Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První polovina 19. století. Průmyslová revoluce Neudržitelnost feudálního systému Zavádění strojů (vodní a parní – J. Watt) Strojová výroba → z manufaktur.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První polovina 19. století. Průmyslová revoluce Neudržitelnost feudálního systému Zavádění strojů (vodní a parní – J. Watt) Strojová výroba → z manufaktur."— Transkript prezentace:

1 První polovina 19. století

2 Průmyslová revoluce Neudržitelnost feudálního systému Zavádění strojů (vodní a parní – J. Watt) Strojová výroba → z manufaktur továrny → průmyslové dělnictvo → změna soc. struktury České země nejpokročilejší z Habs. mon. Intenzivnější zemědělství X robotní povinnosti Snímek 2

3 Myšlenkové proudy 19. století Liberalismus – Víra v důležitost svobody člověka a občana – Odpor k tyranii a absolutismu Demokratické hnutí – právo každého občana podílet se na politickém rozhodování (Rousseau) Nacionalismus – Nacionalismus utlačovaného národa – Nacionalismus vládnoucího národa (velmocenský) Snímek 3

4 Myšlenkové proudy 19. století Utopický socialismus –učení o ideální, sociálně spravedlivé společnosti založené na společném vlastnictví, zásadě povinné práce pro všechny a spravedlivém (rovném) rozdělování produktů –(Marx, Engels, Bakunin) Snímek 4

5 Evropa vs. Francie 1789 – Velká francouzská revoluce → mění se přístup k reformám v Evropě 1804 – František I. dědičným císařem rakouským → Habsb. monarchie – oficiálně Rakouskem 1806 – Napoleon zakládá Rýnský spolek František již jen císařem rakouským. V následných sporech s Napoleonem František poražen Snímek 5

6 Evropa vs. Francie Porážky od napoleonských vojsk – obavy z českých nadějí na samostatnost 1811 – státní bankrot Rakouska 1813 - b. u Lipska – Napoleon poražen 1814-15 – Vídeňský kongres (Svatá aliance) – garance bezpečnosti – konzervativní – udržet status quo – zamezení protivídeňským projevům Snímek 6

7 Císařství státu rakouského Znakem dvouhlavý orel Vídeňský centralismus – kníže Metternich 1811 – občanský státní zákoník → jednotné státní občanství → rovnost před zákonem Metternich – za každou cenu ponapoleonský stav – odmítal liberalismus Význam armády a policie + cenzura Snímek 7

8 Císařství státu rakouského Rozvoj průmyslu, dopravy a hospodářství → změna sociální stuktury Centralizace → částečné omezení vlivu šlechty 1835 – Ferdinand I. rakouským panovníkem – „vládni a neměň“ –Tajná státní rada – Metternich, Kolowrat… Strnulost monarchie Snímek 8

9 Česká společnost Hospodářský rozvoj + politické faktory → společenské změny Nepokoje → vznik dělnického hnutí Vytváření novodobého národa X centralizační a germanizační politika habsburků → v důsledku také motivace k obrozeneckým snahám Snímek 9

10 „Budování“ národů – Češi a Němci Rakušanství – snaha o vytvoření státního národa –Dvě podoby Bohemismus – hlásil se k území - vlasti –I pojetí dojjazyčného německo-českého národa (B. Bolzano) Snímek 10 Odmítá národní aktivity Národní aktivity spojit rakouskou vazbou

11 Národní obrození Čech – ten kdo žije v Čechách –Přední čeští vzdělanci mluvili německy Protirakouský boj na poli literárním, vědeckém…slovanská myšlenka Obrana českého jazyka, láska k české knize a divadlu, úcta k národním dějinám, slovanská vzájemnost, demokratismus Snímek 11

12 1. etapa národního obrození vědecký proud Realizace vědecké zásady obracet se k pramenům (ad fontes) Centrum činnosti – Česká společnost nauk (později Královská čes. spol. nauk Gelasius Dobner, F. M. Pelcl, Josef Dobrovský Snímek 12

13 1. etapa národního obrození lidový proud nakladatelství Česká expedice –vydávání českých knih a kalendářů V. M. Kramerius – zásluha o 1. české noviny → Krameriusovy c. – k. pražské noviny Snímek 13

14 1. etapa národního obrození české divadlo účinný nástroj národního uvědomování v Kotcích pak Nosticovo divadlo samostatné české divadlo tzv. Bouda 1786 - 1. původní české drama – Břetislav a Jitka 1834 – Tylova Fidlovačka Snímek 14

15 2. etapa národního obrození tzv. ofenzivní nejen o záchranu české kultury, ale i její rozvoj a uplatnění vyrovnání se vyspělým evropským jazykům vliv romantismu panslavismus 1. novodobý český národně kulturní program Snímek 15

16 2. etapa národního obrození základy novodobé české odborné terminologie – fyziolog J. E. Purkyně, literát Josef Jungmann aj. Jungmann – Slovník česko-německý vznik literárních padělků –rukopisy (královédvorský a zelenohorský) zájem o minulost – Fr. Palacký – Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě Snímek 16

17 Nositelem politických práv – celý národ Přenos těžiště z jazyka a kultury na politické cíle 1831 - Matice česká vědecká a kult. díla 1846 – Měšťanská beseda F. L. Rieger a A. P. Trojan 2 formy českého hnutí 3. etapa národního obrození Snímek 17

18 3. etapa národního obrození Liberální proud – umírněný –F. Palacký, F. L. Rieger aj. –spjatý s zemskou vlasteneckou šlechtou –Myšlenka austroslavismu Radikálně demokratický proud –E. Arnold, K. Sabina, J. V. Frič –Cílem svržení monarchie –1. tajný spolek Čechů a Němců Repeal Snímek 18

19 3. etapa národního obrození - kultura Žurnalistika –K. Havlíček Borovský, F. L. Čelakovský aj. Literatura –Romantismus – –Realismus – Hudba –F. Škroup, J. J. Ryba Výtvatné umění –Josef Mánes, Karel PurkyněJosef Mánes Snímek 19 K. H. Mácha, K. J. Erben aj. B. Němcová

20 Revoluční rok 1848 Průmyslová revoluce → odpor k přežitkům feudalismu Požadavek konstituce + sociální požadavky Požadavek práva národů na svobodu a samostatnost Většina lidí bez politických práv Odstartováno prům. krizí v Anglii a neúrodou Snímek 20

21 Revoluční rok 1848 Vliv vítězství revoluce ve Francii 11. 3. – schůze ve Svatováclavských lázních → petice císaři – Svatováclavský výbor → vyhýbavá odpověď vlády 2. petice → kabinetní list – jazyková rovnoprávnost → odpor českých Němců Pozvání na frankfurtský sněm → Palacký odmítá – otevřený dopis Snímek 21

22 Revoluční rok 1848 březen 1848 – revoluce ve Vídni –císař odvolal Metternicha Dubnová (Pillersdorfova) ústava (oktrojovaná) volební řád – zvýhodnění bohatých květnové vídeňské povstání –císař a vláda utíkají → vytvoření nové vlády –ministr spravedlnosti Alexander Bach –zasedání ústavodárného říš. sněmu Snímek 22

23 Revoluční rok 1848 červen – Slovanský sjezd v Praze –snaha vytvořit spolek slovanských národů v habsburské monarchii 12. 6. 1848 - Pražské lidové povstání –kníže Alfred Windischgrätz –6 dní boje národních gard s cisař. vojskem –poraženo - snaha prokázat zapojení Palackého a dalších liberál. politiků 7. 9. 1848 – zrušeno poddanství Snímek 23

24 Revoluční rok 1848 říjnové povstání ve Vídni –vláda i císař do Olomouce –říšský sněm se přesouvá do Kroměříže → příprava nové ústavy → 7. 3. 1849 sněm vojensky rozehnán 2. 12. 1848 – Ferdinand V. abdikuje → František Josef I. březnová (Stadionova) ústava – oktrojovaná květen – v Praze odhaleno májové spiknutí Snímek 24

25 Rakouské cisařství v 2 pol. 19. stol. Bachovský absolutismus – důslednější než františkovsko-metternichovský –Alexander Bach, Felix Schwarzenberg, Karl Friedrich Kübeck Ministerská rada – předsedou císař 1851 – silvestrovské patenty – zrušena dosavadní ústava Úředním jazykem němčina Důraz na vědecký charakter VŠ Snímek 25

26 Rakouské cisařství - hospodářství urychlení průmyslové revoluce podpora podnikání rozvoj peněžnictví masová proletarizace 1873 – hospodářská krize Snímek 26

27 Rakouské cisařství – zahr. politika prohraná válka s Itálií (1859) → fin. krize ozbrojená neutralita proti Rusku → mezinárodní izolace neúspěchy → odpor k absolutismu → odvolání představitelů v čele s Bachem kritika absolutismu → Říjnový diplom (1860) –konec absolutismu, příslib reforem, federalizace 1866 – prusko-rakouská válka Snímek 27

28 Rakouské cisařství – vnitřní politika 1861 – Únorová (Schmerlingova) ústava –zachován centralismus –neúplná konstituční monarchie –říšská rada (omezení zemských sněmů) volební systém – ani všeobecné ani rovné 1861 – císařský patent 1863 – platnost únorové ústavy na čas pozastavena Snímek 28

29 Alexander Bach bachovský absolutismus –proti demokratickým a národním hnutím –útlak, pronásledování, perzekuce, udavačství –potlačen kulturní život –umlčení vedoucích osobností pád bach. absolutismu –1.1.1861 – 1. číslo Národních listů (J. Grégr) → nástin českého programu (Rieger) Rakouské cisařství – společnost Snímek 29

30 Rakouské cisařství – společnost česká politická reprezentace – pasivní opozice 2 křídla politické reprezentace –staročeši (F. Palacký, F. L. Rieger aj.) –mladočeši (Karel Sladkovský, Julius Grégr, Jan Neruda, Jakub Arbes, Josef V. Sládek) Snímek 30

31 Rakouské cisařství – hospodářství české země průmyslově nejvyspělejší dělnické kolonie 12 – 15ti hodinová pracovní doba + nízké mzdy → sociální napětí 1869 – 1. česká banka – Živnostenská banka Snímek 31

32 Rakouské cisařství – kultura Riegrův slovník naučný - 11 svazků 1864 – pravidelná česká představení v Prozatímním divadle 1862 – TJ Sokol – M. Tyrš aj. Fügner Májovci – Neruda, Hálek, Arbes… 1867 – rakousko-uherské vyrovnání → Předlitavsko + Zalitavsko Unie 2 států s různou ústavní praxí Snímek 32

33 Rakousko uherské vyrovnání 1867 Snímek 33

34 Rakousko 1867 – prosincová ústava → parlamentní stát, svoboda podnikání, slova, shromažďování, tisku, vyznání –císař nebyl odpovědný parlamentu –zřízen říšský zemský soud 1868 všeobecná branná povinnost (3 roky) 1869 povinná osmiletá školní docházka Snímek 34

35 Uhersko Částečná samostatnost – vlastní vláda Silná maďarizace → 1868 – národnostní zákon – jediný maďarský národ Zrušena slovenská gymnázia a Matice slovenská 1879 - Maďarština povinně i v ZŠ Sblížení Čechů a Slováků Snímek 35

36 „Česká otázka“ Politika - doposud prorakouská orientace → pocit křivdy (vyrovnání jen pro Uhry) → 1867 – delegace do Moskvy – přijati carem, ale nepochopeni → 1. pokus samostatné zahraniční politiky 1867 – masová demonstrace – převoz klenotů 1868 – manifestační ráz položení základního kamene ND Snímek 36

37 „Česká otázka“ 1868 – manifestace na památných místech Čechy nejvyspělejší z Předlitavska → neklid ohrožuje říši Jednání o českém vyrovnání → 1871 – fundamentální články – protesty českých Němců a uherských politiků – neúspěch Politika pasivní opozice – rozštěpení české politiky Snímek 37

38 „Česká otázka“ Národní strana (staročeši) – pasivní opozice Národní strama svobodomyslná (mladočeši) – proti pas. opozici –tiskový orgán – Národní listy shodné tj. liberální zaměření X mladočeši radikálnější a demokratičtější 1878 – konec pasivní rezistence Snímek 38

39 „Česká otázka“ memorandum státoprávní ohražení → nerezignují na čes. státní právo, mění strategii staročeši – „drobečková politka“→ → 1880 Sremayerova jazyková nařízení 1882 – rozdělení Karlo-Ferdinmandovy univerzity na českou a německou vyjednávání staročechů s Němci – punktace – porážka staročechů Snímek 39

40 politická diferenciace 1878 – Českoslovanská strana sociálně demokratická dělnická 1894 – křesťansko sociální strana 1897 – národně socialistická strana 1899 – agrární strana 1900 – realistická strana Snímek 40


Stáhnout ppt "První polovina 19. století. Průmyslová revoluce Neudržitelnost feudálního systému Zavádění strojů (vodní a parní – J. Watt) Strojová výroba → z manufaktur."

Podobné prezentace


Reklamy Google