Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hardware Hardware  označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače.  Hardware jsou součástky počítače bez nichž by nebyl schopen pracovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hardware Hardware  označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače.  Hardware jsou součástky počítače bez nichž by nebyl schopen pracovat."— Transkript prezentace:

1

2 Hardware Hardware  označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače.  Hardware jsou součástky počítače bez nichž by nebyl schopen pracovat. Jsou to elektronické součástky, které jsou na základové jednotce někdy nazývané základová deska, motherboard nebo mainboard. Základová deska je základní hardware většiny. Zdroj, je hardware napájený z elektrické sítě, který vede proud do základové jednotky a jiných hardware součástí, které nejsou přímo zapojeny do některé ze sběrnic na základové jednotce, a potřebují k chodu proud.  Hardware jsou součástky počítače bez nichž by nebyl schopen pracovat. Jsou to elektronické součástky, které jsou na základové jednotce někdy nazývané základová deska, motherboard nebo mainboard. Základová deska je základní hardware většiny počítačů. Zdroj, je hardware napájený z elektrické sítě, který vede proud do základové jednotky a jiných hardware součástí, které nejsou přímo zapojeny do některé ze sběrnic na základové jednotce, a potřebují k chodu proud.

3 Software Software  je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost. Software lze rozdělit na systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím a na aplikační software, se kterým buď pracuje uživatel počítače nebo zajišťuje řízení nějakého stroje. informaticepočítačových programůpočítačisystémový softwareaplikační software uživatel počítačeinformaticepočítačových programůpočítačisystémový softwareaplikační software uživatel počítače

4 Elektronické zařízení k hardwaru Elektronické zařízení k hardwaru  Procesor: Někdy bývá také přirovnáván k „srdci“ nebo „mozku“ počítače. Procesor čte z paměti strojové instrukce a na jejich základě vykonává program. Protože procesor, který by vykonával program zapsaný v nějakém vyšším programovacím jazyku by byl příliš složitý, má každý procesor svůj vlastní jazyk - tzv. strojový kód, který se podle typu procesoru skládá z jednodušších nebo složitějších strojových instrukcí. Pod pojmem procesor se dnes téměř vždy skrývá elektronický integrovaný obvod, i když na samých počátcích počítačové éry byly realizovány procesory i elektromechanicky. Zpravidla se nachází na základní desce počítače. Rodina procesorů, které zpracovávají stejný strojový kód tvoří specifickou architekturu procesoru. strojové instrukcestrojový kódelektronický integrovaný obvod základní desce počítačearchitekturu procesorustrojové instrukcestrojový kódelektronický integrovaný obvod základní desce počítačearchitekturu procesoru

5 Display Display  Displej (anglicky display) je zařízení pro zobrazování informací např. textu, obrazu v různé podobě. V elektronických přístrojích slouží k zobrazování různých údajů. V informatice se displeje používají pro konstrukci terminálů. anglickyelektronickýchinformaticeterminálůanglickyelektronickýchinformaticeterminálů

6 Elektromechanické díly v hardwaru Elektromechanické díly v hardwaru  Klávesnice: je vstupní zařízení sestávající z kláves (tlačítek, klapek apod.) zpravidla mačkaných prsty, určené pro zadávání dat nebo ovládání připojeného zařízení. klávesprstyklávesprsty

7 Myš Myš  Počítačová myš je malé polohovací zařízení, které převádí informace o svém pohybu po povrchu plochy (např. desce stolu) do počítače, což se obvykle projevuje na monitoru jako pohyb kurzoru. Nachází se na ní jedno či více tlačítek, může obsahovat jedno i více koleček pro usnadnění pohybu v dokumentu. Ze spodní strany nalezneme zařízení snímající pohyb. pohybupočítačemonitorukurzorupohybupočítačemonitorukurzoru

8 Tiskárna Tiskárna  Je výstupní zařízení, které slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě na papír nebo jiné médium (fotopapír, kompaktní disk apod.). Tiskárnu připojujeme k počítači, ale může fungovat i samostatně (přímý tisk přes USB nebo Bluetooth, síťová tiskárna apod.) nebo být součástí multifunkčních zařízení (pokladna v obchodě, lékařské přístroje apod.). výstupní zařízení kompaktní diskUSBBluetoothvýstupní zařízení kompaktní diskUSBBluetooth  Další druhy tiskáren:1)inkoustová tiskárna 2)jehličková tiskárna 2)jehličková tiskárna 3)laserová tiskárna 3)laserová tiskárna 4)braillská tiskárna 4)braillská tiskárna

9 Modem Modem  Modem je zařízení pro převod mezi analogovým a digitálním signálem. Modem je zkratkové slovo z výrazu „modulátor demodulátor“. Modemy se používají především pro přenos digitálních dat pomocí analogové přenosové trasy. Přenosová trasa může být telefonní linka, koaxiální kabel, radiový přenos apod. analogovým digitálnímsignálemzkratkové slovomodulátordemodulátor telefonnílinkakoaxiální kabelradiovýanalogovým digitálnímsignálemzkratkové slovomodulátordemodulátor telefonnílinkakoaxiální kabelradiový

10 Disketa Disketa  Je magnetické médium sloužící k ukládání a přenášení elektronických dat. Její největší výhodu a důvodem velkého rozšíření byla výrobní cena jak samotných disket, tak i mechanik pro jejich čtení/zápis. Pro pomalost, malou kapacitu a nevelkou životnost je v prvním desetiletí 21. století vytlačována jinými médii. 21. století21. století

11 CD-ROM CD-ROM  Je nepřepisovatelné optické záznamové médium fyzicky totožné jako audio CD, formát uložení informací je však přizpůsoben uchování a čtení počítačových dat. Kapacita média může být 650 až 700 MB. počítačovýchdatpočítačovýchdat

12 Pásková jednotka Pásková jednotka  Je v informatice hardwarové zařízení, které čte a zapisuje data na magnetickou pásku. Páskové jednotky se typicky používají pro vytváření záloh obsahu pevných disků. Cena páskové jednotky je obvykle vysoká, avšak samotná média mají cenu nízkou a zároveň dlouhou životnost. Vyplatí se tedy pro ukládání velkého množství dat. informaticehardwarovémagnetickou páskuinformaticehardwarovémagnetickou pásku

13 Reproduktor Reproduktor Jsou elektro-akustické měniče, tj. zařízení (elektrické stroje), které přeměňují elektrickou energii na mechanickou energii ve formě zvuku. Obvykle se skládají z membrány, z pohonné části, do které je přiváděn vstupní signál a dalších dílů. Zvláštním případem malých reproduktorů jsou sluchátka. Jsou elektro-akustické měniče, tj. zařízení (elektrické stroje), které přeměňují elektrickou energii na mechanickou energii ve formě zvuku. Obvykle se skládají z membrány, z pohonné části, do které je přiváděn vstupní signál a dalších dílů. Zvláštním případem malých reproduktorů jsou sluchátka.elektrické strojeelektrickou energiimechanickou energiizvukumembránysignálsluchátkaelektrické strojeelektrickou energiimechanickou energiizvukumembránysignálsluchátka

14 DVD DVD  je formát digitálního optického datového nosiče, který může obsahovat filmy ve vysoké obrazové a zvukové kvalitě nebo jiná data. Při vývoji DVD byl kladen důraz na zpětnou kompatibilitu s CD, takže se mu DVD disk velmi podobá. digitálního datazpětnou kompatibilitu CDdigitálního datazpětnou kompatibilitu CD

15 Základní deska Základní deska  (anglicky mainboard či motherboard) je základním hardware většiny počítačů. Typická základní deska umožňuje zapojení procesoru, operační paměti. Další komponenty (např. grafické karty, zvukové karty, pevné disky, mechaniky) se připojují pomocí rozšiřujících slotů nebo kabelů, které se zastrkávají do příslušných konektorů. Na základní desce je dále umístěna energeticky nezávislá paměť ROM, ve které je uložen systém BIOS, který slouží k oživení počítače hned po spuštění. hardwarepočítačů procesoruoperační pamětigrafické kartyzvukové kartypevné diskykabelůkonektorůROM BIOShardwarepočítačů procesoruoperační pamětigrafické kartyzvukové kartypevné diskykabelůkonektorůROM BIOS

16

17 Síťová karta Síťová karta  Síťová karta slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu (ISA, PCI, PCI-e) základní desky nebo je na základní desce integrovaná. U notebooků je situace podobná, integrace převládá a pro externí připojení se používá rozhraní PCMCIA. počítačové sítiISAPCIPCI-ezákladní deskyPCMCIApočítačové sítiISAPCIPCI-ezákladní deskyPCMCIA

18 Zvuková karta Zvuková karta  Zvuková karta je rozšiřující karta počítače pro vstup a výstup zvukového signálu, ovládaná softwarově. počítače zvukovéhosignálusoftwarověpočítače zvukovéhosignálusoftwarově  Typická zvuková karta obsahuje zvukový čip, který provádí digitálně-analogový převod nahraného nebo vygenerovaného digitálního záznamu. Tento signál je přiveden na výstup zvukové karty. čip

19 Grafická karta Grafická karta  Grafická karta nebo také videoadaptér je součástí počítače a stará se o zobrazení obrazu na monitoru, grafické výpočty atd. Připojena je většinou přes PCI-Express slot. Některé grafické karty umožňují kromě výstupu i vstup, tato funkce se jmenuje VIVO a v současné době je vidět velice zřídka. V roce 2009 vydala ATi řadu Radeon HD 5000 a nVidia řadu GeForce GTX 400 až v roce 2010. Grafická karta může být i integrována na základní desce. Většinou se jedná o nejnutnější čipy, výjimečně se přidává vlastní paměť. Nazývá se potom IGP. V roce 2009 je nejmodernější od AMD HD 3200, od NVIDIE GeForce 9400 a od Intelu X4500. počítačemonitoruPCI-Express slotvýstupuvstup 2009ATiRadeon HD 5000nVidiaGeForce GTX 4002010 základní desce2009AMDNVIDIEIntelupočítačemonitoruPCI-Express slotvýstupuvstup 2009ATiRadeon HD 5000nVidiaGeForce GTX 4002010 základní desce2009AMDNVIDIEIntelu

20 Televizní karta Televizní karta  Televizní karta je zařízení umožňující sledování televizního signálu na monitoru počítače. Umístěna je nejčastěji do slotu PCI pro PC nebo do PCMCIA v případě notebooků, řidčeji se vyskytují jako externí zařízení, která se připojují do USB. Tato zařízení slouží k příjmu TV signálu jak analogového, tak i obou typů digitálního vysílání – pozemního digitálního vysílání DVB-T a satelitního digitálního vysílání DVB-S. zařízenítelevizního signálumonitorupočítačePCIPCMCIAnotebookůUSBanalogovéhopozemního digitálního vysíláníDVB-T satelitního digitálního vysíláníDVB-Szařízenítelevizního signálumonitorupočítačePCIPCMCIAnotebookůUSBanalogovéhopozemního digitálního vysíláníDVB-T satelitního digitálního vysíláníDVB-S  Často mají karty vstupy pro S-Video nebo pro kompozitní video. S-Videokompozitní videoS-Videokompozitní video

21 Sběrnice Sběrnice  je skupina signálových vodičů, kterou lze rozdělit na skupiny řídicích, adresových a datových vodičů v případě paralelní sběrnice nebo sdílení dat a řízení na společném vodiči u sériových sběrnic. Sběrnice má za účel zajistit přenos dat a řídicích povelů mezi dvěma a více elektronickými zařízeními. Přenos dat na sběrnici se řídí stanoveným protokolem. paralelní sběrnicesériových protokolem paralelní sběrnicesériových protokolem

22


Stáhnout ppt "Hardware Hardware  označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače.  Hardware jsou součástky počítače bez nichž by nebyl schopen pracovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google