Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bushka Bryndová, květen 2008  Manipulace médií vládami, politickými stranami a dalšími subjekty  Výsledná manipulace veřejnosti ze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bushka Bryndová, květen 2008  Manipulace médií vládami, politickými stranami a dalšími subjekty  Výsledná manipulace veřejnosti ze."— Transkript prezentace:

1 Bushka Bryndová, květen 2008 bushka@volny.cz

2  Manipulace médií vládami, politickými stranami a dalšími subjekty  Výsledná manipulace veřejnosti ze strany těchto médií  Propaganda - prosazení určitého názoru na úkor jakéhokoliv jiného  Druhy propagandy a manipulace a jejich popis pomocí konkrétních příkladů z mezinárodních reálií

3  Zneužívá důvěry veřejnosti v podloženost informací médii  Následkem toho klesá důvěra veřejnosti v objektivitu médií  Veřejnost ztrácí zájem o politické i občanské dění

4  Vytvoření „kouřové clony“ - informace se obklopí polopravdami a naprostými výmysly a pak zveřejní – těžko se pak dopátrat pravdy!  Je pak snadné zdiskreditovat ty, kteří na ně upozorní, ale neodhalí obklopující nástrahy, aby se jim včas vyhnuli.

5  Prostřednictvím skrytého nátlaku na vlastníky médií nebo na vedení jejich redakcí, často prostřednictvím tajných služeb  Podvržením falešných informací novinářům  V USA vytvořili zvláštní instituci pověřenou výrobou propagandy a falešných zpráv určených pro světová média - údajně za účelem „zmatení“ nepřítele

6  (Ne)přítomnost zbraní hromadného ničení v Iráku. Posloužily jako záminka pro jeho napadení a okupaci, ale žádné se nenašly.  Spojení Sadáma Husajna s Al-Kajdou bylo také smyšlené. Přitom stejně jako ZHN tato lež byla záminkou k válce.  Příběh o hrdinské záchraně vojínky Lynchové byl úplně smyšlený.

7  Technika dezinformace často používaná k propagaci protistátních myšlenek, které se následně zneužijí ve prospěch státu.  Stát sám tajně zakládá protiválečná hnutí - může pak opozici sám regulovat.

8  Další způsob - vysoký politik přizná nějakou pravdu nebo ji dokonce použije ve formě útoku.  Příklad - John Kerry, když řekl, že "vláda lže“ - hovořil o tématu černého obchodování CIA s drogami, kauza vyšuměla do ztracena.  Přitom byl sám členem stejného establishmentu jako dotyčná vláda a neměl tedy žádný zájem na tom, aby se kritizované praktiky změnily.  Řízení škod má za účel vyvolat ve veřejnosti důvěru v nezávislost a kritickému duchu kritizujícího, ale ve skutečnosti je jen prostředkem, jak si lacino získat popularitu.

9  Často i teroristické operace, které se pak „hodí“ na nepřítele.  Nejslavnější příklad - zapálení říšského sněmu v Německu vedoucí k nástupu Hitlera.  Další příklady - rozpoutání 2. sv. války nacisty, když převlečeni do polských uniforem napadli německou vysílačku v Gliwicích.  Výbuch na lodi Maine v havanském přístavu – posloužil vládě USA jako záminka pro rozpoutání války se Španělskem (byla to nešťastná náhoda).

10  Vláda USA věděla o útoku na Pearl Harbour, ale nechala ho proběhnout, aby dosáhla obecného konsensu pro vstup země do války.  Incident v Tonkinském zálivu (rozpoutal válku ve Vietnamu) byl zcela smyšlený.  Výbuch na boloňském nádraží počátkem 80. let připsaný na vrub levicovým Rudým brigádám spáchali agenti tajné ultrapravicové sítě Gladio podporované celou řadou západních vlád.

11  Italského politika Alda Mora v roce 1978 neunesli a nezavraždili teroristé, ale únos zorganizovali agenti CIA, aby zdiskreditovali levici a zabránili jejímu spojení.  Na dny teroristických útoků v New Yorku (2001) i v Londýně (2005) byla naplánovaná cvičení záchranářů, která se měla odehrát přesně ve stejných místech (v Londýně ve stanicích metra, kde pak došlo k výbuchům). Taková náhoda je statisticky nemožná!

12  Tato propaganda je šířená nejmocnějšími západními státy (hlavně USA, Velkou Británií, ale i Evropskou unií), mezinárodními institucemi (OSN, Světová banka, MMF apod.) a think-tanky Wall-Streetu.  Komplicita mainstreamových médií - patří nadnárodním koncernům, které vlastní bankéři z Wall-Streetu a další příslušníci bilderbergské elity.  Základní rys – vždy a zásadně a cokoliv ZNEUŽÍVÁ ve svůj prospěch – dokáže zneužít i ta pro lidstvo nejosudovější a nejušlechtilejší témata.

13  Na jedné straně oslavování demokracie a její vývoz válkami.  Na druhé straně utajovaná existence mocenských skupin světové elity, které činí klíčová rozhodnutí.  Tato elita rozhoduje o světovém dění v naprostém utajení a bez jakékoliv odpovědnosti těm, jejichž životy ovlivňuje.  Můžeme ještě mluvit o demokracii, vládě lidu?

14  Bilderberg Group založená 1954 Rockefellery, Rothschildy a holandskou královskou rodinou vlastnící ropnou společnost Shell. Další navazující organizace – Trilaterála, Rada pro zahraniční vztahy (CFR).  Nejdůležitější vlivová skupina Bilderberg má kolem 120 členů - sdružuje významné bankéře, průmyslové magnáty, monarchy, bývalé státníky, politology, významné aktivní politiky a další osobnosti západního světa.  Schází se 1x ročně, celý víkend, naposledy – v červnu 2008 v USA.  Čeští účastníci: politolog Jiří Pehe, velvyslanec Karel Kovanda a senátor Michael Žantovský, ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg (2008).

15  Zakladatelé Bilderbergu se nikdy netajili plány na zavedení jednotné vlády světa v rámci tzv. Nového světového pořádku (NWO) – např. v projevech Davida Rockefellera nebo George H. Bushe.  Snížit světovou populaci na max. 1 miliardu.  Zotročit lidstvo pomocí hi-tech systémů jako potřebnou pracovní sílu.  Soustředit populaci do megapolí, jednotlivce označit čipy a mít je pod absolutní kontrolou.  Přírodu nechat pro výlučné užívání elitě.  Pouze elita bude mít přístup k výhodám vědeckého výzkumu a sofistikované lékařské péči, která jí prodlouží život téměř až do nekonečna.

16  Od nástupu G.W.Bushe v dnešních USA vládne neokonzervatizmus, ideologie z 50. let podle myšlenek Lea Strausse.  Hlavní představitelé: Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Richard Perle, Francis Fukuyama (později odpadl).  Zakladatel neokonzervatismu Irving Kristol, byl trockista, takže kořeny vycházejí z marxismu.

17  Běžný člověk je příliš hloupý a požitkářský a nelze ho nechat o věcech liberálně rozhodovat. Stát má být tmelící autoritou, která strašením imaginárními nepřáteli bude posouvat společnost vpřed k lepšímu světu.  Je morálně správné lidem lhát, protože není ani tak důležitá skutečná existence nepřítele jako jeho existence imaginární, s jejíž pomocí sjednotí vlastní národ do jakéhosi boje dobra se zlem (zlo = dotyčný imaginární nepřítel).  Lež za tímto účelem je ctnostná lež.  Permanentní válka proti terorismu = Trockého permanentní revoluce.

18  Energetická a surovinová krize  Klimatické změny  Úpadek ekonomické síly USA  Probuzená Latinská Amerika  ŠOS - Šanghajská organizace pro spolupráci  Přesun světového těžiště moci

19  Populace USA je udržovaná v nevědomosti o důsledcích nastávajícího nedostatku ropy.  Vláda tvrdí, že bude možné zabezpečit nezávislost hospodářství na dovážené ropě a nahradit ji biopalivy.  USA dovážejí 70% své energetické spotřeby, takže správnou cestou není pálit obilí, ale co nejvíce snížit spotřebu energie úsporami.  Jediná nádrž módního terénního vozidla naplněného etanolem spotřebuje tolik obilí, kolik by stačilo uživit jednoho člověka po celý rok.  Potravinová krize - v důsledku nedostatku ropy se bude na polích pěstovat daleko více plodin na výrobu energie - to je konkurence, kterou chudí lidé v třetím světě nemohou vyhrát. Nutno rychle zprovoznit výrobu biopaliv 2. generace z rostlinného odpadu.  Současný růst cen ropy není důsledkem ropného zlomu ani zvýšení spotřeby Indie a Číny, ale způsobily jej spekulace Wall-Streetu na komoditních burzách, které jim vláda USA v posledních desetiletích umožnila.

20  Energetická krize je globální a znamená, že budeme muset dramaticky přeorganizovat každodenní činnosti života:  Pěstovat své potraviny blízko domova.  Znovu vytvořit lokální hospodářské sítě.  Naše gigantické megapole nepřežijí - musíme přeorganizovat způsob života v tradičních městech, vesnicích a malých městech.  Úspěšné systémy budou podporovat místní zemědělství.  Priorita pro přepravu osob a zboží pro železnici.  Letecký průmysl se pod tlakem obrovských nákladů na pohonné hmoty rozloží - letecké společnosti omezí své služby a zároveň je prudce zdraží.

21  Jsou neodvratné, ať je způsobilo cokoliv!  Lidská činnost k nim bezesporu do určité míry přispívá.  Je třeba radikálně omezit plýtvání energiemi a přejít na obnovitelné a čisté zdroje.  Elita se pokouší zneužít tento boj pro své záměry – zavést celosvětovou klimatickou daň, jíž by financovala vytvoření NWO.

22  Největší obchodní společností v roce 2007 již nebyla americká firma jako obvykle, ale čínská.  Ekonomika USA je decimována obrovským státním dluhem, pádem dolaru a stále se zhoršující situací na finančních trzích, která může vyústit v totální hospodářský krach.  Současná americká spotřeba je financovaná Čínou, která USA půjčuje na její zaplacení.  Následky - totální kolaps dolaru a státní úpadek (podobně jako v Argentině).  Celé světové hospodářství by se mohlo dostat na pokraj naprostého rozkladu.

23  Američané mají Bushovi nejvíc za zlé, že ztratil Latinskou Ameriku, která pro ně byla tradičním místem pro obchod a investice.  Dnes je již většina vlád na kontinentu proti- americky orientovaná, dochází k ohrožení zájmů amerických firem, někde i k jejich privatizaci.  Američtí investoři jsou vytlačováni čínskými a evropskými, vývoz je čím dál tím víc orientovaný na jiné země než USA.

24  Členy jsou Čína, Rusko, bývalé středoasijské sovětské republiky, Mongolsko a jako pozorovatelé a budoucí zájemci o plné členství jsou Irán, Indie, Pákistán a zájem projevilo i Japonsko.  Spolupráce v rámci ŠOS ve vojenské a energetické spolupráci, ale rozvíjí se i v jiných oblastech.  První konkrétní výsledek - změna orientace producentů fosilních paliv od západních trhů k Číně jako k budoucímu perspektivnímu zákazníkovi.  Americké firmy nyní mohou zahodit plány produktovodů, protože středoasijští producenti ropy a zemního plynu by jim do nich stejně nic nedodali.

25  Západ si tak v tajnosti připravuje plány na světovládu, ale ve své aroganci zapomíná, že těžiště světové ekonomické moci se dnes přesouvá ze Západu na Východ.  Asie i ostatní kontinenty si již vytvořily své vlastní elity, které se nehodlají smířit s plány západních vládců, ve kterých pro ně není místo.

26  My, kteří jsme prošli manipulací veřejností prováděnou médii za komunistického režimu, bychom měli lépe umět ji odhalovat a vědomě jí odolávat.  Tyto propagandistické praktiky nezmizely s příchodem nového režimu. Ačkoliv byly pro nás spojeny s komunistickým zřízením, to je ve skutečnosti převzalo od fašistů a nacistů, kteří zase byli inspirováni sovětskou revoluční propagandou.

27  Podobné propagandistické vládní praktiky se v době studené války používaly i na Západě, jen nebyly tak zjevné jako ve východním bloku. Média často mlčela jen z obavy, aby nenahrávala „nepříteli“ a nebyla nařčena z nedostatku vlastenectví.  Úplně stejný fenomén se znova objevil po 911 nejen v amerických mainstreamových médiích, ale i celosvětově.

28  My, Češi, bychom tedy díky zkušenosti z totality měli lépe umět číst mezi řádky oficiálních prohlášení a prokouknout falešné argumenty, než obyvatelé bohatých západních zemí.  Těm bylo podobně jako nám také vtloukáno do hlavy, že mají tu pravou demokracii, ale na rozdíl od nás tomu většinou uvěřili.  Možná i kvůli tomu, že jejich životní podmínky byly daleko lepší, než v komunistickém táboře, a oni se tedy raději moc neptali, aby je neohrozili.

29  K masovému zpochybnění ještě nedošlo, ale již se ukazují první příznaky na „grass-roots“ úrovni.  Tyto tendence se velmi silně rozvinou a posílí, až se výrazněji zhorší životní podmínky v západním světě vlivem nestability ekonomiky i extrémních klimatických jevů s katastrofickými dopady.  Z historie je známo, že takové podmínky zvyšují riziko převzetí moci totalitní diktaturou. Současné celoevropské fenomény jako stále silnější vzestup veřejných aktivit různých neonacistických, ultrapravicových seskupení nebo pokusy o vytvoření národních gard v tomto směru nevěští nic dobrého.

30  Nabízí se nám 2 varianty budoucnosti - Konec civilizace Aldouse Huxleye versus 1984 George Orwella  NWO nám dává na výběr mezi konsensuálním podřízením se moci, nebo zotročením hrubým násilím.  Nechceme ani jedno!


Stáhnout ppt "Bushka Bryndová, květen 2008  Manipulace médií vládami, politickými stranami a dalšími subjekty  Výsledná manipulace veřejnosti ze."

Podobné prezentace


Reklamy Google