Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.3313 Název projektuModerní škola Šablona III/2Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.3313 Název projektuModerní škola Šablona III/2Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.3313 Název projektuModerní škola Šablona III/2Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2 SADA č. 18 Identifikátor: VY_32_INOVACE_D.9.346 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Název: Vyhlášení ČSR Autor: Mgr. Dita Dudová Anotace: Tato výkladová prezentace seznamuje žáky s událostmi roku 1918, prvními okamžiky a problémy samostatného Československa. Rozsah: 30 minut Pro prezentaci DUMu je nutný následující software: Power Point Klíčová slova: Masaryk, Washingtonská deklarace, muži 28. října, Švehla, Rašín, Kramář, Beneš, národnostní menšiny Ročník: 9. Vzdělávací materiál vytvořen: 4. 11. 2012 Ověření ve výuce Třída: IX. Datum: 7. 11. 2012 Vyučující: Mgr. Dita Dudová

3 Vznik ČSR

4 1918 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230094-prvni-odboj-legie/ http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230094-prvni-odboj-legie/ 8.ledna - Čtrnáct bodů prezidenta Wilsona - autonomie pro národy Rakouska-Uherska 31. května - Pittsburská dohoda - spojení Čechů a Slováků v samostatném státě 29. června - francouzská vláda uznala právo Čechoslováků na samostatnost

5 1918 16. října Karel I. - návrh autonomie pro Čechy 18. října - Washingtonská deklaraceWashingtonská deklarace – TGM formuluje principy uspořádání budoucího čs. státu 28. října - nóta ministra zahraničí Andrássyho – ochota R-U jednat o podmínkách příměří

6 28. říjen 1918 - spontánní lidové manifestace vzniku republiky - „muži 28. října“- A. Švehla, A. Rašín, J. Stříbrný, F. Soukup, Vavro Šrobár) - vyhlášení vzniku republiky - vydání prvního zákona (platnost dosavadních zákonů)

7 30. října 1918 Slovenská národní rada přijala v Martině deklaraci, která deklarovala spojení s českými zeměmi Deklarativní připojení Slováků.

8 14. listopadu 1918 prozatímní Národní shromáždění  sesazení habsburské dynastie  Československá republika  prezidentem T. G. Masaryk  vytvořena 1. československá vláda

9 První československá vláda http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230095-vznik-ceskoslovenska/ http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230095-vznik-ceskoslovenska/ předseda vlády ministr zahraničních věcí ministr vojenství Karel Kramář Edvard Beneš Milan Rastislav Štefánik (zahynul 4.5.1919 při letecké havárii u Bratislava při návratu do vlasti)

10 Československá republika (ČSR)

11 Národnostní složení

12 Češi Slováci NěmciMaďařiRusíniostatní 51%14,5%23,4%5,6%3,4%2,1% Národnostní složení ČSR http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865- dejiny-udatneho-ceskeho- naroda/211543116230092-souziti-cechu-nemcu-a- zidu-u-nas/ ČešiNěmci Slováci MaďařiRusíniostatní 51%23,4%14,5%5,6%3,4%2,1%

13 Čechoslovakismus Československý národ je složen z Čechů a Slováků. Státním jazykem je jazyk československý (v podobě češtiny a slovenštiny).

14 Čecho- slováci NěmciMaďařiRusíniostatní 65,5%23,4%5,6%3,4%2,1% Národnostní složení ČSR

15 Německá menšina - mnozí z tzv. sudetských Němců odmítli vznik ČSR - chtěli se připojit k Rakousku nebo Německu - obsazení pohraničí čs. armádou

16 Ústavní listina Československé republiky Hlava šestá Ochrana menšin národních, náboženských a rasových § 128 Všichni státní občané republiky Československé jsou si před zákonem plně rovni a požívají stejných práv občanských a politických nehledíc k tomu, jaké jsou rasy, jazyka nebo náboženství. § 131 V městech a okresích, v nichž jest usedlý značný zlomek státních občanů československých jiného jazyka než československého, zaručuje se dětem těchto československých občanů ve veřejném vyučování v mezích všeobecné úpravy vyučovací přiměřená příležitost, by se jim dostalo vyučování v jejich vlastní řeči, při čemž vyučování československé řeči může býti stanoveno povinným.

17 V USA Masaryk vytvořil a pak 18. 10. 1918 zveřejnil dokument známý jako Washingtonská deklarace: Načrtneme jen hlavní zásady ústav československého národa: konečné rozhodnutí o ústavě samé náleží zákonitě zvoleným zástupcům osvobozeného a sjednoceného národa. Československý stát bude republikou. Ve stálé snaze o pokrok zaručí úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy, literatury a umění, slova, tisku a práva shromažďovacího a petičního. Církev bude odloučena od státu. Naše demokracie bude spočívat na všeobecném právu hlasovacím: ženy budou postaveny politicky, sociálně a kulturně na roveň mužům. Práva menšiny budou chráněna poměrným zastoupením; národní menšiny budou požívat rovných práv. Vláda bude mít formu parlamentární a bude uznávat zásady iniciativy a referenda. Stálé vojsko bude nahrazeno milicí. 26. října 1918, T.G. Masaryk a zástupci zúčastněných zemí se sešli ve Filadelfii podepsat deklaraci společných cílů nezávislých středoevropských národů. Delegace je vyfotografována před Zvonem svobody. Washingtonská deklarace

18 Použité zdroje: SHAZZ. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 4.11.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Czechoslovakia_COA_medium.svg &page=1&uselang=cs AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 4.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:28._%C5%99%C3%ADjen_1918.jpg KRÁTKÝ, František. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 4.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kratky,_Frantisek_- _Kolin,_postovni_schranka_%2828.10._1918%29.jpg DARWINEK. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 4.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Martin_9803.jpg AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 4.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_Kram%C3%A1%C5%99.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_Kram%C3%A1%C5%99.jpg AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 4.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Edvard_Bene%C5%A1.jpg AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 4.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik.jpg CANI. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 4.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prvn%C3%AD_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_repu blika_do_1928.jpg POZNANIAK. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 4.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Small_coat_of_arms_of_the_Czech_Republic2.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Small_coat_of_arms_of_the_Czech_Republic2.png MIŽOCH, Lukáš. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 4.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Moravia.svg&page=1 MIŽOCH, Lukáš. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 4.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Silesia.svg&page=1

19 TLUSŤA. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 4.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Coat_of_Arms_of_Slovakia.svg&pag e=1 AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 4.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:CarpathianRutheniaCoA.svg&page= 1 AJAXSMACK. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 4.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GermanAustriaMap.png http://cs.wikisource.org/wiki/Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_nez%C3%A1vislosti_ %C4%8Deskoslovensk%C3%A9ho_n%C3%A1roda_jeho_prozat%C3%ADmn%C3% AD_vl%C3%A1dou_%C4%8Deskoslovenskou http://cs.wikisource.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_listina_%C4%8Ceskoslovensk%C 3%A9_republiky#Hlava_.C5.A1est.C3.A1 PEČENKA, M.; LUŇÁK, P. a kol. Encyklopedie moderní historie. Praha: LIBRI, 1995, ISBN 80-85983-01-X. AUGUSTA, Pavel; HONZÁK, František. Československo 1918 - 1938. Praha: Albatros, 1999, ISBN 80-00-00774-6. BUREŠOVÁ, Jana; HÝSEK, Ondřej. Dějepis 9 moderní dějiny. Olomouc: Prodos, 2008, ISBN 978-80-7230-236-9.


Stáhnout ppt "PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.3313 Název projektuModerní škola Šablona III/2Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google