Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakování – dějepis 6.třída Milan Šimek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakování – dějepis 6.třída Milan Šimek"— Transkript prezentace:

1 Opakování – dějepis 6.třída Milan Šimek
PRAVĚK - PERIODIZACE Opakování – dějepis 6.třída Milan Šimek

2 Periodizace pravěku (české země)
DOBA KAMENNÁ DOBA BRONZOVÁ DOBA ŽELEZNÁ DOBA ŘÍMSKÁ DOBA STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ

3 DOBA KAMENNÁ (paleolit)
Cca: 3 milióny let př.n.l. – 4.tis. př.n.l. STARŠÍ DOBA KAMENNÁ Paleolit (cca do 11.tisíciletí př. n.l.) Mezolit (cca do 8.tisíciletí př.n.l.) (období vývoje předchůdců člověka až Existence člověka dnešního typu)

4 Nejbližší předchůdci člověka
RAMAPITHECUS (10 mil. let př.n.l.) Výška 100 – 110 cm Pohyb: zčásti po dvou, klátivá chůze Život v malé tlupě, sběrač Příležitostné používání nástrojů

5 Nejbližší předchůdci člověka
AUSTRALOPITHECUS 5-4 mil.let př.n.l. 120 – 125 cm, kolem 45 kg Občasný pohyb po dvou Jednoduché nástroje (kámen, větev, kost) Konzumace masa

6 Nejbližší předchůdci člověka
HOMO HABILIS (člověk zručný) 3 mil. př.n.l. 125 cm, asi 40 kg Chodil po dvou, větší kapacita mozkovny, zdokonalení stavby ruky, lov, používání nástrojů, zvuky

7 HOMO HABILIS

8 Nejbližší předchůdci člověka
HOMO ERECTUS (člověk vzpřímený) 2 mil. let př.n.l. 165 cm, trvale vzpřímený Rozdělávání ohně, hrubé opracování kamenných nástrojů, lov Větší mozkovna

9 HOMO ERECTUS

10 Nejbližší předchůdci člověka
HOMO SAPIENS (člověk rozumný) 400 tis.let př.n.l. Velká mozkovna, vyklenuté čelo Pracovní schopnost, rozdělávání ohně, duševní vývoj Jemnější nástroje (háčky, nože, vrtáky)

11 HOMO SAPIENS

12 HOMO SAPIENS SAPIENS ČLOVĚK DNEŠNÍHO TYPU 40 tis.let př.n.l.
170 – 180 cm, mohutná postava, vyklenuté čelo, široký obličej, zdatný lovec, lov mamutů, pěstní klíny, souvislá řeč, počátky umění, rozvoj abstraktního myšlení, počátky náboženství

13 HOMO SAPIENS SAPIENS

14 PALEOLIT Obživa: sběr plodů, kořínků, lov, rybolov
Přisvojovací hospodářství Závislost člověka na přírodě Výroba nástrojům a zbraní z kamene Pěstní klíny, úštěpy, hroty, kostěné jehly Oštěpy, později luk a šíp Život v tlupách , společný lov a obydlí

15 PALEOLIT Znalost ohně, později schopnost rozdělávat jej
Dělba práce : muž = lovec, žena = sběr plodin, příprava jídla, děti Počátky rodové společnosti Pohřby, víra v posmrtný život Dorozumívání se primitivní řečí Umění a náboženství

16 PALEOLIT

17 MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ neolit
NEOLIT (cca do 5.tisíciletí př.n.l.) ENEOLIT (přechod do doby měděné, kolem 3. – 4.tisíciletí př.n.l.)

18 MEZOLIT Sběr, lov drobnější zvěře, rybolov Domestikace zvířat
Hroty zasazené do dřeva, luk a šípy, harpuny

19 NEOLIT Lov, sběr, počátky zemědělství Chov dobytka (ovce, kozy)
Období výrobního hospodářství Opracované nástroje, háky, sekeromlaty,klíny, srpy Hrnčířství, keramika, tesařství, pražení a mletí obilí

20 NEOLIT Rodové svazy, společná práce
Společný majetek (prvobytně pospolná společnost) Matriarchát Usedlejší život, chaty z dřevěných kůlů nebo hliněných hrud Žďáření lesů Keramika, kultovní předměty, ozdoby

21 ENEOLIT

22 ENEOLIT POZDNÍ DOBA KAMENNÁ
Používání kamenných nástrojů, někde již používání měděných rud Zakládání vesnic Patriarchát Megality, dokonalejší keramika

23 ENEOLIT

24 DOBA BRONZOVÁ Cca do 8.stol. př.n.l.
Starší doba kamenná (do 16.stol.př.n.l.) Střední doba kamenná (do 14.stol.př.n.l.) Mladší doba bronzová (do 8.stol.př.n.l.)

25 DOBA BRONZOVÁ Využívání bronzu
Zemědělství, metalurgie, hrnčířství, textilní výroba, opevněná sídliště, šperky, zbraně, směnný obchod

26 DOBA BRONZOVÁ Sociální diferenciace, žárové pohřbívání, magické obřady, přechod od animismu k polyteismu

27 DOBA ŽELEZNÁ (8.stol.př.n.l. – 0)
Starší doba železná (do 4.stol.př.n.l.) Doba halštatská Mladší doba železná (do 0) Doba laténská Doba římská (0-400 n.l.) Doba stěhování národů (po 4.stol.n.l.)

28 DOBA ŽELEZNÁ Rozvoj řemesel, společenská diferenciace
Bozi podobní lidem Vznik prvních civilizací Keltové u nás

29 ZÁVĚR V době bronzové vzniká třídní společnost založená na mocenské a majetkové nerovnosti Dochází k vytváření prvních civilizací, vznikají první státy a říše (přechod do období starověku – využívání otroků) Zaniká prvobytně pospolná společnost (primitivní rovnost mezi lidmi)

30 uč. str. 9 - 20, atlas str. 1, sešit I. / h. 3, 9 - 11
PRAVĚK U NÁS uč. str , atlas str. 1, sešit I. / h. 3, OBDOBÍ / KULTURA DATA HLAVNÍ ZNAKY KERAMIKA NALEZIŠTĚ NÁLEZY PALEOLIT STARŠÍ velký význam hojnost zvěře značné nálezy Přezletice, Bečov Brno (Stránská skála) Mušov, Praha (Sedlec) primitivní, náhodně vyrobené nástroje zdobený obratel koně valounové nástroje se znaky obrusu STŘEDNÍ Bečov, Předmostí u Přerova, jeskyně Šipka nástroje vyráběné štípáním, pozůstatky neandrtálců MLADŠÍ Brno (Bohutice), Předmostí Dolní Věstonice dobře propracované nástroje, více funkcí Věstonická Venuše, zvířata NEOLIT př.n.l. neprobíhá neolitická revoluce změny pod vlivem Lengyelu lineární, volutová, spirálová, z pálené hlíny, kulovitý tvar Bylany u Prahy Mohelnice dlouhé domy, předměty; žádné lovecké zbraně př.n.l. vypichovaná, hruškovitý tvar; u nás Chabařovice př.n.l. moravská malovaná keramika; žlutá, červená, malovaná; na Moravě Těšetice u Znojma Hluboké Maštůvky, Boskovštýn, Jaroměřice opevněné středisko kruhového tvaru ENEOLIT KULTURA NÁLEVKOVITÝCH POHÁRŮ př.n.l. málo měděných předmětů změny v oblastech chovu dobytka patrilineární rod vznik z moravské malované keramiky nálevkovitý tvar Brno, Líšeň Jevišovice dokonalé kamenné nástroje, skříňkové hroby, malé domy jednoduché měděné předměty KANELOVANÁ KERAMIKA př.n.l. hluboké, ostré vrypy Nitrianský Hrádok objekty, hromadné hroby ŠŇŮROVÁ KERAMIKA př.n.l. úzké hrdlo zdobené otisky šňůrek původ - J Rusko Vikletice válečníci, kočovníci hroby, kobky, bohatá výbava KULTURA ZVONCOVÝCH POHÁRŮ podoba zvonce původ - S Afrika, Peloponés Holásky u Brna hroby, zátepní destičky DOBA BRONZOVÁ ÚNĚTICKÁ KULTURA př.n.l. potlačení rozdílu východu a Evropy rozšíření obchodu nadkmenové celky vývoj Slovanů společenská diferenciace vznik ze zvoncových pohárů Únětice hroby, kamenné “sarkofágy”, delší obydlí, opevnění, bronzové předměty KOMPLEX MOHYLOVÝCH KULTUR př.n.l. doznívání animismu, polyteismus kostry pod mohylu POPELNICOVÁ POLE př.n.l. lužická kultura klovízská, velatická, horákovská, čakanská protoslovanská kultura vrcholení a doznívání animismu; popelnice DOBA ŽELEZNÁ př.n.l. Keltové oppida zprávy o našem území Závist, Hrazany, Hostýn Stradonice centrum Boiohema?


Stáhnout ppt "Opakování – dějepis 6.třída Milan Šimek"

Podobné prezentace


Reklamy Google