Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Farmakoinformatika Přednáška 2 PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Farmakoinformatika Přednáška 2 PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Kucera.xf.cz Zdenek.kucera@remedia.cz
Farmakoinformatika Přednáška 2 PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Kucera.xf.cz

2 Přednáška 1 definice pojmů – data, informace, fakt, znalost
informatika, medicínská informatika, farmakoinformatika literární informační zdroje – původnost (prim., sek., terc.), způsob publikování (periodické – ISSN, impact factor; neperiodické – ISBN), dostupnost (publikované, šedá literatura, firemní info, nepublikované) faktografické databáze – MV-AISLP, Pharmindex systém, Compendium Infopharmu, Databáze lékových interakcí (Infopharm), Micromedex

3 Přednáška 2 bibliografické databáze fulltextové dtb kompendia
český rybníček: Časopisy, knihy, knihovny – katalogy; bi.cuni.cz internet hodnocení informací na internetu vyhledávače – obecné, specializované e-knihy www – praktické adresy – převážně ČR informační centra

4 Bibliografické databáze
poskytují informace o publikovaných článcích a knihách Struktura: Název, autor, adresa, zdroj – časopis, ročník, číslo, stránka, klíčová slova, abstrakt – signál o čem článek je – je třeba dohledat plný text Bibliographia Medica Čechoslovaca - katalogy a dtb. Medline (Pubmed) – Embase – – International Pharmaceutical Abstracts Web of Knowledge – bi.cuni.cz

5 Bibliografické databáze
BMČ – Bibliografia Medica Čechoslovaca od 1977 86660 záznamů (5.2003) není abstrakt české časopisy, sborníky atd. + čeští autoři ze zahraniční literatury klíčová slova – MeSH!

6 Bibliografické databáze
Medline – viz semináře v helpu tutorial, MeSH Embase Vydává nakladatelství Elsevier Science Akcentuje více evropské odborné časopisy Zahrnuje cca 5000 časopisů, od r. 1974 Je přístupná zdarma ze všech počítačů v síti Univerzity Karlovy, jinak je přístup placený. Thesaurus - EMTREE

7 Bibliografické databáze
ISI Web of Knowledge Web of Science - citace s abstrakty, 3500 časopisů Current Contents - aktuality Journal Citations Reports – Impact factor další ... víceoborové zaměření Informace o tom kolikrát byl daný článek citován jinými autory, kolik a které články sám cituje

8 Plnotextové databáze Zahrnující více vydavatelů
Proquest EBSCO Od konkrétního vydavatele Elsevier Blackwell Wiley Springer bi.cuni.cz

9 Kompendia - zahraničí Martindale – The extrapharmacopoea
Národní kompendia BNF – UK Rote, Gelbe Liste – SRN AHFS DI, USP DI, PDR – USA ARZNEIMITTEL-KOMPENDIUM DER SCHWEIZ - SUI bi.cuni.cz

10 Ostatní zahraniční knižní infozdroje
Index Nominum 5300 účinných látek synonym názvů originálních přípravků chemické vzorce Meyler’s Side effects Stockleys Drug Interactions Drugs In Pregnancy and Lactation

11 Zahraniční e-knihy www.nlk.cz Firemní produkce
Merck Manual – What is What – RCT v kardiologii

12 Časopisy - zahraničí „Velká pětka“ – primární i sekundární lit. infozdroje JAMA + Archives – pubs.ama-assn.org The Journal od the American Medical Association Lancet – NEJM – New England Journal of Medicine BMJ – Annals of Internal Medicine – Léky – nakladatelství Adis Drugs, CNS Drugs, ... sekundární lit. infozdroje – reviews Možnost zasílání obsahů aktuálního čísla na mail zdarma – TOC Možnost hledání v archívech čísel

13 Časopisy – zahraničí - nezávislé
International Society of Drug Bulletins - Members Australian Prescriber La revue Prescrire

14 Kompendia - ČR Remedia Compendium – www.remedia.cz
Knižní podoba Pharmindex systému – Kompendium, Brevíř – Brevíř – nyní pod Medical Tribune, i „oborový“ Medistránky -

15 Český rybníček – Časopisy 1
Zdravotnických časopisů Časopisy ČLS JEP primární literární infozdroje – výsledky výzkumu ale i přehledné články Vnitřní lékařství Praktický lékař Česká a slovenská farmacie! a mnoho dalších...

16 Český rybníček – časopisy 2
„Vydavatelské domy“ Medical Tribune Group– zjednodušený princip – spojení se zahraničními partnery, překládání „nejvýznamnějších článků“ Medical Tribune – „noviny“ – 1* za 7 dní, náklad výtisků XY po promoci – např. Medicína po promoci – náklad výtisků - “Česká verze vybraných článků z amerických časopisů Postgraduate Medicine a American Family Physician a německého Deutsche Medizinische Wochenschrift“ Praha Communications – princip stejný česká verze JAMA apod.

17 Český rybníček – Časopisy 3
Vydavatelské domy – všeobecné MF – Zdravotnické noviny PGS medicína Vydavatelské domy – „české originální reviews“ Solen - – plné texty! Klinická farmakologie a farmacie ( ) „XY“ pro praxi – př. Interní medicína pro praxi Praktické lékárenství apod. Tigis – – plné texty u vybraných titulů Psychiatrie Bolest

18 Český rybníček – Časopisy 4
Specialisté na farmakoterapii... „původ: Panax Co s.r.o“ Remedia s.r.o Remedia – 17 let, přehledné články, největší snaha o zachování odbornosti a kvality fulltext do r. 2004, abstrakty pro rok 2005 Farmakon Press s.r.o Farmakoterapie – 3. ročník – bývalá redakce Remedií fulltext Edukapharm s.r.o Medinews – – zdarma do lékáren

19 Český rybníček – Časopisy 5
Edukační projekty farmaceutických firem Výhoda – full texty PACE News – - Apotex Kapitoly z kardiologie – – BMS – konec 2006 Chripka.cz, zdraviprozeny.cz …

20 Český rybníček – periodika
Komory: Česká lékárnická komora – Časopis českých lékárníků Česká lékařská komora – Tempus medicorum Instituce: SÚKL věstník !Farmakoterapeutické informace! – jediné nezávislé, volně dostupné! Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo vnitra sbírka zákonů

21 Český rybníček – (e-)knihy
na internetu jako .pdf formát – volně dostupné e-knihy: Solutio – Publikace PACE Léky v těhotenství Léky při kojení

22 Monografie - ČR Vydavatelé: Galén www.galen.cz Grada www.grada.cz
Triton Maxdorf Karolinum – skripta UK a mnoho dalších...

23 Monografie – ČR - příklady
Farmakologie v kostce – S. Hynie – Triton Barevný atlas farmakologie – Lüllmann – Grada Farmakologie a toxikologie – Lüllmann Grada Lékařské repetitorium – Horký – Galén Vnitřní lékařství – Klener – Galén Farmakoterapie vnitřních nemocí – Marek – Grada Velký lékařský slovník – Vokurka – Maxdorf

24 Kde získat HK – knihkupectví u ČSA, Fakultní nemocnice, Fakulty
Praha – Lipová 6 – Wimmer, Academia – Václavské nám., Celetná – prodejna skript UK INTERNET atd... Knihovny

25 Knihovny Národní lékařská knihovna Katalogy:
katalog všech lékařských knih a časopisů v ČR – MEDVIK BMC – Bibliographia Medica Čechoslovaca Elektronické zdroje – ULTRA ACCESS! Elektronický výpůjční protokol - návody:

26 Knihovny Národní knihovna ČR – Klementinum www.nkp.cz
bi.cuni.cz/ knihovny Jednotná informační brána Souhrný katalog knihoven UK Státní technická knihovna – Ultra Access – zdroje i pro medicínu! Lékařská knihovna IKEM, Motol, LF HK – (kde?), FaF atd...

27 Internet Veřejně přístupná počítačová síť spojující velké množství menších počítačových sítí 1969 – pův. Arpanetu – vojenská počítačová síť www – mailing groups ftp atd.

28 WWW - Kritéria hodnocení webových stránek
Zásady pro sdělování informací (16 ve 4 skupinách): Freiburská kriteria Kvalitní prezentace údajů Přehledná navigace ve stránkách Pomocné funkce pro uživatele Známky věrohodnosti obsahu

29 Kvalitní prezentace údajů
-Délka doby načítání stránek -Dostatečný počet odkazů již na první stránce -Zobrazení základních stránek nepřesahuje obrazovku při obvyklém rozlišení -Jednotný vzhled základních stránek včetně ovládacích prvků -Dobrá čitelnost písma (velikost, kontrast) Přehledná navigace ve stránkách -Minimální počet kroků při hledání důležité informace -Přítomnost zpětných odkazů na domovskou stránku -Jasná rozlišitelnost hypertextových odkazů -Přítomnost obsahu, mapy sajtu apod -Jasná identifikace nových dokumentů Pomocné funkce pro uživatele -Přítomnost cizojazyčné verze -Možnost vyhledávání v rámci stránek přes vyhledávací okénko -Dobrá dostupnost stránek -Omezení přístupu, nutnost registrace, hesla, apod. -Čitelnost všech informací pro vyhledávací služby a pro postižené jedince Známky věrohodnosti obsahu -Uvedení jména autora u jednotlivých příspěvků -Uvádění data u jednotlivých příspěvků -Minimum neaktivních odkazů (již zaniklých, „v rekonstrukci“ atd.) -Častá aktualizace stránek (frekvence vystavení nových informací) -U hypertextových odkazů na další stránky i komentář k jejich obsahu

30 Loga kvality – medicínské www
Uděluje švýcarský Health On the Net – mezinárodní známka věrohodnosti zdravotnické informace. Zahrnuje i závazek autorů k dodržování pravidel seriózní publikace. Uděluje katalog katalogů Hardin MD. Oceněné servery si toto logo vystavují většinou na domovské stránce.

31 Internet – encyklopedie, slovníky
– Wikipedia – volně dostupná – část volně dostupná ---- medicína: - MedlinePlus slovník, encyklopedie – Velký lékařský slovník

32 Internet – vyhledávací služby
Obecné Specializované Karolinska Vyhledávací služba: podle způsobu indexování rozlišujeme vyhledávání podle: klíčových slov titulu – katalogy plného obsahu kompletního dokumentu (fulltext) – vyhledávače Katalog (rozcestník, directory): hierarchická struktura, hledání volbou hesel v menu (browsing). Nevýhoda: nezahrnuty vždy všechny zdroje Vyhledávač (search engine): hledání zadáním klíčového slova (searching). Nevýhoda: výsledek často rozsáhlý, nepřehledný

33 Katalog – např. www.dmoz.org

34 Obecný vyhledávač – př. www.google.com

35 Obecné vyhledávače

36 Specializované vyhledávače
Vědecké stránky: Scirus Medicínské vyhledávače: HON: Švýcarský katalog spolu s fulltextovým vyhledávačem. Třídění MeSH, uváděny jsou i německé a francouzské zdroje. Má i vlastnosti portálu – obrazové databáze, seznam lékařských konferencí, novinky ve výzkumu atd.

37 Specializované medicínské katalogy
Hardin:

38 Zdravotnické servery - zahraničí
MEDSCAPE - – po registraci zdarma, mnoho článků z různých oblastí medicíny UpToDate – – zdarma jen vybraná témata RxList – obsáhlá databáze o léčivech Drugs.com - dtto

39 Další zajímavé stránky - zahraničí
– léky v těhotenství – obsáhlý přehled časopisů zdarma – dtto knihy

40 Zdravotnické servery - ČR
– první zdravotnický portál, sice aktualizován pravidelně, nicméně jen zčásti – pravidelně aktualizované, nicméně mnoho zastaralých rubrik (např. Farmakoterapeutické informace – 4/2004) – Masivní podpora od Zentivy (přes dceřinnou společnost GreenPlanet) služby – např. léková informační centra seznam časopisů adresář lékařů mnoho aktuálních článků – Pears Health Cyber – pro „edukovanou“ veřejnost – léky v těhotenství

41 Instituce - ČR SÚKL – www.sukl.cz Státní ústav pro kontrolu léčiv
SZÚ – – Státní zdravotní ústav Ministerstvo zdravotnictví ČR – Ministerstvo vnitra – - zákony Zdravotní pojišťovny: VZP – Sdružené ve svazu oborových pojišťoven - Farmaceutické fakulty: faf.vfu.cz

42 Regulační autority EMEA – Evropa EPAR, eudrapharm.eu FDA – USA -


Stáhnout ppt "Farmakoinformatika Přednáška 2 PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google