Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy
Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Elektrické stroje a přístroje, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Elektrické přístroje Sada číslo: ICT-82 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 07 Označení vzdělávacího materiálu:VY_32_INOVACE_ICT-82-07 Téma vzdělávacího: Přepěťová ochrana, hromosvod Druh učebního materiálu: Digitální učební materiál, prezentace Autor: Ing. Karel Stacha Anotace: DUM objasňuje princip, konstrukci, parametry a druhy hromosvodů; potřebné zařízení - interaktivní pracoviště, vzorky přístrojů, kalkulačka Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obory technické Vytvořeno: Ověření ve výuce:

2 Přepěťová ochrana-hromosvod
Zóny ochran před bleskem:

3 Přepěťová ochrana-hromosvod
Zóny ochran před bleskem: LPZ0- prostor s možností přímého úderu: LPZ0A- ničím nechráněný prostor LPZ0B- prostor s podstatně sníženou možností přímého úderu blesku (prostor vymezený ochranným úhlem nebo bleskovou koulí) LPZ1- prostor s relativně velkou energií LEMP, avšak se zcela vyloučeným přímým úderem blesku (stínění zdmi budovy) LPZ2- dále odstíněný prostor budovy (např. počítačový sál) LPZ3- dobře odstíněný prostor (kovová skříň zařízení)

4 Přepěťová ochrana-hromosvod
Zóny ochran před bleskem: Pro realizaci odpovídající ochrany je třeba zařadit všechny přístroje a spotřebiče v objektu do příslušné kategorie podle jeho bezpečné hodnoty impulzního výdržného napětí. Podle umístění jednotlivých přístrojů si virtuálně ohraničíme oblasti. Na hranicích jednotlivých LPZ musíme umístit přepěťové ochrany odpovídající kategoriím přepětí v jednotlivých zónách. Nejdůležitější je volba p. ochrany na hranici venkovní a vnitřní zóny. Její typ je závislý na velikosti bleskového proudu. Volíme tedy hladinu ochrany před bleskem LPL .

5 Přepěťová ochrana-hromosvod
Zóny ochran před bleskem: Volba hladiny ochrany před bleskem LPL v závislosti na velikosti bleskového proudu Iimp dle ČSN EN K určení správné LPL nutno znát doplňkové údaje: účel použití stavby skutečná podoba elektroinstalace riziko úderu blesku

6 Přepěťová ochrana-hromosvod
Zóny ochran před bleskem: Příklad kategorií budov: I - budovy nebezpečné pro ekologii nebo ohrožující okolí (chemické provozy, jaderná elektrárna, sklady a výrobny výbušnin, důležité objekty pro obranu státu nebo národní hospodářství). II - budovy ohrožené okolím (telekomunikační ústředny, počítačová centra, nemocnice, školy, průmyslové a živnostenské provozy). III - budovy obývané (obytné budovy, RD, kanceláře, zemědělské stavby) IV - budovy neobývané (stavby bez elektronické výbavy, sklady, hospodářské stavby).

7 Přepěťová ochrana-hromosvod
Zóny ochran před bleskem: Počet bouřkových dní, riziko úderu blesku, lze určit z mapy. Izokeraunická mapa ČR

8 Přepěťová ochrana - hromosvod
Problémy řešené návrhem p. ochrany: Hromosvod - třída ochrany (s ochranou bez o.) přeskokové vzdálenosti, souběhy, svody vně (uvnitř) budovy Uzemnění - strojené, náhodné hromosvodů silové koncových zařízení Potenciálové vyrovnání - v ochraně před bleskem místní vyrovnání vyrovnání pot. mezi budovami Stínění - budov, místností vedení zařízení Průběhy vedení - zavedení v. do budovy, souběhy, smyčky Ošetření napájené - UPS, oddělení napájení, koordinace

9 Přepěťová ochrana - hromosvod
Konstrukce hromosvodu: Jímač - tyčový, hřebenový, mřížový, oddálený Svod - svod musí být realizován se sklonem ve směru spádu potenciálu. Při průchodu v okolí kovových částí objektu, nutno dodržet izolační vzdálenost. Lze tuto kovovou část využít jako náhodný svodič (okap, žebřík),ale spodní konec musí být ukončen na uzemnění. Počítá se s jedním svodem na 15m obvodu budovy Zemnič - uzemnění hromosvodů smí mít maximálně 15Ω. Můžeme spojit uzemnění s uzemněním silový, ale jen za splnění požadavku na odpor silového uzemnění, tj. 2 Ω. Materiál nadzemních částí může být FeZn lano, drát, materiál podzemních částí nesmí být lano. Přechod mezi těmito částmi je na zkušební svorce ve výšce cca 180cm. Od ní po zem musí být svod kryt před poškozením.

10 Přepěťová ochrana - hromosvod
Konstrukce hromosvodu: Stínicí úhel α, velikost závisí na výšce jímače h1 a LPL- hladině ochrany před bleskem.

11 Přepěťová ochrana - hromosvod
Konstrukce hromosvodu: Metoda valivé koule

12 Přepěťová ochrana - hromosvod
Konstrukce hromosvodu: Termíny revizí soustav přepěťových ochran Termíny jsou určeny normou ČSN EN 62305

13 Zdroje OEZ Aplikační příručka přepěťové ochrany.


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google