Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

vytvořený v projektu OP VK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "vytvořený v projektu OP VK"— Transkript prezentace:

1 vytvořený v projektu OP VK
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo a název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

2 Anotace Název tematické oblasti:
Jazyk, komunikace a sloh pro vyšší gymnázium Název učebního materiálu: Vývoj pravopisu Číslo učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ0211 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 3. ročník čtyřletého gymnázia, 7. ročník osmiletého gymnázia Autor: Mgr. Karla Paclíková Datum vytvoření: Datum ověření ve výuce: Druh učebního materiálu: prezentace Očekávaný výstup: Student si uvědomuje vývojové proměny českého pravopisu, dokáže pojmenovat a odlišit jednotlivé etapy ve vývoji českého pravopisu.

3 Metodické poznámky: Materiál lze využít jako oporu pro výklad učiva při frontální výuce v hodině věnované vývoji českého pravopisu. Počáteční praktické zadání je však vhodné pojmout jako drobný úkol pro dvojice žáků; ve vzájemném rozhovoru si studenti při jeho řešení zopakují a utřídí dosavadní znalosti o vývoji českého pravopisu. Práci je dobré časově limitovat, řešení si dvojice zapíše. Při společném ověřování správnosti řešení přehledně zopakujeme etapy ve vývoji českého pravopisu do období národního obrození, další část materiálu využijeme jako oporu pro doplnění informací o dalším vývoji českého pravopisu.

4 Vývoj pravopisu

5 Na základě dosavadních znalostí o vývoji (úpravách) českého pravopisu se pokus chronologicky seřadit následující ukázky A – D:

6 A Tohoto slova nyniesí prelatowe welmie sie držie anevmiegíce rozeznati mezi kúkolem a psenicí czo gest lepsího y viecze trhagi pẞenici neż kúkol tupiece viece prawdu neż kŕíwdu amagíce prawdu zależ azasie lez zaprawdu tak że plní sie nanich prorocztuíe… Tohoto slova nynější prelátové velmě sě držie, a neumějíce rozeznati mezi kúkolem a pšenicí, co jest lepšieho, i viece trhají pšenici než kúkol, tupiece viece pravdu než křivdu a majíce pravdu za lež a zasě lež za pravdu, takže plní sě na nich proroctvie…

7 B A gſem gako růže Sáronská a gako lilium při dolinách: Gako lilium mezy trnjm, tak přjtelkyně má mezy pannami. Gako gabloň mezy dřjwjm leſnjm tak milý můg mezy mládency: w ſtjnu geho žádoſtiwa ſem byla ſeděti a ſedjmť: nebo owoce geho ſladké geſt vſtům mým.

8 C Pauel dal geſt ploſcoucih zemu Wlah dal geſt dolaſ zemu bogu i ſuiatemu ſcepanu ſe duema duſnicoma bogucea a ſedlatu Dal jest Ploskovicích zem’u Vlach dal jest Dolás zem’u bogu i sv’atému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučeja a Sedlatu.

9 D Liška iednu biehagiczy, giesti ſobie hledagiczy, vbieze do gednyech puſtek, ano w nych iedyny chruſtek. Weczye: „Powiez my to, chruſte, czie gſu toto chyſſie puſte.“ On giey tako otpowiedie, rzka: „Gazt ſam newiedie. Teprw ſem yedno prziſſel ſiem, neymam nycze czynyti ſ tiem. Liška jednú běhajíci, jiesti sobě hledajíci, uběže do jedněch pústek, ano v nich jediný chrústek, Vecě: „Pověz mi to, chrúste, čie jsú toto chýšě pusté.“ On jiej tako otpovědě, řka: „Jázť sám nevědě, teprv sem jedno přišel sěm, nejmám nicečiniti s tiem.“

10 Ověř si správnost svého řešení:

11 pro zápis češtiny nestačila, písař užil jiné, blízké písmeno
C primitivní (= jednoduchý) pravopis latinská abeceda pro zápis češtiny nestačila, písař užil jiné, blízké písmeno (např. místo č c, místo š s), latinská abeceda důsledně nerozlišovala u a v, místo dnešního v psáno u Pauel dal geſt ploſcoucih zemu Wlah dal geſt dolaſ zemu bogu i ſuiatemu ſcepanu ſe duema duſnicoma bogucea a ſedlatu nejstarší česká věta (počátek 13. st.), přípisek do zakládající listiny litoměřické kapituly (1057)

12 Liška iednu biehagiczy, giesti ſobie hledagiczy,
vbieze do gednyech puſtek, ano w nych iedyny chruſtek. Weczye: „Powiez my to, chruſte, czie gſu toto chyſſie puſte.“ On giey tako otpowiedie, rzka: „Gazt ſam newiedie. Teprw ſem yedno prziſſel ſiem, neymam nycze czynyti ſ tiem. Bajka o lišcě a čbánu (Hradecký rukopis, 2. pol. 14. st.) spřežkový pravopis pro zápis hlásek, pro něž latina nemá samostatné písmeno, využívá spojení dvou písmen (spřežku), důsledný spřežkový pravopis vznik na zač. 14. st. , např. spřežka ch pro hlásku ch, rz pro ř

13 diakritický (Husův) pravopis poč. 15. st.
užívá diakritická (rozlišovací) znaménka – rozmnožuje se jimi základní repertoár písmen latinky, signalizují zvukové změny čárka → délka samohlásek, slabikotvornost souhlásek, tečka → měkkost souhlásek (X l – tvrdost) odstraněny spřežky (mimo ch) g před e / i čteno „j“ v na začátku slov „u“ nerealizován důsledně v žádné stč. památce Tohoto slova nyniesí prelatowe welmie sie drżie anevmiegíce rozeznati mezi kúkolem a psenicí czo gest lepsího y viecze trhagi pẞenici neż kúkol tupiece viece prawdu neż kŕíwdu amagíce prawdu zależ azasie lez zaprawdu tak że plní sie nanich prorocztuíe… Hus (1414)

14 mezy pannami. Gako gabloň mezy dřjwjm leſnjm
bratrský pravopis - konec 16. st. - konec 18. st. - čárka → délka samohlásek (í se píše jako j) háček u č, ž, ř (pro hlásku š spřežka ss) pro hlásku j písmeno g po c, z, s se píše y, spojka i se píše y pro hlásku v písmeno w, začáteční u/ú písmenem v dvojhlásky aj, ej psány jako ay, ey dvojhláska ou psána jako au písmeno s psáno jen na konci slov, jinak ostré s A gſem gako růže Sáronská a gako lilium při dolinách: Gako lilium mezy trnjm, tak přjtelkyně má mezy pannami. Gako gabloň mezy dřjwjm leſnjm tak milý můg mezy mládency: w ſtjnu geho žádoſtiwa ſem byla ſeděti a ſedjmť: nebo owoce geho ſladké geſt vſtům mým. Bible kralická (1579 – 1593)

15 Doplň si informace o dalším vývoji
(úpravách) českého pravopisu:

16 Dobrovského analogická úprava pravopisu
(počátek obrození) - po c a ve spojce i vždy měkké i - po s, z podle analogie (obdoby) i / y (páni → psi, pány → psy) - zrušil psaní u na začátku slova jako v → spory mezi zastánci nového, analogického pravopisu (Josef Jungmann, Václav Hanka) a obránci bratrského pravopisu (Jan Nejedlý, profesor české řeči a literatury na pražské univerzitě), ukončeny vítězstvím a. pravopisu (od r užíván i ve školách)

17 poslední opravy pravopisu (konec obrození)
- Pavel Josef Šafařík (1842) – návrh zrušit označování hlásek í, j, g písmeny j, g, g s háčkem (oprava skladná) - písmeno w nahrazeno písmenem v - dvojhláska ou se přestala psát jako au

18 první Pravidla českého pravopisu – Jan Gebauer (1902)
20. st. – několik kodifikačních úprav – poslední

19 Zdroj: archiv autorky


Stáhnout ppt "vytvořený v projektu OP VK"

Podobné prezentace


Reklamy Google