Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Nacismus Autor : Mgr. Monika Konečná

2 Opakujeme. Připoj k pojmu krátkou definici nebo představitele. fašismus rasismus leninismus šovinismus antisemitismus sionismus nacionalismus militarismus nenávist vůči Židům víra v nadřazenost svého národa židovské nacionalistické hnutí cílený růst vojenské moci vlastenectví nenávist k lidem určité rasy Benito Mussolini Lenin

3 Nástup nacismu k moci - 1919 Adolf Hitler (1889 – 1945) zakládá NSDAP (Nacionálně socialistickou německou stranu dělnickou) - 1923 nezdařený pokus o puč v Mnichově – Hitler uvězněn (ve vězení sepsal nový program strany „Mein Kampf“ = Můj boj) Které z následujících pojmů souvisí s nacistickou ideologií Podtrhni. hákový kříž, pacifismus, antisemitismus, demokracie, beztřídní společnost, Árijská rasa, holocaust, komunismus, hajlování, nadčlověk 1)

4 Nacistické symboly 1)Svastika (hákový kříž) - náboženský symbol (hinduismus, buddhismus…) - nacisty prezentován jako starý árijský symbol 3) !!!Dnes je jejich užívání v mnoha zemích trestné!!! Svastika na budově v Soulu.

5 Vázy - vykopávky Trója. Původně chápán jako symbol štěstí, dekorativní prvek, sluneční kotouč. Hakaristi - znak finského válečného letectva v letech 1918-1945. Přání se svastikou. 4) 5) 6)

6 Hajlování má své kořeny v římském pozdravu „Ave Imperator“, „Ave Caesar“. Nacisté chtěli používáním těchto symbolů navázat na odkaz římského impéria. 2) Nacistická hymna 3) Nacistický pozdrav – „Sieg Heil“ („Vítězství zdar“) 4) Hajlování – vztyčení pravice do úrovně ramen + pozdrav „Heil Hitler“ („Sláva Hitlerovi“) 7) sleduj video 8)

7 6) Nacistická vlajka 5) Orlice – symbol suverenity 10) 9)

8 1 dolar odpovídal 12 bilionům marek. Lidé chodili nakupovat s koši plných peněz, někteří dokonce penězi topili. Hospodářská krize v Německu - do roku 1932 se snížila průmyslová výroba o 41 % - 6 miliónů nezaměstnaných - hyperinflace – peníze velmi rychle ztrácely hodnotu 2) - situace využívá Hitler – sociálně demagogické rysy programu

9 30 léta - volby 1932 – NSDAP získává 37% hlasů (nejsilnější strana) - leden 1933 – prezident Hindenburg jmenuje Hitlera říšským kancléřem – během půl roku Hitler vybuduje totalitní diktaturu 11)

10 Chronologicky seřaď události z dějin Německa. vytvoření Trojspolku, Hitler kancléřem, těžké mírové podmínky, hospodářská krize, koncentrační tábory, obrovská nezaměstnanost, vznik německého císařství, vzestup nacistů

11 Znaky nacistické ideologie 1)Rasismus – nadřazenost germánské (árijské) rasy - právo podrobit si méněcenné rasy - teorie o německém nadčlověku 12) „Co dnes před sebou zříme z lidské kultury, z výtvorů umění, vědy a techniky je téměř výlučně tvořivým dílem árijců. Právě tato skutečnost dovoluje závěr, nikterak bezdůvodný, že árijec je jediným zakladatelem vyššího lidství vůbec a že tedy představuje pratyp toho, co nazýváme slovem člověk“

12 V Německu byly zřízeny domovy Lebensborn („Pramen života“). Jejich cílem bylo zvýšení počtu árijských dětí. Toho mělo být dosaženo prostřednictvím anonymních porodů a následného nabídnutí dětí k adopci. Tyto děti měli zalidnit prostor vyprázdněný po vyhlazení či odsunu původního obyvatelstva. 13)

13 2) Antisemitismus – nenávist vůči Židům 13) 3)Holocaust – hromadné vyvražďování Židů 4) Antislavismus – nenávist vůči Slovanům Žlutá Davidova hvězda. 5) Šovinismus – víra v nadřazenost vlastního národa 6) Nacionalismus – zájmy národa jsou nadřazeny zájmům jednotlivce 7) Militarismus 8)Vůdcovský princip (německý vůdce = Fürer) 9) Systém státem řízeného hospodářství 10) Odstranění demokracie, jedna politická strana (NSDAP) 11) Cenzura, propaganda

14 Norimberské zákony (1935) - uzákonily antisemitismus, zbavily Židy lidských práv - Židé byli zbaveni německého občanství - trestán pohlavní styk mezi Árijci a Židy („hanobení rasy“) - zákaz uzavírat smíšená manželství - povinné označení Davidovou hvězdou na veřejnosti - zakázáno studovat na VŠ, vykonávat některá povolání - omezení pohybu, zákaz návštěv veřejných institucí… 14) 15) Omezení nákupní zóny pro Židy. Lavička s nápisem jen pro Židy.

15 německá mládež židovská mládež 16)

16 Ozbrojené složky nacistů SA – úderné, útočné oddíly - v čele Ernst Röhm - založeny Hitlerem ve 20. letech (měly bránit sály při veřejných schůzích NSDAP Hesla SA "Teror musí být zlomen zase jen terorem." "Veškerá opozice musí být zadupána do země." 18)

17 SS – ochranné oddíly - v čele Heinrich Himmler - původně osobní Hitlerova stráž, později převzala moc nad bezpečnostním aparátem, pověřována zvláštními úkoly, vyhlazovací politika 20) 19)

18 SD - zpravodajská služba NSDAP - v čele Reinhard Heyndrich GESTAPO – tajná policie - pronásledování odpůrců režimu - v čele Hermann Göring 21)

19 Noc dlouhých nožů (30. červen 1934) - na příkaz Hitlera byl zlikvidován velitelský sbor SA, včetně Ernsta Röhma 22) Mezi vedením armády (Reichswehr) a SA byly spory o pravomoci - Hitler věděl, že bude potřebovat armádu k rozpoutání války- SA obětoval.

20 Křišťálová noc (listopad 1938) - vyvrcholení antisemitismu - pogromy – rasové nepokoje proti Židům, pálení synagog rabování obchodů, vraždy - 20 000 Židů odvlečeno do koncentračních táborů - arizace – zabavování židovského majetku 23) „Paradox byl také v tom, že poničený majetek, ač třeba pojištěný, museli Židé na vlastní náhrady uvést do původního stavu a ještě za to zaplatit pokutu..“

21 24)

22 Použité zdroje: Literatura: KUKLÍK, Jan – KOCIAN, Jiří. Lidé v dějinách: období 1918-1989. 1. vydání. Praha: Fortuna, 1998. 32 s. ISBN 80-7168-514-3. MANDELOVÁ, Helena – KUNSTOVÁ, Eliška – PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny 20. století. 1. vydání. Liberec: Dialog, 2004. 180 s. ISBN 80-86-761-23-1. Obrázky: 1) URL: [cit. 1. června 2010]URL:< 2) URL: [cit. 1. června 2010] > 3) URL: [cit. 1. června 2010]URL:< 4) URL: [cit. 1. června 2010] 5) URL: [cit. 1. června 2010] 6) URL: [cit. 1. června 2010]URL:< 7) URL: [cit. 1. června 2010] 8) URL: [cit. 1. června 2010] 9) URL: [cit. 1. června 2010] 10) URL: [cit. 1. června 2010] 11) URL: [cit. 1. června 2010] 12) URL: [cit. 1. června 2010] 13) URL: [cit. 1. června 2010] 14) URL: [cit. 1. června 2010] 15) URL: [cit. 1. června 2010]

23 16) URL: [cit. 1. června 2010] 17) URL: [cit. 1. června 2010] 18) URL: [cit. 1. června 2010] 19) URL: [cit. 1. června 2010] 20) URL: [cit. 1. června 2010] 21) URL:<> [cit. 1. června 2010] 22) URL: [cit. 1. června 2010] 23) URL: [cit. 1. června 2010] 24) URL: [cit. 1. června 2010] Pozn: černý text = zápis do sešitu


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9."

Podobné prezentace


Reklamy Google