Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Červen 2014 Po škole do školy Gymnázium Kladno Mgr. Milada Pochmanová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Červen 2014 Po škole do školy Gymnázium Kladno Mgr. Milada Pochmanová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."— Transkript prezentace:

1 Červen 2014 Po škole do školy Gymnázium Kladno Mgr. Milada Pochmanová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Červen 2014 Po škole do školy Gymnázium Kladno Mgr. Milada Pochmanová

3 V rámci projektu Po škole do školy absolvovali žáci tříd 04 a 3.A exkurzi Kladno literární Program: Procházka městem Přednáška Historie a současnost SKKL Kladno literární

4  1897 povoleno zřízení spolku Lidová knihovna na Kladně  22. května ustavující valná hromada spolku  5. září zahájila knihovna svou činnost prvním půjčovním dnem v jedné místnosti kladenské Sokolovny  1899 knihovna se přestěhovala do větších prostor ve druhém poschodí Občanské záložny (dnes budova Státního okresního archivu)  1901 město převzalo knihovnu do své správy a ze spolkové knihovny se stala obecní knihovna Královského horního města Kladno  1913 petrolejové osvětlení v knihovně nahradilo osvětlení elektrické  1928 městská rada přidělila knihovně větší prostory v kladenském zámku kladenském zámku  1940 vzniklo v knihovně regionální oddělení, v němž byly shromažďovány knihy kladenských autorů, publikace o Kladně a knihy na Kladně vydané nebo vytištěné  1941 vznikem Velkého Kladna se spojily knihovny do té doby samostatných obcí. Kladenská knihovna se stala ústřední knihovnou s pobočkami v Kročehlavech, Dubí a Rozdělově  1952 knihovna byla pověřena funkcí okresní knihovny  1954 sídlem knihovny se stala budova bývalého Okresního domu postavená v letech 1909-1910 podle projektu architektů J. Maříka a K. Šidlíka  1960 v souvislosti s územní reorganizací byla knihovna pověřena krajskou metodickou působností  1963 zřizovatelem knihovny se stal Středočeský krajský národní výbor se sídlem v Praze  1965 knihovna pověřena funkcí vědecké knihovny  1969 knihovna získala právo povinného výtisku na tisky středočeského regionu a začala systematicky shromažďovat regionální literaturu středočeského regionu. Poprvé vyšla bibliografická ročenka "Středočeský kraj v tisku 1967"  1979 knihovna získala právo celostátního povinného výtisku knih  1980 právo povinného výtisku bylo rozšířeno také na periodika  1983 došlo k přejmenování Krajské knihovny na Státní vědeckou knihovnu v Kladně  1985 knihovna otevřela půjčovnu gramofonových desek a magnetofonových kazet  1991 zřizovatelem knihovny se stalo Ministerstvo kultury České republiky. Zákonem ČNR č. 281/1991 Sb. byl knihovně zrušen příjem povinného výtisku vysokoškolských učebnic a skript  1993 knihovna se stala vydavatelem oborového měsíčníku pro knihovny ČtenářČtenář  1995 knihovna byla připojena na internet. Na základě zákona č. 37/95 Sb., o neperiodických publikacích, knihovna přišla o právo na celostátní povinný výtisk neperiodických publikací a zůstaly jí zachovány povinné výtisky nakladatelů se sídlem ve středních Čechách a Praze. V budově čp. 1624 byly zadaptovány půdní prostory pro kanceláře odboru všeobecných služeb a místnost pro vzdělávací akce a uvolnily se větší prostory v přízemí této budovy pro hudební oddělení  1996 hudební oddělení otevřeno v nových prostorách v přízemí domu čp. 1624, byla navázána spolupráce s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze a se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v Kladně. Internet zpřístupněn uživatelské veřejnosti, knihovna vystavila webové stránky. Byl zakoupen automatizovaný knihovnický systém Rapid Library od hodonínské firmy Cosmotron Systems, v listopadu poprvé vystaven na internetu elektronický katalog knihovny  1997 knihovna oslavila 100. výročí svého založení. K výročí byla uspořádána výstava a vydána publikace Sto let veřejné knihovny v Kladně. Od září byl v půjčovně odborné literatury zprovozněn automatizovaný výpůjční proces  1998 začátkem února knihovna otevřela Infocentrum regionu Kladno pro cestovní ruch a občanské informace Byla vydána publikace Kladno v osobnostech  1999 byl zakoupen dům čp. 1550 v sousedství hlavní budovy knihovny a domu čp. 1624  2000 od září byl spuštěn automatizovaný výpůjční provoz v hudebním oddělení  2001 funkce zřizovatele knihovny přešla z Ministerstva kultury ČR na Středočeský kraj. 6. prosince schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje zřizovací listinu s názvem Středočeská vědecká knihovna v Kladně. V přístavbě hlavní budovy byly vybudovány sklady s kompaktními regály. Po dokončení oprav v domě čp. 1550 zde bylo v přízemí otevřeno hudební oddělení s bezbariérovým vstupem. V Malé galerii knihovny se konala výstava ke 100. výročí narození Cyrila BoudyStředočeský kraj  2002 z rozhodnutí Rady Středočeského kraje, Rady města Kladna a Zastupitelstva města Kladna došlo k oddělení městské funkce Středočeské vědecké knihovny a zřízení samostatné městské knihovny od 1.1.2003. Na webových stránkách zpřístupnila knihovna nový elektronický katalog IPAC, uživatelům bylo umožněno prodlužování výpůjček a získávání informací prostřednictvím e-mailu. V Malé galerii uspořádána výstava ke 105. výročí založení knihovnyelektronický katalog IPAC  2003 k 1. lednu přišla knihovna o právo na povinné výtisky neperiodických publikací vydávaných pražskými vydavateli (zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů), nadále jí zůstalo právo na povinné výtisky neperiodických publikací vydávaných ve Středočeském kraji a povinné výtisky periodik vydávaných na území České republiky. V hlavní budově byla otevřena internetová studovna, zrekonstruováno sociální zařízení pro veřejnost. Byla vystavena nová podoba webových stránek knihovny  2004 bylo dokončeno zprovoznění nové verze automatizovaného knihovnického systému Advanced Rapid Library. Služby uživatelům byly rozšířeny o možnost žádanek prostřednictvím internetu a zasílání zpráv o rezervovaných dokumentech a upomínkách e-mailem a SMS. Na webu vystaveno Kalendárium osobností Středočeského kraje a knižních novinky zařazené do fondu. Ukončeno doplňování a aktualizace generálního lístkového katalogu, katalogizační záznamy ukládány pouze do elektronického katalogu. V přízemí hlavní budovy byla vybudována další část skladů s kompaktními regály a nákladním výtahem ze skladu do půjčovny literatury v 1. poschodí. Knihovna se zúčastnila 0. ročníku Polabského knižního veletrhu. Vydána publikace Knihovny Středočeského krajekompaktními regály  2005 historická část hlavní budovy knihovny prošla rozsáhlou rekonstrukcí. V září byly otevřeny nově upravené prostory pro uživatele s bezbariérovým vstupem do přízemí, s volným výběrem novinek odborné literatury a beletrie. Výpůjční doba byla ve čtvrtek prodloužena do 19 hodin. V důsledku rekonstrukce byla v květnu ukončena výstavní činnost v Malé galerii knihovnyrozsáhlou rekonstrukcí  2006 byla dokončena rekonstrukce historické části hlavní budovy a nově upravena internetová pracovna s pultem pro návrat knih a registraci. Věková hranice uživatelů knihovny byla snížena na 13 let a čtenářům nabídnuta služba zřídit si v knihovně finanční konto na bezhotovostní placení knihovních služeb. Po prvé se 28. října konal Den Středočeského kraje, knihovníci obsluhovali oblečeni v lidových krojích. V hudebním oddělení byl zaveden volný výběr CD. Vystavena nová grafická podoba webových stránek knihovny. Od ledna vstoupila v platnost nová Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje. Počet knihoven pověřených regionální funkcí byl snížen z patnácti na pět (Kladno, Benešov, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Příbram) a byl zaveden centrální nákup a zpracování dokumentů pro výměnný fond knihoven ve Středočeském krajiKoncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje  2007 knihovna oslavila 110. výročí svého založení vydáním publikace Aleše Zacha, Nakladatelské Kladno : z dějin kladenské knižní kultury. Uspořádáním výstavy Nakladatelské Kladno byla v květnu obnovena tradice výstav ve zrekonstruované Malé galerii knihovny. Po druhé se 28. října konal Den Středočeského kraje. Mottem "Knihovna hornická a hutnická" navazoval na 4. mezinárodní bienále Industriální stopy 2007  2008 byla obnovena tradice přednášek pro veřejnost. Vyšel jubilejní 60. ročník odborného časopisu Čtenář, pro předplatitele byla zveřejněna vedle tištěné verze elektronická verze http://ctenar.svkkl.cz. Po třetí se konal den Středočeského kraje. Téma "Knihovna secesní" korespondovalo s architektonickým řešením hlavní budovy. Knihovna navázala spolupráci se zahraničními knihovnami: s polskou Wojewódskou Bibliotékou Publicznou v Opole, s německým Bibliothekscetrem v Koblenz a slovenskou Podkarpatskou knižnicou v Pezinoku http://ctenar.svkkl.cz  2009 scházel se Klub přátel knihovny a pokračovaly přednášky pro veřejnost. Po čtvrté se konal Den Středočeského kraje, mottem "Knihovna literární" navazoval na celostátní akci Kniha mého srdce. Knihovna vydala publikaci Co možná nevíte o knihovnách Středočeského kraje a informační brožuru Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Knihovna se zapojila do programu Kramerius – mikrofilmování a digitalizace dokumentů – a uživatelům byly zpřístupněny digitální kopie regionálních titulů Slánský obzor (1893-1950), Věstník Městského musea na Kladně, Věstník Sládečkova městského musea na Kladně, Kladno jindy a dnes.programu Kramerius  2010 ukončen provoz hudebního oddělení na odloučeném pracovišti (budova v Rooseveltově ulici čp. 1550) a jeho služby přesunuty do hlavní budovy. Ve druhé polovině roku zahájena stavební akce propojení domů čp. 1550 a čp. 1624 s výměnou oken, zateplením a novou fasádou. Tištěné normy nahrazeny online přístupem k databázi ČSN. V elektronickém katalogu na internetu zobrazeny naskenované obálky a obsahy knih. Den Středočeského kraje 28. 10. se uskutečnil v duchu 200. výročí narození K. H. Máchy. Zdigitalizována regionální periodika Světlo 1878 – 1900, Svobodný občan 1872 – 1900, Vlastivědný sborník okresů slánského, novostrašeckého a kladenského 1923 – 1940  2011 dokončena rekonstrukce domů čp. 1624 a 1550 s jejich propojením. Do nově upravených prostor v přízemí se z hlavní budovy přestěhoval odbor doplňování a zpracování knihovního fondu. V hlavní budově obnoven provoz počítačové učebny a volný výběr novinek zvukových dokumentů s poslechovým místem. Knihovna dostala do správy budovu zrušeného ředitelství Správy a údržby silnic SK v Kladně cca 700 m od hlavní budovy, kam bylo přemístěno Krajské knihovnické centrum včetně výměnného fondu knih regionu Kladno. Do budovy ředitelství se z Prahy přestěhovala redakce časopisu Čtenář. Den Středočeského kraje 28. 10. proběhl ve stylu knihovny hudební. Úspěšně pokračovaly výstavy v Malé galerii, mezi jinými Panoramata slezských měst, z fondu starých tisků a grafik Krajské veřejné knihovny Emanuela Smolky v polském Opole. V knihovně přednášeli historik umění František Dvořák, cembalistka Zuzana Růžičková, americký muzikolog David R. Beveridge, botanik Václav Větvička ad.  Webdesign V. Chalupník | Středočeská Webdesign V. ChalupníkStředočeská

5  1901 město převzalo knihovnu do své správy a ze spolkové knihovny se stala obecní knihovna Královského horního města Kladno  1928 městská rada přidělila knihovně větší prostory v Kladenském zámku  1940 - 1941 vzniklo v knihovně regionální oddělení, v němž byly shromažďovány knihy kladenských autorů, publikace o Kladně a knihy na Kladně vydané nebo vytištěné a se vznikem Velkého Kladna se spojily knihovny do té doby samostatných obcí Kladenská knihovna se stala ústřední knihovnou s pobočkami v Kročehlavech, v Dubí a v Rozdělově  1952 knihovna byla pověřena funkcí okresní knihovny  1954 sídlem knihovny se stala budova bývalého Okresního domu postavená v letech 1909-1910 podle projektu architektů J. Maříka a K. Šidlíka  1960 v souvislosti s územní reorganizací byla knihovna pověřena krajskou metodickou působností  1963 zřizovatelem knihovny se stal Středočeský krajský národní výbor se sídlem v Praze  1965 knihovna pověřena funkcí vědecké knihovny  1969 knihovna získala právo povinného výtisku na tisky středočeského regionu a začala systematicky shromažďovat regionální literaturu středočeského regionu. Poprvé vyšla bibliografická ročenka "Středočeský kraj v tisku 1967"  1979 knihovna získala právo celostátního povinného výtisku knih  1980 právo povinného výtisku bylo rozšířeno také na periodika  1983 došlo k přejmenování Krajské knihovny na Státní vědeckou knihovnu v Kladně  1985 knihovna otevřela půjčovnu gramofonových desek a magnetofonových kazet  1991 zřizovatelem knihovny se stalo Ministerstvo kultury České republiky. Zákonem ČNR č. 281/1991 Sb. byl knihovně zrušen příjem povinného výtisku vysokoškolských učebnic a skript  1993 knihovna se stala vydavatelem oborového měsíčníku pro knihovny ČtenářČtenář  1995 knihovna byla připojena na internet. Na základě zákona č. 37/95 Sb., o neperiodických publikacích, knihovna přišla o právo na celostátní povinný výtisk neperiodických publikací a zůstaly jí zachovány povinné výtisky nakladatelů se sídlem ve středních Čechách a Praze. V budově čp. 1624 byly zadaptovány půdní prostory pro kanceláře odboru všeobecných služeb a místnost pro vzdělávací akce a uvolnily se větší prostory v přízemí této budovy pro hudební oddělení  1996 hudební oddělení otevřeno v nových prostorách v přízemí domu čp. 1624, byla navázána spolupráce s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze a se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v Kladně. Internet zpřístupněn uživatelské veřejnosti, knihovna vystavila webové stránky. Byl zakoupen automatizovaný knihovnický systém Rapid Library od hodonínské firmy Cosmotron Systems, v listopadu poprvé vystaven na internetu elektronický katalog knihovny  1997 knihovna oslavila 100. výročí svého založení. K výročí byla uspořádána výstava a vydána publikace Sto let veřejné knihovny v Kladně. Od září byl v půjčovně odborné literatury zprovozněn automatizovaný výpůjční proces  1998 začátkem února knihovna otevřela Infocentrum regionu Kladno pro cestovní ruch a občanské informace Byla vydána publikace Kladno v osobnostech  1999 byl zakoupen dům čp. 1550 v sousedství hlavní budovy knihovny a domu čp. 1624  2000 od září byl spuštěn automatizovaný výpůjční provoz v hudebním oddělení  2001 funkce zřizovatele knihovny přešla z Ministerstva kultury ČR na Středočeský kraj. 6. prosince schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje zřizovací listinu s názvem Středočeská vědecká knihovna v Kladně. V přístavbě hlavní budovy byly vybudovány sklady s kompaktními regály. Po dokončení oprav v domě čp. 1550 zde bylo v přízemí otevřeno hudební oddělení s bezbariérovým vstupem. V Malé galerii knihovny se konala výstava ke 100. výročí narození Cyrila BoudyStředočeský kraj  2002 z rozhodnutí Rady Středočeského kraje, Rady města Kladna a Zastupitelstva města Kladna došlo k oddělení městské funkce Středočeské vědecké knihovny a zřízení samostatné městské knihovny od 1.1.2003. Na webových stránkách zpřístupnila knihovna nový elektronický katalog IPAC, uživatelům bylo umožněno prodlužování výpůjček a získávání informací prostřednictvím e-mailu. V Malé galerii uspořádána výstava ke 105. výročí založení knihovnyelektronický katalog IPAC  2003 k 1. lednu přišla knihovna o právo na povinné výtisky neperiodických publikací vydávaných pražskými vydavateli (zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů), nadále jí zůstalo právo na povinné výtisky neperiodických publikací vydávaných ve Středočeském kraji a povinné výtisky periodik vydávaných na území České republiky. V hlavní budově byla otevřena internetová studovna, zrekonstruováno sociální zařízení pro veřejnost. Byla vystavena nová podoba webových stránek knihovny  2004 bylo dokončeno zprovoznění nové verze automatizovaného knihovnického systému Advanced Rapid Library. Služby uživatelům byly rozšířeny o možnost žádanek prostřednictvím internetu a zasílání zpráv o rezervovaných dokumentech a upomínkách e-mailem a SMS. Na webu vystaveno Kalendárium osobností Středočeského kraje a knižních novinky zařazené do fondu. Ukončeno doplňování a aktualizace generálního lístkového katalogu, katalogizační záznamy ukládány pouze do elektronického katalogu. V přízemí hlavní budovy byla vybudována další část skladů s kompaktními regály a nákladním výtahem ze skladu do půjčovny literatury v 1. poschodí. Knihovna se zúčastnila 0. ročníku Polabského knižního veletrhu. Vydána publikace Knihovny Středočeského krajekompaktními regály  2005 historická část hlavní budovy knihovny prošla rozsáhlou rekonstrukcí. V září byly otevřeny nově upravené prostory pro uživatele s bezbariérovým vstupem do přízemí, s volným výběrem novinek odborné literatury a beletrie. Výpůjční doba byla ve čtvrtek prodloužena do 19 hodin. V důsledku rekonstrukce byla v květnu ukončena výstavní činnost v Malé galerii knihovnyrozsáhlou rekonstrukcí  2006 byla dokončena rekonstrukce historické části hlavní budovy a nově upravena internetová pracovna s pultem pro návrat knih a registraci. Věková hranice uživatelů knihovny byla snížena na 13 let a čtenářům nabídnuta služba zřídit si v knihovně finanční konto na bezhotovostní placení knihovních služeb. Po prvé se 28. října konal Den Středočeského kraje, knihovníci obsluhovali oblečeni v lidových krojích. V hudebním oddělení byl zaveden volný výběr CD. Vystavena nová grafická podoba webových stránek knihovny. Od ledna vstoupila v platnost nová Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje. Počet knihoven pověřených regionální funkcí byl snížen z patnácti na pět (Kladno, Benešov, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Příbram) a byl zaveden centrální nákup a zpracování dokumentů pro výměnný fond knihoven ve Středočeském krajiKoncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje  2007 knihovna oslavila 110. výročí svého založení vydáním publikace Aleše Zacha, Nakladatelské Kladno : z dějin kladenské knižní kultury. Uspořádáním výstavy Nakladatelské Kladno byla v květnu obnovena tradice výstav ve zrekonstruované Malé galerii knihovny. Po druhé se 28. října konal Den Středočeského kraje. Mottem "Knihovna hornická a hutnická" navazoval na 4. mezinárodní bienále Industriální stopy 2007  2008 byla obnovena tradice přednášek pro veřejnost. Vyšel jubilejní 60. ročník odborného časopisu Čtenář, pro předplatitele byla zveřejněna vedle tištěné verze elektronická verze http://ctenar.svkkl.cz. Po třetí se konal den Středočeského kraje. Téma "Knihovna secesní" korespondovalo s architektonickým řešením hlavní budovy. Knihovna navázala spolupráci se zahraničními knihovnami: s polskou Wojewódskou Bibliotékou Publicznou v Opole, s německým Bibliothekscetrem v Koblenz a slovenskou Podkarpatskou knižnicou v Pezinoku http://ctenar.svkkl.cz  2009 scházel se Klub přátel knihovny a pokračovaly přednášky pro veřejnost. Po čtvrté se konal Den Středočeského kraje, mottem "Knihovna literární" navazoval na celostátní akci Kniha mého srdce. Knihovna vydala publikaci Co možná nevíte o knihovnách Středočeského kraje a informační brožuru Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Knihovna se zapojila do programu Kramerius – mikrofilmování a digitalizace dokumentů – a uživatelům byly zpřístupněny digitální kopie regionálních titulů Slánský obzor (1893-1950), Věstník Městského musea na Kladně, Věstník Sládečkova městského musea na Kladně, Kladno jindy a dnes. programu Kramerius  2010 ukončen provoz hudebního oddělení na odloučeném pracovišti (budova v Rooseveltově ulici čp. 1550) a jeho služby přesunuty do hlavní budovy. Ve druhé polovině roku zahájena stavební akce propojení domů čp. 1550 a čp. 1624 s výměnou oken, zateplením a novou fasádou. Tištěné normy nahrazeny online přístupem k databázi ČSN. V elektronickém katalogu na internetu zobrazeny naskenované obálky a obsahy knih. Den Středočeského kraje 28. 10. se uskutečnil v duchu 200. výročí narození K. H. Máchy. Zdigitalizována regionální periodika Světlo 1878 – 1900, Svobodný občan 1872 – 1900, Vlastivědný sborník okresů slánského, novostrašeckého a kladenského 1923 – 1940  2011 dokončena rekonstrukce domů čp. 1624 a 1550 s jejich propojením. Do nově upravených prostor v přízemí se z hlavní budovy přestěhoval odbor doplňování a zpracování knihovního fondu. V hlavní budově obnoven provoz počítačové učebny a volný výběr novinek zvukových dokumentů s poslechovým místem. Knihovna dostala do správy budovu zrušeného ředitelství Správy a údržby silnic SK v Kladně cca 700 m od hlavní budovy, kam bylo přemístěno Krajské knihovnické centrum včetně výměnného fondu knih regionu Kladno. Do budovy ředitelství se z Prahy přestěhovala redakce časopisu Čtenář. Den Středočeského kraje 28. 10. proběhl ve stylu knihovny hudební. Úspěšně pokračovaly výstavy v Malé galerii, mezi jinými Panoramata slezských měst, z fondu starých tisků a grafik Krajské veřejné knihovny Emanuela Smolky v polském Opole. V knihovně přednášeli historik umění František Dvořák, cembalistka Zuzana Růžičková, americký muzikolog David R. Beveridge, botanik Václav Větvička ad.  Webdesign V. Chalupník | Středočeská Webdesign V. ChalupníkStředočeská

6  1952 knihovna byla pověřena funkcí okresní knihovny  1954 sídlem knihovny se stala budova bývalého Okresního domu postavená v letech 1909-1910 podle projektu architektů J. Maříka a K. Šidlík  1963 v souvislosti s územní reorganizací byla knihovna pověřena krajskou metodickou působností zřizovatelem knihovny se stal Středočeský krajský národní výbor se sídlem v Praze  1965 knihovna pověřena funkcí vědecké knihovny  1969 knihovna získala právo povinného výtisku na tisky středočeského regionu a začala systematicky shromažďovat regionální literaturu středočeského regionu. Poprvé vyšla bibliografická ročenka "Středočeský kraj v tisku 1967"  1979 knihovna získala právo celostátního povinného výtisku knih  1960 v souvislosti s územní reorganizací byla knihovna pověřena krajskou metodickou působností  1963 zřizovatelem knihovny se stal Středočeský krajský národní výbor se sídlem v Praze  1965 knihovna pověřena funkcí vědecké knihovny  1969 knihovna získala právo povinného výtisku na tisky středočeského regionu a začala systematicky shromažďovat regionální literaturu středočeského regionu. Poprvé vyšla bibliografická ročenka "Středočeský kraj v tisku 1967"  1979 knihovna získala právo celostátního povinného výtisku knih  1980 právo povinného výtisku bylo rozšířeno také na periodika  1983 došlo k přejmenování Krajské knihovny na Státní vědeckou knihovnu v Kladně  1985 knihovna otevřela půjčovnu gramofonových desek a magnetofonových kazet  1991 zřizovatelem knihovny se stalo Ministerstvo kultury České republiky. Zákonem ČNR č. 281/1991 Sb. byl knihovně zrušen příjem povinného výtisku vysokoškolských učebnic a skript  1993 knihovna se stala vydavatelem oborového měsíčníku pro knihovny ČtenářČtenář  1995 knihovna byla připojena na internet. Na základě zákona č. 37/95 Sb., o neperiodických publikacích, knihovna přišla o právo na celostátní povinný výtisk neperiodických publikací a zůstaly jí zachovány povinné výtisky nakladatelů se sídlem ve středních Čechách a Praze. V budově čp. 1624 byly zadaptovány půdní prostory pro kanceláře odboru všeobecných služeb a místnost pro vzdělávací akce a uvolnily se větší prostory v přízemí této budovy pro hudební oddělení  1996 hudební oddělení otevřeno v nových prostorách v přízemí domu čp. 1624, byla navázána spolupráce s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze a se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v Kladně. Internet zpřístupněn uživatelské veřejnosti, knihovna vystavila webové stránky. Byl zakoupen automatizovaný knihovnický systém Rapid Library od hodonínské firmy Cosmotron Systems, v listopadu poprvé vystaven na internetu elektronický katalog knihovny  1997 knihovna oslavila 100. výročí svého založení. K výročí byla uspořádána výstava a vydána publikace Sto let veřejné knihovny v Kladně. Od září byl v půjčovně odborné literatury zprovozněn automatizovaný výpůjční proces  1998 začátkem února knihovna otevřela Infocentrum regionu Kladno pro cestovní ruch a občanské informace Byla vydána publikace Kladno v osobnostech  1999 byl zakoupen dům čp. 1550 v sousedství hlavní budovy knihovny a domu čp. 1624  2000 od září byl spuštěn automatizovaný výpůjční provoz v hudebním oddělení  2001 funkce zřizovatele knihovny přešla z Ministerstva kultury ČR na Středočeský kraj. 6. prosince schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje zřizovací listinu s názvem Středočeská vědecká knihovna v Kladně. V přístavbě hlavní budovy byly vybudovány sklady s kompaktními regály. Po dokončení oprav v domě čp. 1550 zde bylo v přízemí otevřeno hudební oddělení s bezbariérovým vstupem. V Malé galerii knihovny se konala výstava ke 100. výročí narození Cyrila BoudyStředočeský kraj  2002 z rozhodnutí Rady Středočeského kraje, Rady města Kladna a Zastupitelstva města Kladna došlo k oddělení městské funkce Středočeské vědecké knihovny a zřízení samostatné městské knihovny od 1.1.2003. Na webových stránkách zpřístupnila knihovna nový elektronický katalog IPAC, uživatelům bylo umožněno prodlužování výpůjček a získávání informací prostřednictvím e-mailu. V Malé galerii uspořádána výstava ke 105. výročí založení knihovnyelektronický katalog IPAC  2003 k 1. lednu přišla knihovna o právo na povinné výtisky neperiodických publikací vydávaných pražskými vydavateli (zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů), nadále jí zůstalo právo na povinné výtisky neperiodických publikací vydávaných ve Středočeském kraji a povinné výtisky periodik vydávaných na území České republiky. V hlavní budově byla otevřena internetová studovna, zrekonstruováno sociální zařízení pro veřejnost. Byla vystavena nová podoba webových stránek knihovny  2004 bylo dokončeno zprovoznění nové verze automatizovaného knihovnického systému Advanced Rapid Library. Služby uživatelům byly rozšířeny o možnost žádanek prostřednictvím internetu a zasílání zpráv o rezervovaných dokumentech a upomínkách e-mailem a SMS. Na webu vystaveno Kalendárium osobností Středočeského kraje a knižních novinky zařazené do fondu. Ukončeno doplňování a aktualizace generálního lístkového katalogu, katalogizační záznamy ukládány pouze do elektronického katalogu. V přízemí hlavní budovy byla vybudována další část skladů s kompaktními regály a nákladním výtahem ze skladu do půjčovny literatury v 1. poschodí. Knihovna se zúčastnila 0. ročníku Polabského knižního veletrhu. Vydána publikace Knihovny Středočeského krajekompaktními regály  2005 historická část hlavní budovy knihovny prošla rozsáhlou rekonstrukcí. V září byly otevřeny nově upravené prostory pro uživatele s bezbariérovým vstupem do přízemí, s volným výběrem novinek odborné literatury a beletrie. Výpůjční doba byla ve čtvrtek prodloužena do 19 hodin. V důsledku rekonstrukce byla v květnu ukončena výstavní činnost v Malé galerii knihovnyrozsáhlou rekonstrukcí  2006 byla dokončena rekonstrukce historické části hlavní budovy a nově upravena internetová pracovna s pultem pro návrat knih a registraci. Věková hranice uživatelů knihovny byla snížena na 13 let a čtenářům nabídnuta služba zřídit si v knihovně finanční konto na bezhotovostní placení knihovních služeb. Po prvé se 28. října konal Den Středočeského kraje, knihovníci obsluhovali oblečeni v lidových krojích. V hudebním oddělení byl zaveden volný výběr CD. Vystavena nová grafická podoba webových stránek knihovny. Od ledna vstoupila v platnost nová Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje. Počet knihoven pověřených regionální funkcí byl snížen z patnácti na pět (Kladno, Benešov, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Příbram) a byl zaveden centrální nákup a zpracování dokumentů pro výměnný fond knihoven ve Středočeském krajiKoncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje  2007 knihovna oslavila 110. výročí svého založení vydáním publikace Aleše Zacha, Nakladatelské Kladno : z dějin kladenské knižní kultury. Uspořádáním výstavy Nakladatelské Kladno byla v květnu obnovena tradice výstav ve zrekonstruované Malé galerii knihovny. Po druhé se 28. října konal Den Středočeského kraje. Mottem "Knihovna hornická a hutnická" navazoval na 4. mezinárodní bienále Industriální stopy 2007  2008 byla obnovena tradice přednášek pro veřejnost. Vyšel jubilejní 60. ročník odborného časopisu Čtenář, pro předplatitele byla zveřejněna vedle tištěné verze elektronická verze http://ctenar.svkkl.cz. Po třetí se konal den Středočeského kraje. Téma "Knihovna secesní" korespondovalo s architektonickým řešením hlavní budovy. Knihovna navázala spolupráci se zahraničními knihovnami: s polskou Wojewódskou Bibliotékou Publicznou v Opole, s německým Bibliothekscetrem v Koblenz a slovenskou Podkarpatskou knižnicou v Pezinoku http://ctenar.svkkl.cz  2009 scházel se Klub přátel knihovny a pokračovaly přednášky pro veřejnost. Po čtvrté se konal Den Středočeského kraje, mottem "Knihovna literární" navazoval na celostátní akci Kniha mého srdce. Knihovna vydala publikaci Co možná nevíte o knihovnách Středočeského kraje a informační brožuru Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Knihovna se zapojila do programu Kramerius – mikrofilmování a digitalizace dokumentů – a uživatelům byly zpřístupněny digitální kopie regionálních titulů Slánský obzor (1893-1950), Věstník Městského musea na Kladně, Věstník Sládečkova městského musea na Kladně, Kladno jindy a dnes. programu Kramerius  2010 ukončen provoz hudebního oddělení na odloučeném pracovišti (budova v Rooseveltově ulici čp. 1550) a jeho služby přesunuty do hlavní budovy. Ve druhé polovině roku zahájena stavební akce propojení domů čp. 1550 a čp. 1624 s výměnou oken, zateplením a novou fasádou. Tištěné normy nahrazeny online přístupem k databázi ČSN. V elektronickém katalogu na internetu zobrazeny naskenované obálky a obsahy knih. Den Středočeského kraje 28. 10. se uskutečnil v duchu 200. výročí narození K. H. Máchy. Zdigitalizována regionální periodika Světlo 1878 – 1900, Svobodný občan 1872 – 1900, Vlastivědný sborník okresů slánského, novostrašeckého a kladenského 1923 – 1940  2011 dokončena rekonstrukce domů čp. 1624 a 1550 s jejich propojením. Do nově upravených prostor v přízemí se z hlavní budovy přestěhoval odbor doplňování a zpracování knihovního fondu. V hlavní budově obnoven provoz počítačové učebny a volný výběr novinek zvukových dokumentů s poslechovým místem. Knihovna dostala do správy budovu zrušeného ředitelství Správy a údržby silnic SK v Kladně cca 700 m od hlavní budovy, kam bylo přemístěno Krajské knihovnické centrum včetně výměnného fondu knih regionu Kladno. Do budovy ředitelství se z Prahy přestěhovala redakce časopisu Čtenář. Den Středočeského kraje 28. 10. proběhl ve stylu knihovny hudební. Úspěšně pokračovaly výstavy v Malé galerii, mezi jinými Panoramata slezských měst, z fondu starých tisků a grafik Krajské veřejné knihovny Emanuela Smolky v polském Opole. V knihovně přednášeli historik umění František Dvořák, cembalistka Zuzana Růžičková, americký muzikolog David R. Beveridge, botanik Václav Větvička ad.  Webdesign V. Chalupník | Středočeská Webdesign V. ChalupníkStředočeská

7  1983 přejmenování Krajské knihovny na Státní vědeckou knihovnu v Kladně  1995 knihovna byla připojena na internet a v budově čp. 1624 byly zadaptovány půdní prostory pro kanceláře odboru všeobecných služeb a místnost pro vzdělávací akce, tím se uvolnily se větší prostory v přízemí této budovy pro hudební oddělení (otevřeno v roce 1996)  1997 knihovna oslavila 100. výročí svého založení  1998 začátkem února knihovna otevřela Infocentrum regionu Kladno pro cestovní ruch a občanské informace Byla vydána publikace Kladno v osobnostech  1999 byl zakoupen dům čp. 1550 v sousedství hlavní budovy knihovny a domu čp. 1624  2000 od září byl spuštěn automatizovaný výpůjční provoz v hudebním oddělení  2001 funkce zřizovatele knihovny přešla z Ministerstva kultury ČR na Středočeský kraj. 6. prosince schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje zřizovací listinu s názvem Středočeská vědecká knihovna v Kladně. V přístavbě hlavní budovy byly vybudovány sklady s kompaktními regály. Po dokončení oprav v domě čp. 1550 zde bylo v přízemí otevřeno hudební oddělení s bezbariérovým vstupem. V Malé galerii knihovny se konala výstava ke 100. výročí narození Cyrila BoudyStředočeský kraj  2002 z rozhodnutí Rady Středočeského kraje, Rady města Kladna a Zastupitelstva města Kladna došlo k oddělení městské funkce Středočeské vědecké knihovny a zřízení samostatné městské knihovny od 1.1.2003. Na webových stránkách zpřístupnila knihovna nový elektronický katalog IPAC, uživatelům bylo umožněno prodlužování výpůjček a získávání informací prostřednictvím e-mailu. V Malé galerii uspořádána výstava ke 105. výročí založení knihovnyelektronický katalog IPAC  2003 k 1. lednu přišla knihovna o právo na povinné výtisky neperiodických publikací vydávaných pražskými vydavateli (zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů), nadále jí zůstalo právo na povinné výtisky neperiodických publikací vydávaných ve Středočeském kraji a povinné výtisky periodik vydávaných na území České republiky. V hlavní budově byla otevřena internetová studovna, zrekonstruováno sociální zařízení pro veřejnost. Byla vystavena nová podoba webových stránek knihovny  2004 bylo dokončeno zprovoznění nové verze automatizovaného knihovnického systému Advanced Rapid Library. Služby uživatelům byly rozšířeny o možnost žádanek prostřednictvím internetu a zasílání zpráv o rezervovaných dokumentech a upomínkách e-mailem a SMS. Na webu vystaveno Kalendárium osobností Středočeského kraje a knižních novinky zařazené do fondu. Ukončeno doplňování a aktualizace generálního lístkového katalogu, katalogizační záznamy ukládány pouze do elektronického katalogu. V přízemí hlavní budovy byla vybudována další část skladů s kompaktními regály a nákladním výtahem ze skladu do půjčovny literatury v 1. poschodí. Knihovna se zúčastnila 0. ročníku Polabského knižního veletrhu. Vydána publikace Knihovny Středočeského krajekompaktními regály  2005 historická část hlavní budovy knihovny prošla rozsáhlou rekonstrukcí. V září byly otevřeny nově upravené prostory pro uživatele s bezbariérovým vstupem do přízemí, s volným výběrem novinek odborné literatury a beletrie. Výpůjční doba byla ve čtvrtek prodloužena do 19 hodin. V důsledku rekonstrukce byla v květnu ukončena výstavní činnost v Malé galerii knihovny rozsáhlou rekonstrukcí  2006 byla dokončena rekonstrukce historické části hlavní budovy a nově upravena internetová pracovna s pultem pro návrat knih a registraci. Věková hranice uživatelů knihovny byla snížena na 13 let a čtenářům nabídnuta služba zřídit si v knihovně finanční konto na bezhotovostní placení knihovních služeb. Po prvé se 28. října konal Den Středočeského kraje, knihovníci obsluhovali oblečeni v lidových krojích. V hudebním oddělení byl zaveden volný výběr CD. Vystavena nová grafická podoba webových stránek knihovny. Od ledna vstoupila v platnost nová Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje. Počet knihoven pověřených regionální funkcí byl snížen z patnácti na pět (Kladno, Benešov, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Příbram) a byl zaveden centrální nákup a zpracování dokumentů pro výměnný fond knihoven ve Středočeském krajiKoncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje  2007 knihovna oslavila 110. výročí svého založení vydáním publikace Aleše Zacha, Nakladatelské Kladno : z dějin kladenské knižní kultury. Uspořádáním výstavy Nakladatelské Kladno byla v květnu obnovena tradice výstav ve zrekonstruované Malé galerii knihovny. Po druhé se 28. října konal Den Středočeského kraje. Mottem "Knihovna hornická a hutnická" navazoval na 4. mezinárodní bienále Industriální stopy 2007  2008 byla obnovena tradice přednášek pro veřejnost. Vyšel jubilejní 60. ročník odborného časopisu Čtenář, pro předplatitele byla zveřejněna vedle tištěné verze elektronická verze http://ctenar.svkkl.cz. Po třetí se konal den Středočeského kraje. Téma "Knihovna secesní" korespondovalo s architektonickým řešením hlavní budovy. Knihovna navázala spolupráci se zahraničními knihovnami: s polskou Wojewódskou Bibliotékou Publicznou v Opole, s německým Bibliothekscetrem v Koblenz a slovenskou Podkarpatskou knižnicou v Pezinoku http://ctenar.svkkl.cz  2009 scházel se Klub přátel knihovny a pokračovaly přednášky pro veřejnost. Po čtvrté se konal Den Středočeského kraje, mottem "Knihovna literární" navazoval na celostátní akci Kniha mého srdce. Knihovna vydala publikaci Co možná nevíte o knihovnách Středočeského kraje a informační brožuru Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Knihovna se zapojila do programu Kramerius – mikrofilmování a digitalizace dokumentů – a uživatelům byly zpřístupněny digitální kopie regionálních titulů Slánský obzor (1893-1950), Věstník Městského musea na Kladně, Věstník Sládečkova městského musea na Kladně, Kladno jindy a dnes. programu Kramerius  2010 ukončen provoz hudebního oddělení na odloučeném pracovišti (budova v Rooseveltově ulici čp. 1550) a jeho služby přesunuty do hlavní budovy. Ve druhé polovině roku zahájena stavební akce propojení domů čp. 1550 a čp. 1624 s výměnou oken, zateplením a novou fasádou. Tištěné normy nahrazeny online přístupem k databázi ČSN. V elektronickém katalogu na internetu zobrazeny naskenované obálky a obsahy knih. Den Středočeského kraje 28. 10. se uskutečnil v duchu 200. výročí narození K. H. Máchy. Zdigitalizována regionální periodika Světlo 1878 – 1900, Svobodný občan 1872 – 1900, Vlastivědný sborník okresů slánského, novostrašeckého a kladenského 1923 – 1940  2011 dokončena rekonstrukce domů čp. 1624 a 1550 s jejich propojením. Do nově upravených prostor v přízemí se z hlavní budovy přestěhoval odbor doplňování a zpracování knihovního fondu. V hlavní budově obnoven provoz počítačové učebny a volný výběr novinek zvukových dokumentů s poslechovým místem. Knihovna dostala do správy budovu zrušeného ředitelství Správy a údržby silnic SK v Kladně cca 700 m od hlavní budovy, kam bylo přemístěno Krajské knihovnické centrum včetně výměnného fondu knih regionu Kladno. Do budovy ředitelství se z Prahy přestěhovala redakce časopisu Čtenář. Den Středočeského kraje 28. 10. proběhl ve stylu knihovny hudební. Úspěšně pokračovaly výstavy v Malé galerii, mezi jinými Panoramata slezských měst, z fondu starých tisků a grafik Krajské veřejné knihovny Emanuela Smolky v polském Opole. V knihovně přednášeli historik umění František Dvořák, cembalistka Zuzana Růžičková, americký muzikolog David R. Beveridge, botanik Václav Větvička ad.

8  2005 historická část hlavní budovy knihovny prošla rozsáhlou rekonstrukcí  v září byly otevřeny nově upravené prostory pro uživatele s bezbariérovým vstupem do přízemí, s volným výběrem novinek odborné literatury a beletrie  2006 byla dokončena rekonstrukce historické části hlavní budovy a nově upravena internetová pracovna s pultem pro návrat knih a registraci, věková hranice uživatelů knihovny byla snížena na 13 let a čtenářům nabídnuta služba zřídit si v knihovně finanční konto na bezhotovostní placení knihovních služeb  28. října se konal poprvé dnes již tradiční Den Středočeského kraje  2007 knihovna oslavila 110. výročí svého založení  2008 byla obnovena tradice přednášek pro veřejnost. Vyšel jubilejní 60. ročník odborného časopisu Čtenář, pro předplatitele byla zveřejněna vedle tištěné verze elektronická verze http://ctenar.svkkl.cz. Po třetí se konal den Středočeského kraje. Téma "Knihovna secesní" korespondovalo s architektonickým řešením hlavní budovy. Knihovna navázala spolupráci se zahraničními knihovnami: s polskou Wojewódskou Bibliotékou Publicznou v Opole, s německým Bibliothekscetrem v Koblenz a slovenskou Podkarpatskou knižnicou v Pezinoku http://ctenar.svkkl.cz  2009 scházel se Klub přátel knihovny a pokračovaly přednášky pro veřejnost. Po čtvrté se konal Den Středočeského kraje, mottem "Knihovna literární" navazoval na celostátní akci Kniha mého srdce. Knihovna vydala publikaci Co možná nevíte o knihovnách Středočeského kraje a informační brožuru Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Knihovna se zapojila do programu Kramerius – mikrofilmování a digitalizace dokumentů – a uživatelům byly zpřístupněny digitální kopie regionálních titulů Slánský obzor (1893-1950), Věstník Městského musea na Kladně, Věstník Sládečkova městského musea na Kladně, Kladno jindy a dnes.programu Kramerius  2010 ukončen provoz hudebního oddělení na odloučeném pracovišti (budova v Rooseveltově ulici čp. 1550) a jeho služby přesunuty do hlavní budovy. Ve druhé polovině roku zahájena stavební akce propojení domů čp. 1550 a čp. 1624 s výměnou oken, zateplením a novou fasádou. Tištěné normy nahrazeny online přístupem k databázi ČSN. V elektronickém katalogu na internetu zobrazeny naskenované obálky a obsahy knih. Den Středočeského kraje 28. 10. se uskutečnil v duchu 200. výročí narození K. H. Máchy. Zdigitalizována regionální periodika Světlo 1878 – 1900, Svobodný občan 1872 – 1900, Vlastivědný sborník okresů slánského, novostrašeckého a kladenského 1923 – 1940  2011 dokončena rekonstrukce domů čp. 1624 a 1550 s jejich propojením. Do nově upravených prostor v přízemí se z hlavní budovy přestěhoval odbor doplňování a zpracování knihovního fondu. V hlavní budově obnoven provoz počítačové učebny a volný výběr novinek zvukových dokumentů s poslechovým místem. Knihovna dostala do správy budovu zrušeného ředitelství Správy a údržby silnic SK v Kladně cca 700 m od hlavní budovy, kam bylo přemístěno Krajské knihovnické centrum včetně výměnného fondu knih regionu Kladno. Do budovy ředitelství se z Prahy přestěhovala redakce časopisu Čtenář. Den Středočeského kraje 28. 10. proběhl ve stylu knihovny hudební. Úspěšně pokračovaly výstavy v Malé galerii, mezi jinými Panoramata slezských měst, z fondu starých tisků a grafik Krajské veřejné knihovny Emanuela Smolky v polském Opole. V knihovně přednášeli historik umění František Dvořák, cembalistka Zuzana Růžičková, americký muzikolog David R. Beveridge, botanik Václav Větvička ad.

9

10

11

12  Proč se do knihovny vrátíme????  Co nám může poskytnout???  Odbornou literaturu i beletrii, časopisy všeho druhu, diplomové a bakalářské práce, rešerše  Příjemný prostor ke studiu  Internetové připojení  Drobné občerstvení  Přednášky a výstavy, setkání se zajímavými lidmi  Vzdělávací kurzy  …tedy mimo jiné také možnost trávit svůj volný čas nejen efektivně, ale i příjemně


Stáhnout ppt "Červen 2014 Po škole do školy Gymnázium Kladno Mgr. Milada Pochmanová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."

Podobné prezentace


Reklamy Google