Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Já mám stránku, ty máš stránku… Totiž webovou! Kateřina Hubertová Knihovna města Hradce Králové 23. - 24.4. 2008 Knihovnická dílna Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Já mám stránku, ty máš stránku… Totiž webovou! Kateřina Hubertová Knihovna města Hradce Králové 23. - 24.4. 2008 Knihovnická dílna Praha."— Transkript prezentace:

1 Já mám stránku, ty máš stránku… Totiž webovou! Kateřina Hubertová Knihovna města Hradce Králové 23. - 24.4. 2008 Knihovnická dílna Praha

2 Ne nutně samostatnou webovou stránku pro knihovnu! Odkaz na webu zřizovatele úplně stačí. Začněte se základní informací. Později můžete rozšiřovat a doplňovat.

3 Co není na internetu, neexistuje.

4 Knihovny na web! Pomocí zřizovatele Regionání knihovna Karviná  BiblioSet http://www.biblioset.czhttp://www.biblioset.cz Knihovna města Hradce Králové  Šablona webu pro malou knihovnu Svépomocí

5 Čím začít… Brouzdejte internetem a nechte se inspirovat…

6 Zvažte své možnosti Jak často budete moci stránku aktualizovat? Jak široké služby Vaše knihovna nabízí? Počítačová zdatnost knihovníka?

7 Zřizovatel Požádejte obecní úřad o pomoc ve snaze dostat knihovnu na internet. Předložte písemně možné konkrétní řešení webové stránky knihovny. Vyjednejte pro knihovnu nejlepší umístění odkazu na obecních webových stránkách! Svého chlebodárce vždy uvádějte!

8 Požádejte obecní úřad o pomoc ve snaze dostat knihovnu na internet. Předložte písemně možné konkrétní řešení webové stránky knihovny.

9 Důležité – nepřehlédněte! Snažte se přesvědčit obecní úřad, aby odkaz na knihovnu umístila samostatně přímo na úvodní stránku a neskrývala ho za např. kulturu, instituce, obecní zařízení a pod…

10 Nevýhody Pravděpodobně nedostanete samostatný přístup k editaci stránky Bude existovat jakýsi prostředník mezi Vámi a informacemi na stránkách  Schopnost úspěšné komunikace  Časová prodleva  Chyby a omyly

11 Než to „hodíte“ na papír… Webová stránka musí být v první řadě funkční! Vyberte podstatné a závažné informace. Nic komplikovaného – jednoduše a srozumitelně. Dlouhé věty zdržují – body a tabulky jsou přehlednější. Dobře informace rozčleňte.

12 Co tedy na web… Zřizovatel Kontakty Výpůjční doba Služby a ceník Aktualizace

13 … a další! Odkazy Seznamy knih či on-line katalogy Přehled odebíraných časopisů Statistické údaje Historie Akce aktuální a archív minulých

14 … a pro zdatnější… Cizojazyčné verze On-line rezervace a práce se čtenářským účtem Další služby – jako je „Ptejte se knihovny“ E-soutěže pro děti Literární tvorba čtenářů Fotodokumentace

15 Zřizovatel Uvádět ho nebývá úplnou samozřejmostí… Poslední slovo má vždy starosta… a ten drží klíče od pokladny…. Je dobré řídit se heslem: „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej!...“

16 Kontakty Adresa Umístění knihovny Jméno knihovníka Telefon (event. i mobil knihovníka) E-mail

17 Výpůjční doba Kdy? Je rozděleno pro děti a dospělé? Má internet (pokud je…) zvláštní provozní dobu?

18 Služby a ceník Co návštěvník může očekávat?  Půjčování knih – beletrie a naučná literatura  Půjčování časopisů a novin  Cizojazyčná literatura  MVS  Internet  Kopírování  Atd… Zda a kolik za to zaplatí?

19 Aktualizace Datum, kdy byla stránka aktualizována.  Čím častěji, tím lépe.  U malých obecních knihoven by 1x ročně stačilo, pokud…  Pokud poskytované informace budou platné…  Pokud se vyvarujete sdělení: „Přejeme všem čtenářům veselé vánoce!“ Pouze datum, kdy byla stránka vytvořena je zavádějící. Osoba odpovědná za obsah.

20 Web přístupný všem http://www.pravidla-pristupnosti.cz http://www.blindfriendly.cz Tvoříme přístupné webové stránky/ David Špinar. -- Vyd. 1.. -- Brno : Zoner, 2004. -- 360 s. : il. ; 23 cm. Tvoříme přístupné webové stránky

21 Webové stránky obecně Webové stránky sdělují informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou. Úvodní stránka jasně popisuje smysl a účel webu. Název webu či jeho provozovatele je zřetelný. Webová stránka uvádí svá hlavní sdělení na svém začátku. Rozsáhlejší textová sdělení jsou rozděleny do menších výstižně nadepsaných celků. Ovládání webu je jasné a pochopitelné. Název webové stránky má smysluplný název, vystihující její obsah. Navigace po stránkách musí být jasná, srozumitelná a intuitivní a nemísí se s obsahovým sdělením stránky. Každá následující webová stránka musí mít odkaz na úvodní www stránku.

22 Obsah stránky se mění jen když uživatel aktivuje nějaký prvek. Akci, která je k takové změně jasným impulsem. Pohyb kurzoru takovou akcí není. Práci s webovou stránkou vždy řídí uživatel.

23 Přeloženo do lidštější podoby… V jednoduchosti je síla… Nepřekombinovávat… Vítězí stručnost, přehlednost a srozumitelnost. Nepoužívat víc jak 2 druhy písem. Pohyblivé obrázky uchvátí jen ty nejmenší dětičky… Pokud bude rozsah Vašich stránek větší, promyslete důkladně strukturu, logiku a návaznost poskytovaných informací… Nezapomeňte na možnost návratu na hlavní menu z jakéhokoliv bodu Vaší prezentace. Pozor na barevnost.

24 Barevnost Vzorek na pozadí zhoršuje čitelnost a odvádí pozornost od obsahu. Barvy pozadí a písma musí být dostatečně kontrastní.

25 Technické provedení Pokud nejste  programátor,  počítačový technik,  … jinými slovy odborník na tento problém, …neřešte to… Obecní úřady musí své obecní weby „nějak“ spravovat, mají k tomu člověka či firmu a pokud jim dojde, že jste „jejich“…, řešení najdou…

26 Aby Vás bylo možno najít… Zkontrolujte si dostupnost z běžných vyhledávačů! Můžete mít tu nejkrásnější a nejlepší stránku na světě a svět to nebude vědět…

27 …a dál… Práce na webu nikdy nekončí. Internet je také rozsáhlým hřbitovem kdysi nadějných pokusů…

28 Práce knihovníka nikdy nekončí… Odpovědnost za aktuálnost Zajistit další propagaci webové prezentace knihovny Informovat především své zřizovatele Informovat své i potenciální uživatele o nové službě pro ně a to elektronické! Je Váš web dostupný pomocí běžných vyhledávačů?

29 Kvalitní web Dobré lákadlo pro potencionální čtenáře. Může rozhodovat o tom, zda se čtenářem stane. Obsahuje to, co zajímá uživatele – ne to, co je se zdá zajímavé jeho tvůrci! Oboustranné zlepšení komunikace.

30 Kvalitní web Příjemný design - funkčnost - ne umělecké dílo. Hodnotný obsah – přehledné informace na „správném“ místě. Aktuální – neodradit již získané pravidelné zákazníky. Co nelze najít logicky a rychle - neexistuje.

31 Rozsáhlejší textová sdělení… je lépe rozdělit do menších výstižně nazvaných celků je možno k webu připojit jako samostatný dokument ***** Je důležité promyslet dopředu strukturu, logiku a návaznost poskytovaných informací.

32 Naše řešení Vlastníme konkrétní nástroj, jak pomoci malým knihovnám ke vstupu do virtuálního světa!  S nulovými náklady  S minimálními znalostmi  S nepatrnou námahou

33 Knihovna roku 2007 4.10.2007 byla udělena Knihovně města Hradce Králové v kategorii Informační počin hlavní cena za projekt Šablona webu pro malé knihovny.

34 Ve spolupráci Univerzity Hradec Králové, Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové a Knihovny města Hradce Králové byla panu Milanu Komadovi studentovi Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové zadána závěrečná bakalářská práce …

35 Na téma: ŠABLONA WEBU PRO MALOU KNIHOVNU. Cílem měl být jednoduchý systém pro vytváření www stránek knihoven v obcích do cca 1500 obyvatel obsluhovatelný knihovníky se základními znalostmi informačních technologií. Podmínkou byla i finanční náročnost. Součástí práce je i uživatelská příručka.

36 Průběh „akce“ Červen 2005 – zadání práce a první setkání Červenec 2005 – návštěva knihoven pilotní skupiny Říjen 2005 – první verze testovaná na metodickém oddělení KMHK Listopad 2005 – předváděčka šablony v KMHK – testování a připomínkování na 5 knihovnách okresu Červen 2006 – první předvedení veřejnosti – porada ředitelů v SVKHK Září 2006 – prezentace projektu na konferenci Knihovny současnosti Seč Pak smršť!

37 …k 21.4.2008 máme cca 440 šablon v různé fázi zpracování.

38 Mapa rozšíření

39 Šablona se šíří…

40

41

42 Šablona Je umístěna na „webu zdarma“. (Doména 3. úrovně, poskytuje pro web prostor 50 MB a 5 MB pro e-mail a e-mail box.) Vyřešily se tím zcela případné finanční náklady.- platba je uskutečněna umístěním reklamního proužku… Knihovník je zároveň administrátorem svého webu, má k němu manuál a přístupové heslo. Na základě licenční smlouvy má KMHK na šablonu veškerá práva, může ji jakkoliv upravovat a šířit mezi další zájemce.

43 Požadavky Prohlížeč Internet Explorer 6,0 a vyšší Povolené zobrazování jazyka Java

44 Práce se šablonou Zkouška na http://www.knihovnametodika.wz.cz/ http://www.knihovnametodika.wz.cz/ http://www.knihovnaswpmk.wz.cz/ Součástí šablony je JEDNODUCHÝ textový editor.

45 2. verze šablony…

46

47 Textový editor Není to Word… Texty psát vždy v šabloně, nelze kopírovat od jinud. Nejprve text, pak s ROZMYSLEM formátovat Pozor na barevnost! Maximálně 2 druhy písma! Barvy pozadí a písma musí být dostatečně kontrastní.

48 Chvála tabulkám! – Jsou jasné a přehledné! (různé seznamy, přehledy výpůjční doba…) Fotografie a obrázky rozhodně ano, ale ne na úkor informací! Informace jsou důležitější!

49

50

51

52

53

54

55 Všechny domény mají webovou adresu podle schématu http://www.knihovnaXXX.wz.cz/ nebo http://www.knihovnaXXX.webz.cz/ (místo XXX nutno dosadit název konkrétní obce) KMHK má na šablonu licenční smlouvu a může s ní nakládat podle svého uvážení. Pracujeme i na vylepšování šablony (změna barvy a umístění loga knihoven).

56

57 Logo Je nutno zaslat elektronicky do KMHK na jandl@knihovnahk.cz. jandl@knihovnahk.cz V jakém formátu a rozlišení se dozvíte i z manuálu. Pro šablonu je lepší logo spíš širší než vyšší. Prakticky lze cokoliv…  Jindřichovice pod Smrkem Jindřichovice pod Smrkem  Ostroměř Ostroměř  Rosice Rosice  Všechovice Všechovice

58

59 Katalog knihovny? Chotýšany – odkaz na ON-LINe katalog Městské knihovny v Benešově a jejího regionálního fondu Chotýšany Kostelec na Hané – odkaz na vlastní katalog firmy LANius, umístěný na webu města Kostelec na Hané Újezd u Brna Komárno Vratislavice nad Nisou

60 Připojené dokumenty Dokumenty ve Wordu najdete velmi často – např. Dobřenice, Smidary, Malechov.DobřeniceSmidaryMalechov Vratislavice – pozvánka na akci v Power Pointu. Vratislavice Malechov – seznam knih od obce v tabulce Excel. Malechov

61 Ukázky zpracování šablony Smidary Malechov – hypertextové odkazy Malechov Dobřenice Rosice – šablona použita pouze pro dětské oddělení knihovny. Městská knihovna Rosice má samostatný web a na šablonu pouze odkazuje. Rosice Městská knihovna Rosice Hlušice – fotoreportáž o knihovně Hlušice Jindřichovice pod Smrkem Předměřice nad Labem

62

63

64

65 Při problémech… Vznikají prakticky vždy při neschopnosti správně formátovat text. Nedělat ENTER, když chci další řádek, ale až když chci další odstavec. Nedělat 20 mezer, ale zarovnat či změnit odsazení…. Nejprve celý text bez formátování, přidat obrázky a S ROZMYSLEM části zvýraznit. Méně je někdy více.

66 Přínos Knihovník je zároveň administrátor stránek… Maximum základních informací rychle a jednoduše… Konkrétní pomoc knihovnám a knihovníkům…

67 Student vždy na všechny připomínky reagoval obratem a snažil se maximálně vyhovět. dokázal přizpůsobit svůj slovní projev i vypracování manuálu knihovníkům s minimálními znalostmi ICT a jejich možnostem vnímání technických problémů. volil takové grafické pojetí webu, že všichni zainteresovaní byli mile potěšení jeho vizuálním dojmem i barevným cítěním.

68

69 Pro zájemce Vše na http://www.knihovnahk.cz/http://www.knihovnahk.cz/  podlicenční smlouva  registrace nové domény  předání administrátorského manuálu a hesla Šablona je poskytnuta ZDARMA. Nový uživatel šablonu naplní a zajistí další propagaci.

70 Seznam webů knihoven vytvořených pomocí šablony a další informace najdete i na webu Knihovny města Hradce Králové http://www.knihovnahk.cz/. http://www.knihovnahk.cz/

71 Údaje pro objednání šablony podlicenční smlouvu požaduji napsat na (zaškrtněte vybrané) na zřizovatele knihovny na knihovnu celý název knihovny jméno knihovníka poštovní adresa PSČ telefon e-mail kraj okres zřizovatel jméno odpovědné osoby jednající za zřizovatele (starosta, ředitel…)

72 Šablona splnila naše očekávání a jsme s ní spokojeni. Na základě licenční smlouvy má KMHK na šablonu veškerá práva a může jí dál šířit mezi ostatní zájemce. Šablona je pro knihovny k dispozici zdarma.

73 Dotazy na hubertova@knihovnahk.cz

74 Budoucnost? 3.verze  2.pololetí 2008  barevný výběr  2 různá schémata  statistika přístupů  zobrazení webu pro admina  logo vkládá admin

75

76

77

78

79

80

81 Webová prezentace knihovny Není grafomanským snem knihovníka… Není blog – internetový deníček… - méně je v mnoha případech více! Je to nutná moderní vizitka dnešní knihovny!

82 Děkuji za pozornost! Kateřina Hubertová metodické oddělení Knihovna města Hradce Králové


Stáhnout ppt "Já mám stránku, ty máš stránku… Totiž webovou! Kateřina Hubertová Knihovna města Hradce Králové 23. - 24.4. 2008 Knihovnická dílna Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google