Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRAVĚK - PERIODIZACE Opakování – dějepis 6.třída Milan Šimek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRAVĚK - PERIODIZACE Opakování – dějepis 6.třída Milan Šimek."— Transkript prezentace:

1 PRAVĚK - PERIODIZACE Opakování – dějepis 6.třída Milan Šimek

2 Periodizace pravěku (české země)  DOBA KAMENNÁ  DOBA BRONZOVÁ  DOBA ŽELEZNÁ  DOBA ŘÍMSKÁ  DOBA STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ

3 DOBA KAMENNÁ (paleolit)  Cca: 3 milióny let př.n.l. – 4.tis. př.n.l.  STARŠÍ DOBA KAMENNÁ  Paleolit (cca do 11.tisíciletí př. n.l.)  Mezolit (cca do 8.tisíciletí př.n.l.) (období vývoje předchůdců člověka až Existence člověka dnešního typu)

4 Nejbližší předchůdci člověka  RAMAPITHECUS  (10 mil. let př.n.l.)  Výška 100 – 110 cm  Pohyb: zčásti po dvou, klátivá chůze  Život v malé tlupě, sběrač  Příležitostné používání nástrojů

5 Nejbližší předchůdci člověka  AUSTRALOPITHECUS  5-4 mil.let př.n.l.  120 – 125 cm, kolem 45 kg  Občasný pohyb po dvou  Jednoduché nástroje (kámen, větev, kost)  Konzumace masa

6 Nejbližší předchůdci člověka  HOMO HABILIS (člověk zručný)  3 mil. př.n.l.  125 cm, asi 40 kg  Chodil po dvou, větší kapacita mozkovny, zdokonalení stavby ruky, lov, používání nástrojů, zvuky

7 HOMO HABILIS

8 Nejbližší předchůdci člověka  HOMO ERECTUS (člověk vzpřímený)  2 mil. let př.n.l.  165 cm, trvale vzpřímený  Rozdělávání ohně, hrubé opracování kamenných nástrojů, lov  Větší mozkovna

9 HOMO ERECTUS

10 Nejbližší předchůdci člověka  HOMO SAPIENS (člověk rozumný)  400 tis.let př.n.l.  Velká mozkovna, vyklenuté čelo  Pracovní schopnost, rozdělávání ohně, duševní vývoj  Jemnější nástroje (háčky, nože, vrtáky)

11 HOMO SAPIENS

12 HOMO SAPIENS SAPIENS  ČLOVĚK DNEŠNÍHO TYPU  40 tis.let př.n.l.  170 – 180 cm, mohutná postava, vyklenuté čelo, široký obličej, zdatný lovec, lov mamutů, pěstní klíny, souvislá řeč, počátky umění, rozvoj abstraktního myšlení, počátky náboženství

13 HOMO SAPIENS SAPIENS

14 PALEOLIT  Obživa: sběr plodů, kořínků, lov, rybolov  Přisvojovací hospodářství  Závislost člověka na přírodě  Výroba nástrojům a zbraní z kamene  Pěstní klíny, úštěpy, hroty, kostěné jehly  Oštěpy, později luk a šíp  Život v tlupách, společný lov a obydlí

15 PALEOLIT  Znalost ohně, později schopnost rozdělávat jej  Dělba práce : muž = lovec, žena = sběr plodin, příprava jídla, děti  Počátky rodové společnosti  Pohřby, víra v posmrtný život  Dorozumívání se primitivní řečí  Umění a náboženství

16 PALEOLIT

17 MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ neolit  NEOLIT (cca do 5.tisíciletí př.n.l.)  ENEOLIT (přechod do doby měděné, kolem 3. – 4.tisíciletí př.n.l.)

18 MEZOLIT  Sběr, lov drobnější zvěře, rybolov  Domestikace zvířat  Hroty zasazené do dřeva, luk a šípy, harpuny

19 NEOLIT  Lov, sběr, počátky zemědělství  Chov dobytka (ovce, kozy)  Období výrobního hospodářství  Opracované nástroje, háky, sekeromlaty,klíny, srpy  Hrnčířství, keramika, tesařství, pražení a mletí obilí

20 NEOLIT  Rodové svazy, společná práce  Společný majetek (prvobytně pospolná společnost)  Matriarchát  Usedlejší život, chaty z dřevěných kůlů nebo hliněných hrud  Žďáření lesů  Keramika, kultovní předměty, ozdoby

21 ENEOLIT

22 ENEOLIT  POZDNÍ DOBA KAMENNÁ  Používání kamenných nástrojů, někde již používání měděných rud  Zakládání vesnic  Patriarchát  Megality, dokonalejší keramika

23 ENEOLIT

24 DOBA BRONZOVÁ  Cca do 8.stol. př.n.l.  Starší doba kamenná (do 16.stol.př.n.l.)  Střední doba kamenná (do 14.stol.př.n.l.)  Mladší doba bronzová (do 8.stol.př.n.l.)

25 DOBA BRONZOVÁ  Využívání bronzu  Zemědělství, metalurgie, hrnčířství, textilní výroba, opevněná sídliště, šperky, zbraně, směnný obchod

26 DOBA BRONZOVÁ  Sociální diferenciace, žárové pohřbívání, magické obřady, přechod od animismu k polyteismu

27 DOBA ŽELEZNÁ (8.stol.př.n.l. – 0)  Starší doba železná (do 4.stol.př.n.l.)  Doba halštatská  Mladší doba železná (do 0)  Doba laténská  Doba římská (0-400 n.l.)  Doba stěhování národů (po 4.stol.n.l.)

28 DOBA ŽELEZNÁ  Rozvoj řemesel, společenská diferenciace  Bozi podobní lidem  Vznik prvních civilizací  Keltové u nás

29 ZÁVĚR  V době bronzové vzniká třídní společnost založená na mocenské a majetkové nerovnosti  Dochází k vytváření prvních civilizací, vznikají první státy a říše (přechod do období starověku – využívání otroků)  Zaniká prvobytně pospolná společnost (primitivní rovnost mezi lidmi)

30 PRAVĚK U NÁS uč. str. 9 - 20, atlas str. 1, sešit I. / h. 3, 9 - 11 OBDOBÍ / KULTURA DATAHLAVNÍ ZNAKY KERAMIK A NALEZIŠT Ě NÁLEZY PALEOLIT STARŠÍ velký význam hojnost zvěře značné nálezy Přezletice, Bečov Brno (Stránská skála) Mušov, Praha (Sedlec) primitivní, náhodně vyrobené nástroje zdobený obratel koně valounové nástroje se znaky obrusu STŘEDNÍ Bečov, Předmostí u Přerova, jeskyně Šipka nástroje vyráběné štípáním, pozůstatky neandrtálců MLADŠÍ Brno (Bohutice), Předmostí Dolní Věstonice dobře propracované nástroje, více funkcí Věstonická Venuše, zvířata NEOLIT STARŠÍ 5500 - 4800 př.n.l. neprobíhá neolitická revoluce změny pod vlivem Lengyelu lineární, volutová, spirálová, z pálené hlíny, kulovitý tvar Bylany u Prahy Mohelnice dlouhé domy, předměty; žádné lovecké zbraně STŘEDNÍ 4800 - 4500 př.n.l. vypichovaná, hruškovitý tvar; u nás Chabařovice MLADŠÍ 4500 - 4000 př.n.l. moravská malovaná keramika; žlutá, červená, malovaná; na Moravě Těšetice u Znojma Hluboké Maštůvky, Boskovštýn, Jaroměřice opevněné středisko kruhového tvaru ENEOLIT KULTURA NÁLEVKOVITÝCH POHÁRŮ 3500 - 3000 př.n.l. málo měděných předmětů změny v oblastech chovu dobytka patrilineární rod vznik z moravské malované keramiky nálevkovitý tvar Brno, Líšeň Jevišovice dokonalé kamenné nástroje, skříňkové hroby, malé domy jednoduché měděné předměty KANELOVANÁ KERAMIKA 3000 - 2600 př.n.l. hluboké, ostré vrypyNitrianský Hrádokobjekty, hromadné hroby ŠŇŮROVÁ KERAMIKA 2300 - 2000 př.n.l. úzké hrdlo zdobené otisky šňůrek původ - J Rusko Vikleticeválečníci, kočovníci hroby, kobky, bohatá výbava KULTURA ZVONCOVÝCH POHÁRŮ 2300 - 2000 př.n.l. podoba zvonce původ - S Afrika, Peloponés Holásky u Brnahroby, zátepní destičky DOBA BRONZO VÁ ÚNĚTICKÁ KULTURA 2000 - 1500 př.n.l. potlačení rozdílu východu a Evropy rozšíření obchodu nadkmenové celky vývoj Slovanů společenská diferenciace vznik ze zvoncových pohárůÚněticehroby, kamenné “sarkofágy”, delší obydlí, opevnění, bronzové předměty KOMPLEX MOHYLOVÝCH KULTUR 1500 - 1300 př.n.l. doznívání animismu, polyteismus kostry pod mohylu POPELNICOVÁ POLE 1300 - 700 př.n.l. lužická kultura klovízská, velatická, horákovská, čakanská protoslovanská kultura vrcholení a doznívání animismu; popelnice DOBA ŽELEZNÁ 750 - 0 př.n.l. Keltové oppida zprávy o našem území Závist, Hrazany, Hostýn Stradonice centrum Boiohema?


Stáhnout ppt "PRAVĚK - PERIODIZACE Opakování – dějepis 6.třída Milan Šimek."

Podobné prezentace


Reklamy Google