Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zachrání nás imigranti? Jitka Langhamrová VŠE Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zachrání nás imigranti? Jitka Langhamrová VŠE Praha."— Transkript prezentace:

1

2 Zachrání nás imigranti? Jitka Langhamrová VŠE Praha

3 Imigrace a stárnutí obyvatelstva Populační vývoj ČR v posledním desetiletí není příliš příznivý Populační vývoj ČR v posledním desetiletí není příliš příznivý Úhrnná plodnost je pod záchovnou hranicí prosté reprodukce (odhad roku 2004 je 1,23 dětí na ženu za celé plodivé období) Úhrnná plodnost je pod záchovnou hranicí prosté reprodukce (odhad roku 2004 je 1,23 dětí na ženu za celé plodivé období) Stále častěji se setkáváme s otázkou jak bude vypadat populace a její věkové složení v budoucnu Stále častěji se setkáváme s otázkou jak bude vypadat populace a její věkové složení v budoucnu

4 Imigrace a stárnutí obyvatelstva Dochází k úbytku obyvatelstva přirozenou měnou Dochází k úbytku obyvatelstva přirozenou měnou Úbytek přirozenou měnou je zmírňován pozitivním saldem migrace Úbytek přirozenou měnou je zmírňován pozitivním saldem migrace Do budoucna nepředpokládáme, že stárnutí populace zabráníme významným zvýšením plodnosti českých žen Do budoucna nepředpokládáme, že stárnutí populace zabráníme významným zvýšením plodnosti českých žen

5 Imigrace a stárnutí obyvatelstva Vyspělé evropské země stárnou, plodnost zde nedosahuje úrovně zajišťující alespoň prostou reprodukci obyvatelstva (je třeba více než 2 děti) Vyspělé evropské země stárnou, plodnost zde nedosahuje úrovně zajišťující alespoň prostou reprodukci obyvatelstva (je třeba více než 2 děti) Roste význam imigrace pro tyto státy Roste význam imigrace pro tyto státy Ani pozitivní přírůstek migrací nemusí zabránit početnímu úbytku obyvatelstva Ani pozitivní přírůstek migrací nemusí zabránit početnímu úbytku obyvatelstva

6 Imigrace a stárnutí obyvatelstva K 31. 12. 2004 v ČR žilo 254 294 cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo s dlouhodobým pobytem K 31. 12. 2004 v ČR žilo 254 294 cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo s dlouhodobým pobytem Nejvíce jich bylo z Ukrajiny (31 %), ze Slovenska (19 %) Vietnamu (13 %), z Polska (6 %), z Ruska (6 %) Nejvíce jich bylo z Ukrajiny (31 %), ze Slovenska (19 %) Vietnamu (13 %), z Polska (6 %), z Ruska (6 %) Jiný pohled je pokud bereme jen trvalé pobyty (99 467) Jiný pohled je pokud bereme jen trvalé pobyty (99 467)

7 Imigrace a stárnutí populace Nejvíce cizinců z hlediska usazenosti je u nás z Vietnamu (21 %), Slovenska (17 %), Ukrajina (13 %), Polsko (12 %),Rusko (6 %), Německo (4 %), ostatní země nepřekračují 2 % Nejvíce cizinců z hlediska usazenosti je u nás z Vietnamu (21 %), Slovenska (17 %), Ukrajina (13 %), Polsko (12 %),Rusko (6 %), Německo (4 %), ostatní země nepřekračují 2 % Pomineme-li Vietnam, odkud se k nám lidé stěhovali již za socialismu, přicházejí k nám lidé spíše ze sousedních zemí Pomineme-li Vietnam, odkud se k nám lidé stěhovali již za socialismu, přicházejí k nám lidé spíše ze sousedních zemí

8 Imigrace a stárnutí populace Imigranti s dlouhodobým pobytem přicházejí často bez dětí a rodin (mají to domů „kousek“) Imigranti s dlouhodobým pobytem přicházejí často bez dětí a rodin (mají to domů „kousek“) Taková situace nebude dlouhodobě, předpokládejme, že se ekonomická situace v okolních státech postupně vyrovná a pak budou převažovat imigranti ze vzdálených zemí, kde bude přebytek obyvatelstva a i věková struktura imigrantů bude více odpovídat „obvyklé“ věkové struktuře migrantů Taková situace nebude dlouhodobě, předpokládejme, že se ekonomická situace v okolních státech postupně vyrovná a pak budou převažovat imigranti ze vzdálených zemí, kde bude přebytek obyvatelstva a i věková struktura imigrantů bude více odpovídat „obvyklé“ věkové struktuře migrantů

9 Imigrace a stárnutí obyvatelstva Charakter migrace v budoucnu nebude jen pracovní Charakter migrace v budoucnu nebude jen pracovní Předpokládejme, že bude přibývat osob, které u nás budou hledat azyl a přispějí i k reprodukci obyvatelstva Předpokládejme, že bude přibývat osob, které u nás budou hledat azyl a přispějí i k reprodukci obyvatelstva Dnešní imigranti zde většinou nezakládají rodiny Dnešní imigranti zde většinou nezakládají rodiny Česká republika se postupně stala ze země emigrační na zemi imigrační Česká republika se postupně stala ze země emigrační na zemi imigrační

10 4 0003 0002 0001 0000 2 0003 0004 000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Věková a pohlavní struktura cizinců v České republice k 31. 12. 2002 s pobytem nad 90 dnů s trvalým pobytem Pramen: ČSÚ

11 Rizika migrace ¾ Čechů nechce jako souseda Roma ¾ Čechů nechce jako souseda Roma 1/3 nechce za souseda homosexuála 1/3 nechce za souseda homosexuála Každý pátý nechce souseda jiné barvy pleti či cizince Každý pátý nechce souseda jiné barvy pleti či cizince Česká společnost není příliš vstřícná vůči cizincům Česká společnost není příliš vstřícná vůči cizincům „Pouze cizinci, kteří se budou chovat náležitě česky by měli být podporováni“ „Pouze cizinci, kteří se budou chovat náležitě česky by měli být podporováni“

12 Rizika migrace Příliv cizinců může zvýšit nezaměstnanost (cizinci s nízkou kvalifikací a špatnou znalostí jazyka a pracující v oborech jako zemědělství, stavebnictví) Příliv cizinců může zvýšit nezaměstnanost (cizinci s nízkou kvalifikací a špatnou znalostí jazyka a pracující v oborech jako zemědělství, stavebnictví) Může dojít ke změnám složení domácího obyvatelstva Může dojít ke změnám složení domácího obyvatelstva Při koncentraci vyššího počtu imigrantů bez práce a na podpoře státu vznik problémových neprosperujících oblastí Při koncentraci vyššího počtu imigrantů bez práce a na podpoře státu vznik problémových neprosperujících oblastí

13 Rizika migrace Imigranti s nižším sociálním statutem a jejich vyšší počet na daném území snižuje bonitu daného území Imigranti s nižším sociálním statutem a jejich vyšší počet na daném území snižuje bonitu daného území Imigranti přicházející z „rizikových“ oblastí z pohledu výskytu přenosných nemocí mohou být příčinou nežádoucích infekčních situací Imigranti přicházející z „rizikových“ oblastí z pohledu výskytu přenosných nemocí mohou být příčinou nežádoucích infekčních situací

14 Rizika migrace Nedůvěra místní populace k nově příchozím a naopak Nedůvěra místní populace k nově příchozím a naopak Zvýšení kriminality na území s vyšším počtem nově příchozích Zvýšení kriminality na území s vyšším počtem nově příchozích Je proto třeba vzdělávání a osvěta místního obyvatelstva Je proto třeba vzdělávání a osvěta místního obyvatelstva Komunikace mezi populacemi a monitoring problémů a vztahů, vytváření podmínek pro podnikání legálně žijících cizinců bez ohrožení domácí pracovní síly Komunikace mezi populacemi a monitoring problémů a vztahů, vytváření podmínek pro podnikání legálně žijících cizinců bez ohrožení domácí pracovní síly

15 Rizika migrace Migrační politika by měla být zaměřena na podporu imigrace, imigranti budou pro přežití populace nezbytní Migrační politika by měla být zaměřena na podporu imigrace, imigranti budou pro přežití populace nezbytní Asi by měla být selektivní Asi by měla být selektivní Měla by se zaměřit na vzdělávání imigrantů Měla by se zaměřit na vzdělávání imigrantů Významnou roli bude mít znalost jazyka a vzdělání Významnou roli bude mít znalost jazyka a vzdělání Imigranti s dobrou znalostí jazyka se mnohem lépe uplatní na trhu práce Imigranti s dobrou znalostí jazyka se mnohem lépe uplatní na trhu práce Kvalifikovaní imigranti jsou pro trh práce potřební, znamenají vyšší počet plátců daní Kvalifikovaní imigranti jsou pro trh práce potřební, znamenají vyšší počet plátců daní

16 Obecné závěry o migraci Populace ČR stárne Populace ČR stárne Plodnost je hluboce pod záchovnou hranicí prosté reprodukce Plodnost je hluboce pod záchovnou hranicí prosté reprodukce Pro udržení početního stavu populace by bylo potřeba stabilizovat plodnost na vyšší úrovní a současně mít vysoké migrační saldo Pro udržení početního stavu populace by bylo potřeba stabilizovat plodnost na vyšší úrovní a současně mít vysoké migrační saldo ČR v 90.letech tranzitní a dnes i cílovou zemí migrací v regionu stření a východní Evropy ČR v 90.letech tranzitní a dnes i cílovou zemí migrací v regionu stření a východní Evropy

17 Obecné závěry o migraci Přechodné migrace cizinců přecházejí v trvalé usídlení, završením je naturalizace Přechodné migrace cizinců přecházejí v trvalé usídlení, završením je naturalizace V letech 1999 až 2003 získalo české občanství cca 25 tisíc cizinců (nejvíce je občanů ze Slovenska) V letech 1999 až 2003 získalo české občanství cca 25 tisíc cizinců (nejvíce je občanů ze Slovenska) Povolení k pobytu v České republice mají cizinci ze 185 zemí světa. 80 % je z Evropy Povolení k pobytu v České republice mají cizinci ze 185 zemí světa. 80 % je z Evropy

18 Obecné závěry o migraci Dle údajů roku 2004 mezi cizinci převažují muži (více než 60 %), většina jich je v produktivním věku Dle údajů roku 2004 mezi cizinci převažují muži (více než 60 %), většina jich je v produktivním věku Průměrný věk cizinců v ČR je 38,3 let Průměrný věk cizinců v ČR je 38,3 let Cizinci mají velmi nízké zastoupení dětí v populaci Cizinci mají velmi nízké zastoupení dětí v populaci Nejvíce jich je v Praze, Středočeském a Moravskoslezském kraji, nejméně v kraji Vysočina a v Pardubickém Nejvíce jich je v Praze, Středočeském a Moravskoslezském kraji, nejméně v kraji Vysočina a v Pardubickém

19 Obecné závěry o migraci Ekonomicky aktivní cizinci s přechodným pobytem za účelem zaměstnání či podnikání tvoří 3,2 % pracovní síly (konec roku 2003) Ekonomicky aktivní cizinci s přechodným pobytem za účelem zaměstnání či podnikání tvoří 3,2 % pracovní síly (konec roku 2003) Více než 2/3 z nich jsou muži Více než 2/3 z nich jsou muži Většina pracovních migrantů s povolením k zaměstnání je ve věku 20 – 49 let Většina pracovních migrantů s povolením k zaměstnání je ve věku 20 – 49 let Nejvíce povolení k zaměstnání cizinců je pro dělnická zaměstnání (na VŠ místa jen 14 %) Nejvíce povolení k zaměstnání cizinců je pro dělnická zaměstnání (na VŠ místa jen 14 %)

20 Obecné závěry o migraci V nejbližších letech neočekáváme masivní odliv českých pracovníků do zahraničí V nejbližších letech neočekáváme masivní odliv českých pracovníků do zahraničí Imigrace bude mít z důvodů demografických a ekonomických rostoucí význam Imigrace bude mít z důvodů demografických a ekonomických rostoucí význam Domácí obyvatelstvo není imigraci příliš nakloněno Domácí obyvatelstvo není imigraci příliš nakloněno Řešením imigrační politika s pevnými pravidly Řešením imigrační politika s pevnými pravidly

21 Obecné závěry o migraci Imigraci se v budoucnu neubráníme Imigraci se v budoucnu neubráníme Je nutné se připravit na imigranty i s jejich odlišnostmi Je nutné se připravit na imigranty i s jejich odlišnostmi Imigrace může obohatit domácí populaci Imigrace může obohatit domácí populaci Může v budoucnu částečně kompenzovat nedostatek pracovních sil Může v budoucnu částečně kompenzovat nedostatek pracovních sil

22 Obecné závěry o migraci Musíme se připravit na imigranty s jejich odlišnostmi Musíme se připravit na imigranty s jejich odlišnostmi Pomoci imigrantům se integrovat do nové společnosti Pomoci imigrantům se integrovat do nové společnosti Pomoci jim naučit se jazyk a dále je vzdělávat Pomoci jim naučit se jazyk a dále je vzdělávat Kvalifikovaní imigranti = vyšší počet plátců daní Kvalifikovaní imigranti = vyšší počet plátců daní

23 Vejdeme se sem? 0 2 4 6 8 10 05001000150020002500

24 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2000

25 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2001

26 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2002

27 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2003

28 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2004

29 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2005

30 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2006

31 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2007

32 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2008

33 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2009

34 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2010

35 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2011

36 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2012

37 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2013

38 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Vymřeme? 2014

39 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2015

40 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Vymřeme? 2016

41 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2017

42 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2018

43 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2019

44 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2020

45 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Vymřeme? 2021

46 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2022

47 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2023

48 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2024

49 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2025

50 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2026

51 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Vymřeme? 2027

52 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2028

53 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2029

54 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2030

55 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2031

56 Vymřeme? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2032

57 Kdo bude pracovat? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2033

58 Kdo bude pracovat? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2034

59 Kdo bude pracovat? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2035

60 Kdo bude pracovat? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2036

61 Kdo bude pracovat? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2037

62 Kdo bude pracovat? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2038

63 Kdo bude pracovat? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2039

64 Kdo bude živit důchodce? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2040

65 Kdo bude živit důchodce? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2041

66 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Kdo bude živit důchodce? 2042

67 Kdo bude živit důchodce? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2043

68 Kdo bude živit důchodce? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2044

69 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Kdo bude živit důchodce? 2045

70 Kdo bude živit důchodce? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2046

71 Kdo bude živit důchodce? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2047

72 Kdo bude živit důchodce? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2048

73 Kdo bude živit důchodce? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2049

74 Kdo bude živit důchodce? 100 00075 00050 00025 0000 50 00075 000100 000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2050

75 Zachrání nás imigranti?

76 Nezachrání, ale mohou zmírnit důsledky stárnutí populací vyspělých zemí Nezachrání, ale mohou zmírnit důsledky stárnutí populací vyspělých zemí Na soužití s nimi se musíme dopředu připravovat Na soužití s nimi se musíme dopředu připravovat Důraz je třeba klást také na vzdělávání migrantů a jejich jazykovou znalost Důraz je třeba klást také na vzdělávání migrantů a jejich jazykovou znalost Zájem státu je přijímat kvalifikované migranty Zájem státu je přijímat kvalifikované migranty

77 Zachrání nás imigranti ? Holandský demograf van de Kaa si již dříve všiml, že se v průběhu demografického vývoje mění nejenom úmrtnost a plodnost, ale i migrace se chová „zákonitě“ a hraje roli vyrovnávajícího faktoru – převyšuje-li porodnost úmrtnost, je saldo migrace záporné a naopak Holandský demograf van de Kaa si již dříve všiml, že se v průběhu demografického vývoje mění nejenom úmrtnost a plodnost, ale i migrace se chová „zákonitě“ a hraje roli vyrovnávajícího faktoru – převyšuje-li porodnost úmrtnost, je saldo migrace záporné a naopak Migrace tedy vyrovnává – i když ne úplně- přirozený přírůstek Migrace tedy vyrovnává – i když ne úplně- přirozený přírůstek Jestliže v některé zemi obyvatelstva ubývá, je pravděpodobné, že zde vzroste imigrace a bude tak zaplňovat volný prostor Jestliže v některé zemi obyvatelstva ubývá, je pravděpodobné, že zde vzroste imigrace a bude tak zaplňovat volný prostor

78 Zachrání nás imigranti ? Imigrace bude tedy pocházet ze zemí, kde obyvatelstva naopak přibývá Imigrace bude tedy pocházet ze zemí, kde obyvatelstva naopak přibývá Z globálního hlediska lze v příštích desetiletích očekávat poměrně silnou migraci z jižní polokoule na severní, tedy i do Evropy a tedy i do České republiky Z globálního hlediska lze v příštích desetiletích očekávat poměrně silnou migraci z jižní polokoule na severní, tedy i do Evropy a tedy i do České republiky

79 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zachrání nás imigranti? Jitka Langhamrová VŠE Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google