Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Geografie České republiky NÁZEV DUMu: ČR – obyvatelstvo POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 13. KÓD DUMu: JK_CR_13 DATUM TVORBY: 21. 9. 2013 ANOTACE (ROČNÍK): kvarta – DUM – obsahuje informace o obyvatelstvu, národnostní a etnografické struktuře METODICKÝ POKYN: Atlas České republiky – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (2010)

2 Trvalé osídlení od paleolitu (starší doba kamenná) Keltská oppida, centra germánských kmenů a od 6. století Slované Osídlení bylo prostorově nesouvislé – nízké nadmořské výšky, podél řek s příznivými podmínkami pro lov zemědělství a dobytkářství, podél dopravních cest Lesy kryly všechny hory a vrchoviny Od 12. století probíhala kolonizace domácím obyvatelstvem Od 13. století kolonizace pohraničí kolonisty také původem z Německa na pozvání českých panovníků Již ve středověku tak vzniklo vícejazyčné osídlení Čech, Moravy a Slezska Obyvatelstvo se podle mateřského jazyka dělilo na mluvící česky nebo německy

3 Postup morové epidemie v Evropě ve 14. století

4 Přes vysokou porodnost byl p. přírůstek do poloviny 18. století velmi nízký – nakažlivé nemoci (mor, cholera, tyfus), periodické neúrody, války decimovaly obyvatelstvo Probíhala 1. fáze demografické revoluce V 19. století – lepší zajištění obživy, zlepšení hygienické situace, porodnost stagnuje – zdvojnásobení počtu obyvatel 2. fáze DR Populační vývoj ve 20. století byl značně nerovnoměrný Čechy, Morava a Slezsko vstoupily do 3. fáze DR – klesá porodnost a pomalu i úmrtnost Vývoj značně ovlivnily politické události

5 Za 1. SV se snížila sňatečnost i porodnost, roku 1918 zemi zasáhla epidemie španělské chřipky, před válkou rovněž docházelo ke značné emigraci Němci tvořili 30% obyvatelstva, většina z nich žila v pohraničních okresech, dále tu pak byla etnika Poláků a Židů (kolem 2 %) Naděje na dožití stoupla z 49,2 let (rok 1921) na 58,5 let (1937) 1920 necelých 10 miliónů obyvatel Zvyšovala se sňatečnost i natalita, ve 30. letech v důsledku celosvětové hospodářské krize hrozila depopulace (snížení porodnosti, vylidnění)

6 Po Mnichovském diktátu 30. 9. 1938 došlo přišla republika o 37 % svého území, na kterém žilo asi 36 % obyvatel Přesuny obyvatelstva do vnitrozemí, emigrace Židů a antifašistů Největším zásahem do demografického složení obyvatelstva byl odsun 3 milionů Němců, čímž se obyvatelstvo českých zemí snížilo na 8,7 milionu 1948 navíc odešla vlna 60 tisíc politických emigrantů Z hlediska výše úhrnné plodnosti je ČR dnes již na úrovni průměru západoevropských zemí Absolutní stárnutí obyvatelstva ČR je objektivní demografický proces; zčásti je nutným následkem prodlužování lidského života, z části nutnou daní za omezení plodnosti v předchozích letech

7 RokCelkem Změna (%) 1857 7 016 531 --- 1869 7 617 230 +8,6 1880 8 222 013 +5,4 1900 8 665 421 +8,2 1910 9 372 214 +7,5 1921 10 078 637 -0,7 1930 10 009 578 +6,6 1950 10 674 386 -16,7 1961 8 896 133 +7,6 1970 9 571 531 +2,5 1980 9 807 697 +4,9 1991 10 291 927 +0,01 2001 10 230 060 -0,7 2011 10 526 214 +2,9

8 Míra porodnosti v Česku patří mezi nejnižší na světě, v roce 2012 to bylo 1,27 dětí na jednu ženu Celkový počet obyvatelstva dle odhadů ČSÚ v letech 1995 – 2002 mírně klesal, nyní se celkový přírůstek pohybuje okolo nuly díky sílící imigraci ze zahraničí, přičemž přirozený přírůstek je od roku 1994 záporný Průměrná délka života se postupně pomalu prodlužuje a přesahuje 72 let u mužů a 79 let u žen (odhad 2004) Ve městech žije 71 % populace

9

10 Podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 se k české národnosti hlásilo 90,4% obyvatel, čímž Česká republika byla jedním z nejvíce národnostně homogenních (stejnorodých) států v Evropě Ostatní národnosti byly v ČR zastoupeny jen následovně: moravská (3,7 %), slovenská (1,89 %), slezská (0,10 %), polská (0,51 %), německá (0,38 %),ukrajinská (0,22 %), vietnamská (0,17 %), romská (0,11 %) a ostatní (2,47 %). Ovšem zejména v případě romské národnosti neodpovídaly výsledky sčítání etnickému původu, ačkoliv byli Romové státem, obcemi i školenými asistenty povzbuzováni k uvedení své národnosti do sčítacího formuláře Odhadovaný počet občanů romského etnika v České republice je asi 250 tisíc obyvatel

11 V posledním sčítání lidu v roce 2011 se 63,7 % obyvatel Česka přihlásilo k české národnosti (86 % z těch, kteří se k nějaké národnosti přihlásili), která zcela převažuje ve všech okresech Česka, 4,9 % národnost moravská a 0,1 % národnost slezská, v obou případech rovněž hovořící převážně česky Podle názoru ČSU jde o důsledek rozdělení české národnosti, před sčítáním v roce 1991 ještě jednotné, v důsledku medializace moravské národnostní problematiky a tedy do jisté míry uměle; politická strana Moravané tento stav naopak hodnotí jako projev spontánního národního obrození Celkem 26 % obyvatel Česka využilo při sčítání lidu v roce 2011 možnost nevyplňovat ve sčítacích formulářích dobrovolnou kolonku národnosti a ponechalo ji prázdnou Celkem 26 % obyvatel Česka využilo při sčítání lidu v roce 2011 možnost nevyplňovat ve sčítacích formulářích dobrovolnou kolonku národnosti a ponechalo ji prázdnou

12 Relativní zastoupení moravské národnosti podle obvodů obcí s rozšířenou působností v roce 2011 na území Moravy a Slezska (historická moravsko-slezská zemská hranice není na mapě vyznačena)

13 Podle výsledků sčítání lidu v roce 2011 trvale žilo v České republice 9 569 568 státních občanů České republiky (94,9% obyvatelstva ČR) a 541 664 cizinců (5,1%) Největší skupinu tvořilo 117 810 státních občanů Ukrajiny (26,2% cizinců), 84 380 občanů Slovenska (18,8 % cizinců), 53 110 občanů Vietnamu (11,8% cizinců) a 36 055 občanů Ruska (8,0% cizinců) Jsou zde také velké územní rozdíly, nejvíce cizinců absolutně i relativně žije v Praze, kde 205 207 cizinců tvoří 16,1% obyvatelstva Cestovní pas občana České republiky

14 V České republice existuje několik etnografických skupin úzce spjatých s krajem, kde žijí, které se v minulosti lišily některými kulturními rysy a dialektem V Čechách to jsou například Chodové, Plzeňáci, na Moravě Horáci, Hanáci, Moravš tí Chorvati, Moravští Slováci, Valaši, Laši a další a ve Slezsku např. Goralé Tyto rozdíly se začaly, zejména po druhé světové válce, stírat, některé krajové zvláštnosti se však dosud udržují Valach od Vsetína a Brumova, 1787

15 Goralé

16 Česko má v Evropě nadprůměrnou hustotu zalidnění - 131 obyvatel/km², což jej řadí na 12. místo v Evropě Pás nejnižší hustoty zalidnění lemuje jihozápadní a jižní hranici státu a tvoří jej okresy od Tachova po Jindřichův Hradec Úplně nejnižší hustotu mají Prachaticko (37 obyvatel/km²) Českokrumlovsko (37,5 obyvatel na km²) Naopak nejvyšší hustotu zalidnění mají kromě čtyř městských okresů (Praha, okres Brno-město, okres Ostrava-město, okres Plzeň-město) také průmyslové oblasti jako okres Most, okres Teplice, okres Ústí nad Labem, okres Jablonec nad Nisou, okres Kladno, okres Karviná, které mají přes 200 obyvatel/km²

17 Česká republika má jednu z nejméně náboženských populací na světě Česká republika má jednu z nejméně náboženských populací na světě V průzkumech projektu Eurobarometr v roce 2005 odpovědělo 19 % tázaných, že věří v Boha V průzkumech projektu Eurobarometr v roce 2005 odpovědělo 19 % tázaných, že věří v Boha K různým církvím a náboženských společnostem se přihlásilo necelých 1,5 miliónů obyvatel (13,9 %) K různým církvím a náboženských společnostem se přihlásilo necelých 1,5 miliónů obyvatel (13,9 %) Jako věřící, ale nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti se označilo 707 tisíc osob (6,7 %) Jako věřící, ale nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti se označilo 707 tisíc osob (6,7 %) Celkově se tak k nějaké víře či vyznání přihlásilo 2,1 miliónů, tedy 20,6 % obyvatel Česka Celkově se tak k nějaké víře či vyznání přihlásilo 2,1 miliónů, tedy 20,6 % obyvatel Česka Celkem 4,7 miliónu obyvatel (45,2 %) tuto dobrovolnou kolonku ve sčítacích formulářích nevyplnilo Celkem 4,7 miliónu obyvatel (45,2 %) tuto dobrovolnou kolonku ve sčítacích formulářích nevyplnilo

18 Nejpočetnější náboženství v Česku je křesťanství Největší náboženskou skupinou je římskokatolická, která má 1,1 miliónu věřících (10,26 %), což je pokles oproti roku 2001, kdy se k ní hlásilo celkem 2,7 miliónu věřících (26,8 %) Následují velké protestantské církve Českobratrská církev evangelická, 52 tisíc členů (0,49 %), a Církev československá husitská, 39 tisíc členů (0,37 %) Počet vyznavačů judaismu je asi 1 500 obyvatel, k islámu se hlásí téměř 3 500 lidí. K různým odvětvím buddhismu se hlásí přes 6 100 osob Geograficky je vyšší koncentrace věřících na jižní a východní Moravě, naopak severní a severozápadní Čechy vykazují vyšší podíl osob bez vyznání

19 Podíl věřících obyvatel Sčítání lidu 1991 Sčítání lidu 2011

20 Literatura: Červinka, P. et al. (2003): Zeměpis České republiky. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. Kastner, J. et al. (2009): Zeměpis naší vlasti. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Internetové zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko http://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo_%C4%8Ceska Obrazové materiály: DANNY. wikipedie [online]. [cit. 21.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bubonic_plague_map.PNG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bubonic_plague_map.PNG ZRSCH3. wikipedie [online]. [cit. 21.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Population_pyramid_CZE_2007rel.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Population_pyramid_CZE_2007rel.png DODO. wikipedie [online]. [cit. 21.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plodnost.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plodnost.png HAPPENSTANCE. wikipedie [online]. [cit. 21.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CzechPassportCover.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CzechPassportCover.png BOGDAN. wikipedie [online]. [cit. 21.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Valach_1787.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Valach_1787.jpg DARWINEK. wikipedie [online]. [cit. 21.9.2013 4]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Festiwal_pzko_1078.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Festiwal_pzko_1078.jpg MILLENIUM187. wikipedie [online]. [cit. 21.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C4%9B%C5%99%C3%ADc%C3%AD_-_s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C4%9B%C5%99%C3%ADc%C3%AD_-_s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD.png MÄÄRILÄINEN. wikipedie [online]. [cit. 21.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moravian_nationality_2011.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moravian_nationality_2011.png


Stáhnout ppt "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google