Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nacismus v Německu. Otázky na úvod:  1.Jak se jmenovala středověká světová říše vytvořená v 10. století Otou I., která zanikla počátkem 19. století?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nacismus v Německu. Otázky na úvod:  1.Jak se jmenovala středověká světová říše vytvořená v 10. století Otou I., která zanikla počátkem 19. století?"— Transkript prezentace:

1 Nacismus v Německu

2 Otázky na úvod:  1.Jak se jmenovala středověká světová říše vytvořená v 10. století Otou I., která zanikla počátkem 19. století?  2.Jaký státní systém je v Německu po válce?

3  ve 20. letech velmi špatná hospodářská situace  splácí reparace  nezaměstnanost, inflace  MMUČ, s. 34 – Stefan Zweig

4  ve 30. letech – velmi postiženo světovou hospodářskou krizí  1930 – 6 milionů nezaměstnaných  řešení krize „nabízejí“ totalitární systémy:totalitární systémy

5  a ) fašismus, nacismus (NSDAP)  b) komunismus (v SSSR)

6 Adolf Hitler (1889-1945)  Narozen v Rakousku (Branau)  Dobrovolník v 1.sv. válce  Založil NSDAP – vývoj počtu členůvývoj počtu členů  Přijal titul „vůdce“ – Führer  Kniha Mein Kampf

7  192527 000  1929178 000  1931800 000  19321 300 000  19334 000 000  19398 000 000 ZPĚT

8 Mein Kampf  Němci jsou nadřazená, árijská rasarasa  mají právo si ostatní národy podrobit  za podrobení německého národa mohou Židé, komunisté a hlavně versailleský systém

9  MEIN KAMPF - „Lidská kultura a civilizace jsou v této části světa nerozlučně vázány na existenci Árijce. Jeho vymření nebo zánik spustí na tuto planetu závoj bezkulturní doby…Největší protiklad k Árijci tvoří Žid…Je tedy úkolem národního státu postarat se o to, aby byly konečně napsány světové dějiny, v nichž bude rasová otázka pozvednuta do dominantního postavení.“  MMUČ s. 35  Otázka:  Čím jsou Hitlerovy myšlenky nebezpečné v každé době?  Koho Hitler myslel výrazem „Árijec“? SEM

10  übermensch (nadlidé) – tzv. árijci = Germáni, ale i Nizozemci, Lucemburčané, Angličané, Norové, Švédové, Rakušané, Islanďané  mensch (obyčejní lidé) – Francouzi, Italové, Španělé  untermensch (podlidé) – Slované, Židé (díky vysoké čistotě své rasy jsou nebezpeční, je nutné je rychle vyhladit), Romové ZPĚT

11  Hitler slibuje dostatek práce a chce z Německa vytvořit znovu mocnou říši (tzv. třetí říši) a světovou velmoc

12 Nacismus  totalitární ideologie v Německu 1933- 1945;  kombinuje prvky socialismu, nacionalismu, fašismu a rasismu  Hitler a jeho NSDAP je schopen dát Němcům „vládu pevné ruky“  sní o vytvoření tzv. třetí říše  Slibuje dostatek práce

13  1932 NSDAP zvítězila ve volbách – 30. ledna 1933 prezident Hindenburg jmenoval Hitlera kancléřem  P.S. 13/3 + na časovou osu 13/1  rozpustil říšský sněm, omezuje základní lidská práva  nastal totalitární režim  Symbolem nacismu se stala svastika, starý symbol indický a indiánskýsvastika

14 Jak nacisté původní svastiku upravili?

15 Projevy totalitárního režimu – MMUČ s. 36 (kopie do sešitu)  omezení pravomoci parlamentu (říšského sněmu)  zákaz všech politických stran kromě NSDAP  omezení základních občanských práv a svobod  zrušeny odborové organizace hájící zájmy pracujících  odpůrci režimu zatýkáni a vězněni v koncentračních táborech - nejstarší z nich, Dachau, založen 1933 Dachau

16

17  neomezená moc v rukou státní tajné policie - gestapo  ve školách žáci uctívají „vůdce“ a jej jim vštěpováno nacistické učení o nadřazenosti Němců jako „nadlidí“  mládež je vedena k pohrdání „méněcennými národy a rasami“ (zejména Židy, Slovany a Romy)  zavedení cenzury novin a knih  zbrojení a zavedení branné povinnosti (tím Německo porušilo versailleskou smlouvu)

18 Počátky holocaustu  Holocaust – systematické a státem (Německem) prováděné vyhlazování židů za 2. sv. války  Antisemitismus – nenávist vůči židům

19  za francouzské revoluce 1789 židé zrovnoprávnění  do té doby nesměli vlastnit nemovitosti  proto se většinou věnovali financím, půjčovali peníze na velký úrok (lichva)  museli studovat Bibli, tj. byli vzdělaní

20  po zrovnoprávnění brzy v centru společnosti  z hlediska ekonomického (podnikatelé), geografického (zrušena ghetta) i společenského (intelektuálové - lékaři, vědci…)  rychlost vzestupu se lidem zdála podezřelá  konec 19. století - antisemitské procesy - např. v Čechách tzv. hilsneriáda, ve Francii tzv. Dreyfussova aféra

21 Pojetí národa  a) Francouzem je ten, kdo mluví francouzsky a cítí se jako Francouz  b) Němcem se člověk musí narodit  německé pojetí národa převážilo  žid se sice mohl dát pokřtít, ale Němcem se nestal

22 Norimberské rasové zákony  září 1935  stanovily, kdo je a kdo není německý občan  Židé zbaveni německého občanství  ztrácí politická práva  zakázány sňatky a poměry mezi Židy a Němci  P.S. 14/5 a 6

23

24  násilí proti nim vyvrcholilo v listopadu 1938 - tzv. „křišťálová noc“  zapalovány synagogy, židovské obchody, školy - nejen v Německu, ale i v Evropě  zabito kolem stovky Židů

25

26 Šíření fašismu v Evropě  MMUČ. S. 37 - poslech  Itálie a Německo  Portugalsko, Španělsko, Bulharsko, Jugoslávie, Maďarsko, Polsko

27 Španělsko  občanská válka (povstalci x republikáni)  povstalce vedl generál Franco - sympatizoval s fašismem  republikánům pomáhali tzv. interbrigadisté - z celého světa (např. USA, SSSR i ČSR)  povstalci se dostali k moci

28  Němci bombardovali španělské město Guernica (1936)  Pablo Picaso

29

30 Itálie  sbližuje se s Německem  1935 přepadla Habeš (dnešní Etiopii), která se stala italskou kolonií

31 Japonsko  chce ovládnout Asii  hledá nové trhy pro své výrobky  na poč. 30. let napadlo Čínu a obsadilo její severovýchodní část - Mandžusko  válka s Čínou 1937-45  - od 1936 se vytváří tzv. osa - Berlín - Řím - Tokio

32

33 Rakousko  v březnu 1938 se připojilo k Německu = anšlus

34 Úkoly v pracovním sešitě  14/5-8  15/9, 13  13/1, 3  16/14, 17  17/18, 19

35  3. TEST - SSSR, komunismus, fašismus, svět za konjunktury, světová hospodářská krize, holocaust (ne šíření fašismu Evropou)


Stáhnout ppt "Nacismus v Německu. Otázky na úvod:  1.Jak se jmenovala středověká světová říše vytvořená v 10. století Otou I., která zanikla počátkem 19. století?"

Podobné prezentace


Reklamy Google