzv. amfiteátry (budova divadla) -polokruhové, stupňovité hlediště -dřevěná (později kamenná) sedadla -herní prostor = tzv. orchestra -budova pro herce za orchestrou -hry bývaly velmi dlouhé a diváci zde strávili dokonce i jeden celý den

9

10

11 Dramatikové antického Řecka - tragédie = z řec. tragóidió (zpěv kozlů), drama s vážným obsahem a tragickým koncem hrdina se dostává do konfliktu se silnějšími silami než on sám (osud, bohové, společenské zákony, vlastní nitro) a zápas obvykle prohrává Aischilos -autor skoro 90 her, z nichž se dochovala pouze jedna - přivedl na scénu druhého herce Orestea - Orestes z pomsty zabije matku Klytaimestru a jejího milence, protože zabili jeho otce Agamemnona, konflikt se sebou samým (povinnost msty x další smrt) Sofokles -autor asi 120 her -přivedl na scénu třetího herce Antigona - konflikt mezi proměnlivými zákony panovníků a věčně platnými morálními zákony Oidipus - hrdina trestán za činy, kterých se dopustil nevědomky

12 Euripides -zapojil do dramatu otroky a ženy barbarky -kritizoval athénské nedostatky -deus ex machina - Bůh ze stroje (nečekaný zásah božské síly, která situaci vyřeší) Medea - hlavní hrdinka je barbarka, která se mstí za porušení slibu lásky, pro níž ona sama velmi obětovala - komedie - z řec. kómos (banda kumpánů), drama s veselým dějem Aristofanes Ptáci - alegorická komedie o světě, kde vládnou opeřenci

13 Starověký Řím -čerpali z řeckého divadla a inspirovali se i etruským divadlem - odhodili masky a začali se líčit - představení zahrnovalo zpěv, tanec, pantomimu a improvizovaný dialog - neměli omezený počet herců a ženské role začaly hrát ženy-herečky Plautus Komedie o hrnci - o lakomém římském měšťanovi

14 Středověké divadlo -šlechta a církev se snažili o vybudování nové, křesťanské civilizace - antické pohanské divadlo tudíž odmítala - církev potřebovala oslovit i negramotné lidové masy a přiblížit jim biblické příběhy a postavy → náboženské drama - v kostelech se začaly hrát latinské dramatické výstupy při velikonočních a vánočních bohoslužbách - pódiem se tak stal prostor kolem hlavního oltáře - témata divadelních představení začala ale více „lidovět“ a přesunula se z kostela ven na ulice, tržiště a improvizovaná podia a hrálo se v národních jazycích → lidové divadlo

15 České středověké divadlo -i české drama má počátky v náboženských hrách o velikonočních slavnostech, kdy se dramatizovala evangelia (hl. zmrtvýchvstání Ježíše Krista) - hrálo se latinsky a herci byli mniši a jeptišky - později jsou najímání nejdříve studenti, pak herci - do výstupů postupně přibývají náměty vzdálené biblickým, jako lidové prvky (vulgarismy), které se natolik rozrůstají, že jsou hry z chrámů vykázány

16 -tak vzniká i první česky psané drama - Mastičkář: - tři Marie jdou k Ježišovu hrobu, zastavují se na tržišti, aby nakoupily vonné masti (bibl. námět, ale příběh je světský) - skladba zesměšňuje středověké podvodné lékaře - způsob, jak mastičkář se společníkem nabízí a vychvaluje své zboží (vydřiduch, který vydělává na hlouposti druhých, podvodník, ziskuchtivý šarlatán) - záměr: pobavit obecenstvo - obraz ze života chudiny a prostředí středověkého tržiště - vyznačuje se lidovým jazykem - běžně užívaná slova (kromě češtiny jsou zde i německé a latinské výrazy, vulgarismy, dvojznačné narážky) a humorem - je určena pro nižší publikum

17 Hra veselé Magdalény -veselá hra o Máří Magdaléně, která je prostitutka a po setkání s Ježíšem se obrací na víru a stává se z ní světice. - hra obsahuje dvě lidové písně Tkadleček -hra napsaná ve formě sporu - hádá se mládenec s Neštěstím, které mu vzalo milou - filozofické myšlenky o tom, do jaké míry člověk určuje svůj osud a do jaké míry jej řídí Bůh, otázka zla ve světě apod.

18 Renesanční divadlo -od poč. 16. - pol. 17. stol. - znaky: důraz na vzdělání, vzkříšení antické kultury, důraz na pozemský život - radost, krása, víra v člověka a ne v Boha - staví se první krytá divadla (Itálie) - snaha napodobit antické divadlo - dodnes se dochovalo pouze divadlo ve Vincenze - vznikají profesionální divadelní skupiny - používají se pohyblivé dekorace - v Itálii vznikají nové žánry - opera, balet - divadlo se stává součástí společenského života

19

20 William Shakespeare (1564 - 1616) -anglický renesanční básník, herec a dramatik - spolumajitel londýnského divadla THE GLOBE THEATRE - autor 37 her - světská tématika - blankvers - nerýmovaný verš, tvořen pěti jambickými stopami - porušuje dosavadní konvence např. žena odporuje mužům a má vlastní názor, hrdinové jsou tvůrci vlastních osudů, živoucí postavy, vášeň a náhoda je často příčinou tragédie

21

22

23

24 -tragédie: Othello Romeo a Julie Hamlet Macbeth Antonius a Kleopatra Julius Caesar Král Lear -pohádkové hry: Zimní pohádka Bouře -historické hry: Richard III. Jindřich VIII. -komedie: Zkrocení zlé ženy Komedie plná omylů Kupec benátský Sen noci svatojánské -básně: Sonety Fénix a hrdlička

25 Hamlet, kralevic dánský Hamlet odhalí úkladnou vraždu svého otce, již má na svědomí strýc Claudius, nynější král, a snad i jeho matka, která si Claudia po smrti starého krále vzala. Rozhodne se otcovu smrt pomstít. Aby nebyl nápadný předstírá šílenství. Jeho láska Ofélie se zblázní a utopí, když Hamlet náhodou zabije jejího otce. Tragédie vrcholí závěrečným soubojem Learta (bratr Ofélie) s Hamletem, ale oba umírají po zranění otráveným kordem. Hamletovi se ještě před posledním vydechnutím podaří zabít strýce. Současně umírá i Hamletova matka, která omylem vypije otrávený nápoj, který byl připraven pro Hamleta jako „záložní plán“.

26

27 John Everett Millais

28 Jihlavské divadlo http://www.youtube.com/watch?v=jZ7bK18ITrY

29 Romeo a Julie -příběh nešťastně končící lásky milenců, jejichž smrt způsobila vzájemná zášť dvou rodů ve Veroně - Kapuletů a Monteků

30 -Romeo je z rodu Montéků a Julie z rodu Kapuletů. Tyto dva rody jsou znepřátelené a bojují proti sobě. - Romeo se seznámí s Julií a oba se do sebe zamilují, ale Juliiny rodiče nechtějí povolit jejich sňatek. Naopak ji nutí, aby si vzala jiného muže. - Ona však odmítá a hledá záchranu u starého kněze, který jí dá lahvičku, po jejímž vypití upadne do stavu, kdy bude několik hodin vypadat jako „mrtvá“. - Romeo odjíždí a Julie vypije obsah lahvičky a jakoby umírá. - Kněz pošle za Romeem posla, aby mu vyřídil, co se stalo, a aby neměl o Julii strach. Ovšem posel přichází pozdě. Romeo se již vydal celý zoufalý na zpáteční cestu. Dostává se do hrobky k Julii, a když ji uvidí mrtvou, probodne se dýkou. - V tu chvíli se Julie probouzí, a jakmile vedle sebe spatří mrtvého Romea, volí také raději smrt. Po této nešťastné události se rod Kapuletů a Montéků smiří. -

31 http://www.youtube.com/watch?v=hGJ_elH8- 2M http://www.youtube.com/watch?v=Nl- Ti5EfK9o

32 -zakladatel španělského dramatu, také básník a prozaik -psal historická dramata, která mají složité zápletky a rušný děj s častým motivem cti - vytvářel tzv. dramata "pláště a kordu" - většinou historické hry se schématem tyranský šlechtic - hrdý venkovan - jejich spor nakonec vyřeší spravedlivý král Lope de Vega

33 O v č í p r a m e n Lope de Vega čerpá ze skutečných událostí, které se odehrály v r. 1476 - snaha o sjednocení Španělska. Dílo dostalo název podle svobodné vesnice, která se vzbouří, protože komtur Goméz, představitel rytířského řádu, neuznává svobodná práva vesničanů, pronásleduje její obyvatele a znásilňuje ženy sedláků. Proto je zabit. Král vyšle do vsi soudce dona Rodriga, aby vraha potrestal. Obyvatelé se však na soud připraví. Na otázku, kdo je vrahem, zazní společná odpověď: "My, Fuente Ovejuna!" Autor vyzdvihuje kolektivitu, čest a morálku vesničanů, zdůrazňuje právo na lidskou důstojnost. Jednota vesničanů tak zmaří vykonání trestu.

34 Barokní divadlo - 17. – 18. stol. -divadlo obohaceno o monumentálnost a technické vymoženosti -ve městech vznikaly reprezentační divadelní budovy - jevištní systém se skládal z několika párů malovaných stěn po stranách (kulisy) - objev kulis umožnil využít celou hloubku jeviště a několikrát změnit scénu během představení. - příkladem takové značně mechanizované barokní scény je zámecké divadlo v Českém Krumlově. Dochovala se zde původní divadelní budova, jevištní technika, technické vybavení, kulisy, rekvizity i kostýmy, repertoár.

35

36

37 Pedro Calderón de La Barca -španělský barokní dramatik - děj jeho her je přísně logicky strukturovaný, soustřeďuje se na jedinou postavu a její vnitřní konflikty (instinkt, cit, vůle, rozum) - téma: náboženské a filosofické - pesimistické názory na rozklad dvořanstva a církevní aristokracie

38 Život je sen - uvězněný princ Segismundo uvažuje o smyslu života. Dochází k závěru, že pozemský život je jen prchavý sen a zdání,; svoboda člověka nespočívá ve svobodě těla, ale spíše ve svobodě ducha Lékař své cti - manžel prostřednictvím lékaře zabíjí svou ženu pro pouhé podezření z nevěry „Všichni sní, sním i já sám, že v žaláři přebývám. Sním, že je to nyní těžší, sním, že jsem byl svobodnější. Co je život?- Přelud, klam. Co je život?- Potřeštění, smyšlenka, stín, to, co není. Vše velké je malé jen. Dnes už vím: život je sen a také sny jsou jen snění.“

39 české barokní divadlo: jezuitské divadlo (jezuité = církevní řád, který kladl důraz na vzdělání) – soutěže mezi jednotlivými kolejemi téma: biblické příběhy, životy světců, národní minulost např. Sv. Václav – mučedník anonymní lidové hry

40 pražské Klementinum

41

42 Klasicistní divadlo -17. a 18. století - Francie -vzorem pro klasicistické umění se stala antika Stavovské divadlo (Praha)

43 Jean Racine Faidra - psychologická tragédie konflikt citu a vášně a nakonec i pocitu vlastní viny (Faidřina láska k nevlastnímu synovi způsobila jeho smrt a pocit viny dožene Faidru k sebevraždě) http://www.youtube.com/watch?v=CKhzi 38wSFI

44

45

46

47 Pierre Corneille Cid - tragédie konflikt povinnosti a citu, kde cit musí ustoupit společenským normám (láska Chimény k Rodrigovi (Cidovi) je převážena smyslem pro čest a spravedlnost a žádá Cidovo potrestání za vraždu jejího otce)

48 Molierére (1622 – 1673) - francouzský herec, spisovatel a dramatik období klasicismu -proti vůli své rodiny se stal komediantem - založil si vlastní kočovnou skupinu -ve svých hrách kritizoval a zesměšňoval společnost (snobská morálka šlechty, lakota, pokrytectví, zištnost, cynismus, postavení žen ve společnosti atd.) – satirické komedie - umírá na jevišti při repríze své hry Zdravý nemocný, kde hrál titulní roli.

49 Tartuffe - ostře satirická veršovaná komedie o pěti jednáních spjatá s politickou situací Francie v polovině 17. století Titulní hrdina, zbožného žebrák Tartuffe, se vetře do přízně zámožného měšťana Orgona a postupně ovládne celou jeho rodinu. Orgon mu věří, chce ho oženit s dcerou a přepíše svůj dům na něj, jeho odhalení přichází pozdě. Tartuffe Orgona vyhání z domu a dostává ho do vězení. Nakonec je Tartuffe odhalen a zatčen. Hra silně kritizuje církev a byla až do roku 1669 zakázána.

50

51 Lakomec Titulním hrdinou je vdovec, lichvář a necitelný lakomec Harpagon, který je pro peníze schopen obětovat vše, i rodinu a děti. Sluha Harpagonova sluhy najde na zahradě zakopaný Harpagonův poklad a s Kleantem ho ukryje. Ztráta jeho bohatství pro harpagona představuje ztrátu smyslu bytí a ztrátu zdravého rozumu. Všechny podezírá a urputně se snaží najít své peníze. Kleant využije otcovu závislost na penězích a on i jeho sestra si mohou vzít své milované. Jeho postava je tragikomická a představuje Molièrův důkaz o tom, že peníze přirozeně deformují charakter a mezilidské vztahy.

52 Divadlo Vinohrady: http://www.youtube.com/watch?v=YkYQDBO77Ds Mahenovo divadlo: http://www.youtube.com/watch?v=uZ1kl_9GWAk

53 Zdravý nemocný - komedie-balet o třech jednáních v próze -titulní postavou měšťáckého sobce a hloupého hypochondra -http://www.youtube.com/watch?v=uFVSsWumygshttp://www.youtube.com/watch?v=uFVSsWumygs

54 Preromantismus 2. polovina 18. stol. -svoboda osobnosti, která odmítá společ. konvence a řídí se vlastním srdcem Johann Wolfgang von Goethe (Německo) Faust - tragédie inspirovaná starou něm. pověstí - světově uznávaný německý autor - boj za svobodu osobnosti, které opovrhuje konvencemi a řídí se vlastním srdcem

55 Faust - tragédie inspirovaná starou německou pověstí Faust je nespokojen s dosaženou úrovní poznání, proto vyvolá ďábla (Mafistofala), který díky tajné dohodě s Bohem, kdy má být dokázána hodnota či bezcennost člověka, sepíše s Faustem smlouvu a plní mu jeho přání, které mají Fausta uspokojit (navrátí mládí, alkohol, dívky, bohatství, mluvit s lidmi z minulosti….). Epizoda o lásce Fausta a Markéty, která ve strachu před veřejnou hanbou, zabila jejich společné, ale nemanželské dítě a následně byla odsouzena a sťata. Faust si však uvědomuje svou vinu a zachrání alespoň Markétčinu duši. Faust nakonec odmítá všechny radosti světa a přeje si kousek bažinaté krajiny u moře, kterou vysuší a upraví pro ostatní, aby byla obyvatelná a úrodná. Peklu nakonec nepropadá, protože smyslem jeho života se stalo pomáhat druhým

56 „Jen pak jsi hoden svobody a žití, když rveš se o ni den co den“

57

58 Fridrich Schiller - německý spisovatel, básník a dramatik

59 Loupežníci (Die Räuber) Mladý hrdina Karel Moor studuje v Lipsku. Je prvorozený syn starého hraběte z Mooru. Karl odpovídá ideální postavě doby génia, jeho mladší bratr Franz jej ale nenávidí, chce se totiž stát zámeckým pánem a získat Karlovu snoubenku Amálii. Na základě falešného dopisu, jež pošle Franz, je Karel otcem vyděděn. Karel se již nechce vrátit a z nouze založí loupežnickou bandu. Se svými druhy se pak vrátí do vlasti, protože se chce usmířit s otcem. Otce však nalézá uvězněného ve věži.Když se otec dozví, že se Karel stal loupežníkem, umírá na infarkt. Franz dostane před loupežníky strach a ….

60 …. oběsí se. Loupežníci nakonec celý zámek podpálí. Amalia Karla stále miluje, řekne mu ale, že jej nemůže následovat, protože je loupežník. Amalia chce, aby ji Karel zabil. A Karel ji poslechne. Nyní se Karel chce vydat řádnému soudu. Potká chudého muže a řekne mu, aby ho odvedl na policii. Muž splní jeho přání a dostane odměnu. Karel je popraven.

61

62 Drama Národního obrození

63 Josef Kajetán Tyl -začíná u kočovné společnosti - dramaturg Stavovského divadla - organizátor praž. společenského života - založil noviny Květy české - politik - po revoluci 1848 by vypovězen z Prahy a znovu jezdí s kočovnou společností - umírá nemocný a v bídě

64

65

66 báchorky = podoba dramatu, v němž vystupují nadpřirozené bytosti Strakonický dudák Švanda se vydává do světa, aby vydělal peníze a mohl si vzít Dorotku. Jeho matka Rosova umožní, aby byly začarovány jeho dudy. Švanda tedy svým hraním každého rozveselí a roztančí. Žádné peníze si ale neušetří, protože do hry se vmíchá Vocilka, který chce Švandovi "pomáhat" vydělávat peníze. Díky němu se Švanda dostane k princezně Zulice, kterou vyléčí z nemoci. Zulika si chce Švandu vzít. Švanda ale miluje Dorotku, jež se s Kalafunou vydala na cestu, aby Švandu našli a odvedli domů. Švanda i Dorotka se dostali do potíží s královskou rodinou. Rosova jim pomáhá. Vše dobře končí, Švanda se vrací s Dorotkou do vesnice.

67 http://www.youtube.com/watch?v=Lxm7Sh6xHIQ

68 -historické hry: Jan Žižka Jan Hus Kutnohorští havíři -dramata ze současnosti: - častým motivem jsou dva mladí lidé, kteří překonávají překážky, aby mohli být spolu Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka Máselnice Mastílková zbohatla a hraje si na paní, zve si bohaté hosty a umělce, kteří se jí za zády posmívají. Svou neteř Lidunku chce provdat za jednoho z nich, barona Dudéca a sráží se s vlasteneckým sousedem, ševcem Kroutilem, jehož syn Lidunku miluje. Záletný švihák Dudéc zatím žertuje i s hospodyní Mastílkové, starou pannou Margaretou, po níž již delší dobu vzdychá sluha Jammerweil. Mladým lidem v jejich lásce pomáhá dohazovač Kozelka. Spolu s Jammerweilem odhalují na slavnosti barona Dudéca jako obyčejného podvodníka. Mastílkové se konečně otevírají oči a svoluje ke sňatku Lidunky s Jeníkem.

69 Ve Fidlovačce zazněla poprvé naše národní hymna "Kde domov můj". Zpíval ji zde slepý houslista Mareš. hudba: František Škroup http://www.youtube.com/watch?v=mo-NeHGEcLI

70 Realistické drama - konec 19. stol. - věrné a pravdivé zachycení skutečnosti, zobrazuje průměrného člověka v jeho skutečném prostředí

71 Světoví dramatici Anton Pavlovič Čechov -ruský realistický dramatik a prozaik - hořkou tragiku hrdinů zobrazuje pomocí komiky Racek - hrdinové prožívají své nenaplněné sny, lásky a zklamání z neúspěchů Tři sestry - o úpadku maloměšťanské rodiny Višňový sad - o postupném úpadku šlechtické rodiny

72 Nikolaj Vasiljevič Gogol -ruský prozaik a dramatik Revizor - satirická komedie zachycující tupost, nevzdělanost a zkaženost úředníků v jednom ruském městečku prolezlém korupcí a různými jinými neřestmi. Mladý bezvýznamný úředník Chlestakov využije hlouposti radních, kteří ho považují za revizora. Nechá se zahrnovat dary, penězi a pohostinností. Včas ale odjíždí. Když přijede skutečný revizor jsou radní velmi překvapeni a rozzuřeni. http://www.youtube.com/watch?v=_JJphiuoeqc


Stáhnout ppt "Dějiny divadla. - za první divadelní představení lze považovat už pravěké rituální tance -např. předváděli, jak uloví nějaké zvíře, uctívali božstva apod."

Podobné prezentace


Reklamy Google