Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Farmakoinformatika Kucera.xf.cz Přednáška 2 PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Farmakoinformatika Kucera.xf.cz Přednáška 2 PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Farmakoinformatika Kucera.xf.cz Přednáška 2 PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

2 Přednáška 1 definice pojmů – data, informace, fakt, znalost informatika, medicínská informatika, farmakoinformatika literární informační zdroje – původnost (prim., sek., terc.), způsob publikování (periodické – ISSN, impact factor; neperiodické – ISBN), dostupnost (publikované, šedá literatura, firemní info, nepublikované) faktografické databáze – MV-AISLP, Pharmindex systém, Compendium Infopharmu, Databáze lékových interakcí (Infopharm), Micromedex

3 Přednáška 2 bibliografické databáze fulltextové dtb kompendia český rybníček: Časopisy, knihy, knihovny – katalogy; bi.cuni.cz internet –hodnocení informací na internetu –vyhledávače – obecné, specializované –e-knihy –www – praktické adresy – převážně ČR informační centra

4 Bibliografické databáze poskytují informace o publikovaných článcích a knihách Struktura: Název, autor, adresa, zdroj – časopis, ročník, číslo, stránka, klíčová slova, abstrakt – signál o čem článek je – je třeba dohledat plný text Bibliographia Medica Čechoslovaca –http://www.nlk.cz/nlkcz/ - katalogy a dtb.http://www.nlk.cz/nlkcz/ Medline (Pubmed) – Embase – ces/ IPA – International Pharmaceutical Abstracts Web of Knowledge – bi.cuni.cz

5 Bibliografické databáze BMČ – Bibliografia Medica Čechoslovaca –od 1977 –86660 záznamů (5.2003) –není abstrakt –české časopisy, sborníky atd. + čeští autoři ze zahraniční literatury –klíčová slova – MeSH!

6 Bibliografické databáze Medline – viz semináře v helpu tutorial, MeSH Embase –Vydává nakladatelství Elsevier Science –Akcentuje více evropské odborné časopisy –Zahrnuje cca 5000 časopisů, od r –Je přístupná zdarma ze všech počítačů v síti Univerzity Karlovy, jinak je přístup placený. –Thesaurus - EMTREE

7 Bibliografické databáze ISI Web of Knowledge –Web of Science - citace s abstrakty, 3500 časopisů –Current Contents - aktuality –Journal Citations Reports – Impact factor –další... víceoborové zaměření Informace o tom kolikrát byl daný článek citován jinými autory, kolik a které články sám cituje

8 Plnotextové databáze Zahrnující více vydavatelů –Proquest –EBSCO Od konkrétního vydavatele –Elsevier –Blackwell –Wiley –Springer bi.cuni.cz

9 Kompendia - zahraničí Martindale – The extrapharmacopoea Národní kompendia –BNF – UK –Rote, Gelbe Liste – SRN –AHFS DI, USP DI, PDR – USA –ARZNEIMITTEL-KOMPENDIUM DER SCHWEIZ - SUI bi.cuni.cz ocenter/resources/

10 Ostatní zahraniční knižní infozdroje Index Nominum –5300 účinných látek – synonym – názvů originálních přípravků –chemické vzorce Meyler’s Side effects Stockleys Drug Interactions Drugs In Pregnancy and Lactation

11 Zahraniční e-knihy Firemní produkce –Merck Manual –www.Incirculation.net – What is What – RCT v kardiologiiwww.Incirculation.net

12 Časopisy - zahraničí „Velká pětka“ – primární i sekundární lit. infozdroje –JAMA + Archives – pubs.ama-assn.org The Journal od the American Medical Associationpubs.ama-assn.org –Lancet – –NEJM – New England Journal of Medicinewww.nejm.com –BMJ – –Annals of Internal Medicine – Léky – nakladatelství Adis –Drugs, CNS Drugs,... sekundární lit. infozdroje – reviews Možnost zasílání obsahů aktuálního čísla na mail zdarma – TOC Možnost hledání v archívech čísel

13 Časopisy – zahraničí - nezávislé International Society of Drug Bulletins - Members –Australian Prescriber –La revue Prescrire

14 Kompendia - ČR Remedia Compendium – Knižní podoba Pharmindex systému – Kompendium, Brevíř – –Brevíř – nyní pod Medical Tribune, i „oborový“ Medistránky -

15 Český rybníček – Časopisy 1 Zdravotnických časopisů Časopisy ČLS JEP –http://www.clsjep.cz/nts/casopisy.asphttp://www.clsjep.cz/nts/casopisy.asp –primární literární infozdroje – výsledky výzkumu –ale i přehledné články –Vnitřní lékařství –Praktický lékař –Česká a slovenská farmacie! –a mnoho dalších...

16 Český rybníček – časopisy 2 „Vydavatelské domy“ –Medical Tribune Group– zjednodušený princip – spojení se zahraničními partnery, překládání „nejvýznamnějších článků“ Medical Tribune – „noviny“ – 1* za 7 dní, náklad výtisků XY po promoci – např. Medicína po promoci – náklad výtisků - “Česká verze vybraných článků z amerických časopisů Postgraduate Medicine a American Family Physician a německého Deutsche Medizinische Wochenschrift“ –Praha Communications – princip stejný česká verze JAMA apod.

17 Český rybníček – Časopisy 3 Vydavatelské domy – všeobecné –MF – Zdravotnické noviny –PGS medicína Vydavatelské domy – „české originální reviews“ –Solen - – plné texty!www.solen.cz Klinická farmakologie a farmacie (http://www.klinickafarmakologie.cz/ )http://www.klinickafarmakologie.cz/ „XY“ pro praxi – př. Interní medicína pro praxi Praktické lékárenství apod. –Tigis – – plné texty u vybraných titulůwww.tigis.cz Psychiatrie Bolest apod.

18 Český rybníček – Časopisy 4 Specialisté na farmakoterapii... „původ: Panax Co s.r.o“ –Remedia s.r.o Remedia – 17 let, přehledné články, největší snaha o zachování odbornosti a kvality fulltext do r. 2004, abstrakty pro rok 2005 –Farmakon Press s.r.o Farmakoterapie – 3. ročník – bývalá redakce Remedií fulltext –Edukapharm s.r.o Medinews – – zdarma do lékárenwww.edukafarm.cz

19 Český rybníček – Časopisy 5 Edukační projekty farmaceutických firem Výhoda – full texty –PACE News – - Apotexwww.pace.cz –Kapitoly z kardiologie – – BMS – konec 2006www.kapitoly.cz –Chripka.cz, zdraviprozeny.cz …

20 Český rybníček – periodika Komory: –Česká lékárnická komora – Časopis českých lékárníků –Česká lékařská komora – Tempus medicorum Instituce: –SÚKL věstník !Farmakoterapeutické informace! – jediné nezávislé, volně dostupné! –Ministerstvo zdravotnictví věstník –Ministerstvo vnitra sbírka zákonů

21 Český rybníček – (e-)knihy na internetu jako.pdf formát – volně dostupné e-knihy: –Solutio – –Publikace PACE Léky v těhotenství Léky při kojení

22 Monografie - ČR Vydavatelé: –Galén –Grada –Triton –Maxdorf –Karolinum – skripta UK –a mnoho dalších...

23 Monografie – ČR - příklady Farmakologie v kostce – S. Hynie – Triton Barevný atlas farmakologie – Lüllmann – Grada Farmakologie a toxikologie – Lüllmann Grada Lékařské repetitorium – Horký – Galén Vnitřní lékařství – Klener – Galén Farmakoterapie vnitřních nemocí – Marek – Grada Velký lékařský slovník – Vokurka – Maxdorf

24 Kde získat HK – knihkupectví u ČSA, Fakultní nemocnice, Fakulty Praha – Lipová 6 – Wimmer, Academia – Václavské nám., Celetná – prodejna skript UK INTERNET - atd...www.kompas.cz Knihovny

25 Národní lékařská knihovna –Katalogy: katalog všech lékařských knih a časopisů v ČR – MEDVIK BMC – Bibliographia Medica Čechoslovaca –Elektronické zdroje – ULTRA ACCESS! –Elektronický výpůjční protokol - návody:

26 Knihovny Národní knihovna ČR – Klementinum bi.cuni.cz/ knihovny –Jednotná informační brána –Souhrný katalog knihoven UK Státní technická knihovna – Ultra Access – zdroje i pro medicínu! Lékařská knihovna IKEM, Motol, LF HK – (kde?), FaF atd...

27 Internet Veřejně přístupná počítačová síť spojující velké množství menších počítačových sítí 1969 – pův. Arpanetu – vojenská počítačová síť –www – – mailing groups –ftp –atd.

28 WWW - Kritéria hodnocení webových stránek Zásady pro sdělování informací (16 ve 4 skupinách): Freiburská kriteria Kvalitní prezentace údajů Přehledná navigace ve stránkách Pomocné funkce pro uživatele Známky věrohodnosti obsahu

29 Kvalitní prezentace údajů -Délka doby načítání stránek -Dostatečný počet odkazů již na první stránce -Zobrazení základních stránek nepřesahuje obrazovku při obvyklém rozlišení -Jednotný vzhled základních stránek včetně ovládacích prvků -Dobrá čitelnost písma (velikost, kontrast) Přehledná navigace ve stránkách -Minimální počet kroků při hledání důležité informace -Přítomnost zpětných odkazů na domovskou stránku -Jasná rozlišitelnost hypertextových odkazů -Přítomnost obsahu, mapy sajtu apod -Jasná identifikace nových dokumentů Pomocné funkce pro uživatele -Přítomnost cizojazyčné verze -Možnost vyhledávání v rámci stránek přes vyhledávací okénko -Dobrá dostupnost stránek -Omezení přístupu, nutnost registrace, hesla, apod. -Čitelnost všech informací pro vyhledávací služby a pro postižené jedince Známky věrohodnosti obsahu -Uvedení jména autora u jednotlivých příspěvků -Uvádění data u jednotlivých příspěvků -Minimum neaktivních odkazů (již zaniklých, „v rekonstrukci“ atd.) -Častá aktualizace stránek (frekvence vystavení nových informací) -U hypertextových odkazů na další stránky i komentář k jejich obsahu

30 Loga kvality – medicínské www Uděluje katalog katalogů Hardin MD. Oceněné servery si toto logo vystavují většinou na domovské stránce. Uděluje švýcarský Health On the Net – mezinárodní známka věrohodnosti zdravotnické informace. Zahrnuje i závazek autorů k dodržování pravidel seriózní publikace.

31 Internet – encyklopedie, slovníky – Wikipedia – volně dostupnáwww.wikipedia.org – část volně dostupnáwww.britannica.com ---- medicína: - MedlinePlus slovník, encyklopediehttp://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ – Velký lékařský slovníkwww.maxdorf.cz

32 Karolinska Obecné Specializované Internet – vyhledávací služby Vyhledávací služba: podle způsobu indexování rozlišujeme vyhledávání podle: klíčových slov titulu – katalogy plného obsahu kompletního dokumentu (fulltext) – vyhledávače Katalog (rozcestník, directory): hierarchická struktura, hledání volbou hesel v menu (browsing). Nevýhoda: nezahrnuty vždy všechny zdroje Vyhledávač (search engine): hledání zadáním klíčového slova (searching). Nevýhoda: výsledek často rozsáhlý, nepřehledný

33 Katalog – např.

34 Obecný vyhledávač – př.

35 Obecné vyhledávače

36 Vědecké stránky: Scirus Medicínské vyhledávače: HON: Specializované vyhledávače

37 Specializované medicínské katalogy Hardin:

38 Zdravotnické servery - zahraničí MEDSCAPE - – po registraci zdarma, mnoho článků z různých oblastí medicínywww.medscape.com UpToDate – – zdarma jen vybraná tématawww.uptodate.com RxList – obsáhlá databáze o léčivech Drugs.com - dtto

39 Další zajímavé stránky - zahraničí – léky v těhotenstvíwww.perinatology.com – obsáhlý přehled časopisů zdarmawww.freemedicaljournals.com – dtto knihywww.freebooks4doctors.com

40 Zdravotnické servery - ČR – první zdravotnický portál, sice aktualizován pravidelně, nicméně jen zčástiwww.medicina.cz – pravidelně aktualizované, nicméně mnoho zastaralých rubrik (např. Farmakoterapeutické informace – 4/2004)www.mediclub.cz – Masivní podpora od Zentivy (přes dceřinnou společnost GreenPlanet)www.zdravcentra.cz – služby – např. léková informační centra –seznam časopisů –adresář lékařů –mnoho aktuálních článků – Pears Health Cyber – pro „edukovanou“ veřejnostwww.ordinace.cz – léky v těhotenstvíwww.safebryo.cz

41 Instituce - ČR SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčivwww.sukl.cz SZÚ – – Státní zdravotní ústavwww.szu.cz Ministerstvo zdravotnictví ČR – Ministerstvo vnitra – - zákonywww.mvcr.cz Zdravotní pojišťovny: –VZP – –Sdružené ve svazu oborových pojišťoven - Farmaceutické fakulty: faf.vfu.czwww.faf.cuni.cz, faf.vfu.cz

42 Regulační autority EMEA – Evropa - EPAR, eudrapharm.euwww.emea.europa.eu FDA – USA -


Stáhnout ppt "Farmakoinformatika Kucera.xf.cz Přednáška 2 PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google