Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exkurze Kladno literární

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exkurze Kladno literární"— Transkript prezentace:

1 Exkurze Kladno literární
Červen 2014 Po škole do školy Gymnázium Kladno Mgr. Milada Pochmanová Studenti tříd O4 a 3.A absolvovali literární exkurzi, jejíž součástí byly také dvě přednášky: Historie a současnost SVK Kladno a Literatura kladenského regionu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Exkurze Kladno literární
Červen 2014 Po škole do školy Gymnázium Kladno Mgr. Milada Pochmanová Studenti tříd O4 a 3.A absolvovali literární exkurzi, jejíž součástí byly také dvě přednášky: Historie a současnost SVK Kladno a Literatura kladenského regionu 2

3 Slovo úvodem… V rámci projektu Po škole do školy absolvovali žáci tříd 04 a 3.A exkurzi Kladno literární Program: Procházka městem Přednáška Historie a současnost SKKL Kladno literární

4 Důležitá data z historie knihovny
1897 povoleno zřízení spolku Lidová knihovna na Kladně 22. května ustavující valná hromada spolku 5. září zahájila knihovna svou činnost prvním půjčovním dnem v jedné místnosti kladenské Sokolovny 1899 knihovna se přestěhovala do větších prostor ve druhém poschodí Občanské záložny (dnes budova Státního okresního archivu) 1901 město převzalo knihovnu do své správy a ze spolkové knihovny se stala obecní knihovna Královského horního města Kladno 1913 petrolejové osvětlení v knihovně nahradilo osvětlení elektrické 1928 městská rada přidělila knihovně větší prostory v kladenském zámku 1940 vzniklo v knihovně regionální oddělení, v němž byly shromažďovány knihy kladenských autorů, publikace o Kladně a knihy na Kladně vydané nebo vytištěné 1941 vznikem Velkého Kladna se spojily knihovny do té doby samostatných obcí. Kladenská knihovna se stala ústřední knihovnou s pobočkami v Kročehlavech, Dubí a Rozdělově 1952 knihovna byla pověřena funkcí okresní knihovny 1954 sídlem knihovny se stala budova bývalého Okresního domu postavená v letech podle projektu architektů J. Maříka a K. Šidlíka 1960 v souvislosti s územní reorganizací byla knihovna pověřena krajskou metodickou působností 1963 zřizovatelem knihovny se stal Středočeský krajský národní výbor se sídlem v Praze 1965 knihovna pověřena funkcí vědecké knihovny 1969 knihovna získala právo povinného výtisku na tisky středočeského regionu a začala systematicky shromažďovat regionální literaturu středočeského regionu. Poprvé vyšla bibliografická ročenka "Středočeský kraj v tisku 1967" 1979 knihovna získala právo celostátního povinného výtisku knih 1980 právo povinného výtisku bylo rozšířeno také na periodika 1983 došlo k přejmenování Krajské knihovny na Státní vědeckou knihovnu v Kladně 1985 knihovna otevřela půjčovnu gramofonových desek a magnetofonových kazet 1991 zřizovatelem knihovny se stalo Ministerstvo kultury České republiky. Zákonem ČNR č. 281/1991 Sb. byl knihovně zrušen příjem povinného výtisku vysokoškolských učebnic a skript 1993 knihovna se stala vydavatelem oborového měsíčníku pro knihovny Čtenář 1995 knihovna byla připojena na internet. Na základě zákona č. 37/95 Sb., o neperiodických publikacích, knihovna přišla o právo na celostátní povinný výtisk neperiodických publikací a zůstaly jí zachovány povinné výtisky nakladatelů se sídlem ve středních Čechách a Praze. V budově čp byly zadaptovány půdní prostory pro kanceláře odboru všeobecných služeb a místnost pro vzdělávací akce a uvolnily se větší prostory v přízemí této budovy pro hudební oddělení 1996 hudební oddělení otevřeno v nových prostorách v přízemí domu čp. 1624, byla navázána spolupráce s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze a se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v Kladně. Internet zpřístupněn uživatelské veřejnosti, knihovna vystavila webové stránky. Byl zakoupen automatizovaný knihovnický systém Rapid Library od hodonínské firmy Cosmotron Systems, v listopadu poprvé vystaven na internetu elektronický katalog knihovny 1997 knihovna oslavila 100. výročí svého založení. K výročí byla uspořádána výstava a vydána publikace Sto let veřejné knihovny v Kladně. Od září byl v půjčovně odborné literatury zprovozněn automatizovaný výpůjční proces 1998 začátkem února knihovna otevřela Infocentrum regionu Kladno pro cestovní ruch a občanské informace Byla vydána publikace Kladno v osobnostech 1999 byl zakoupen dům čp v sousedství hlavní budovy knihovny a domu čp. 1624 2000 od září byl spuštěn automatizovaný výpůjční provoz v hudebním oddělení 2001 funkce zřizovatele knihovny přešla z Ministerstva kultury ČR na Středočeský kraj. 6. prosince schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje zřizovací listinu s názvem Středočeská vědecká knihovna v Kladně. V přístavbě hlavní budovy byly vybudovány sklady s kompaktními regály. Po dokončení oprav v domě čp zde bylo v přízemí otevřeno hudební oddělení s bezbariérovým vstupem. V Malé galerii knihovny se konala výstava ke 100. výročí narození Cyrila Boudy 2002 z rozhodnutí Rady Středočeského kraje, Rady města Kladna a Zastupitelstva města Kladna došlo k oddělení městské funkce Středočeské vědecké knihovny a zřízení samostatné městské knihovny od Na webových stránkách zpřístupnila knihovna nový elektronický katalog IPAC, uživatelům bylo umožněno prodlužování výpůjček a získávání informací prostřednictvím u. V Malé galerii uspořádána výstava ke 105. výročí založení knihovny 2003 k 1. lednu přišla knihovna o právo na povinné výtisky neperiodických publikací vydávaných pražskými vydavateli (zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů), nadále jí zůstalo právo na povinné výtisky neperiodických publikací vydávaných ve Středočeském kraji a povinné výtisky periodik vydávaných na území České republiky. V hlavní budově byla otevřena internetová studovna, zrekonstruováno sociální zařízení pro veřejnost. Byla vystavena nová podoba webových stránek knihovny 2004 bylo dokončeno zprovoznění nové verze automatizovaného knihovnického systému Advanced Rapid Library. Služby uživatelům byly rozšířeny o možnost žádanek prostřednictvím internetu a zasílání zpráv o rezervovaných dokumentech a upomínkách em a SMS. Na webu vystaveno Kalendárium osobností Středočeského kraje a knižních novinky zařazené do fondu. Ukončeno doplňování a aktualizace generálního lístkového katalogu, katalogizační záznamy ukládány pouze do elektronického katalogu. V přízemí hlavní budovy byla vybudována další část skladů s kompaktními regály a nákladním výtahem ze skladu do půjčovny literatury v 1. poschodí. Knihovna se zúčastnila 0. ročníku Polabského knižního veletrhu. Vydána publikace Knihovny Středočeského kraje 2005 historická část hlavní budovy knihovny prošla rozsáhlou rekonstrukcí. V září byly otevřeny nově upravené prostory pro uživatele s bezbariérovým vstupem do přízemí, s volným výběrem novinek odborné literatury a beletrie. Výpůjční doba byla ve čtvrtek prodloužena do 19 hodin. V důsledku rekonstrukce byla v květnu ukončena výstavní činnost v Malé galerii knihovny 2006 byla dokončena rekonstrukce historické části hlavní budovy a nově upravena internetová pracovna s pultem pro návrat knih a registraci. Věková hranice uživatelů knihovny byla snížena na 13 let a čtenářům nabídnuta služba zřídit si v knihovně finanční konto na bezhotovostní placení knihovních služeb. Po prvé se 28. října konal Den Středočeského kraje, knihovníci obsluhovali oblečeni v lidových krojích. V hudebním oddělení byl zaveden volný výběr CD. Vystavena nová grafická podoba webových stránek knihovny. Od ledna vstoupila v platnost nová Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje. Počet knihoven pověřených regionální funkcí byl snížen z patnácti na pět (Kladno, Benešov, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Příbram) a byl zaveden centrální nákup a zpracování dokumentů pro výměnný fond knihoven ve Středočeském kraji 2007 knihovna oslavila 110. výročí svého založení vydáním publikace Aleše Zacha, Nakladatelské Kladno : z dějin kladenské knižní kultury. Uspořádáním výstavy Nakladatelské Kladno byla v květnu obnovena tradice výstav ve zrekonstruované Malé galerii knihovny. Po druhé se 28. října konal Den Středočeského kraje. Mottem "Knihovna hornická a hutnická" navazoval na 4. mezinárodní bienále Industriální stopy 2007 2008 byla obnovena tradice přednášek pro veřejnost. Vyšel jubilejní 60. ročník odborného časopisu Čtenář, pro předplatitele byla zveřejněna vedle tištěné verze elektronická verze Po třetí se konal den Středočeského kraje. Téma "Knihovna secesní" korespondovalo s architektonickým řešením hlavní budovy. Knihovna navázala spolupráci se zahraničními knihovnami: s polskou Wojewódskou Bibliotékou Publicznou v Opole, s německým Bibliothekscetrem v Koblenz a slovenskou Podkarpatskou knižnicou v Pezinoku 2009 scházel se Klub přátel knihovny a pokračovaly přednášky pro veřejnost. Po čtvrté se konal Den Středočeského kraje, mottem "Knihovna literární" navazoval na celostátní akci Kniha mého srdce. Knihovna vydala publikaci Co možná nevíte o knihovnách Středočeského kraje a informační brožuru Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Knihovna se zapojila do programu Kramerius – mikrofilmování a digitalizace dokumentů – a uživatelům byly zpřístupněny digitální kopie regionálních titulů Slánský obzor ( ), Věstník Městského musea na Kladně, Věstník Sládečkova městského musea na Kladně, Kladno jindy a dnes. 2010 ukončen provoz hudebního oddělení na odloučeném pracovišti (budova v Rooseveltově ulici čp. 1550) a jeho služby přesunuty do hlavní budovy. Ve druhé polovině roku zahájena stavební akce propojení domů čp a čp s výměnou oken, zateplením a novou fasádou. Tištěné normy nahrazeny online přístupem k databázi ČSN. V elektronickém katalogu na internetu zobrazeny naskenované obálky a obsahy knih. Den Středočeského kraje se uskutečnil v duchu 200. výročí narození K. H. Máchy. Zdigitalizována regionální periodika Světlo 1878 – 1900, Svobodný občan 1872 – 1900, Vlastivědný sborník okresů slánského, novostrašeckého a kladenského 1923 – 1940 2011 dokončena rekonstrukce domů čp a 1550 s jejich propojením. Do nově upravených prostor v přízemí se z hlavní budovy přestěhoval odbor doplňování a zpracování knihovního fondu. V hlavní budově obnoven provoz počítačové učebny a volný výběr novinek zvukových dokumentů s poslechovým místem. Knihovna dostala do správy budovu zrušeného ředitelství Správy a údržby silnic SK v Kladně cca 700 m od hlavní budovy, kam bylo přemístěno Krajské knihovnické centrum včetně výměnného fondu knih regionu Kladno. Do budovy ředitelství se z Prahy přestěhovala redakce časopisu Čtenář. Den Středočeského kraje proběhl ve stylu knihovny hudební. Úspěšně pokračovaly výstavy v Malé galerii, mezi jinými Panoramata slezských měst, z fondu starých tisků a grafik Krajské veřejné knihovny Emanuela Smolky v polském Opole. V knihovně přednášeli historik umění František Dvořák, cembalistka Zuzana Růžičková, americký muzikolog David R. Beveridge, botanik Václav Větvička ad. Webdesign V. Chalupník | Středočeská

5 1928 městská rada přidělila knihovně větší prostory v Kladenském zámku
1901 město převzalo knihovnu do své správy a ze spolkové knihovny se stala obecní knihovna Královského horního města Kladno 1928 městská rada přidělila knihovně větší prostory v Kladenském zámku vzniklo v knihovně regionální oddělení, v němž byly shromažďovány knihy kladenských autorů, publikace o Kladně a knihy na Kladně vydané nebo vytištěné a se vznikem Velkého Kladna se spojily knihovny do té doby samostatných obcí Kladenská knihovna se stala ústřední knihovnou s pobočkami v Kročehlavech, v Dubí a v Rozdělově 1952 knihovna byla pověřena funkcí okresní knihovny 1954 sídlem knihovny se stala budova bývalého Okresního domu postavená v letech podle projektu architektů J. Maříka a K. Šidlíka 1960 v souvislosti s územní reorganizací byla knihovna pověřena krajskou metodickou působností 1963 zřizovatelem knihovny se stal Středočeský krajský národní výbor se sídlem v Praze 1965 knihovna pověřena funkcí vědecké knihovny 1969 knihovna získala právo povinného výtisku na tisky středočeského regionu a začala systematicky shromažďovat regionální literaturu středočeského regionu. Poprvé vyšla bibliografická ročenka "Středočeský kraj v tisku 1967" 1979 knihovna získala právo celostátního povinného výtisku knih 1980 právo povinného výtisku bylo rozšířeno také na periodika 1983 došlo k přejmenování Krajské knihovny na Státní vědeckou knihovnu v Kladně 1985 knihovna otevřela půjčovnu gramofonových desek a magnetofonových kazet 1991 zřizovatelem knihovny se stalo Ministerstvo kultury České republiky. Zákonem ČNR č. 281/1991 Sb. byl knihovně zrušen příjem povinného výtisku vysokoškolských učebnic a skript 1993 knihovna se stala vydavatelem oborového měsíčníku pro knihovny Čtenář 1995 knihovna byla připojena na internet. Na základě zákona č. 37/95 Sb., o neperiodických publikacích, knihovna přišla o právo na celostátní povinný výtisk neperiodických publikací a zůstaly jí zachovány povinné výtisky nakladatelů se sídlem ve středních Čechách a Praze. V budově čp byly zadaptovány půdní prostory pro kanceláře odboru všeobecných služeb a místnost pro vzdělávací akce a uvolnily se větší prostory v přízemí této budovy pro hudební oddělení 1996 hudební oddělení otevřeno v nových prostorách v přízemí domu čp. 1624, byla navázána spolupráce s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze a se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v Kladně. Internet zpřístupněn uživatelské veřejnosti, knihovna vystavila webové stránky. Byl zakoupen automatizovaný knihovnický systém Rapid Library od hodonínské firmy Cosmotron Systems, v listopadu poprvé vystaven na internetu elektronický katalog knihovny 1997 knihovna oslavila 100. výročí svého založení. K výročí byla uspořádána výstava a vydána publikace Sto let veřejné knihovny v Kladně. Od září byl v půjčovně odborné literatury zprovozněn automatizovaný výpůjční proces 1998 začátkem února knihovna otevřela Infocentrum regionu Kladno pro cestovní ruch a občanské informace Byla vydána publikace Kladno v osobnostech 1999 byl zakoupen dům čp v sousedství hlavní budovy knihovny a domu čp. 1624 2000 od září byl spuštěn automatizovaný výpůjční provoz v hudebním oddělení 2001 funkce zřizovatele knihovny přešla z Ministerstva kultury ČR na Středočeský kraj. 6. prosince schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje zřizovací listinu s názvem Středočeská vědecká knihovna v Kladně. V přístavbě hlavní budovy byly vybudovány sklady s kompaktními regály. Po dokončení oprav v domě čp zde bylo v přízemí otevřeno hudební oddělení s bezbariérovým vstupem. V Malé galerii knihovny se konala výstava ke 100. výročí narození Cyrila Boudy 2002 z rozhodnutí Rady Středočeského kraje, Rady města Kladna a Zastupitelstva města Kladna došlo k oddělení městské funkce Středočeské vědecké knihovny a zřízení samostatné městské knihovny od Na webových stránkách zpřístupnila knihovna nový elektronický katalog IPAC, uživatelům bylo umožněno prodlužování výpůjček a získávání informací prostřednictvím u. V Malé galerii uspořádána výstava ke 105. výročí založení knihovny 2003 k 1. lednu přišla knihovna o právo na povinné výtisky neperiodických publikací vydávaných pražskými vydavateli (zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů), nadále jí zůstalo právo na povinné výtisky neperiodických publikací vydávaných ve Středočeském kraji a povinné výtisky periodik vydávaných na území České republiky. V hlavní budově byla otevřena internetová studovna, zrekonstruováno sociální zařízení pro veřejnost. Byla vystavena nová podoba webových stránek knihovny 2004 bylo dokončeno zprovoznění nové verze automatizovaného knihovnického systému Advanced Rapid Library. Služby uživatelům byly rozšířeny o možnost žádanek prostřednictvím internetu a zasílání zpráv o rezervovaných dokumentech a upomínkách em a SMS. Na webu vystaveno Kalendárium osobností Středočeského kraje a knižních novinky zařazené do fondu. Ukončeno doplňování a aktualizace generálního lístkového katalogu, katalogizační záznamy ukládány pouze do elektronického katalogu. V přízemí hlavní budovy byla vybudována další část skladů s kompaktními regály a nákladním výtahem ze skladu do půjčovny literatury v 1. poschodí. Knihovna se zúčastnila 0. ročníku Polabského knižního veletrhu. Vydána publikace Knihovny Středočeského kraje 2005 historická část hlavní budovy knihovny prošla rozsáhlou rekonstrukcí. V září byly otevřeny nově upravené prostory pro uživatele s bezbariérovým vstupem do přízemí, s volným výběrem novinek odborné literatury a beletrie. Výpůjční doba byla ve čtvrtek prodloužena do 19 hodin. V důsledku rekonstrukce byla v květnu ukončena výstavní činnost v Malé galerii knihovny 2006 byla dokončena rekonstrukce historické části hlavní budovy a nově upravena internetová pracovna s pultem pro návrat knih a registraci. Věková hranice uživatelů knihovny byla snížena na 13 let a čtenářům nabídnuta služba zřídit si v knihovně finanční konto na bezhotovostní placení knihovních služeb. Po prvé se 28. října konal Den Středočeského kraje, knihovníci obsluhovali oblečeni v lidových krojích. V hudebním oddělení byl zaveden volný výběr CD. Vystavena nová grafická podoba webových stránek knihovny. Od ledna vstoupila v platnost nová Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje. Počet knihoven pověřených regionální funkcí byl snížen z patnácti na pět (Kladno, Benešov, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Příbram) a byl zaveden centrální nákup a zpracování dokumentů pro výměnný fond knihoven ve Středočeském kraji 2007 knihovna oslavila 110. výročí svého založení vydáním publikace Aleše Zacha, Nakladatelské Kladno : z dějin kladenské knižní kultury. Uspořádáním výstavy Nakladatelské Kladno byla v květnu obnovena tradice výstav ve zrekonstruované Malé galerii knihovny. Po druhé se 28. října konal Den Středočeského kraje. Mottem "Knihovna hornická a hutnická" navazoval na 4. mezinárodní bienále Industriální stopy 2007 2008 byla obnovena tradice přednášek pro veřejnost. Vyšel jubilejní 60. ročník odborného časopisu Čtenář, pro předplatitele byla zveřejněna vedle tištěné verze elektronická verze Po třetí se konal den Středočeského kraje. Téma "Knihovna secesní" korespondovalo s architektonickým řešením hlavní budovy. Knihovna navázala spolupráci se zahraničními knihovnami: s polskou Wojewódskou Bibliotékou Publicznou v Opole, s německým Bibliothekscetrem v Koblenz a slovenskou Podkarpatskou knižnicou v Pezinoku 2009 scházel se Klub přátel knihovny a pokračovaly přednášky pro veřejnost. Po čtvrté se konal Den Středočeského kraje, mottem "Knihovna literární" navazoval na celostátní akci Kniha mého srdce. Knihovna vydala publikaci Co možná nevíte o knihovnách Středočeského kraje a informační brožuru Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Knihovna se zapojila do programu Kramerius – mikrofilmování a digitalizace dokumentů – a uživatelům byly zpřístupněny digitální kopie regionálních titulů Slánský obzor ( ), Věstník Městského musea na Kladně, Věstník Sládečkova městského musea na Kladně, Kladno jindy a dnes. 2010 ukončen provoz hudebního oddělení na odloučeném pracovišti (budova v Rooseveltově ulici čp. 1550) a jeho služby přesunuty do hlavní budovy. Ve druhé polovině roku zahájena stavební akce propojení domů čp a čp s výměnou oken, zateplením a novou fasádou. Tištěné normy nahrazeny online přístupem k databázi ČSN. V elektronickém katalogu na internetu zobrazeny naskenované obálky a obsahy knih. Den Středočeského kraje se uskutečnil v duchu 200. výročí narození K. H. Máchy. Zdigitalizována regionální periodika Světlo 1878 – 1900, Svobodný občan 1872 – 1900, Vlastivědný sborník okresů slánského, novostrašeckého a kladenského 1923 – 1940 2011 dokončena rekonstrukce domů čp a 1550 s jejich propojením. Do nově upravených prostor v přízemí se z hlavní budovy přestěhoval odbor doplňování a zpracování knihovního fondu. V hlavní budově obnoven provoz počítačové učebny a volný výběr novinek zvukových dokumentů s poslechovým místem. Knihovna dostala do správy budovu zrušeného ředitelství Správy a údržby silnic SK v Kladně cca 700 m od hlavní budovy, kam bylo přemístěno Krajské knihovnické centrum včetně výměnného fondu knih regionu Kladno. Do budovy ředitelství se z Prahy přestěhovala redakce časopisu Čtenář. Den Středočeského kraje proběhl ve stylu knihovny hudební. Úspěšně pokračovaly výstavy v Malé galerii, mezi jinými Panoramata slezských měst, z fondu starých tisků a grafik Krajské veřejné knihovny Emanuela Smolky v polském Opole. V knihovně přednášeli historik umění František Dvořák, cembalistka Zuzana Růžičková, americký muzikolog David R. Beveridge, botanik Václav Větvička ad. Webdesign V. Chalupník | Středočeská

6 1952 knihovna byla pověřena funkcí okresní knihovny
1954 sídlem knihovny se stala budova bývalého Okresního domu postavená v letech podle projektu architektů J. Maříka a K. Šidlík 1963 v souvislosti s územní reorganizací byla knihovna pověřena krajskou metodickou působností zřizovatelem knihovny se stal Středočeský krajský národní výbor se sídlem v Praze 1965 knihovna pověřena funkcí vědecké knihovny 1969 knihovna získala právo povinného výtisku na tisky středočeského regionu a začala systematicky shromažďovat regionální literaturu středočeského regionu. Poprvé vyšla bibliografická ročenka "Středočeský kraj v tisku 1967" 1979 knihovna získala právo celostátního povinného výtisku knih 1960 v souvislosti s územní reorganizací byla knihovna pověřena krajskou metodickou působností 1963 zřizovatelem knihovny se stal Středočeský krajský národní výbor se sídlem v Praze 1980 právo povinného výtisku bylo rozšířeno také na periodika 1983 došlo k přejmenování Krajské knihovny na Státní vědeckou knihovnu v Kladně 1985 knihovna otevřela půjčovnu gramofonových desek a magnetofonových kazet 1991 zřizovatelem knihovny se stalo Ministerstvo kultury České republiky. Zákonem ČNR č. 281/1991 Sb. byl knihovně zrušen příjem povinného výtisku vysokoškolských učebnic a skript 1993 knihovna se stala vydavatelem oborového měsíčníku pro knihovny Čtenář 1995 knihovna byla připojena na internet. Na základě zákona č. 37/95 Sb., o neperiodických publikacích, knihovna přišla o právo na celostátní povinný výtisk neperiodických publikací a zůstaly jí zachovány povinné výtisky nakladatelů se sídlem ve středních Čechách a Praze. V budově čp byly zadaptovány půdní prostory pro kanceláře odboru všeobecných služeb a místnost pro vzdělávací akce a uvolnily se větší prostory v přízemí této budovy pro hudební oddělení 1996 hudební oddělení otevřeno v nových prostorách v přízemí domu čp. 1624, byla navázána spolupráce s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze a se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v Kladně. Internet zpřístupněn uživatelské veřejnosti, knihovna vystavila webové stránky. Byl zakoupen automatizovaný knihovnický systém Rapid Library od hodonínské firmy Cosmotron Systems, v listopadu poprvé vystaven na internetu elektronický katalog knihovny 1997 knihovna oslavila 100. výročí svého založení. K výročí byla uspořádána výstava a vydána publikace Sto let veřejné knihovny v Kladně. Od září byl v půjčovně odborné literatury zprovozněn automatizovaný výpůjční proces 1998 začátkem února knihovna otevřela Infocentrum regionu Kladno pro cestovní ruch a občanské informace Byla vydána publikace Kladno v osobnostech 1999 byl zakoupen dům čp v sousedství hlavní budovy knihovny a domu čp. 1624 2000 od září byl spuštěn automatizovaný výpůjční provoz v hudebním oddělení 2001 funkce zřizovatele knihovny přešla z Ministerstva kultury ČR na Středočeský kraj. 6. prosince schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje zřizovací listinu s názvem Středočeská vědecká knihovna v Kladně. V přístavbě hlavní budovy byly vybudovány sklady s kompaktními regály. Po dokončení oprav v domě čp zde bylo v přízemí otevřeno hudební oddělení s bezbariérovým vstupem. V Malé galerii knihovny se konala výstava ke 100. výročí narození Cyrila Boudy 2002 z rozhodnutí Rady Středočeského kraje, Rady města Kladna a Zastupitelstva města Kladna došlo k oddělení městské funkce Středočeské vědecké knihovny a zřízení samostatné městské knihovny od Na webových stránkách zpřístupnila knihovna nový elektronický katalog IPAC, uživatelům bylo umožněno prodlužování výpůjček a získávání informací prostřednictvím u. V Malé galerii uspořádána výstava ke 105. výročí založení knihovny 2003 k 1. lednu přišla knihovna o právo na povinné výtisky neperiodických publikací vydávaných pražskými vydavateli (zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů), nadále jí zůstalo právo na povinné výtisky neperiodických publikací vydávaných ve Středočeském kraji a povinné výtisky periodik vydávaných na území České republiky. V hlavní budově byla otevřena internetová studovna, zrekonstruováno sociální zařízení pro veřejnost. Byla vystavena nová podoba webových stránek knihovny 2004 bylo dokončeno zprovoznění nové verze automatizovaného knihovnického systému Advanced Rapid Library. Služby uživatelům byly rozšířeny o možnost žádanek prostřednictvím internetu a zasílání zpráv o rezervovaných dokumentech a upomínkách em a SMS. Na webu vystaveno Kalendárium osobností Středočeského kraje a knižních novinky zařazené do fondu. Ukončeno doplňování a aktualizace generálního lístkového katalogu, katalogizační záznamy ukládány pouze do elektronického katalogu. V přízemí hlavní budovy byla vybudována další část skladů s kompaktními regály a nákladním výtahem ze skladu do půjčovny literatury v 1. poschodí. Knihovna se zúčastnila 0. ročníku Polabského knižního veletrhu. Vydána publikace Knihovny Středočeského kraje 2005 historická část hlavní budovy knihovny prošla rozsáhlou rekonstrukcí. V září byly otevřeny nově upravené prostory pro uživatele s bezbariérovým vstupem do přízemí, s volným výběrem novinek odborné literatury a beletrie. Výpůjční doba byla ve čtvrtek prodloužena do 19 hodin. V důsledku rekonstrukce byla v květnu ukončena výstavní činnost v Malé galerii knihovny 2006 byla dokončena rekonstrukce historické části hlavní budovy a nově upravena internetová pracovna s pultem pro návrat knih a registraci. Věková hranice uživatelů knihovny byla snížena na 13 let a čtenářům nabídnuta služba zřídit si v knihovně finanční konto na bezhotovostní placení knihovních služeb. Po prvé se 28. října konal Den Středočeského kraje, knihovníci obsluhovali oblečeni v lidových krojích. V hudebním oddělení byl zaveden volný výběr CD. Vystavena nová grafická podoba webových stránek knihovny. Od ledna vstoupila v platnost nová Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje. Počet knihoven pověřených regionální funkcí byl snížen z patnácti na pět (Kladno, Benešov, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Příbram) a byl zaveden centrální nákup a zpracování dokumentů pro výměnný fond knihoven ve Středočeském kraji 2007 knihovna oslavila 110. výročí svého založení vydáním publikace Aleše Zacha, Nakladatelské Kladno : z dějin kladenské knižní kultury. Uspořádáním výstavy Nakladatelské Kladno byla v květnu obnovena tradice výstav ve zrekonstruované Malé galerii knihovny. Po druhé se 28. října konal Den Středočeského kraje. Mottem "Knihovna hornická a hutnická" navazoval na 4. mezinárodní bienále Industriální stopy 2007 2008 byla obnovena tradice přednášek pro veřejnost. Vyšel jubilejní 60. ročník odborného časopisu Čtenář, pro předplatitele byla zveřejněna vedle tištěné verze elektronická verze Po třetí se konal den Středočeského kraje. Téma "Knihovna secesní" korespondovalo s architektonickým řešením hlavní budovy. Knihovna navázala spolupráci se zahraničními knihovnami: s polskou Wojewódskou Bibliotékou Publicznou v Opole, s německým Bibliothekscetrem v Koblenz a slovenskou Podkarpatskou knižnicou v Pezinoku 2009 scházel se Klub přátel knihovny a pokračovaly přednášky pro veřejnost. Po čtvrté se konal Den Středočeského kraje, mottem "Knihovna literární" navazoval na celostátní akci Kniha mého srdce. Knihovna vydala publikaci Co možná nevíte o knihovnách Středočeského kraje a informační brožuru Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Knihovna se zapojila do programu Kramerius – mikrofilmování a digitalizace dokumentů – a uživatelům byly zpřístupněny digitální kopie regionálních titulů Slánský obzor ( ), Věstník Městského musea na Kladně, Věstník Sládečkova městského musea na Kladně, Kladno jindy a dnes. 2010 ukončen provoz hudebního oddělení na odloučeném pracovišti (budova v Rooseveltově ulici čp. 1550) a jeho služby přesunuty do hlavní budovy. Ve druhé polovině roku zahájena stavební akce propojení domů čp a čp s výměnou oken, zateplením a novou fasádou. Tištěné normy nahrazeny online přístupem k databázi ČSN. V elektronickém katalogu na internetu zobrazeny naskenované obálky a obsahy knih. Den Středočeského kraje se uskutečnil v duchu 200. výročí narození K. H. Máchy. Zdigitalizována regionální periodika Světlo 1878 – 1900, Svobodný občan 1872 – 1900, Vlastivědný sborník okresů slánského, novostrašeckého a kladenského 1923 – 1940 2011 dokončena rekonstrukce domů čp a 1550 s jejich propojením. Do nově upravených prostor v přízemí se z hlavní budovy přestěhoval odbor doplňování a zpracování knihovního fondu. V hlavní budově obnoven provoz počítačové učebny a volný výběr novinek zvukových dokumentů s poslechovým místem. Knihovna dostala do správy budovu zrušeného ředitelství Správy a údržby silnic SK v Kladně cca 700 m od hlavní budovy, kam bylo přemístěno Krajské knihovnické centrum včetně výměnného fondu knih regionu Kladno. Do budovy ředitelství se z Prahy přestěhovala redakce časopisu Čtenář. Den Středočeského kraje proběhl ve stylu knihovny hudební. Úspěšně pokračovaly výstavy v Malé galerii, mezi jinými Panoramata slezských měst, z fondu starých tisků a grafik Krajské veřejné knihovny Emanuela Smolky v polském Opole. V knihovně přednášeli historik umění František Dvořák, cembalistka Zuzana Růžičková, americký muzikolog David R. Beveridge, botanik Václav Větvička ad. Webdesign V. Chalupník | Středočeská

7 Novodobá historie… 1983 přejmenování Krajské knihovny na Státní vědeckou knihovnu v Kladně 1995 knihovna byla připojena na internet a v budově čp byly zadaptovány půdní prostory pro kanceláře odboru všeobecných služeb a místnost pro vzdělávací akce, tím se uvolnily se větší prostory v přízemí této budovy pro hudební oddělení (otevřeno v roce 1996) 1997 knihovna oslavila 100. výročí svého založení 1998 začátkem února knihovna otevřela Infocentrum regionu Kladno pro cestovní ruch a občanské informace Byla vydána publikace Kladno v osobnostech 1999 byl zakoupen dům čp v sousedství hlavní budovy knihovny a domu čp. 1624 2000 od září byl spuštěn automatizovaný výpůjční provoz v hudebním oddělení 2001 funkce zřizovatele knihovny přešla z Ministerstva kultury ČR na Středočeský kraj. 6. prosince schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje zřizovací listinu s názvem Středočeská vědecká knihovna v Kladně. V přístavbě hlavní budovy byly vybudovány sklady s kompaktními regály. Po dokončení oprav v domě čp zde bylo v přízemí otevřeno hudební oddělení s bezbariérovým vstupem. V Malé galerii knihovny se konala výstava ke 100. výročí narození Cyrila Boudy 2002 z rozhodnutí Rady Středočeského kraje, Rady města Kladna a Zastupitelstva města Kladna došlo k oddělení městské funkce Středočeské vědecké knihovny a zřízení samostatné městské knihovny od Na webových stránkách zpřístupnila knihovna nový elektronický katalog IPAC, uživatelům bylo umožněno prodlužování výpůjček a získávání informací prostřednictvím u. V Malé galerii uspořádána výstava ke výročí založení knihovny 2003 k 1. lednu přišla knihovna o právo na povinné výtisky neperiodických publikací vydávaných pražskými vydavateli (zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů), nadále jí zůstalo právo na povinné výtisky neperiodických publikací vydávaných ve Středočeském kraji a povinné výtisky periodik vydávaných na území České republiky. V hlavní budově byla otevřena internetová studovna, zrekonstruováno sociální zařízení pro veřejnost. Byla vystavena nová podoba webových stránek knihovny 2004 bylo dokončeno zprovoznění nové verze automatizovaného knihovnického systému Advanced Rapid Library. Služby uživatelům byly rozšířeny o možnost žádanek prostřednictvím internetu a zasílání zpráv o rezervovaných dokumentech a upomínkách em a SMS. Na webu vystaveno Kalendárium osobností Středočeského kraje a knižních novinky zařazené do fondu. Ukončeno doplňování a aktualizace generálního lístkového katalogu, katalogizační záznamy ukládány pouze do elektronického katalogu. V přízemí hlavní budovy byla vybudována další část skladů s kompaktními regály a nákladním výtahem ze skladu do půjčovny literatury v 1. poschodí. Knihovna se zúčastnila 0. ročníku Polabského knižního veletrhu. Vydána publikace Knihovny Středočeského kraje 2005 historická část hlavní budovy knihovny prošla rozsáhlou rekonstrukcí. V září byly otevřeny nově upravené prostory pro uživatele s bezbariérovým vstupem do přízemí, s volným výběrem novinek odborné literatury a beletrie. Výpůjční doba byla ve čtvrtek prodloužena do 19 hodin. V důsledku rekonstrukce byla v květnu ukončena výstavní činnost v Malé galerii knihovny 2006 byla dokončena rekonstrukce historické části hlavní budovy a nově upravena internetová pracovna s pultem pro návrat knih a registraci. Věková hranice uživatelů knihovny byla snížena na 13 let a čtenářům nabídnuta služba zřídit si v knihovně finanční konto na bezhotovostní placení knihovních služeb. Po prvé se 28. října konal Den Středočeského kraje, knihovníci obsluhovali oblečeni v lidových krojích. V hudebním oddělení byl zaveden volný výběr CD. Vystavena nová grafická podoba webových stránek knihovny. Od ledna vstoupila v platnost nová Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje. Počet knihoven pověřených regionální funkcí byl snížen z patnácti na pět (Kladno, Benešov, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Příbram) a byl zaveden centrální nákup a zpracování dokumentů pro výměnný fond knihoven ve Středočeském kraji 2007 knihovna oslavila 110. výročí svého založení vydáním publikace Aleše Zacha, Nakladatelské Kladno : z dějin kladenské knižní kultury. Uspořádáním výstavy Nakladatelské Kladno byla v květnu obnovena tradice výstav ve zrekonstruované Malé galerii knihovny. Po druhé se 28. října konal Den Středočeského kraje. Mottem "Knihovna hornická a hutnická" navazoval na 4. mezinárodní bienále Industriální stopy 2007 2008 byla obnovena tradice přednášek pro veřejnost. Vyšel jubilejní 60. ročník odborného časopisu Čtenář, pro předplatitele byla zveřejněna vedle tištěné verze elektronická verze Po třetí se konal den Středočeského kraje. Téma "Knihovna secesní" korespondovalo s architektonickým řešením hlavní budovy. Knihovna navázala spolupráci se zahraničními knihovnami: s polskou Wojewódskou Bibliotékou Publicznou v Opole, s německým Bibliothekscetrem v Koblenz a slovenskou Podkarpatskou knižnicou v Pezinoku 2009 scházel se Klub přátel knihovny a pokračovaly přednášky pro veřejnost. Po čtvrté se konal Den Středočeského kraje, mottem "Knihovna literární" navazoval na celostátní akci Kniha mého srdce. Knihovna vydala publikaci Co možná nevíte o knihovnách Středočeského kraje a informační brožuru Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Knihovna se zapojila do programu Kramerius – mikrofilmování a digitalizace dokumentů – a uživatelům byly zpřístupněny digitální kopie regionálních titulů Slánský obzor ( ), Věstník Městského musea na Kladně, Věstník Sládečkova městského musea na Kladně, Kladno jindy a dnes. 2010 ukončen provoz hudebního oddělení na odloučeném pracovišti (budova v Rooseveltově ulici čp. 1550) a jeho služby přesunuty do hlavní budovy. Ve druhé polovině roku zahájena stavební akce propojení domů čp a čp s výměnou oken, zateplením a novou fasádou. Tištěné normy nahrazeny online přístupem k databázi ČSN. V elektronickém katalogu na internetu zobrazeny naskenované obálky a obsahy knih. Den Středočeského kraje se uskutečnil v duchu 200. výročí narození K. H. Máchy. Zdigitalizována regionální periodika Světlo 1878 – 1900, Svobodný občan – 1900, Vlastivědný sborník okresů slánského, novostrašeckého a kladenského 1923 – 1940 2011 dokončena rekonstrukce domů čp a 1550 s jejich propojením. Do nově upravených prostor v přízemí se z hlavní budovy přestěhoval odbor doplňování a zpracování knihovního fondu. V hlavní budově obnoven provoz počítačové učebny a volný výběr novinek zvukových dokumentů s poslechovým místem. Knihovna dostala do správy budovu zrušeného ředitelství Správy a údržby silnic SK v Kladně cca 700 m od hlavní budovy, kam bylo přemístěno Krajské knihovnické centrum včetně výměnného fondu knih regionu Kladno. Do budovy ředitelství se z Prahy přestěhovala redakce časopisu Čtenář. Den Středočeského kraje proběhl ve stylu knihovny hudební. Úspěšně pokračovaly výstavy v Malé galerii, mezi jinými Panoramata slezských měst, z fondu starých tisků a grafik Krajské veřejné knihovny Emanuela Smolky v polském Opole. V knihovně přednášeli historik umění František Dvořák, cembalistka Zuzana Růžičková, americký muzikolog David R. Beveridge, botanik Václav Větvička ad.

8 2005 historická část hlavní budovy knihovny prošla rozsáhlou rekonstrukcí
v září byly otevřeny nově upravené prostory pro uživatele s bezbariérovým vstupem do přízemí, s volným výběrem novinek odborné literatury a beletrie 2006 byla dokončena rekonstrukce historické části hlavní budovy a nově upravena internetová pracovna s pultem pro návrat knih a registraci, věková hranice uživatelů knihovny byla snížena na 13 let a čtenářům nabídnuta služba zřídit si v knihovně finanční konto na bezhotovostní placení knihovních služeb 28. října se konal poprvé dnes již tradiční Den Středočeského kraje 2007 knihovna oslavila 110. výročí svého založení 2008 byla obnovena tradice přednášek pro veřejnost. Vyšel jubilejní 60. ročník odborného časopisu Čtenář, pro předplatitele byla zveřejněna vedle tištěné verze elektronická verze Po třetí se konal den Středočeského kraje. Téma "Knihovna secesní" korespondovalo s architektonickým řešením hlavní budovy. Knihovna navázala spolupráci se zahraničními knihovnami: s polskou Wojewódskou Bibliotékou Publicznou v Opole, s německým Bibliothekscetrem v Koblenz a slovenskou Podkarpatskou knižnicou v Pezinoku 2009 scházel se Klub přátel knihovny a pokračovaly přednášky pro veřejnost. Po čtvrté se konal Den Středočeského kraje, mottem "Knihovna literární" navazoval na celostátní akci Kniha mého srdce. Knihovna vydala publikaci Co možná nevíte o knihovnách Středočeského kraje a informační brožuru Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Knihovna se zapojila do programu Kramerius – mikrofilmování a digitalizace dokumentů – a uživatelům byly zpřístupněny digitální kopie regionálních titulů Slánský obzor ( ), Věstník Městského musea na Kladně, Věstník Sládečkova městského musea na Kladně, Kladno jindy a dnes. 2010 ukončen provoz hudebního oddělení na odloučeném pracovišti (budova v Rooseveltově ulici čp. 1550) a jeho služby přesunuty do hlavní budovy. Ve druhé polovině roku zahájena stavební akce propojení domů čp a čp s výměnou oken, zateplením a novou fasádou. Tištěné normy nahrazeny online přístupem k databázi ČSN. V elektronickém katalogu na internetu zobrazeny naskenované obálky a obsahy knih. Den Středočeského kraje se uskutečnil v duchu výročí narození K. H. Máchy. Zdigitalizována regionální periodika Světlo 1878 – 1900, Svobodný občan 1872 – 1900, Vlastivědný sborník okresů slánského, novostrašeckého a kladenského 1923 – 1940 2011 dokončena rekonstrukce domů čp a 1550 s jejich propojením. Do nově upravených prostor v přízemí se z hlavní budovy přestěhoval odbor doplňování a zpracování knihovního fondu. V hlavní budově obnoven provoz počítačové učebny a volný výběr novinek zvukových dokumentů s poslechovým místem. Knihovna dostala do správy budovu zrušeného ředitelství Správy a údržby silnic SK v Kladně cca 700 m od hlavní budovy, kam bylo přemístěno Krajské knihovnické centrum včetně výměnného fondu knih regionu Kladno. Do budovy ředitelství se z Prahy přestěhovala redakce časopisu Čtenář. Den Středočeského kraje proběhl ve stylu knihovny hudební. Úspěšně pokračovaly výstavy v Malé galerii, mezi jinými Panoramata slezských měst, z fondu starých tisků a grafik Krajské veřejné knihovny Emanuela Smolky v polském Opole. V knihovně přednášeli historik umění František Dvořák, cembalistka Zuzana Růžičková, americký muzikolog David R. Beveridge, botanik Václav Větvička ad.

9 Současnost… Ve vestibulu knihovny

10 Mimo studovnu – volný výběr

11 Konec naší návštěvy

12 Co říci závěrem… Proč se do knihovny vrátíme????
Co nám může poskytnout??? Odbornou literaturu i beletrii, časopisy všeho druhu, diplomové a bakalářské práce, rešerše Příjemný prostor ke studiu Internetové připojení Drobné občerstvení Přednášky a výstavy, setkání se zajímavými lidmi Vzdělávací kurzy …tedy mimo jiné také možnost trávit svůj volný čas nejen efektivně, ale i příjemně 


Stáhnout ppt "Exkurze Kladno literární"

Podobné prezentace


Reklamy Google