Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravěk Mgr. Jitka Moskvová. Dějiny pravěku Pravěk lze rozčlenit podle:  způsobu opatřování potravy  materiálu, ze kterého si člověk vyráběl nástroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravěk Mgr. Jitka Moskvová. Dějiny pravěku Pravěk lze rozčlenit podle:  způsobu opatřování potravy  materiálu, ze kterého si člověk vyráběl nástroje."— Transkript prezentace:

1 Pravěk Mgr. Jitka Moskvová

2 Dějiny pravěku Pravěk lze rozčlenit podle:  způsobu opatřování potravy  materiálu, ze kterého si člověk vyráběl nástroje

3 Podle způsobu opatřování potravy dělíme pravěk na:  období přisvojovacího hospodářství (od vzniku člověka – 7.tisíciletí př.Kr.) (v Evropě do 5.tisíciletí př.Kr.)  období výrobního hospodářství

4 Období přisvojovacího hospodářství  lidé si přisvojovali jen to, co jim poskytovala sama příroda  živili se lovem, sběrem a rybolovem  člověk žil ve stádech (skupinkách), tlupách  nástroje vyráběli z kamene, kosti a dřeva

5 Období výrobního hospodářství  člověk začíná zasahovat do přírody, např. žďáření  začal pěstovat plodiny a chovat domácí zvířata  zpočátku – kombinace lovu a sběru se zemědělskou výrobou, postupně z ní vznikají přebytky

6  vznik zemědělství: nejprve člověk ochraňoval rostliny v přírodě, později začal obdělávat pole a pěstovat plodiny u svého sídliště  příprava půdy, orba, setba, zvyšování úrodnosti  rodové zřízení - matriarchát

7  vznik přebytku ze zemědělství vedl ke specializaci člověka – vznikají řemesla a obchod  rodová společnost – patriarchát  společenská dělba práce vede ke vzniku soukromého vlastnictví, zániku rodové společnosti a vzniku státu – v polovině 4.tisíciletí př.Kr.

8 Podle použitého materiálu dělíme pravěk na:  dobu kamennou (do roku 3 500 př.Kr.)  starší = PALEOLIT (do 10 000 př.Kr.)  střední = MEZOLIT (do 7 000 př.Kr.)  mladší = NEOLIT (do 5 000 př.Kr.)  pozdní = ENEOLIT (do 3 500 př.Kr.) doba měděná = CHALKOLIT (Přední Východ)  dobu kovů  měděnou = CHALKOLIT (Evropa)  bronzovou (do roku 1100 př.Kr.)  dobu železnou (dodnes)

9 PALEOLIT Nejstarší paleolit = doba člověka zručného  první kamenné nástroje vyráběné štípáním a otloukáním dvou stejně tvrdých kamenů NALEZIŠTĚ: Olduvai v Tanzánii Starý paleolit = doba člověka vzpřímeného  štípané kamenné nástroje, pěstní klín, úštěpy NALEZIŠTĚ: Přezletice u Prahy, Stránská skála

10 Střední paleolit = doba čl. rozumného  období mamutů  specializované kamenné nástroje (nože, škrabadla, rydla, hroty)  zpracování kůže, dřeva, kostí  rozdělával oheň  první rituální pohřby NALEZIŠTĚ: jeskyně Šipka u Štramberka, Gánovce u Popradu

11 Mladý paleolit = doba čl. dnešního typu  specializované kamenné a kostěné nástroje - čepelová technika (vrtáčky, jehly, harpuny,…)  lov velkých savců (mamut, jelen, bizon)  přirozená dělba práce mezi muže a ženu  jeskynní malby  ozdobné předměty, sošky žen = VENUŠE  první trvalé obytné stavby NALEZIŠTĚ: jeskyně Altamira ve Španělsku, Lascaux ve Francii, Dolní Věstonice

12 MEZOLIT  oteplování planety a ústup ledovce  jde o závěrečnou fázi přisvojovacího hospodářství a počátky zemědělské výroby  člověk používá luk a šípy  pomocníkem člověka se stal PES  tlupy se rozpadají na menší rodové skupiny  vyrábí MIKROLITY = drobné nástroje

13 NEOLIT  člověk se stal zemědělcem a začal si přírodu přizpůsobovat svým potřebám  NEOLITICKÁ REVOLUCE  k tomu došlo nejdříve na Předním východě, poté se šířilo do Egypta, Egejské oblasti, na Balkán, do střední Evropy  zemědělství vedlo k usedlému způsobu života  příbytky z kamene, hlíny, cihel blízko vodních toků

14  nové nástroje  srp, mlýnek  nová technika opracování kamene  broušení  nárůst počtu obyvatel  žijí v rodových občinách  matriarchát  plodiny  pšenice, len, hrách, čočka  pole získávali žďářením a klučením  domácí zvířata  skot, ovce, kozy  cyklické zemědělství  střídání vyčerpané půdy

15  dlouhé domy  vznik prvních nádob  z hlíny, ručně vyrobené, vypálené  osídlení českých zemí  kultura s lineární keramikou (ryté linie)  Bylany u Kutné Hory, Mohelnice  pohřbívání do hrobu  kultura s vypíchanou keramikou  Praha - Bubeneč  pohřby žárové

16 ENEOLIT a CHALKOLIT  ve Středomoří znali již MĚĎ  k orání  dřevěný hák tažený dobytkem  využití vozu  sekery, sekeromlaty  nadprodukt  ze zemědělství se oddělila řemesla a vznikl obchod  vznikají ohrazené vesnice  HRADIŠTĚ  majetkové rozdíly  chrámové hospodářství  kněží řídí nejen náboženské obřady, ale i vesnici

17  roste význam muže  PATRIARCHÁT  v Evropě nedostatek nalezišť mědi  podzemní hornická těžba  pazourkové doly  nákolní sídliště  na jezerech  ochočení koně  MEGALITY  z obrovských kamenů  DOLMENY (velké stoly)  MENHIRY (vysoké jednotlivé kameny)  domy  polozemnice a zemnice

18  osídlení českých zemí:  kultura nálevkovitých pohárů  kultura se šňůrovou keramikou  kultura se zvoncovitými poháry  pohřby ve skrčené poloze, mohyly, ozdoby  Makotřasy, Klobouky u Slaného

19 Doba bronzová  pokračuje vývoj z doby kamenné  sléváním MĚDI a CÍNU vzniká BRONZ  obchod s kovy, jantarem a solí  vývoj na Předním východě a Egejské oblasti byl rychlejší než ve střední Evropě

20 Doba bronzová ve střední Evropě Starší doba bronzová = ÚNĚTICKÁ KULTURA  měď se dovážela z Alp  cín se těžil v Krušných horách  keramika – KOFLÍK (hrneček s ouškem)  rozvoj řemesel – kovotepectví a kovolijectví  měď se dovážela v HŘIVNÁCH  bronzové pracovní nástroje (sekera, srp,…)  ozdoby a šperky (jehlice, náhrdelníky,…)  pohřbívání ve skrčené poloze

21 Střední doba bronzová - MOHYLOVÁ KULTURA  došlo k ochlazení  zhoršily se podmínky pro zemědělství  kmenové svazy  v čele náčelník, měl ozbrojenou družinu  ZBRANĚ  meče, kopí s hroty, dýky  na mrtvé byly vršeny mohyly

22 Mladší doba bronzová = KULTURA POPELNICOVÝCH POLÍ  opět došlo k oteplení  zvýšení úrody  žárové pohřby  náboženství  bůh Slunce, úrody, ohně,..  kultovní místa, předměty  oběti (i lidské)  KNOVÍZSKÁ KULTURA  MILAVEČSKÁ KULTURA

23 DOBA ŽELEZNÁ  znalost železa se rozšířila kolem poloviny 2.tisíciletí př.Kr. z Malé Asie  v 8. stol.př.Kr. se železo dostává i k nám  železo bylo dostupnější než bronz  zbraně a nástroje byly tvrdší a odolnější

24 Starší doba železná = HALŠTATSKÁ  750 – 450 př.Kr.  název podle naleziště Hallstattu v Rak.  vznik HUTNICTVÍ  tavení železné rudy  železné zbraně a nástroje  roste význam koně (jako tažné zvíře)  lidé začínají chovat slepice  vznik KOLÁŘSTVÍ  výroba vozů s loukoťovými koly  zvětšují se majetková rozdíly

25  dálkový obchod  hradiště  roste význam koně (jako tažné zvíře)  vpád kočovného kmene SKYTŮ  osídlení českých zemí:  bylanská kultura  Bylany u Českého Brodu, Hradenín u Kolína, hradská soustava Závist nad Zbraslaví

26 Mladší doba železná = LATÉNSKÁ  450 př.Kr. - 0  název podle naleziště La Téne ve Švýc.  válečné výpravy KELTŮ  osídlení českých zemí: BÓJOVÉ  zruční řemeslníci = hutníci, kováři  železné meče, kopí, štíty, spony, nákrčníky, náramky  hrnčířský kruh, kruhový rotační mlýnek

27  společnost = rod, rodina  DRUID - pečoval o posvátné dubové háje  OPPIDUM – hradiště, které mělo propracovaný systém opevnění – mohutný val, kamenná opěrná zeď, hluboký příkop  uvnitř pravoúhlé ulicové uspořádání  u nás: Závist, Stradonice, Hrazany  ražba MINCÍ (Au, Ag) = DUHOVKY  Keltové byli vyhnáni GERMÁNY a dochází ke kulturnímu úpadku

28 DOBA ŘÍMSKÁ  0 – 400 po Kr.  vliv Říma sahal až k hranicím Rýna a Dunaje  osídlení českých zemí:  MARKOMANI (Čechy)  KVÁDOVÉ (jihovýchodní Morava)  byli spíše zemědělci  králem Markomanů byl MAROBUD

29  polyteistocké náboženství  Odin, Thor  posvátná místa v přírodě  písmo  RUNY  žárový ritus  u Mušova a Břeclavi se našly zbytky římských táborů  o tomto období již existují i písemné zprávy  Germáni naše území opouštějí v době Stěhování národů  PŘÍCHOD SLOVANŮ


Stáhnout ppt "Pravěk Mgr. Jitka Moskvová. Dějiny pravěku Pravěk lze rozčlenit podle:  způsobu opatřování potravy  materiálu, ze kterého si člověk vyráběl nástroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google