Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu."— Transkript prezentace:

1 Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu.
Základní škola Bohutín, okres Příbram VY_32_INOVACE_1CAS03_Lucemburkové Lucemburkové Autor materiálu: Barbora Havejová Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu. Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

2 Úvod druhá česká královská dynastie u nás vládli v letech 1310–1437
původní državou rodu bylo nevelké hrabství lucemburské roku 1308 se rodu lucemburských hrabat dostalo největší cti: Jindřich VII. Lucemburský byl zvolen králem v římskoněmecké říši roku 1309 byl nabídnut český trůn pro jeho jediného syna Jana oženil se s Eliškou Přemyslovnou a šlechta ho uznala za krále Jan Lucemburský v českých zemích zůstal cizincem, posloužily mu ovšem jako odrazový můstek pro výrazné ovlivňování evropské politiky Úvod ( )

3 českou šlechtou mu byla nabídnuta česká koruna a ruka princezny Elišky z rodu Přemyslovců
v době své vlády se neustále potýkal s českou šlechtou manželství s Eliškou nebylo šťastné syna Václava nejprve věznil a později odvezl na vychování do Francie, kde při biřmování přijal jméno Karel byl vynikající diplomat a statečný bojovník ve válečných konfliktech České země zadlužil kvůli válečným výpravám postupně oslepl na obě oči zemřel v bitvě u Kresčaku (severní Francie) za jeho vlády došlo v českém království k růstu mezinárodních vztahů byl dvakrát ženatý poprvé s Eliškou Přemyslovnou a podruhé s Beatrix Bourbonskou Jan Lucemburský ( )

4 Karel IV. byl český král, císař římský, italský král, burgundský král a lucemburský hrabě stal se také císařem Svaté říše římské patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky Svou moc využil k upevnění českého státu byl také autorem nejvýznamnějšího říšského ústavního zákona Zlaté buly jako český král proslul především založením univerzity v Praze, výstavbou Nového města pražského, založením Karlštejna a mnoha dalšími počiny Karel také dosáhl významné územní expanze českého státu, především severovýchodním směrem byl čtyřikrát ženat, jeho manželkami byly: Blanka v Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická a Alžběta Pomořanská ( )

5 Václav měl jako budoucí panovník veškerou péči a podporu svého otce Karla IV.
ještě za svého života nechal Karel IV. Václava korunovat králem a zvolit římskoněmeckým králem, císařem se nikdy nestal byl to vzdělaný muž, ale byl nerozhodný, nesamostatný a závislý na druhých nedokázal sám vládnout nad králem, který za hranice příliš nevyjížděl a raději se věnoval radovánkám postupně zvítězila šlechta, z říšského trůnu byl sesazen během jeho vlády v Praze působil Jan Hus byla velmi oslabena panovnická moc a šlechta se dostala k vládě nad zemí poddaní byli vystaveni domácím válkám, které pustošily zemi Václav se stále více stahoval do ústraní a po zprávě o první pražské defenestraci ho postihl srdeční záchvat, který zapříčinil jeho smrt byl dvakrát ženatý poprvé s Johankou Bavorskou a podruhé s Žofií Bavorskou Václav IV. ( )

6 Zikmund Lucemburský nejprve byl uherským králem
jeho vztah k bratrovi Václavovi IV. nebyl nikdy dobrý byl obratný politik a diplomat podařilo se mu stát se císařem Svaté říše římské vedl neúspěšnou křížovou výpravu proti Turkům na kostnickém koncilu se mu podařilo překonat papežské schizma vedl křížové výpravy proti husitům na sklonku života usedl také na český trůn byl dvakrát ženatý, poprvé s Marií Uherskou a podruhé a Barborou Cellskou ( )

7 Zdroje a použitý materiál
Veškerý materiál je čerpán z internetových stránek: Objekty použité k vytvoření sešitu pocházejí z veřejných knihoven obrázků (public domain) nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. Autor: Barbora Havejová Základní škola Bohutín, okres Příbram březen 2013

8 Metodický list Název materiálu: VY_32_INOVACE_1CaS03_Lucemburkové Autor materiálu: Barbora Havejová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada: 32_INOVACE_CaS Číslo DUM:32_INOVACE_CaS Předmět: Člověk a svět Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: Třída: 4. Ověřující učitel: Mgr. Lenka Malá Anotace materiálu: Materiál určený k výuce předmětu Člověk a svět, pro doplnění a dokreslení informací z výkladu. Podrobný metodický popis možností použití materiálu: DUM zpracován pro výuku předmětu Člověk a svět ZŠ Bohutín a koncipován cca. jednu standardní vyučovací hodinu. Žáci jsou pomocí jednoduchých poznámek seznámeni se základními informacemi týkajícími se probírané látky. Součástí výuky je diskuse nad tématem a rovněž práce s doplňkovými zdroji informací pro ujasnění pojmů. DUM je doplněn výkladem přizpůsobeným kolektivu žáků a prací s publikacemi. Seznam literatury a pramenů: Všechny použité objekty jsou součástí veřejných knihoven. Dílo smí být šířeno pod licencí CC BY-SA.


Stáhnout ppt "Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu."

Podobné prezentace


Reklamy Google