Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Vanda Malurová Datum: 13. dubna 2012 Název: VY_32_INOVACE_3.2.12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Vanda Malurová Datum: 13. dubna 2012 Název: VY_32_INOVACE_3.2.12."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Vanda Malurová Datum: 13. dubna 2012 Název: VY_32_INOVACE_3.2.12 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0125 Téma: Zvukové prostředky a ortoepické normy v praxi - prezentace Anotace: Prezentace slouží vyučujícímu jako vizualizace výkladu o spisovné výslovnosti. Obsahuje vysvětlení základních pojmů, příklady k jednotlivým jevům a úkol pro samostatnou práci žáků.

2 Zvukové prostředky a ortoepické normy v praxi Ortoepie – spisovná výslovnost

3  ORTOEPIE – soubor pravidel, která vymezují mluvenou podobu jazyka  LOGOPEDIE – zkoumá výslovnostní vady  Normativní příručky:  Výslovnost spisovné češtiny 1967, 1978.  Hůrková, j.: Česká výslovnostní norma. 1995.

4 Výslovnost samohlásek  Norma vyžaduje zřetelné rozlišení samohlásek krátkých a dlouhých.  Rozdíl je významotvorný.  dráha x drahá  žila x žíla  byt x být  valí x válí  dal x dál

5 Výslovnost samohlásek  Nespisovná je příliš široká (otevřená výslovnost e [hala] místo hele  i [bel] místo byl  o [v naci] místo v noci – typická pro středočeské oblasti.  Spisovná výslovnost má pouze jednu samohlásku i, i když se píše dvěma způsoby (i, y).

6 Výslovnost souhlásek  Připouští se vynechání počátečního j u slovesných tvarů jsme, jste, jsem [sme, ste, sem] i středového j přijď, přijďte [přiď, přiďte],  ALE v ostatních případech se zachovává [jdu, pij, pijte, šij, šijte, bij, bijte].  Nezjednodušujeme výslovnost souhláskových skupin: když, kdyby, tkanička, hřebík, však, matčin, předčasně, otci, jablko, deštník, babičce, předsíň.

7 Výslovnost stejných souhlásek jdoucích za sebou  Většinou platí, že vyslovíme jako souhlásku jednu Anna, cenný, měkký – [ana, cený, měký].  Pokud by se změnil význam slova, vyslovíme zdvojeně: raci x racci, podaný x poddaný, nejasnější x nejjasnější.  Výjimkou je slovo cvrččí – vyslovujeme zdvojeně, i když jiný význam neexistuje.  Zdvojeně vyslovujeme hlásky na rozhraní slov ( tam měl, když šel) nebo na švu slov složených (půlletý).

8 Asimilace (spodoba) znělosti  Podle účasti (kmitání) hlasivek dělíme souhlásky na:  znělé: b, v, d, ď, z, ž, g, h  neznělé: p, f, t, ť, s, š, k, ch.  Tvoří dvojice, které se liší jen znělostí, jsou proto párové.  Ostatní souhlásky jsou jedinečně znělé.

9 Asimilace (spodoba) znělosti  Potkají-li se ve slově nebo na švu slov po sobě jdoucích 2 nestejné souhlásky (znělá + neznělá), celá skupina se vysloví buď zněle, nebo nezněle. Rozhodující je poslední souhláska ve skupině – tzv. regresivní asimilace znělosti.  sbírat - b znělá, vyslovíme zněle [zbírat]  zpívat – p neznělá, vyslovíme nezněle [spívat]

10 Asimilace (spodoba) znělosti  Před v k asimilaci nedochází:  svolat – [svolat], zvolat –[zvolat]  s vámi –[s vámi], z vás – [z vás].  Skupina sh se v Čechách vyslovuje nezněle [na schledanou, schořel], ale na Moravě zněle [na zhledanou, zhořel]

11 Asimilace (spodoba) znělosti  Znělá souhláska na konci slova před pauzou se vyslovuje nezněle:  sud –[sut]  led – [let]  lev – [lef]  leh –[lech]  běž – [běš]  lez – [les]  dub – [dup]

12 Fonetický přepis  Písemný záznam mluvené řeči  Zapisujeme to, co slyšíme, bez ohledu na pravopis  Uvádí se v hranatých závorkách  Ú a ů přepisujeme vždy jedním znakem [ú]  Nerozlišujeme y a i, zapisujeme vždy [i]  Ě přepisujeme ve shodě s výslovností, vě jako [vje], mě jako [mňe]  U di, ti ni měkkost vyjadřujeme háčkem u d, t, n

13 Zapiš výslovnost  zkouška  z tábora  vztyčit  způsob  když  svatba  nikdy  nehty  hezky  kletba

14 Řešení  [skouška]  [stábora]  [vstičit]  [spúsop]  [gdiš]  [svadba]  [nigdi]  [nechti]  [heski]  [kledba]

15 Děkuji za pozornost  Vypracovala: Mgr. Vanda Malurová  13. dubna 2012  Zdroj:  Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy. Fortuna, 1993.  http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/fonetika/material y/ch05s01.html


Stáhnout ppt "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Vanda Malurová Datum: 13. dubna 2012 Název: VY_32_INOVACE_3.2.12."

Podobné prezentace


Reklamy Google