Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkum v oblasti cílových skupin (výsledky 2. etapy projektu) RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Danka Némethová, Ph.D. Projekt č.YA512006003 „Přístupnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkum v oblasti cílových skupin (výsledky 2. etapy projektu) RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Danka Némethová, Ph.D. Projekt č.YA512006003 „Přístupnost."— Transkript prezentace:

1 Výzkum v oblasti cílových skupin (výsledky 2. etapy projektu) RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Danka Némethová, Ph.D. Projekt č.YA512006003 „Přístupnost webových stránek orgánů státní správy“

2 Počet respondentů K datu ukončení sběru dat bylo k dispozici celkem 144 dotazníků od respondentů. Mezi respondenty byly zastoupeni zejména respondenti s tělesným postižením (48.6%). Zrakové postižení mělo 38.2% respondentů, sluchové 22.9% a jiné 6.9% respondentů. % Tělesné postižení Zrakové postižení Sluchové postižení Dvě různá postižení Více typů postižení

3 Věk respondentů průměr (SD): 39.3 (14.4) medián: 37 min-max: 5-75 Věk (roky) % respondentů Průměrný věk respondentů byl 39 let. Nejvyšší zastoupení měla věková třída 21 – 30 let. Respondenti s různým typem postižení byly přibližně stejně staří. Věk (v letech) Průměr 95% CI T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Všichni respondenti

4 Pohlaví respondentů MužiŽeny Zastoupení mužů a žen nebylo vyrovnané. Přibližně dvě třetiny respondentů byli muži. Tak tomu bylo u tělesně a zrakově postižených. U sluchově postižených byl poměr mužů a žen obrácen, muži tvořili pouze necelých 40% respondentů, ženy více než 60%. % Pohlaví Všichni respondenti T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů

5 Nejvyšší počet respondentů žije v Praze (28.5%) a Jihomoravském kraji (16.7%). Bydliště respondentů <= 5 5 - 10 11 - 20 > 20 Počet: Respondenti: kraj

6 Respondenti: velikost obce Téměř polovina respondentů žije ve velkých městech (s víc než 100 tis. obyvatel). Nejvyšší podíl respondentů žijících ve velkých městech byl mezi sluchově postiženými respondenty (63.6 %). 5 000 – 19 999do 999 obyvatel50 000 – 99 99920 000 – 49 9991 000 – 4999nad 100 000 Velikost obce, kde žijete % T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů Všichni respondenti

7 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů Většina respondentů byla středoškolsky vzdělaná (45.1 %). Spolu s respondenty, kteří ukončili vysokoškolské studium, to bylo 71.5 % respondentů. Vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných respondentů byl mezi sluchově postiženými (42.4 %), spolu se středoškolsky vzdělanými respondenty tvořili u sluchově postižených 87.9 %. Nejvyšší dosažené vzdělání % T – tělesně postiženi Z – zrakově postiženi S – sluchově postiženi Podíl respondentů Všichni respondenti SŠ s maturitouvyučen/ SŠ bez mat.vysokoškolskézákladnížádné

8 Zaměstnání respondentů Mezi dotazovanými byli zastoupeni zejména respondenti pobírající důchod. Z nich většina (86.6%) pobírá plný invalidní důchod. Mezi tělesně postiženými pobíralo důchod až 75.7 % respondentů, u zrakově postižených 60 % a u sluchově postižených 45.5 %. důchod hlavní pracovní poměr student vedlejší pracovní poměr podnikání, živnost žádné zaměstnání jiné Podíl respondentů (%) Jak jste zaměstnán(a)? jiný částečný invalidní % plný invalidní starobní Respondenti, kteří pobírají důchod (N = 90) Tělesně post.Sluchově post.Zrakově post. Pobírání důchodu u respondentů s různým typem postižení 75.7 %60.0 %45.5 % ANONE neuvedeno

9 Podíl respondentů (%) Jaký je obor Vašeho zaměstnání? Respondenti byly zaměstnání zejména v lehkém průmyslu (42.9 %) a oblasti informačních technologií (25.4 %). Obor zaměstnání lehký průmysl informační technologie školství státní správa management a marketing zdravotnictví chemický průmysl stavebnictví zemědělství doprava jiné Respondenti pracující, studující, apod. (N = 126)

10 Držiteli průkazu ZTP bylo 26.4% respondentů, držiteli průkazu ZTP/P 69.4% respondentů. Nejvyšší podíl držitelů průkazu ZTP/P bylo mezi zrakově postiženými (90.9 %), nejvíce držitelů průkazu ZTP mezi sluchově postiženými (81.8 %). Mimořádné výhody ZTP/PTPžádnéZTP Mimořádné výhody % Všichni respondenti T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů

11 Úplná bezmocnost byla přiznána 16% respondentů, převážná nebo částečná dalším 52.8% respondentů. Nejnižší podíl respondentů, kterým byla přiznána bezmocnost, byl mezi sluchově postiženými (39.4 %). Přiznána bezmocnost částečnážádná % převážnáúplná Všichni respondenti Přiznána bezmocnost T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů

12 Typ tělesného postižení % motorické postižení nebo fyzická ztráta horních končetin motorické postižení nebo fyzická ztráta h. k. + jiné postižení jiné postiženíneuvedeno Respondenti s tělesným postižením měli převážně motorické postižení nebo fyzickou ztrátu (i části) horních končetin (87.1 %). U 11.4 % respondentů nebyl uveden žádný typ tělesného postižení. Respondenti s tělesným postižením (N = 70)

13 Stupeň zrakového postižení Stupeň zrakového postižení podle klasifikace WHO % úplná nevidomostpraktická nevidomosttěžce slabý zrak silná slabozrakost Respondenti se zrakovým postižením byli převážně prakticky nevidomí (43.6 %) nebo úplně nevidomí (34.5 %). Respondenti se zrakovým postižením (N = 55) střední slabozrakost

14 Porušení některé ze zrakových funkcí jinou (uveďte jakou) schopnost rozlišovat barvy schopnost lokalizovat fixace předmětů vnímání hloubky šeroslepost sledování předmětů v pohybu světloplachost výpadky zorného pole zúžení zorného pole kontrastní citlivost Podíl respondentů (%) Porušení některé ze zrakových funkcí Nejčastějším postižením u respondentů se zrakovým postižením bylo porušení kontrastní citlivosti, zúžení zorného pole a výpadky zorného pole. Respondenti se zrakovým postižením, kteří nejsou úplně nevidomý (N = 36)

15 Schopnost číst hmatem slepecké písmo % ANO, často a pravidelněANO, ale jen občasNE Přibližně polovina respondentů se zrakovým postižením umí číst hmatem slepecké písmo (52.7 %). Respondenti se zrakovým postižením (N = 55) Čtení hmatem

16 Stupeň sluchového postižení a vznik poruchy sluchu Nejvyšší podíl respondentů byl postižen praktickou hluchotou (45.5%; slyší zvuk, ale nerozumí slovům). Stupeň sluchového postižení % Respondenti se sluchovým postižením (N = 33) úplná hluchota praktická hluchotanedoslýchavost Vznik poruchy sluchu % Respondenti se sluchovým postižením (N = 33) v dospělostiv dětstvívrozená U více než poloviny respondentů (57.6%) byla porucha sluchu vrozená (resp. k ní došlo do jednoho roku života).

17 Pomůcky ke kompenzaci sluchového postižení Podíl respondentů (%) Pomůcky ke kompenzaci sluchového postižení Nejčastěji používanou pomůckou ke kompenzaci sluchového postižení bylo sluchadlo (51.5%), čtvrtina respondentů používala kochleární implantát (24.2%). Respondenti se sluchovým postižením (N = 33) sluchadlo kochleární implantát indukční smyčka žádné jiné

18 Hlavní jazyk a komunikace se slyšícími lidmi U většiny sluchově postižených je hlavním jazykem mluvená řeč a odezírání (66.7%). Hlavní jazyk sluchově postižených % Respondenti se sluchovým postižením (N = 33) mluvená řeč + znaky znakovaná češtinačeský znakový jazyk Komunikace se slyšícími lidmi % Respondenti se sluchovým postižením (N = 33) písemně odezírání a mluvení Většina sluchově postižených komunikuje se slyšícími lidmi odezíráním a mluvením (84.8%). mluvená řeč + odezírání znakový jazyk + tlumočník znakovaná čeština

19 Jiné poruchy Podíl respondentů (%) Trpíte některou z těchto poruch? Z celkového počtu 144 respondentů celkem 5.6% trpělo poruchami učení a paměti a rovněž 5.6% poruchami soustředění. Dyslexie byla známá u 4.2% a dysgrafie u 2.1% respondentů, 4.9% trpělo jinou poruchou. U 84.7% respondentů se nevyskytovala žádná z těchto poruch. poruchy učení a paměti poruchy soustředění dyslexie dysgrafie žádná podobná porucha jiné

20 Celkem 63.2% respondentů dokáže samostatně bez cizí pomoci pracovat s běžným počítačem, dalších 36.1% potřebuje při práci s počítačem pomoc (asistence, speciální pomůcka nebo software). Nejvyšší podíl respondentů, kteří dokáži pracovat s počítačem pouze s pomocí, byl mezi zrakově postiženými (69.1%). Dokážete samostatně bez cizí pomoci pracovat s běžným počítačem? Samostatná práce s počítačem bez cizí pomoci % Všichni respondenti T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů ANO, bez problémůANO, s pomocíNE

21 Můžete používat k ovládání počítače myš? Používání k ovládání počítače myši % Všichni respondenti T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů ANO, bez problémůANO, s pomocíNE Celkem 63.2% respondentů může k ovládání počítače používat myš, dalších 18.1% potřebuje k tomu v určitých situacích pomoc nebo zpřístupnění. Nejnižší podíl respondentů, kteří používají myš bez problému, je mezi zrakově postiženými (pouze 27.3%). Až 45.5% zrakově postižených nemůže používat k ovládání počítače myš.

22 Používání k ovládání počítače klávesnice Můžete používat k ovládání počítače běžnou klávesnici? % Všichni respondenti T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů ANO, bez problémůANO, s pomocí/úpravouNE Celkem 86.8% respondentů může používat k ovládání počítače běžnou klávesnici, dalších 9.7% potřebuje k tomu v určitých situacích pomoc nebo úpravu (asistent, označení kláves). Nejvyšší podíl respondentů, kteří můžou používat klávesnici bez omezení, byl mezi sluchově postiženými (97.0%).

23 Rozpoznávání informací z obrazovky Můžete svým zrakem rozpoznat informace z obrazovky? % Všichni respondenti T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů ANO, bez problémůNEANO, s pomocí/úpravou Celkem 59.0% respondentů může svým zrakem rozpoznat informace z obrazovky, dalších 18.8% potřebuje pomoc nebo zpřístupnění (zvětšení, jiné nastavení). Nejnižší podíl respondentů, kteří bez problému rozpoznávají informace z obrazovky, je mezi zrakově postiženými (7.3%). 40.0% zrakově postižených potřebuje k tomu pomoc nebo zpřístupnění a 52.7% zrakově postižených nemůže rozpoznávat informace z obrazovky.

24 Rozpoznání zvukových efektů Můžete svým sluchem samostatně rozpoznat zvukové efekty či rozumět hlasové nahrávce? % Všichni respondenti T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů ANO, bez problémůANO, s pomocíNE Celkem 79.2% respondentů může svým sluchem rozpoznat zvukové efekty a rozumět hlasové nahrávce, 8.3% potřebuje k tomu v určitých situacích pomoc (grafický analyzátor zvuku apod.). Nejnižší podíl respondentů, kteří bez problému rozpoznávají zvuk je pochopitelně mezi sluchově postiženými (12.1%). Dalších 36.4% sluchově postižených potřebuje k tomu pomoc a 51.5% sluchově postižených nemůže rozpoznávat zvukové efekty a rozumět hlasové nahrávce vůbec.

25 Porozumění psanému textu Rozumíte bez problémů psanému textu? % Všichni respondenti T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů ANO, bez problémůNE, mám s tím problém Celkem 93.1% respondentů rozumí bez problémů psanému textu. Nejvyšší podíl respondentů, kteří mají s porozuměním psaného textu problém, byl mezi sluchově postiženými. 15.2% z nich má s porozuměním psanému textu problém.

26 Hledání informací na stránce Až 69.4% respondentů nemá problém s nalezením informací na stránce, dalších 29.2% má s nalezením informací na stránce potíže pouze za určitých okolností. Nejvyšší podíl respondentů, kteří mají jisté problémy s nalézáním informací na stránce, je mezi zrakově postiženými (52.7%). Máte problém s nalezením informací na stránce? % Všichni respondenti T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů ANOza určitých okolností ANONE

27 Úprava nastavení prohlížeče Pro 21.5% respondentů je nezbytné upravovat si nastavení svého prohlížeče. Dalších 34.0% respondentů si nastavení prohlížeče upravuje, ovšem není to pro ně nezbytné. Nejčastěji upravené prohlížeče používají zrakově postižení, u 32.7% z nich je to nezbytné. Upravujete si nastavení svého prohlížeče? % Všichni respondenti T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů ANO, je to nezbytnéANO, ale není to nezbytnéNE

28 Používání nastavení usnadnění v OS Windows Celkem 34.7% respondentů používá nastavení usnadnění v operačním systému Windows. Přibližně rovným podílem je toto nastavení využíváno u zrakově i sluchově postižených (41.8 a 42.4%). Používáte nastavení usnadnění v operačním systému Windows? % Všichni respondenti T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů ANONE

29 Až 13.9% respondentům může práce na počítači zdravotně uškodit. Dalších 21.5% respondentů může mít zdravotní problémy při delší práci na počítači. Nejnižší podíl respondentů, kterým by práce na počítači jakkoliv škodila, byl mezi zrakově postiženými (21.8%). Může Vám práce na počítači zdravotně uškodit? Škodlivost práce na počítači % Všichni respondenti T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů NEANO, při delší práciANO, mohu mít problémy

30 Jenom 2.1 % respondentů používá pro ovládání PC speciální klávesnice, toto vstupní zařízení je používáno zejména sluchově postiženými (až 9.1% z nich). Celkem 84.0% respondentů nepoužívá žádné speciální vstupní zařízení nebo speciální systém. Používáte pro ovládání PC speciální vstupní zařízení nebo speciální systém? Používání speciálních zařízení nebo systémů % Všichni respondenti T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů jinéžádné polohovací zařízeníspec. klávesnice

31 Podíl respondentů (%) Používáte některou z těchto výstupních technologií? Speciální výstupní technologie využívá 41.7% respondentů. Nejčastěji využívaným je hlasový výstup (u 33.3% respondentů). Ze zrakově postižených ho využívá 81.8% respondentů. Zrakově postižení používají také programy pro zvětšení obrazu (36.4%) a braillský řádek (20.0%). hlasový výstup program pro zvětšení obrazu braillský řádek jinou žádnou Všichni respondenti Používání speciálních výstupních technologií ANO NE Respondenti se zrakovým postižením (N = 55) braillský řádek program pro zvětšení obrazu hlasový výstup

32 Ochota podílet se na praktických testech Byli byste ochotni se v rámci projektu podílet na praktickém testování přístupnosti webu? % Všichni respondenti T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů ANONE Většina respondentů byla ochotná se podílet na praktických testech přístupnosti webu (81.3%). Ochotní respondenti byli rovnoměrně zastoupeni mezi tělesně (82.9%), zrakově (85.5%) i sluchově postiženými (78.8%).

33 Celkem 47.2% respondentů bylo zaměstnáno v pracovním poměru, nebo podnikali. Nejméně zaměstnaných/podnikajících respondentů bylo mezi zrakově postiženými (38.2%). Zaměstnání na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, podnikání nebo živnost % Všichni respondenti T – tělesně postižení Z – zrakově postižení S – sluchově postižení Podíl respondentů ANONE Zaměstnanost


Stáhnout ppt "Výzkum v oblasti cílových skupin (výsledky 2. etapy projektu) RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. RNDr. Danka Némethová, Ph.D. Projekt č.YA512006003 „Přístupnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google