Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zachrání nás imigranti?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zachrání nás imigranti?"— Transkript prezentace:

1 Zachrání nás imigranti?
Jitka Langhamrová VŠE Praha

2 Imigrace a stárnutí obyvatelstva
Populační vývoj ČR v posledním desetiletí není příliš příznivý Úhrnná plodnost je pod záchovnou hranicí prosté reprodukce (odhad roku 2004 je 1,23 dětí na ženu za celé plodivé období) Stále častěji se setkáváme s otázkou jak bude vypadat populace a její věkové složení v budoucnu

3 Imigrace a stárnutí obyvatelstva
Dochází k úbytku obyvatelstva přirozenou měnou Úbytek přirozenou měnou je zmírňován pozitivním saldem migrace Do budoucna nepředpokládáme, že stárnutí populace zabráníme významným zvýšením plodnosti českých žen

4 Imigrace a stárnutí obyvatelstva
Vyspělé evropské země stárnou, plodnost zde nedosahuje úrovně zajišťující alespoň prostou reprodukci obyvatelstva (je třeba více než 2 děti) Roste význam imigrace pro tyto státy Ani pozitivní přírůstek migrací nemusí zabránit početnímu úbytku obyvatelstva

5 Imigrace a stárnutí obyvatelstva
K v ČR žilo cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo s dlouhodobým pobytem Nejvíce jich bylo z Ukrajiny (31 %), ze Slovenska (19 %) Vietnamu (13 %), z Polska (6 %), z Ruska (6 %) Jiný pohled je pokud bereme jen trvalé pobyty (99 467)

6 Imigrace a stárnutí populace
Nejvíce cizinců z hlediska usazenosti je u nás z Vietnamu (21 %), Slovenska (17 %), Ukrajina (13 %), Polsko (12 %),Rusko (6 %), Německo (4 %), ostatní země nepřekračují 2 % Pomineme-li Vietnam, odkud se k nám lidé stěhovali již za socialismu, přicházejí k nám lidé spíše ze sousedních zemí

7 Imigrace a stárnutí populace
Imigranti s dlouhodobým pobytem přicházejí často bez dětí a rodin (mají to domů „kousek“) Taková situace nebude dlouhodobě, předpokládejme, že se ekonomická situace v okolních státech postupně vyrovná a pak budou převažovat imigranti ze vzdálených zemí, kde bude přebytek obyvatelstva a i věková struktura imigrantů bude více odpovídat „obvyklé“ věkové struktuře migrantů

8 Imigrace a stárnutí obyvatelstva
Charakter migrace v budoucnu nebude jen pracovní Předpokládejme, že bude přibývat osob, které u nás budou hledat azyl a přispějí i k reprodukci obyvatelstva Dnešní imigranti zde většinou nezakládají rodiny Česká republika se postupně stala ze země emigrační na zemi imigrační

9 Věková a pohlavní struktura cizinců v České republice k 31. 12. 2002
4 000 3 000 2 000 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Věková a pohlavní struktura cizinců v České republice k s pobytem nad 90 dnů s trvalým pobytem Pramen: ČSÚ

10 Rizika migrace ¾ Čechů nechce jako souseda Roma
1/3 nechce za souseda homosexuála Každý pátý nechce souseda jiné barvy pleti či cizince Česká společnost není příliš vstřícná vůči cizincům „Pouze cizinci, kteří se budou chovat náležitě česky by měli být podporováni“

11 Rizika migrace Příliv cizinců může zvýšit nezaměstnanost (cizinci s nízkou kvalifikací a špatnou znalostí jazyka a pracující v oborech jako zemědělství, stavebnictví) Může dojít ke změnám složení domácího obyvatelstva Při koncentraci vyššího počtu imigrantů bez práce a na podpoře státu vznik problémových neprosperujících oblastí

12 Rizika migrace Imigranti s nižším sociálním statutem a jejich vyšší počet na daném území snižuje bonitu daného území Imigranti přicházející z „rizikových“ oblastí z pohledu výskytu přenosných nemocí mohou být příčinou nežádoucích infekčních situací

13 Rizika migrace Nedůvěra místní populace k nově příchozím a naopak
Zvýšení kriminality na území s vyšším počtem nově příchozích Je proto třeba vzdělávání a osvěta místního obyvatelstva Komunikace mezi populacemi a monitoring problémů a vztahů, vytváření podmínek pro podnikání legálně žijících cizinců bez ohrožení domácí pracovní síly

14 Rizika migrace Migrační politika by měla být zaměřena na podporu imigrace, imigranti budou pro přežití populace nezbytní Asi by měla být selektivní Měla by se zaměřit na vzdělávání imigrantů Významnou roli bude mít znalost jazyka a vzdělání Imigranti s dobrou znalostí jazyka se mnohem lépe uplatní na trhu práce Kvalifikovaní imigranti jsou pro trh práce potřební, znamenají vyšší počet plátců daní

15 Obecné závěry o migraci
Populace ČR stárne Plodnost je hluboce pod záchovnou hranicí prosté reprodukce Pro udržení početního stavu populace by bylo potřeba stabilizovat plodnost na vyšší úrovní a současně mít vysoké migrační saldo ČR v 90.letech tranzitní a dnes i cílovou zemí migrací v regionu stření a východní Evropy

16 Obecné závěry o migraci
Přechodné migrace cizinců přecházejí v trvalé usídlení, završením je naturalizace V letech 1999 až 2003 získalo české občanství cca 25 tisíc cizinců (nejvíce je občanů ze Slovenska) Povolení k pobytu v České republice mají cizinci ze 185 zemí světa. 80 % je z Evropy

17 Obecné závěry o migraci
Dle údajů roku 2004 mezi cizinci převažují muži (více než 60 %), většina jich je v produktivním věku Průměrný věk cizinců v ČR je 38,3 let Cizinci mají velmi nízké zastoupení dětí v populaci Nejvíce jich je v Praze, Středočeském a Moravskoslezském kraji, nejméně v kraji Vysočina a v Pardubickém

18 Obecné závěry o migraci
Ekonomicky aktivní cizinci s přechodným pobytem za účelem zaměstnání či podnikání tvoří 3,2 % pracovní síly (konec roku 2003) Více než 2/3 z nich jsou muži Většina pracovních migrantů s povolením k zaměstnání je ve věku 20 – 49 let Nejvíce povolení k zaměstnání cizinců je pro dělnická zaměstnání (na VŠ místa jen 14 %)

19 Obecné závěry o migraci
V nejbližších letech neočekáváme masivní odliv českých pracovníků do zahraničí Imigrace bude mít z důvodů demografických a ekonomických rostoucí význam Domácí obyvatelstvo není imigraci příliš nakloněno Řešením imigrační politika s pevnými pravidly

20 Obecné závěry o migraci
Imigraci se v budoucnu neubráníme Je nutné se připravit na imigranty i s jejich odlišnostmi Imigrace může obohatit domácí populaci Může v budoucnu částečně kompenzovat nedostatek pracovních sil

21 Obecné závěry o migraci
Musíme se připravit na imigranty s jejich odlišnostmi Pomoci imigrantům se integrovat do nové společnosti Pomoci jim naučit se jazyk a dále je vzdělávat Kvalifikovaní imigranti = vyšší počet plátců daní

22 Vejdeme se sem? 10 8 6 4 2 500 1000 1500 2000 2500

23 Vymřeme? 2000 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

24 Vymřeme? 2001 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

25 Vymřeme? 2002 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

26 Vymřeme? 2003 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

27 Vymřeme? 2004 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

28 Vymřeme? 2005 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

29 Vymřeme? 2006 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

30 Vymřeme? 2007 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

31 Vymřeme? 2008 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

32 Vymřeme? 2009 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

33 Vymřeme? 2010 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

34 Vymřeme? 2011 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

35 Vymřeme? 2012 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

36 Vymřeme? 2013 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

37 Vymřeme? 2014 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

38 Vymřeme? 2015 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

39 Vymřeme? 2016 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

40 Vymřeme? 2017 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

41 Vymřeme? 2018 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

42 Vymřeme? 2019 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

43 Vymřeme? 2020 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

44 Vymřeme? 2021 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

45 Vymřeme? 2022 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

46 Vymřeme? 2023 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

47 Vymřeme? 2024 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

48 Vymřeme? 2025 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

49 Vymřeme? 2026 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

50 Vymřeme? 2027 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

51 Vymřeme? 2028 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

52 Vymřeme? 2029 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

53 Vymřeme? 2030 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

54 Vymřeme? 2031 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

55 Vymřeme? 2032 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

56 Kdo bude pracovat? 2033 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

57 Kdo bude pracovat? 2034 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

58 Kdo bude pracovat? 2035 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

59 Kdo bude pracovat? 2036 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

60 Kdo bude pracovat? 2037 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

61 Kdo bude pracovat? 2038 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

62 Kdo bude pracovat? 2039 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

63 Kdo bude živit důchodce?
2040 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

64 Kdo bude živit důchodce?
2041 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

65 Kdo bude živit důchodce?
2042 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

66 Kdo bude živit důchodce?
2043 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

67 Kdo bude živit důchodce?
2044 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

68 Kdo bude živit důchodce?
2045 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

69 Kdo bude živit důchodce?
2046 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

70 Kdo bude živit důchodce?
2047 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

71 Kdo bude živit důchodce?
2048 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

72 Kdo bude živit důchodce?
2049 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

73 Kdo bude živit důchodce?
2050 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 75 000 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000

74 Zachrání nás imigranti?

75 Zachrání nás imigranti ?
Nezachrání, ale mohou zmírnit důsledky stárnutí populací vyspělých zemí Na soužití s nimi se musíme dopředu připravovat Důraz je třeba klást také na vzdělávání migrantů a jejich jazykovou znalost Zájem státu je přijímat kvalifikované migranty

76 Zachrání nás imigranti ?
Holandský demograf van de Kaa si již dříve všiml, že se v průběhu demografického vývoje mění nejenom úmrtnost a plodnost, ale i migrace se chová „zákonitě“ a hraje roli vyrovnávajícího faktoru – převyšuje-li porodnost úmrtnost, je saldo migrace záporné a naopak Migrace tedy vyrovnává – i když ne úplně- přirozený přírůstek Jestliže v některé zemi obyvatelstva ubývá, je pravděpodobné, že zde vzroste imigrace a bude tak zaplňovat volný prostor

77 Zachrání nás imigranti ?
Imigrace bude tedy pocházet ze zemí, kde obyvatelstva naopak přibývá Z globálního hlediska lze v příštích desetiletích očekávat poměrně silnou migraci z jižní polokoule na severní, tedy i do Evropy a tedy i do České republiky

78 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zachrání nás imigranti?"

Podobné prezentace


Reklamy Google