Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANIFEST ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI Co musí Česká republika udělat, aby obstála v globálním kapitalismu 21. století jako vysoce rozvinutá země ISSS4.4.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANIFEST ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI Co musí Česká republika udělat, aby obstála v globálním kapitalismu 21. století jako vysoce rozvinutá země ISSS4.4.2005."— Transkript prezentace:

1 MANIFEST ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI Co musí Česká republika udělat, aby obstála v globálním kapitalismu 21. století jako vysoce rozvinutá země ISSS4.4.2005

2 sdružení pro informační společnost profesní sdružení nejvýznamnějších firem z oboru informačních a komunikačních technologií založeno 1998, člen evropské asociace EICTA založeno 1998, člen evropské asociace EICTA cíl: prosazovat budování znalostní společnosti cíl: prosazovat budování znalostní společnosti aktivity: konference, odborné semináře, diskusní klubové večery, prosazení zákona o elektronickém podpisu, roadshow „Internet mění svět“, výzva „Budoucí vládě ČR“, připomínkování legislativy… aktivity: konference, odborné semináře, diskusní klubové večery, prosazení zákona o elektronickém podpisu, roadshow „Internet mění svět“, výzva „Budoucí vládě ČR“, připomínkování legislativy…

3 Česká republika na křižovatce: Česká republika na křižovatce: zamíříme do podprůměru? školství: školství: blížící se katastrofa! infrastruktura: infrastruktura: řešení pro D1 – digitální dálnice! stát: stát: kde se učili politici řídit stát? zahraniční investice: zahraniční investice: kapitál přeje připraveným! podpora exportu: podpora exportu: nezachraňujte, ale vyvážejte úspěch! podnikání: podnikání: státe, nepřekážej a podporuj! Závěr Závěr agenda:

4 úvod: manifest znalostní společnosti „Jsme si plně vědomi toho, že IT samy o sobě nevyřeší všechny ekonomické, tím méně politické problémy naší země. Zároveň však s plnou vážností tvrdíme, že bez nich tyto problémy nelze vyřešit vůbec.“ analýza současné situace České republiky a možné scénáře budoucího vývoje – jak to vidí firmy, které spojily svou budoucnost s ICT technologiemi návrhy konkrétních řešení návrhy konkrétních řešení sedm stěžejních oblastí, v nichž by se měl angažovat stát: vlastní výkon veřejné správy, školství, legislativa, infrastruktura, podpora investic, podpora exportu, podpora drobného podnikání sedm stěžejních oblastí, v nichž by se měl angažovat stát: vlastní výkon veřejné správy, školství, legislativa, infrastruktura, podpora investic, podpora exportu, podpora drobného podnikání

5 Česká republika na křižovatce: zamíříme do podprůměru? „Při meziročním růstu HDP kolem 3 % bychom průměru E-15 dosáhli až v období 2030-2040. To je pro většinu dnes žijících občanů naprosto demotivační.“ oční růst HDP: cca 3 % r oční růst HDP: cca 3 % (HDP na obyvatele: 63 % průměru E-15) produktivita práce: 17 000 € na zaměstnance produktivita práce: 17 000 € na zaměstnance (EU-15 – 58 000 € ) pořadí ČR v žebříčku konkurenceschopnosti: 40. místo ze 102 zemí pořadí ČR v žebříčku konkurenceschopnosti: 40. místo ze 102 zemí index vnímání korupce: 54. místo index vnímání korupce: 54. místo podíl sociálních odvodů na celkovém zdanění: 44 % (Německo – 40 %, Francie – 37 %) podíl sociálních odvodů na celkovém zdanění: 44 % (Německo – 40 %, Francie – 37 %)

6 Česká republika: investujme do budoucnosti! „Nemůžeme vyvážet suroviny, protože je nemáme. Nemůžeme vyvážet levné spotřební zboží, protože v něm nás předčí asijské země. Nemůžeme vyvážet špičkové technologie, protože bez nezbytných investic je u nás zatím nelze vyrábět. Naše tradiční exportní obory jsou pod rostoucím konkurenčním tlakem.“ rozvoj znalostní společnosti rozvoj znalostní společnosti digitální technologie jako nástroj změny všech oborů ekonomiky digitální technologie jako nástroj změny všech oborů ekonomiky (Růst produktivity práce od poloviny 90. let díky ICT v Evropě o 40 %, v USA o 60 %. 8%ní podíl na tvorbě HDP v Evropě.) čtyři odlišné role státu čtyři odlišné role státu zásahy státu do ekonomiky zásahy státu do ekonomiky

7 školství: blížící se katastrofa! „Vzdělání je dnes jediný spolehlivě fungující klíč k ekonomickému úspěchu.“ průměrný věk učitelů v ČR: 48 let průměrný věk učitelů v ČR: 48 let průměrný plat učitelů v ČR: ZŠ - 5 %, VŠ – 16 % nad průměrnou mzdou průměrný plat učitelů v ČR: ZŠ - 5 %, VŠ – 16 % nad průměrnou mzdou (hasiči a policisté po zvýšení – 60 %) investice do školství v ČR: 4,2 % investice do školství v ČR: 4,2 % (země OECD 6,2 %) VŠ vzdělání v ČR: 12 % obyvatel VŠ vzdělání v ČR: 12 % obyvatel (země OECD 20 %) roční výdaje na 1 žáka v ČR: 2.500 $ roční výdaje na 1 žáka v ČR: 2.500 $ (země OECD 6.800 $ ) celoživotní vzdělání v ČR: 5 % obyvatel celoživotní vzdělání v ČR: 5 % obyvatel (EU 9 %, Švédsko 34 %) počítače se používají hlavně nebo převážně k výuce výpočetní techniky počítače se používají hlavně nebo převážně k výuce výpočetní techniky

8 kvalitní školství: klíč k ekonomickému úspěchu! dostupnost informační infrastruktury pro žáky / studenty dostupnost informační infrastruktury pro žáky / studenty i učitele učební materiály i v elektronické podobě učební materiály i v elektronické podobě informační gramotnost a znalost angličtiny součástí funkční gramotnosti absolventů všech typů škol informační gramotnost a znalost angličtiny součástí funkční gramotnosti absolventů všech typů škol rozvoj celoživotního vzdělávání rozvoj celoživotního vzdělávání dobře placení a motivovaní učitelé dobře placení a motivovaní učitelé zovnoprávnění všech forem vzdělávání – právně i ekonomicky zovnoprávnění všech forem vzdělávání – právně i ekonomicky

9 infrastruktura: řešení pro D1 – digitální dálnice! „Dlouhodobá regulační politika státu v oblasti telekomunikací by měla především podporovat investice do rozvoje datové sítě.“ penetrace mobilních telefonů: 76 % penetrace mobilních telefonů: 76 % penetrace fixních telefonů: 74 % penetrace fixních telefonů: 74 % penetrace internetu: 26 % penetrace internetu: 26 % penetrace broadbandu: 1,05 % penetrace broadbandu: 1,05 %

10 infrastruktura: co nejdostupnější internet! jasná legislativa a jasná pravidla regulace jasná legislativa a jasná pravidla regulace dostupnost internetu v knihovnách a na jiných veřejných místech dostupnost internetu v knihovnách a na jiných veřejných místech šíření obsahu v digitální podobě šíření obsahu v digitální podobě odstátnění Českého Telecomu. odstátnění Českého Telecomu. Měřitelné kritérium: penetrace internetu a broadbandu

11 stát: kde se učili politici řídit stát? „Digitální technologie jsou k ničemu a mohou být dokonce značně škodlivé, pokud jejich využití nepředchází důkladná analýza používaných postupů a procesů.“ čtyři odlišné role státu: čtyři odlišné role státu: 1. stát jako vykonavatel veřejné moci a poskytovatel služeb a poskytovatel služeb 2. stát jako odpovědný vlastník 3. stát jako zákazník 4. stát jako tvůrce pravidel a regulátor

12 stát: efektivně a průhledně! procesní analýza a restrukturalizace procesní analýza a restrukturalizace všechny služby státu alternativně i v elektronické podobě všechny služby státu alternativně i v elektronické podobě jasná a transparentní legislativa pro „virtuální“ prostředí; dodržování právního řádu v praxi jasná a transparentní legislativa pro „virtuální“ prostředí; dodržování právního řádu v praxi Měřitelné kritérium: základní služby veřejné správy plně dostupné on-line

13 zahraniční investice: kapitál přeje připraveným! „Kapitál a pracovní příležitosti se v globalizovaném světě budou přesouvat výhradně tam, kde bude k dispozici kvalitní infrastruktura, vzdělaná pracovní síla a transparentní, stabilní ekonomické prostředí.“ investice jako ekonomický multiplikátor investice jako ekonomický multiplikátor Flextronics versus DHL Flextronics versus DHL rozhodovací kritéria pro hi-tech investory: kvalitní informační infrastruktura, počet VŠ vzdělaných lidí, kvalitní podnikatelské prostředí, jazyková vybavenost, míra zdanění, politická stabilita, životní prostředí rozhodovací kritéria pro hi-tech investory: kvalitní informační infrastruktura, počet VŠ vzdělaných lidí, kvalitní podnikatelské prostředí, jazyková vybavenost, míra zdanění, politická stabilita, životní prostředí a atraktivnost života v lokalitě

14 zahraniční investice: vytvořit podmínky! kvalitní školství kvalitní školství kvalitní informační infrastruktura kvalitní informační infrastruktura transparentní ekonomické prostředí transparentní ekonomické prostředí Měřitelné kritérium: poměr investic z oblasti hi-tech k celkovému objemu investic

15 podpora exportu: nezachraňujte, ale vyvážejte úspěch! „Má-li český stát napomoci zahraniční expanzi domácích podniků – a jsme přesvědčeni, že by to mělo patřit k jeho prioritám – pak je jeho první úlohou hledat cesty, jak uvést do pohybu domácí kapitálový trh.“ neexistence normálního kapitálového trhu neexistence normálního kapitálového trhu malá státní podpora českého exportu malá státní podpora českého exportu

16 podpora exportu: objem musí výrazně vzrůst! funkční kapitálový trh funkční kapitálový trh státní podpora expanzi domácích podniků státní podpora expanzi domácích podniků Měřitelné kritérium: objem přímých českých investic v zahraničí

17 podnikání: státe, nepřekážej a podporuj! „Hlavní forma státní pomoci malým podnikům spočívá v odstranění překážek z cesty.“ založení firmy v ČR: 88 dní a 10 úředních operací (Austrálie – 2 dny a 2 operace, Dánsko – 4 dny, Pákistán – 22 dní) založení firmy v ČR: 88 dní a 10 úředních operací (Austrálie – 2 dny a 2 operace, Dánsko – 4 dny, Pákistán – 22 dní) likvidace firmy v ČR: 9,2 let likvidace firmy v ČR: 9,2 let (Irsko – 0,4 roky, USA – 3 roky) soudní vymáhání v ČR: 270 dní soudní vymáhání v ČR: 270 dní (Tunisko – 7 dní, Dánsko – 83 dní)

18 podnikání: odstranit překážky! služby státu alternativně i v elektronické podobě služby státu alternativně i v elektronické podobě podmínky pro investory z hi-tech podmínky pro investory z hi-tech jasná a transparentní legislativa jasná a transparentní legislativa podmínky pro mobilitu pracovní síly podmínky pro mobilitu pracovní síly Měřitelné kritérium: rychlost založení a likvidace firmy, rychlost soudního vymáhání

19 Co neměříš, to neřídíš!

20 příklady měření – oblast vzdělání investice do vzdělání (% HDP) – priorita rozpočtu KAŽDÉ vlády investice do vzdělání (% HDP) – priorita rozpočtu KAŽDÉ vlády poměr nabídky a poptávky v žádaných oborech poměr nabídky a poptávky v žádaných oborech růst (%) středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných občanů růst (%) středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných občanů růst (%) občanů, kteří se domluví cizím jazykem/anglicky růst (%) občanů, kteří se domluví cizím jazykem/anglicky růst (%) učebních materiálů přístupných elektronicky růst (%) učebních materiálů přístupných elektronicky růst (%) studentů, učitelů s přístupem k internetu růst (%) studentů, učitelů s přístupem k internetu růst (%) občanů zapojených do celoživotního vzdělávání růst (%) občanů zapojených do celoživotního vzdělávání platy učitelů platy učitelů Časový horizont měření: jednou ročně Zodpovídá:

21 příklady měření – oblast výkonu veřejné správy projekt informatizace veřejné správy projekt informatizace veřejné správy hlavní ukazatele eEurope+, jejich dynamika hlavní ukazatele eEurope+, jejich dynamika každý kvartál nové služby veřejné správy TAKÉ elektronicky každý kvartál nové služby veřejné správy TAKÉ elektronicky Časový horizont měření: jednou ročně, jednou kvartálně jednou kvartálněZodpovídá:

22 „Potřebujeme vládu, která je katalyzátorem – tedy vládu, která nevykonává všechny činnosti sama o sobě, ale spíše řídí, definuje prostředí a podněcuje činnost; potřebujeme vládu, která patří veřejnosti a posiluje pravomoci jednotlivců, nikoli vládu, která pouze slouží a úřaduje; a konečně potřebujeme vládu řízenou úkoly, orientovanou na výsledky a zaměřenou na zákazníka.“ (Osborne a Gaebler – Reinventing Government)

23 Oceníme Vaše připomínky. Pište na: spis@spis.cz Diskusní fórum na: www.spis.cz MANIFEST ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI 2005 BUDE PUBLIKOVÁN V ŘÍJNU 2005.


Stáhnout ppt "MANIFEST ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI Co musí Česká republika udělat, aby obstála v globálním kapitalismu 21. století jako vysoce rozvinutá země ISSS4.4.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google