Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pitva jako nástroj poznání nejenom v medicíně, ale i v umění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pitva jako nástroj poznání nejenom v medicíně, ale i v umění"— Transkript prezentace:

1 Pitva jako nástroj poznání nejenom v medicíně, ale i v umění

2 Stará říše - Egypt Egypťané věřili, že zachování těla umožní duši zemřelého dostat se na onen svět Myšlenka balzamování mrtvých byla inspirována mumifikací těl - působením pouštního písku Zpočátku byli mrtví baleni do pruhů látky napuštěných pryskyřicí, balzamování později Nejdříve výsada faraónů, později bohatí a významní lidé

3 Postup a místo balzamace
Stará říše - stany, stavěné blízko pohřebišť Později cihlové přístřešky zvané „ vabet“- čisté místo nebo dobrý dům, zde balzamovači prováděli svou práci Nejprve se otevřel levý bok zemřelého Byly vyjmuty vnitřní orgány, plíce, střeva, játra, žaludek, ty se uložily do speciálních nádob - kanop, mozek vyjmut pomocí bronzového háčku, který byl zaváděn nosem Srdce se buď ponechalo a nebo bylo nahrazeno posvátným skarabem

4 Balzamování

5 Kanopy Kanopy, zdobené nádoby pro uložení vnitřních orgánů
U bohatých lidí uloženy do kanoptické skříňky vedle sarkofágu

6 Další postup balzamování
Dutina břišní vyčištěna palmovým vínem a aromatickými látkami Tělo napuštěno antiseptickou látkou, řezy zaceleny pryskyřicí, nosní dírky ucpány kuličkami pepře Fáze vysušování těla, 70 dní Tělo omyto a vycpáno lněným plátnem naplněným pryskyřicí - pro zachování tvaru Povrch těla ošetřen olejovými parfémy

7 Balení těla Dodržoval se přísný rituál Nejprve prsty, každý zvlášť
Ruce, nohy, celý trup Používala se bavlněná obinadla, mezi jednotlivé pruhy se vkládaly amulety, které měly chránit zemřelého na jeho cestě. Dnes také možnost balzamace, alkohol, formol, jedná se spíš o konzervaci než balzamaci

8 Pitva v umění 15. a 16. století Umělci se učili poznávat anatomii člověka, znalost anatomie potřebná pro jejich tvorbu Prováděli tajně pitvy zemřelých, většinou lidí opuštěných, tuláků, lidí odsouzených k trestu smrti

9 Leonardo da Vinci 1452- 1519 Významná renesanční osobnost Malíř Sochař
Architekt Přírodovědec Spisovatel Hudebník Studoval anatomii, provedl více než 30 pitev, pitvy na zvířatech

10 Anatomické studie První anatomické studie již v roce 1487 v Miláně
Průzkum lebky Studie oka a jeho spojení s mozkem Od roku 1507 provádí pitvy systematicky Řím špitál Santo Spirito , udán německým asistentem a obviněn z nekromantie - vyvolávání mrtvých

11 Anatomický atlas - 200 listů

12 Svaly Kostra

13 Cévní systém Srdce

14 Činnost srdce a chlopní
Studiu srdce věnoval hodně času Snaha o pochopení funkce srdečních chlopní Z volské aorty si vytvořil odlitek a snažil se pomocí svých znalostí z hydrauliky odhalit funkci aortální chlopně

15 Vitruviova figura muže
Proporce lidského těla Možnost pohybu rukou a nohou Použito jako motiv na přebal knihy Dana Browna Šifra mistra Leonarda

16 Michelangelo 1475 - 1564 Sochař Malíř
Architekt - basilika Sv. Petra Vatikán O 23 let mladší než Leonardo da Vinci Působil ve Florencii a Římě Pitvy Anatomii potřeboval znát pro svou tvorbu

17 Pieta - Sixtinská kaple Vatikán
1499, bílý carrerský mramor pracoval na ní pouze 1 rok Panna Marie s umírajícím Kristem v náruči Panna Marie vyobrazená mladší než Ježíš, vyjádření její čistoty Dokonale opracovaný mramor, oděv působí jako látka

18 David - Florencie Postava mladíka podle biblického Davida
Socha v nadživotní velikosti Z jednoho kusu mramoru Symbol florentského vítězství a vypodobení dokonalé mužské krásy 900 zlatých dukátů, což bylo údajně více než Leonardo vydělal za celý život

19 Mojžíš - Řím Chrám Sv. Petra v řetězech (san Pietro in Vincoli)
Socha součástí náhrobku papeže Julia II. Mojžíš prorok, který vyvedl Židy z Egypta do Izraele Zákonodárce - Desatero přikázání

20 Sixtinská kaple freska Počátek světa
, na žádost papeže Julia II. Více než 3000 postav Biblické výjevy ze Starého a Nového zákona Stvoření slunce Stvoření měsíce Stvoření Adama a Evy První hřích Vyhnání z Ráje Řadu dalších

21 Počátek světa detail Stvoření Adama

22 Počátek světa detail Sibyla Delphská Vyhnání z Ráje

23 Poslední soud - Sixtinská kaple
Pověřen papežem Klementem VII.( o 27 let později) Oltářní stěna Sixtinské kaple 17x13m, 391 postav většinou nahých Po smrti Michelangela několikrát přemalováno, postavy oděny Uvedeno do původního stavu v roce 1994, restaurováno po dobu 13 let

24 Detail Posledního soudu

25 Michelangelo Buonaroti
Pitvy prováděl za nepříznivých podmínek, tajně v noci, při nedostatečném osvětlení, za svitu svíček a loučí, ve hřbitovních kaplích nebo ve špitálech, nebezpečí prozrazení, nebezpečí onemocnění Církev pitvy zakazovala

26 Rembrandt van Rijn Lekce anatomie dr.Tulpa 1632

27 Rembrandt van Rijn Lekce anatomie dr. Deymana 1656

28 První veřejné pitvy začátek 15.století a století 16.
Vídeň řídil ji sám děkan lékařské fakulty jako občerstvení pivo, víno a cukroví, za utržené peníze si fakulta koupila vlastní pečeť Litoměřice 1577, první neveřejná pitva v Čechách Basilej 1580 zřízeno tzv. - anatomické divadlo (300 pitev) Praha 1600 Jan Jesenius

29 16. - 17. století - rudolfínská Praha
Rozvoj vzdělanosti Rudolf II. se obklopoval vzdělanými lidmi z oboru Astronomie Astrologie Alchymie Lékařství Umění Na dvoře Rudolfa II. Tycho de Brahe, Kepler, Kelly, Kopernik, Jesenius

30 Jan Jesenius 1566 - 1621 1595 doktor lékařství
Věnoval se převážně anatomii a chirurgii Přednášel na univerzitě ve Vratislavi Prováděl pitvy v Německu U nás byla pitva považována za rouhání a byla nedůstojná vzdělaného lékaře 1600 červen první veřejná pitva v Praze

31 Průběh pitvy Pitva na odsouzeném oběšením
Příznivé počasí, chladno v noci, vhodné pro uchování těla Pitva trvala čtyři dny, měla velký ohlas Vysvětloval svůj postup a funkci jednotlivých orgánů Nejprve vnitřní orgány Následovaly ostatní části těla, hrudník, mozek, smyslové orgány, končetiny Pitva ovčí dělohy, neboť mrtvola byl muž Pitvy byly přítomny významné osobnosti, Kepler, Tycho de Brahe ……, ale v té době ještě málo známý kat Mydlář

32 Tragický konec Jana Jesenia
1615 se vrací do Prahy, stává se rektorem pražské univerzity, věnuje se také politické činnosti, bojuje za náboženskou a politickou svobodu, Stavovské povstání 1621 po bitvě na Bílé hoře popraven spolu s ostatními 26ti českými pány Popraven velice krutým způsobem, za živa vyříznut jazyk, rozčtvrcen a části těla napíchnuty na kůly a vystaveny pro výstrahu po řadu let na tribuně Staroměstské mostecké věže Kat Mydlář se stal velice obávanou postavou v Evropě

33 století Evropa zmítána válkami, třicetiletá válka, Velká francouzská revoluce, Napoleonské války Velké množství raněných, špitály a vojenské lazarety na nízké úrovni Nedostatečná péče o nemocné, nedostatek jídla, lůžek Vysoká úmrtnost %, časté amputace končetin Častá úmrtí žen po porodu, horečka omladnic Šíření infekcí, epidemií ( mor, cholera, tyfus ) Pitvy provádějí většinou chirurgové

34 17. - 18. století Žádné ochranné pomůcky ani desinfekční prostředky
Lékaři chodí v civilním oblečení na pitevnu i operační sál a k pacientům Neznalost bakteriologie a vztahu bakterií k zánětům Zdokonalení mikroskopu vede lékaře k bádání v bakteriologii, první poznatky o vztahu bakterií k hnisavým procesům, začíná se vyčleňovat obor bakteriologie, řada patologů se také zabývá studiem bakteriologie

35 Louis Pasteur 1822 - 1895 Francouzký biolog, chemik a lékař
Zakladatel bakteriologie a imunologie Jako první se domníval, že choroby způsobují bakterie, kladl důraz na používání antiseptických metod Vyvinul techniku ničení mikroorganismů v potravinách - pasterizace

36 Jouseph Lister 1827 - 1912 Ovlivněn Pasteurem
Zavedl používání antiseptických metod do chirurgické praxe Louhové mýdlo Phenol - kyselina karbolová Desinfekce nástrojů, prádla, operovaných míst a rukou operatéra Nepochopení rigidních lékařů, výsměch

37 Desinfekce kyselinou karbolovou

38 Patologie koncem 19. století Jaroslav Hlava 1855 - 1924
Patologie se stává samostatným oborem Jaroslav Hlava - profesorem PAÚ české lékařské fakulty v Praze, v roce 1883 pověřen vedením PAÚ Volba to byla šťastná, stal se oporou profesorského sboru a přední osobností v oboru

39 Patologicko anatomický ústav LF

40 Jaroslav Hlava 1884 jmenován mimořádným profesorem
Byl nejmladším členem profesorského sboru, temperamentní povahy s velkým zájmem o obor patologie a o lékařskou fakultu V Hlavově pitevně se rokovalo o všech důležitých událostech na jednotlivých ústavech a klinikách

41 Rokování v Hlavově pitevně

42 Jaroslav Hlava Vybudoval na lékařské fakultě patologicko - anatomický ústav, který navštěvovali i významní zahraniční badatelé Značnou pozornost věnoval také bakteriologii. Byl žákem německého patologa a bakteriologa Edwina Klebse Sbírka mikroskopických a bakteriologických preparátů

43 Jaroslav Hlava Vydal dvě odborné knihy - Patologická anatomie a bakteriologie, první českou samostatnou učebnici bakteriologie a dále přes sto vědeckých prací převážně o infekčním onemocnění (o skvrnitém tyfu, spalničkách, úplavici) Hlavův ústav - stavba povolena v roce 1908 Zahájena těsně před I. světovou válkou Otevření patologicko - anatomického a soudně lékařského ústavu v roce 1921

44 Současná podoba rok 2006

45 Žáci Jaroslava Hlavy Antonín Fingerland 1900 - 1999
Z Prahy brzy odešel do Hradce Králové Přednosta prosektury a později PAÚ Fingerlandův ústav patologie

46 Žáci Jaroslava Hlavy Blahoslav Bednář
Autor řady učebnic a stovek odborných sdělení Do světového patologicko anatomického povědomí se zapsal diagnostikováním kožního fibrosarkomu - Bednar tumor

47 Bednar tumor dermatofibrosarcoma protuberans

48 Žáci Jaroslava Hlavy Heřman Šikl
přednosta Hlavova ústavu od roku 1936, pocházel z Plzně Šiklův patologicko - anatomický ústav

49 Patologie dnes Při všech okresních nemocnicích
Pitva tvoří pouze meněí procento výkonů oddělení patologie Většina výkonů: biopsie, cytologie, imunohistochemie Pitvu lze provádět nejdříve 2 hodiny po úmrtí Ohledací listy ve čtyřech kopiích

50 Pitva dnes Anatomická - pro vědeckovýzkumné a výukové účely (anatomické ústavy) Zdravotní - úmrtí v nemocnici - pro určení základní nemoci, komplikací, příčiny úmrtí, ověření diagnózy a léčebného postupu Soudní - náhlé, nečekané, nebo násilné, úmrtí, sebevraždy - oddělení soudního lékařství

51 Povinnost pitvat Zdravotní pitva Mrtvě rozené děti
Úmrtí osob mladších 15ti let Úmrtí žen v souvislosti s těhotenstvím, porodem, potratem a šestinedělím Úmrtí osob s umělými implantáty ( kardiostimulátory, radioaktivní zářiče) Osoby po odnětí orgánů k transplantaci Náklady na pitvu hradí zdravotní pojišťovny

52 Povinnost pitvat Soudní pitva
náhlé úmrtí, kde nelze zjistit příčinu, podezření z násilného činu, úraz při výkonu práce, průmyslová otrava, sebevražda Provádí se na žádost policie ČR Na žádost ohledávajícího lékaře Náklady na pitvu nejsou hrazeny žádnou zdravotní pojišťovnou Soudní pitvu hradí ten, kdo o ni požádá. Policie ČR nebo organizace u které pracuje lékař, který o pitvu požádal

53 2002 veřejná pitva - Londýn 2002 Londýn - veřejná pitva 72letého muže, tělo dovezeno z Německa Některé orgány nechal kolovat v nerezovém vozíku mezi diváky, vstupné 12 liber Průběh pitvy přenášela i anglická televize Porušení zákona, v Anglii veřejné pitvy nepřípustny 80. léta 20.století Heidelberk - Dr. Günter von Hagens, preparace těl tzv. plastinace Výstava - „Svět těl“ Německo, Rakousko, Belgie, VB, Londýn velký úspěch, Japonsko, Zachycuje tělo člověka v dynamických živoucích polohách 2007 květen Praha ( žáci dr. G.v. Hagense)

54

55 Anatomické muzeum - plastinarium
Německo, Güben nad Nisou blízko polských hranic Rekonstruovaná textilní továrna Zaměstnává desítky lidí Úprava těla trvá celý rok Postup velice složitý, aceton odstraní tuk a vodu Aceton se ve vakuu nahradí umělohmotným roztokem - tvrdnutí tkáně. Tkáně a orgány se konzervuji velmi věrně a nepáchnou Těla získává od dárců, 7000 zájemců, převážně z Německa, údajně 400 osob již zemřelo

56

57

58 Děkuji za pozornost a přeji hezký den
Autor semináře Hnídková Jaroslava, Šrámová Jitka


Stáhnout ppt "Pitva jako nástroj poznání nejenom v medicíně, ale i v umění"

Podobné prezentace


Reklamy Google