Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Protektorát 15.3.1939 – 8.5.1945.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Protektorát 15.3.1939 – 8.5.1945."— Transkript prezentace:

1 Protektorát

2 zbytek Podkarpatské Ukrajiny zabrali Maďaři
Oddělení Slovenska Hitler podporuje separatismus HSĽS (Hlinkova slovenská Ľudová strana), slibuje Slovensku hospodářskou pomoc při odtržení od Česka, vyhrožuje, že Slovensko podlehne Maďarsku a Německo mu nepomůže „Buď se odtrhnete, nebo vás necháme Maďarům!“ leden 1939 – ministr Slovenské vlády Vojtěch Tuka posílá Hitlerovi telegram: „Vkládám osud Mého národa do Vašich rukou, mein Führer. Můj národ čeká na Vaše osvobození.“ – Československá vláda vyhlašuje na Slovensku výjimečný stav, snaží se zabránit odtržení Slovenska sesazena Tisova vláda jmenována nová vláda v čele se Sidorem – snaha oddálit odtržení – na pozvání Hitlera odjíždí Tiso do Berlína, kde dostává ultimatum (buď odtržení, nebo Maďaři) – Slovenský sněm vyhlásil Slovenskou republiku (pod záštitou Německa) zbytek Podkarpatské Ukrajiny zabrali Maďaři

3 Vytvoření Protektorátu Böhmen und Mähren
z 14. na Hácha se na svou žádost setkal s Hitlerem v Berlíně, doprovázen Chvalkovským (český velvyslanec v Německu) Hitler jim řekl, že dal rozkaz o připojení Čech k Říši pod psychickým nátlakem, Hitler Háchu honil po místnosti s prohlášením, které měl podepsat Hácha podepsal prohlášení československé a německé vlády  Hácha telefonicky informuje vládu, žádá o nekladení odporu 4:00 – vláda prohlášení přijala, ráno začíná okupace – výnos o zřízení protektorátu Böhmen und Mähren

4 Správa protektorátu - říšský protektor Konstantin von Neurath
Státní tajemník K. H. Frank (sudetský Němec - znalost českého prostředí) Státní prezident Emil Hácha Protektorátní vláda Parlament rozpuštěn Symbolické vládní vojsko Zanikly politické strany Jediná povolená strana: Národní souručenství – 98 % dospělých Cíl: poněmčení a včlenění do Německé říše

5 Cílem zřízení Protektorátu využít ekonomický potenciál českých zemí k přípravě války = nezlikvidovat úplně český národ Rasově přijatelnou část národa germanizovat, dát mu „nažrat“, aby dobře pracoval pro Říši Vůdčí vrstvy národa zlikvidovat Teror dávkovat tak, aby nevedl k zoufalému boji o přežití za každou cenu

6 Obyvatelstvo Protektorátu:
Kolaboranti Odboj Naprostá většina - pasivní

7 Zleva: K. H. Frank, R. Heydrich, E
Zleva: K.H.Frank, R. Heydrich, E.Hácha předává klíče od korunovačních klenotů (svatováclavská kaple v chrámu sv.Víta)

8

9 Zavedena pravostranná doprava

10 26.3. 25.3.

11 Alois Eliáš (1890 - 1942) Od dubna 1939 - předseda protektorátní vlády
Voják legionář, generál Hrál „dvojí hru“- pracoval pro odboj Červen popraven

12 Ekonomika - podřízena válečným cílům říše (během 2 měsíců do Německa dobrovolníků -lepší plat) Režim nucené práce (totální nasazení)

13 Zavedeny norimberské zákony na území Protektorátu
Transporty Židů - od října 1941 (od povinnost nosit Davidovu hvězdu) do Polska a Terezína Arizace (vyvlastnění) židovského majetku

14 Beneš v UK jednal o uznání čs. vlády v exilu
Problém: chyběla právní kontinuita, protože Beneš abdikoval Červenec Spojenci uznali exilovou vládu - Londýn Uznání předmnichovských hranic - až po atentátu na Heydricha Druhé politické centrum - Moskva (převážně komunisté: Gottwald, Slánský, Šverma,…)

15 Projevy odporu proti okupaci
Zpočátku veřejné, živelné projevy odporu proti okupaci, projevy vlastenectví Převoz ostatků K.H.Máchy na Vyšehrad - demonstrace Národní poutě a slavnosti bojkot tramvajové dopravy – demonstrace k založení Československa (1918) – střelba - zabit dělník Sedláček a postřelen student Jan Opletal

16 zavření vysokých škol 17. listopadu 1939
Opletal zemřel, jeho pohřeb- demonstrace studentů - záminka k zavření vysokých škol (= likvidace české inteligence) 1 200 studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen, 9 studentských funkcionářů popraveno Záměr: znemožnit výchovu české inteligence

17 odboj Domácí: (= na území Protektorátu) Zahraniční:
Demokratický - za komunistického režimu zamlčován, jeho účastníci pronásledováni Komunistický (až od napadení SSSR) - za komunistického režimu zveličován a přikrášlován Partyzánský odboj - „komunistický“ a „nekomunistický“ Zahraniční: „východní“ - v SSSR „západní“ - „diplomatický“ - exilová vláda v čele s E. Benešem „vojenský“ - západní Evropa, RAF, Afrika

18 Odboj - cíl: obnova Československa
Obrana národa (důstojníci, gen. Bílý) Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ) - poštovní, železniční zaměstnanci, učitelé,umělci,… Politické ústředí (PÚ) Počátkem 1940 sloučeny v ÚVOD (Ústřední vedení odboje domácího) Napojení ÚVODu na zahraniční odboj v Londýně

19 „tři králové“ Legendární trojice vojáků J. Balabán, J. Mašín, F. Morávek

20 Vojenský odboj v SSSR - ze zajatců polského tažení, od 1943 - L
Vojenský odboj v SSSR - ze zajatců polského tažení, od L. Svoboda Na Západě - Francie 1939, cizinecká legie, obrana Francie, evakuace do Anglie, léto -podzim účast v letecké bitvě o Anglii (310. a 312. stíhací perutě, 311. bombardovací peruť) V Palestině vznikl čs.pěší prapor (pplk. K. Klapálek), později v Africe bránili Tobrúk, po otevření 2. fronty převeleni do Evropy)

21 arm. gen. Karel Janoušek (1893 – 1971)
Útěk z Protektorátu, evakuace z obsazené Francie V Británii nejvyšší představitel čs. letectva Organizoval a řídil účast čs. letců v Británii Návrat do vlasti Po únoru 1948 – útěk (provokace agentem STB), zatčen, Odsouzen na 19 let do těžkého žaláře Za údajný pokus o útěk z vězení odsouzen na doživotí 1960 amnestie Úplná rehabilitace až 1990 Nositel 40 řádů a vyznamenání Jediný československý maršál JEDEN Z MNOHA

22 K.Klapálek L.Svoboda

23 hospodářství Přídělový systém „černý obchod“
Hospodářství přizpůsobeno válečným požadavkům Zemědělcům předepsány povinné dodávky Volný prodej zemědělských výrobků zakázán Režim nucené práce

24 Popravy zatčených odbojářů - 662 obětí
27. září zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, šéf bezpečnostní služby, Obergruppenführer SS 3 měsíce stanné právo Popravy zatčených odbojářů obětí Tajný projev k nacistickým funkcionářům = plán germanizace a genocidy českého národa Sociální demagogie- uplácet dělnictvo vyššími příděly a sociálními výhodami, ale zlikvidovat inteligenci

25

26 Projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa
A nyní, pánové, několik myšlenek o konečném řešení, které vás prosím, abyste si ponechali pro sebe, které vám však chci říci, protože musíte vědět, abyste při řešení blízkých úkolů nedělali žádné chyby. Pánové, konečné řešení s sebou musí přinést toto: 1. Že tento prostor musí být jednou definitivně osídlen Němci. Tento prostor je srdcem říše a nemůžeme strpět - to ukazuje vývoj německé historie -, aby z tohoto prostoru přicházely znovu a znovu rány dýkou proti říši. Nechci však říci o konečném poněmčení tohoto prostoru něco jako: pokusíme se teď jen podle staré metody poněmčit českou verbež, nýbrž říkám docela střízlivě: začíná to věcmi, s nimi můžeme už dnes maskovaně začít. Abychom získali přehled o tom, kdo z lidí v tomto prostoru je schopen poněmčení, musím provést soupis v rasově národnostním smyslu. To tedy znamená, že musím získat nejrůznějšími metodami, nejrůznějšími oklikami příležitost, abych jednou ohodnotil veškeré obyvatelstvo z hlediska rasového a národnostního. Ať už pomocí rentgenu, prohlídkami ve škole, nebo tím, že rasově přezkoušíme mládež při zdánlivém uložení pracovní služby. Musím mít celkový obraz národa a pak mohu říci, tak a tak vypadá obyvatelstvo. Jsou to takovíto lidé: jedni jsou dobré rasy a dobře smýšlející, to je pak jednoduché, ty můžeme poněmčit. Potom máme ostatní, co stojí na opačném pólu: jsou to lidé špatné rasy a špatně smýšlející. Ty musíme dostat ven. Na východě je hodně místa.

27 Uprostřed zůstává střední vrstva, kterou musím přesně vyzkoušet
Uprostřed zůstává střední vrstva, kterou musím přesně vyzkoušet. V této vrstvě jsou dobře smýšlející lidé špatné rasy a špatně smýšlející lidé dobré rasy. U těch dobře smýšlejících špatné rasy se to asi musí udělat tak, že je nasadíme do práce někde v říši jinde a budeme se starat o to, aby už neměli děti, protože je nechceme v tomto prostoru dále rozvíjet. Ale nesmíme je odradit. To vše je řečeno jen teoreticky. Pak zůstávají špatně smýšlející lidé dobré rasy. Ti jsou nejnebezpečnější, poněvadž je to rasově dobrá vůdcovská vrstva. Musíme uvážit, co s nimi uděláme. U jedné části špatně smýšlejících lidí dobré rasy nezbude nic jiného, než se pokusit usídli je v říši, v čistě německém prostředí, poněmčit je a převychovat jejich smýšlení nebo, když to nepůjde, postavit je nakonec ke zdi; poněvadž vystěhovat je nemohu, neboť by tam na východě vytvořili vedoucí vrstvu, která by se postavila proti nám.

28 kolaborace Protektorátní vedení - často se snažili zmírnit tlak okupační moci Protektorátní tisk - podpora nacistické správy Kuratorium pro výchovu mládeže (poněmčování v duchu nacismu) Čeští fašisté Udavači, „převlékači kabátů“ Nejznámější kolaborant - Emanuel Moravec - ministr školství a osvěty = propaganda Česká kolaborace nebyla ani větší ani menší než v jiných okupovaných zemích

29 Operace Antropoid Atentát na Heydricha (zvažován též Moravec)
Parašutisté z Anglie Podlehl následkům zranění atentátu , cesta v otevřeném autě do Prahy, zatáčka v Kobylisích, samopal selhal, granát, zranění, sepse, zemřel Stanné právo „heydrichiáda“ - 5 týdnů represí

30

31

32 Podzemní hnutí zničeno, masy lidí ochromeny strachem
Popravy - za projevy schvalování atentátů, všichni, kdo parašutistům pomáhali s přípravou i skrývat se - podle německých údajů (ve skutečnosti přes 5000 Čechů) Lidice mužů nad 16 let popraveno, ženy a starší děti poslány do koncentračních táborů, malé a rasově přijatelné děti byly dány na výchovu do německých rodin (z 96 dětí se vrátilo 16) Ležáky mužů a žen zastřeleno, z 11 dětí se vrátily 2

33 kostel Karla Boromejského pravoslavné církve v Resslově ulici - útočiště 7 parašutistů z různých skupin, mezi nimi Jan Kubiš a Jozef Gabčík (atentátníci) - zrada parašutistů Čurdy a Gerika - po několika hodinách boje mrtvi, popraveni příbuzní Atentát - velký ohlas u Spojenců - zvýšil prestiž českého národa - srpen 1942 anulována mnichovská dohoda Smysl atentátu byl po válce zpochybňován, zejm. za komunistického režimu po význam nekomunistického odboje byl snižován

34 Lidice

35

36 Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci se SSSR - prosinec 1943
první krok k potlačení demokracie E. Beneš (trauma z mnichovské „zrady“ západních demokratických zemí) snaha přeorientovat zahraniční politiku na Východ, hledat záruky bezpečnosti obnoveného Československa u SSSR (zřejmě doufal, že v SSSR dojde po válce k jisté demokratizaci a také že zabrání silnému zasahování SSSR do vnitřní politiky ČS) - zmýlil se v obou předpokladech!

37 Slovenské národní povstání
Slovensko – spojenec říše (účast na válečném tažení do Polska a SSSR), odsun Židů do vyhlazovacích táborů od 1943 – vznik opozice s programem obnovy ČSR ilegální Slovenská národní rada příprava podpory postupu sovětské armády k bývalým čs.hranicím (průsmyky) vypuklo předčasně na území „Slovenského štátu“ vstoupila německá vojska s cílem potlačit činnost partyzánských skupin ústředí - Banská Bystrica od konce září - převaha Němců, od konce října povstalci přešli na partyzánský způsob boje, stáhli se do hor, bojovali do příchodu Rudé armády

38 8. 9. 1944 - karpatsko-dukelská operace
na podporu slovenského povstání sovětská armáda a 1. československý armádní sbor (gen. L. Svoboda) průsmyky měli zajistit slovenští povstalci, ale jejich jednotky pobity = těžké boje, velké ztráty na životech

39

40 Pražské povstání vznik České národní rady (v čele prof. A. Pražák) živelné povstání německé jednotky (gen. Schörner) v Praze nekapitulovaly, potřebovaly se probít na Západ a kapitulovat, do Prahy se stáhly jednotky SS, těžké boje, ztráty na životech vojáci i civilisté, barikád, požáry (shořela část staroměstské radnice), povstalci neozbrojeni

41 Nejbližší vojenská pomoc - armáda USA na demarkační linii České Budějovice – Plzeň - Karlovy Vary
politické rozhodnutí - americká armáda nesměla zasáhnout, Prahu měla osvobodit sovětská armáda vydatná pomoc Ruské osvobozenecké armády gen. Vlasova ČNR přijala kapitulaci německých jednotek a povolila jim ustoupit na Západ ráno první sovětské tanky v svobodné Praze a sov. vojáci likvidovali (a umírali) záškodníky

42

43 za války padlo 360 000 obyvatel Československa (patřilo k pěti nejvíce postiženým zemím v Evropě)
první poválečná vláda ustavena v Košicích - vláda Národní fronty, v čele levicový sociální demokrat Z. Fierlinger Národní fronta = uskupení vládních stran: komunistická, národně socialistická, sociálně demokratická, lidová a na Slovensku demokratická ostatní předválečné strany zakázány


Stáhnout ppt "Protektorát 15.3.1939 – 8.5.1945."

Podobné prezentace


Reklamy Google