Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nacismus v Německu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nacismus v Německu."— Transkript prezentace:

1 Nacismus v Německu

2 Otázky na úvod: 1.Jak se jmenovala středověká světová říše vytvořená v 10. století Otou I., která zanikla počátkem 19. století? 2.Jaký státní systém je v Německu po válce?

3 ve 20. letech velmi špatná hospodářská situace
splácí reparace nezaměstnanost, inflace MMUČ, s. 34 – Stefan Zweig

4 ve 30. letech – velmi postiženo světovou hospodářskou krizí
1930 – 6 milionů nezaměstnaných řešení krize „nabízejí“ totalitární systémy:

5 a) fašismus, nacismus (NSDAP)
b) komunismus (v SSSR)

6 Adolf Hitler (1889-1945) Narozen v Rakousku (Branau)
Dobrovolník v 1.sv. válce Založil NSDAP – vývoj počtu členů Přijal titul „vůdce“ – Führer Kniha Mein Kampf

7  000  000  000  300 000  000 000  000 000 ZPĚT

8 Mein Kampf Němci jsou nadřazená, árijská rasa
mají právo si ostatní národy podrobit za podrobení německého národa mohou Židé, komunisté a hlavně versailleský systém

9 MEIN KAMPF - „Lidská kultura a civilizace jsou v této části světa nerozlučně vázány na existenci Árijce. Jeho vymření nebo zánik spustí na tuto planetu závoj bezkulturní doby…Největší protiklad k Árijci tvoří Žid…Je tedy úkolem národního státu postarat se o to, aby byly konečně napsány světové dějiny, v nichž bude rasová otázka pozvednuta do dominantního postavení.“  MMUČ s. 35 Otázka: Čím jsou Hitlerovy myšlenky nebezpečné v každé době? Koho Hitler myslel výrazem „Árijec“? SEM

10 übermensch (nadlidé) – tzv
übermensch (nadlidé) – tzv. árijci = Germáni, ale i Nizozemci, Lucemburčané, Angličané, Norové, Švédové, Rakušané, Islanďané mensch (obyčejní lidé) – Francouzi, Italové, Španělé untermensch (podlidé) – Slované, Židé (díky vysoké čistotě své rasy jsou nebezpeční, je nutné je rychle vyhladit), Romové ZPĚT

11 Hitler slibuje dostatek práce a chce z Německa vytvořit znovu mocnou říši (tzv. třetí říši) a světovou velmoc

12 Nacismus totalitární ideologie v Německu 1933- 1945;
kombinuje prvky socialismu, nacionalismu, fašismu a rasismu Hitler a jeho NSDAP je schopen dát Němcům „vládu pevné ruky“ sní o vytvoření tzv. třetí říše Slibuje dostatek práce

13 1932 NSDAP zvítězila ve volbách – 30
1932 NSDAP zvítězila ve volbách – 30. ledna prezident Hindenburg jmenoval Hitlera kancléřem P.S. 13/3 + na časovou osu 13/1 rozpustil říšský sněm, omezuje základní lidská práva nastal totalitární režim Symbolem nacismu se stala svastika, starý symbol indický a indiánský

14 Jak nacisté původní svastiku upravili?

15 Projevy totalitárního režimu – MMUČ s. 36 (kopie do sešitu)
omezení pravomoci parlamentu (říšského sněmu) zákaz všech politických stran kromě NSDAP omezení základních občanských práv a svobod zrušeny odborové organizace hájící zájmy pracujících odpůrci režimu zatýkáni a vězněni v koncentračních táborech - nejstarší z nich, Dachau, založen 1933

16

17 neomezená moc v rukou státní tajné policie - gestapo
ve školách žáci uctívají „vůdce“ a jej jim vštěpováno nacistické učení o nadřazenosti Němců jako „nadlidí“ mládež je vedena k pohrdání „méněcennými národy a rasami“ (zejména Židy, Slovany a Romy) zavedení cenzury novin a knih zbrojení a zavedení branné povinnosti (tím Německo porušilo versailleskou smlouvu)

18 Počátky holocaustu Holocaust – systematické a státem (Německem) prováděné vyhlazování židů za 2. sv. války Antisemitismus – nenávist vůči židům

19 za francouzské revoluce 1789 židé zrovnoprávnění
do té doby nesměli vlastnit nemovitosti proto se většinou věnovali financím, půjčovali peníze na velký úrok (lichva) museli studovat Bibli, tj. byli vzdělaní

20 po zrovnoprávnění brzy v centru společnosti
z hlediska ekonomického (podnikatelé), geografického (zrušena ghetta) i společenského (intelektuálové - lékaři, vědci…) rychlost vzestupu se lidem zdála podezřelá konec 19. století - antisemitské procesy - např. v Čechách tzv. hilsneriáda, ve Francii tzv. Dreyfussova aféra

21 Pojetí národa a) Francouzem je ten, kdo mluví francouzsky a cítí se jako Francouz b) Němcem se člověk musí narodit německé pojetí národa převážilo žid se sice mohl dát pokřtít, ale Němcem se nestal

22 Norimberské rasové zákony
stanovily, kdo je a kdo není německý občan Židé zbaveni německého občanství ztrácí politická práva zakázány sňatky a poměry mezi Židy a Němci P.S. 14/5 a 6

23

24 násilí proti nim vyvrcholilo v listopadu 1938 - tzv. „křišťálová noc“
zapalovány synagogy, židovské obchody, školy - nejen v Německu, ale i v Evropě zabito kolem stovky Židů

25

26 Šíření fašismu v Evropě
MMUČ. S poslech Itálie a Německo Portugalsko, Španělsko, Bulharsko, Jugoslávie, Maďarsko, Polsko

27 Španělsko občanská válka (povstalci x republikáni)
povstalce vedl generál Franco - sympatizoval s fašismem republikánům pomáhali tzv. interbrigadisté - z celého světa (např. USA, SSSR i ČSR) povstalci se dostali k moci

28 Němci bombardovali španělské město Guernica (1936)
Pablo Picaso

29

30 Itálie sbližuje se s Německem
1935 přepadla Habeš (dnešní Etiopii), která se stala italskou kolonií

31 Japonsko chce ovládnout Asii hledá nové trhy pro své výrobky
na poč. 30. let napadlo Čínu a obsadilo její severovýchodní část - Mandžusko válka s Čínou - od 1936 se vytváří tzv. osa - Berlín - Řím - Tokio

32

33 Rakousko v březnu 1938 se připojilo k Německu = anšlus

34 Úkoly v pracovním sešitě
14/5-8 15/9, 13 13/1, 3 16/14, 17 17/18, 19

35 3. TEST - SSSR, komunismus, fašismus, svět za konjunktury, světová hospodářská krize, holocaust (ne šíření fašismu Evropou)


Stáhnout ppt "Nacismus v Německu."

Podobné prezentace


Reklamy Google