Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plnění rozpočtu 2009. Příjmy 2009: Členské příspěvky200000,00188000,00 Úroky BÚ150,00171,54 Registrační poplatek Země Živitelka 45000,00 Mze – Konference.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plnění rozpočtu 2009. Příjmy 2009: Členské příspěvky200000,00188000,00 Úroky BÚ150,00171,54 Registrační poplatek Země Živitelka 45000,00 Mze – Konference."— Transkript prezentace:

1 Plnění rozpočtu 2009

2 Příjmy 2009: Členské příspěvky200000,00188000,00 Úroky BÚ150,00171,54 Registrační poplatek Země Živitelka 45000,00 Mze – Konference Venkov 2009 495000,00 Mze – publikace 498000,00 Jiné příjmy 19441,94

3 Členské příspěvky 2009: Předpoklad 100 členských MAS – členský příspěvek ve výši 2 000 Kč Uhrazený členský příspěvek v roce 2009 od 88 MAS 5 MAS uhradilo členský příspěvek za rok 2008 v roce 2009 1 MAS uhradila členský příspěvek na rok 2009 již v roce 2008 ( převod dohadné položky ) Čl. příspěvek za rok 2008 a 2009 nebyl hrazen od: MAS Srdce Čech MAS Šipka Pelhřimov MAS Oslavka MAS Střední Vsetínsko

4 Další příjmy: Registrační poplatek Země Živitelka – 45 MAS s účastí na výstavě - 45 000 Kč Mze – CSV - výběrové řízení na zajištění Konference Venkov 2009 – 495 000 Kč Mze – CSV - výběrové řízení na přípravu a vydání publikace Dotační možnosti pro obce – 498 000 Kč Ostatní příjmy – refundace cestovních výdajů Brusel, přefakturace propagačních materiálů Mze.

5 Výdaje v roce 2009: Členské příspěvky ELARD12675,000,00 Vedení účetnictví14280,00 Bankovní poplatky2500,001965,60 Propagace NS50000,0056995,90 Cestovní náhrady50000,0073652,00 Internetové poplatky2000,003286,00 Režijní náklady10000,0010087,00 Služby:184979,16 Internetové stránky NS MAS ČR 50000,00 Brožura - dotační možnosti 340000,00 Konference Venkov 445000,00 Zajištění Země živitelka 20000,00 Sekretariát 24000,00 Služby 46427,00

6 Služby: Tvorba internetových stránek www.nsmascr.cz – 50 000 Kč – firma Václav Jokl – smlouva o dílowww.nsmascr.cz Brožura Dotační možnosti pro obce – 340 000 Kč – MAS Opavsko – smlouva o dílo Zajištění Konference Venkov 2009 – 445 000 Kč – MAS Partnerství Moštěnka – smlouva o dílo Zajištění občerstvení a hostesek – 20 000 Kč – MAS Horní Pomoraví – usnesení Výboru NS DoPP Eva Hamplová – sekretariát NS – 24 000 Kč Ostatní služby – propagační sklenice, diáře, odkoupení databáze NS MAS ČR (Seal s.r.o.)

7 Výsledek hospodaření: Stav na pokladně NS MAS – 1 913 Kč Stav na bankovním účtu NS MAS – 313 426,14 Kč Výsledek hospodaření NS MAS ČR za rok 2009: + 175 199,98 Kč

8 Návrh na usnesení VH: Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2009 Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření – hospodářský zisk 175 199,98 Kč Valná hromada ukládá předsedovi NS MAS ČR podat daňové přiznání za rok 2009 v zákonné lhůtě


Stáhnout ppt "Plnění rozpočtu 2009. Příjmy 2009: Členské příspěvky200000,00188000,00 Úroky BÚ150,00171,54 Registrační poplatek Země Živitelka 45000,00 Mze – Konference."

Podobné prezentace


Reklamy Google