Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkum v oblasti cílových skupin (výsledky 2. etapy projektu)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkum v oblasti cílových skupin (výsledky 2. etapy projektu)"— Transkript prezentace:

1 Výzkum v oblasti cílových skupin (výsledky 2. etapy projektu)
Projekt č.YA „Přístupnost webových stránek orgánů státní správy“ Výzkum v oblasti cílových skupin (výsledky 2. etapy projektu) RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Danka Némethová, Ph.D.

2 Počet respondentů K datu ukončení sběru dat bylo k dispozici celkem 144 dotazníků od respondentů. Mezi respondenty byly zastoupeni zejména respondenti s tělesným postižením (48.6%). Zrakové postižení mělo 38.2% respondentů, sluchové 22.9% a jiné 6.9% respondentů. % Tělesné postižení Zrakové postižení Sluchové postižení Dvě různá postižení Více typů postižení

3 Věk respondentů Věk (v letech) Všichni respondenti % respondentů
průměr (SD): (14.4) medián: min-max: Věk (roky) % respondentů Průměrný věk respondentů byl 39 let. Nejvyšší zastoupení měla věková třída 21 – 30 let. Respondenti s různým typem postižení byly přibližně stejně staří. Věk (v letech) Průměr 95% CI T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Všichni respondenti

4 Pohlaví respondentů Pohlaví Všichni respondenti %
Muži Ženy Zastoupení mužů a žen nebylo vyrovnané. Přibližně dvě třetiny respondentů byli muži. Tak tomu bylo u tělesně a zrakově postižených. U sluchově postižených byl poměr mužů a žen obrácen, muži tvořili pouze necelých 40% respondentů, ženy více než 60%. % Pohlaví Všichni respondenti T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů

5 Respondenti: kraj Bydliště respondentů Počet: <= 5 5 - 10 11 - 20
> 20 Nejvyšší počet respondentů žije v Praze (28.5%) a Jihomoravském kraji (16.7%).

6 Respondenti: velikost obce
Téměř polovina respondentů žije ve velkých městech (s víc než 100 tis. obyvatel). Nejvyšší podíl respondentů žijících ve velkých městech byl mezi sluchově postiženými respondenty (63.6 %). 5 000 – do 999 obyvatel 1 000 – 4999 nad Velikost obce, kde žijete % T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů Všichni respondenti

7 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů
Většina respondentů byla středoškolsky vzdělaná (45.1 %). Spolu s respondenty, kteří ukončili vysokoškolské studium, to bylo 71.5 % respondentů. Vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných respondentů byl mezi sluchově postiženými (42.4 %), spolu se středoškolsky vzdělanými respondenty tvořili u sluchově postižených 87.9 %. Nejvyšší dosažené vzdělání % T – tělesně postiženi Z – zrakově postiženi S – sluchově postiženi Podíl respondentů Všichni respondenti SŠ s maturitou vyučen/ SŠ bez mat. vysokoškolské základní žádné

8 Zaměstnání respondentů
Jak jste zaměstnán(a)? Podíl respondentů (%) Respondenti, kteří pobírají důchod (N = 90) důchod hlavní pracovní poměr student vedlejší pracovní poměr podnikání, živnost žádné zaměstnání jiné starobní % plný invalidní částečný invalidní jiný neuvedeno Pobírání důchodu u respondentů s různým typem postižení Tělesně post. Zrakově post. Sluchově post. 75.7 % 60.0 % 45.5 % ANO NE Mezi dotazovanými byli zastoupeni zejména respondenti pobírající důchod. Z nich většina (86.6%) pobírá plný invalidní důchod. Mezi tělesně postiženými pobíralo důchod až 75.7 % respondentů, u zrakově postižených 60 % a u sluchově postižených 45.5 %.

9 Obor zaměstnání Jaký je obor Vašeho zaměstnání?
Respondenti pracující, studující, apod. (N = 126) Podíl respondentů (%) lehký průmysl informační technologie školství státní správa management a marketing zdravotnictví chemický průmysl stavebnictví zemědělství doprava jiné Respondenti byly zaměstnání zejména v lehkém průmyslu (42.9 %) a oblasti informačních technologií (25.4 %).

10 Mimořádné výhody Mimořádné výhody Všichni respondenti %
Podíl respondentů % T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení TP ZTP ZTP/P žádné Držiteli průkazu ZTP bylo 26.4% respondentů, držiteli průkazu ZTP/P 69.4% respondentů. Nejvyšší podíl držitelů průkazu ZTP/P bylo mezi zrakově postiženými (90.9 %), nejvíce držitelů průkazu ZTP mezi sluchově postiženými (81.8 %).

11 Přiznána bezmocnost Přiznána bezmocnost Všichni respondenti %
Podíl respondentů % T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení úplná převážná částečná žádná Úplná bezmocnost byla přiznána 16% respondentů, převážná nebo částečná dalším 52.8% respondentů. Nejnižší podíl respondentů, kterým byla přiznána bezmocnost, byl mezi sluchově postiženými (39.4 %).

12 Typ tělesného postižení
Respondenti s tělesným postižením (N = 70) % motorické postižení nebo fyzická ztráta horních končetin motorické postižení nebo fyzická ztráta h. k. + jiné postižení jiné postižení neuvedeno Respondenti s tělesným postižením měli převážně motorické postižení nebo fyzickou ztrátu (i části) horních končetin (87.1 %). U 11.4 % respondentů nebyl uveden žádný typ tělesného postižení.

13 Stupeň zrakového postižení
Stupeň zrakového postižení podle klasifikace WHO Respondenti se zrakovým postižením (N = 55) % úplná nevidomost praktická nevidomost těžce slabý zrak silná slabozrakost střední slabozrakost Respondenti se zrakovým postižením byli převážně prakticky nevidomí (43.6 %) nebo úplně nevidomí (34.5 %).

14 Porušení některé ze zrakových funkcí
jinou (uveďte jakou) schopnost rozlišovat barvy schopnost lokalizovat fixace předmětů vnímání hloubky šeroslepost sledování předmětů v pohybu světloplachost výpadky zorného pole zúžení zorného pole kontrastní citlivost Podíl respondentů (%) Porušení některé ze zrakových funkcí Nejčastějším postižením u respondentů se zrakovým postižením bylo porušení kontrastní citlivosti, zúžení zorného pole a výpadky zorného pole. Respondenti se zrakovým postižením, kteří nejsou úplně nevidomý (N = 36)

15 Čtení hmatem Schopnost číst hmatem slepecké písmo
% ANO, často a pravidelně ANO, ale jen občas NE Přibližně polovina respondentů se zrakovým postižením umí číst hmatem slepecké písmo (52.7 %). Respondenti se zrakovým postižením (N = 55)

16 Stupeň sluchového postižení a vznik poruchy sluchu
Respondenti se sluchovým postižením (N = 33) Respondenti se sluchovým postižením (N = 33) % % nedoslýchavost praktická hluchota vrozená v dětství v dospělosti úplná hluchota Nejvyšší podíl respondentů byl postižen praktickou hluchotou (45.5%; slyší zvuk, ale nerozumí slovům). U více než poloviny respondentů (57.6%) byla porucha sluchu vrozená (resp. k ní došlo do jednoho roku života).

17 Pomůcky ke kompenzaci sluchového postižení
Respondenti se sluchovým postižením (N = 33) Podíl respondentů (%) sluchadlo kochleární implantát indukční smyčka žádné jiné Nejčastěji používanou pomůckou ke kompenzaci sluchového postižení bylo sluchadlo (51.5%), čtvrtina respondentů používala kochleární implantát (24.2%).

18 mluvená řeč + odezírání znakový jazyk + tlumočník
Hlavní jazyk a komunikace se slyšícími lidmi U většiny sluchově postižených je hlavním jazykem mluvená řeč a odezírání (66.7%). Hlavní jazyk sluchově postižených % Respondenti se sluchovým postižením (N = 33) mluvená řeč + znaky znakovaná čeština český znakový jazyk Komunikace se slyšícími lidmi písemně odezírání a mluvení Většina sluchově postižených komunikuje se slyšícími lidmi odezíráním a mluvením (84.8%). mluvená řeč + odezírání znakový jazyk + tlumočník

19 Jiné poruchy Trpíte některou z těchto poruch?
Podíl respondentů (%) poruchy učení a paměti poruchy soustředění dyslexie dysgrafie žádná podobná porucha jiné Z celkového počtu 144 respondentů celkem 5.6% trpělo poruchami učení a paměti a rovněž 5.6% poruchami soustředění. Dyslexie byla známá u 4.2% a dysgrafie u 2.1% respondentů, 4.9% trpělo jinou poruchou. U 84.7% respondentů se nevyskytovala žádná z těchto poruch.

20 Samostatná práce s počítačem bez cizí pomoci
Dokážete samostatně bez cizí pomoci pracovat s běžným počítačem? Všichni respondenti Podíl respondentů % T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení ANO, bez problémů ANO, s pomocí NE Celkem 63.2% respondentů dokáže samostatně bez cizí pomoci pracovat s běžným počítačem, dalších 36.1% potřebuje při práci s počítačem pomoc (asistence, speciální pomůcka nebo software). Nejvyšší podíl respondentů, kteří dokáži pracovat s počítačem pouze s pomocí, byl mezi zrakově postiženými (69.1%).

21 Používání k ovládání počítače myši
Můžete používat k ovládání počítače myš? Všichni respondenti Podíl respondentů % T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení ANO, bez problémů ANO, s pomocí NE Celkem 63.2% respondentů může k ovládání počítače používat myš, dalších 18.1% potřebuje k tomu v určitých situacích pomoc nebo zpřístupnění. Nejnižší podíl respondentů, kteří používají myš bez problému, je mezi zrakově postiženými (pouze 27.3%). Až 45.5% zrakově postižených nemůže používat k ovládání počítače myš.

22 Používání k ovládání počítače klávesnice
Můžete používat k ovládání počítače běžnou klávesnici? Všichni respondenti Podíl respondentů % T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení ANO, bez problémů ANO, s pomocí/úpravou NE Celkem 86.8% respondentů může používat k ovládání počítače běžnou klávesnici, dalších 9.7% potřebuje k tomu v určitých situacích pomoc nebo úpravu (asistent, označení kláves). Nejvyšší podíl respondentů, kteří můžou používat klávesnici bez omezení, byl mezi sluchově postiženými (97.0%).

23 Rozpoznávání informací z obrazovky
Můžete svým zrakem rozpoznat informace z obrazovky? Všichni respondenti Podíl respondentů % T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení ANO, bez problémů ANO, s pomocí/úpravou NE Celkem 59.0% respondentů může svým zrakem rozpoznat informace z obrazovky, dalších 18.8% potřebuje pomoc nebo zpřístupnění (zvětšení, jiné nastavení). Nejnižší podíl respondentů, kteří bez problému rozpoznávají informace z obrazovky, je mezi zrakově postiženými (7.3%). 40.0% zrakově postižených potřebuje k tomu pomoc nebo zpřístupnění a 52.7% zrakově postižených nemůže rozpoznávat informace z obrazovky.

24 Rozpoznání zvukových efektů
Můžete svým sluchem samostatně rozpoznat zvukové efekty či rozumět hlasové nahrávce? Všichni respondenti Podíl respondentů % T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení ANO, bez problémů ANO, s pomocí NE Celkem 79.2% respondentů může svým sluchem rozpoznat zvukové efekty a rozumět hlasové nahrávce, 8.3% potřebuje k tomu v určitých situacích pomoc (grafický analyzátor zvuku apod.). Nejnižší podíl respondentů, kteří bez problému rozpoznávají zvuk je pochopitelně mezi sluchově postiženými (12.1%). Dalších 36.4% sluchově postižených potřebuje k tomu pomoc a 51.5% sluchově postižených nemůže rozpoznávat zvukové efekty a rozumět hlasové nahrávce vůbec.

25 Porozumění psanému textu
Rozumíte bez problémů psanému textu? Všichni respondenti Podíl respondentů % T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení ANO, bez problémů NE, mám s tím problém Celkem 93.1% respondentů rozumí bez problémů psanému textu. Nejvyšší podíl respondentů, kteří mají s porozuměním psaného textu problém, byl mezi sluchově postiženými. 15.2% z nich má s porozuměním psanému textu problém.

26 za určitých okolností ANO
Hledání informací na stránce Máte problém s nalezením informací na stránce? Všichni respondenti Podíl respondentů % T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení ANO za určitých okolností ANO NE Až 69.4% respondentů nemá problém s nalezením informací na stránce, dalších 29.2% má s nalezením informací na stránce potíže pouze za určitých okolností. Nejvyšší podíl respondentů, kteří mají jisté problémy s nalézáním informací na stránce, je mezi zrakově postiženými (52.7%).

27 ANO, ale není to nezbytné
Úprava nastavení prohlížeče Upravujete si nastavení svého prohlížeče? Všichni respondenti Podíl respondentů % T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení ANO, je to nezbytné ANO, ale není to nezbytné NE Pro 21.5% respondentů je nezbytné upravovat si nastavení svého prohlížeče. Dalších 34.0% respondentů si nastavení prohlížeče upravuje, ovšem není to pro ně nezbytné. Nejčastěji upravené prohlížeče používají zrakově postižení, u 32.7% z nich je to nezbytné.

28 Používání nastavení usnadnění v OS Windows
Používáte nastavení usnadnění v operačním systému Windows? Všichni respondenti Podíl respondentů % T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení ANO NE Celkem 34.7% respondentů používá nastavení usnadnění v operačním systému Windows. Přibližně rovným podílem je toto nastavení využíváno u zrakově i sluchově postižených (41.8 a 42.4%).

29 Škodlivost práce na počítači
Může Vám práce na počítači zdravotně uškodit? Všichni respondenti Podíl respondentů % T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení NE ANO, při delší práci ANO, mohu mít problémy Až 13.9% respondentům může práce na počítači zdravotně uškodit. Dalších 21.5% respondentů může mít zdravotní problémy při delší práci na počítači. Nejnižší podíl respondentů, kterým by práce na počítači jakkoliv škodila, byl mezi zrakově postiženými (21.8%).

30 Používání speciálních zařízení nebo systémů
Používáte pro ovládání PC speciální vstupní zařízení nebo speciální systém? Všichni respondenti Podíl respondentů % T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení spec. klávesnice polohovací zařízení jiné žádné Jenom 2.1 % respondentů používá pro ovládání PC speciální klávesnice, toto vstupní zařízení je používáno zejména sluchově postiženými (až 9.1% z nich). Celkem 84.0% respondentů nepoužívá žádné speciální vstupní zařízení nebo speciální systém.

31 Používání speciálních výstupních technologií
Používáte některou z těchto výstupních technologií? Respondenti se zrakovým postižením (N = 55) Všichni respondenti Podíl respondentů (%) hlasový výstup program pro zvětšení obrazu hlasový výstup program pro zvětšení obrazu braillský řádek jinou žádnou braillský řádek ANO NE Speciální výstupní technologie využívá 41.7% respondentů. Nejčastěji využívaným je hlasový výstup (u 33.3% respondentů). Ze zrakově postižených ho využívá 81.8% respondentů. Zrakově postižení používají také programy pro zvětšení obrazu (36.4%) a braillský řádek (20.0%).

32 Ochota podílet se na praktických testech
Byli byste ochotni se v rámci projektu podílet na praktickém testování přístupnosti webu? Všichni respondenti Podíl respondentů % T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení ANO NE Většina respondentů byla ochotná se podílet na praktických testech přístupnosti webu (81.3%). Ochotní respondenti byli rovnoměrně zastoupeni mezi tělesně (82.9%), zrakově (85.5%) i sluchově postiženými (78.8%).

33 Zaměstnanost Celkem 47.2% respondentů bylo zaměstnáno v pracovním poměru, nebo podnikali. Nejméně zaměstnaných/podnikajících respondentů bylo mezi zrakově postiženými (38.2%). Zaměstnání na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, podnikání nebo živnost % Všichni respondenti T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů ANO NE


Stáhnout ppt "Výzkum v oblasti cílových skupin (výsledky 2. etapy projektu)"

Podobné prezentace


Reklamy Google