Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přísaha věrnosti řádu: „Zavazuji se věrností řádu Intaiyr a všem svým bratřím. Zavazuji se zachovávat zákony i povinnosti člena řádu a s hrdostí je vždy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přísaha věrnosti řádu: „Zavazuji se věrností řádu Intaiyr a všem svým bratřím. Zavazuji se zachovávat zákony i povinnosti člena řádu a s hrdostí je vždy."— Transkript prezentace:

1

2 Přísaha věrnosti řádu: „Zavazuji se věrností řádu Intaiyr a všem svým bratřím. Zavazuji se zachovávat zákony i povinnosti člena řádu a s hrdostí je vždy plnit. Tímto přijímám čest tohoto řádu a všech jeho členů za svou a jako takovou ji budu bránit do posledního dechu…… Toto je má přísaha! Přísaha rytířské cti: „Zavazuji se přísahou rytířů svého řádu., že budu zachovávat zásady rytířství, že budu se ctí a odvahou bránit čest svého řádu, své rodiny, svých přátel, bratří a čest svou. Přísahám, že dokud budu moci budu pomáhat slabým a potřebným. Zavazuji se zachovávat víru, naději, lásku, milosrdenství, statečnost, spravedlnost, moudrost, umírněnost, čest, spojenectví, bratrství, přátelství, věrnost, sílu a pravdu, jenž jsou rytířskými ctnostmi. Nesejdu na scestí a nenechám se ovládnou zlostí, pomstychtivostí, zlomyslností, chamtivostí, krutostí a dalšími vadami na duši, jenž porušují rytířskost. Nepropadnu zlu, ale vždy budu bojovat pro lepší svět, pro všechno dobro co v něm je……to je má přísaha a tu dodržím na svou čest!!

3 1) Každý člen řádu musí po vstupu do řádu složit přísahu věrnosti a dodržovat zákony a ustanovení řádu. V opačném případě bude potrestán podle vážnosti přestupku a v případě opakovaného porušení může dojít i k vyloučení z řádu a odejmutí získaných titulů. 2) Členství v řádu znamená bratrství s ostatními členy a neshody mezi řádu nesmí ovlivnit jeho chod, jinak to bude pro narušitele nést následky. 3) Každý člen řádu, který složí přísahu jí musí dodržovat pod trestem vyloučení. Stejně tak se musí z plných sil snažit dodržovat zásady rytířství, každý člen, který bude opakovaně prokazovat opak bude vyloučen. 4) Členové přísahají věrnost řádu, tzn. :jeho vůdci, radě a všem členům. Všichni brání jednoho a jeden bojuje za ostatní, řád je nerozdělitelný celek. Jako velký silný strom odoláme vichřicím, ale jako několik malých keřů ne. 5) Každý jedinec je povinen podporovat plynulý chod řádu a nečinnost či nezájem budou potrestáni. 6) Každý člen může svobodně odejít z řádu. (pro ty kteří si nejsou jisti svým členstvím je možnost stát se nejprve novicem řádu na zkušební dobu- tento člen skládá jinou nezávaznou přísahu) 7) Neshody řeší rada nebo vůdce. Rozsudek je nezvratný a členové ho mohou změnit, pouze pokud jejich názor na věc sdílí většina rady. 8) Všichni členové mají právo na svůj názor v řádu a mohou ho svobodně říci. (pokud tím neporuší jiný zákon) 9) Urážky, pomluvy a jiné slovní či fyzické napadání jsou porušení bratrství a budou potrestány. 10) Při hlasování mají všechny členské hlasy stejnou váhu, pouze při nerozhodném hlasování je přihlédnuto k většině rady. 11) Příslušník řádu je při boji povinen poslouchat rozkazy, (není přímo zákon, ale morální upozornění) ale v případě naprosté nutnosti je možno je porušit. Ve vojenské pohotovosti je člen povinen být připraven k boji. Elladan Fefalas

4 Pro členství v řádu Intaiyr nemusíte být vynikající bojovníci, ale spíše čestní lidé. My nepotřebujeme mistry šermu nebo lukostřelby (i když to se samozřejmě také hodí), ale někoho, kdo je ochoten plnit rytířskou přísahu a slib řádu. Když umíte šermovat dobře, když umíte střílet z luku nebo z kuše také dobře, ale s tímto uměním nemáte jistotu, že vás přijmeme. My přijímáme čestné a spravedlivé lidi, kteří se dokážou ovládnout a hlavně chtějí bojovat za správné věci. Když máte tyto vlastnosti jste u nás vítání a když neumíte šermovat, tak vás to tu naučíme, jak jen nejlépe budeme moci.

5 Naše společenství bylo založeno nejen pro zábavu z bitev a šermu, ale také pro navrácení dobrých vlastností. Je pravda, že nás ještě není mnoho, ale čím více nás bude tím více se k nám bude přidávat. Je to jako geometrická řada, když každý nový člen přivede dva nové bude nás s větším počtem stále víc. A tak i když nás je nyní málo musíme doufat že se brzy rozrosteme a proměníme se v obrovskou sílu.


Stáhnout ppt "Přísaha věrnosti řádu: „Zavazuji se věrností řádu Intaiyr a všem svým bratřím. Zavazuji se zachovávat zákony i povinnosti člena řádu a s hrdostí je vždy."

Podobné prezentace


Reklamy Google