Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravěk II. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době kamenné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravěk II. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době kamenné."— Transkript prezentace:

1 Pravěk II. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době kamenné.

2 Základní pojmy paleolit mezolit neolit eneolit
přisvojovací hospodářství výrobní hospodářství neolitická revoluce řemesla náboženství matriarchát patriarchát rod harpuna Úrodný půlměsíc kolonizace archeologická kultura zdomácňování oradlo pohřebiště žárový hrob mohyla

3 Starší doba kamenná - paleolit
(řecky palailos = starý; lithos = kámen) dělíme ho na čtyři období: 1) nejstarší paleolit (2,5 mil tis. př. n. l.) - první kamenné nástroje uzpůsobené štípáním nebo otloukáním 2) starý paleolit ( tis. let př. n. l.) - již štípané kamenné nástroje a pěstní klín 3) střední paleolit ( tis. let př. n. l.) - nože nebo škrabadla, zpracovávání kůže, kostí a dřeva; doba lovců mamutů 4) mladý nebo pozdní paleolit ( tis. let př. n. l.) - kostěné čepele, lov koní, bizonů i mamutů, jeskynní malby a vyrábění ozdobných předmětů, první obydlí ze dřeva a kůže video – lovci mamutů obr. 1

4 Zápis do sešitu Starší doba kamenná – paleolit
vývoj předchůdců člověka a nejstarší lidé kamenné nástroje, sběr a lov

5 Střední doba kamenná - mezolit
tis. př. n. l. (řecky mesos = střední) doba poledová, z Evropy ustupují ledovce, dochází ke změně klimatu, vymizení velkých zvířat, lov drobné zvěře lukem a šípy rybolov za pomocí harpun a udic období tzv. přisvojovacího (kořistnického) hospodářství = člověk je plně závislý na přírodě, sbírá divoce rostoucí plodiny a loví zvířata, zemědělství neexistuje první zdomácňování (pes) obr. 2 obr. 3

6 Zápis do sešitu Střední doba kamenná – mezolit
8 000 př. n. l. – př. n. l. klimatické změny harpuna, luk a šípy období tzv. přisvojovacího (kořistnického) hospodářství první zdomácňování (pes)

7 Mladší doba kamenná - neolit
7 - 3,5 tis. let př. n. l. (řecky neos = mladý) začátek změn ve způsobu získávání potravy přechod od přisvojovacího hospodářství k hospodářství produktivnímu (výrobnímu) 1. přisvojovací způsob opatřování potravy sběr tvoří 70 % lov tvoří 30 % k obživě jim stačí pracovat 2,5 hod. denně 2. výrobní způsob opatřování potravy z pouhých sběračů a lovců se stávají zemědělci setí obilí, drcení ho na mouku, chování prvních zvířat (psi, ovce, kozy, skot, prasata) žďáření lesů (měnění lesů v pole), kypření půdy rýčem a motykou stěhování do míst s úrodnou půdou – kolonizace v zemědělství první společenská dělba práce (mezi mužem a ženou, mladými a starými) => neolitická revoluce

8 Mladší doba kamenná - neolit
zemědělství se do světa šířilo z Blízkého východu – Úrodný půlměsíc (Írán, Irák, Sýrie, Libanon, Jordánsko, Izrael, Turecko, Egypt) první města (Jericho, Çatal Hüyük) do našich zemí zemědělství přichází až v 6. tisíciletí př. n. l. kromě Úrodného půlměsíce vznikli první zemědělci odděleně na více místech světa další oblastí byla dnešní Čína a také Střední Amerika a sever Jižní Ameriky obr. 4

9 Mladší doba kamenná - neolit
stavba tzv. dlouhých domů (délka m, šířka 4-5 m) obydlí pro 2-3 rodiny, dílna, sklad, stáj 6-10 domů tvořilo vesnice obyvatelé byli příbuzní, tvořili rod tkaní látek (z ovčí vlny, ze lnu nebo z konopí) výroba keramických nádob velká úcta k ženám, matriarchát = žena, dárkyně života, rozhoduje (zanechali venuše) archeologické nálezy nejčastěji obsahují keramické nádoby a kamenné nebo kostěné nástroje a nářadí

10 Zápis do sešitu Mladší doba kamenná – neolit
změny ve způsobu získávání potravy: 1. přisvojovací způsob: sběr 70 %, lov 30 % 2. výrobní způsob: ze sběračů a lovců se postupně stávali zemědělci: žďáření lesů, rozrývání půdy a setí obilí, drcení obilí na mouku, chování prvních zvířat – psů, koz, ovcí, skotu, prasat kolonizace – přesuny za úrodnou půdou první společenská dělba práce (mezi mužem a ženou, mladými a starými) => neolitická revoluce

11 Zápis do sešitu první společenská dělba práce (mezi mužem a ženou, mladými a starými) => neolitická revoluce matriarchát – žena = dárkyně života (venuše) šíření zemědělství z tzv. Úrodného půlměsíce (u nás až v 6. tisíciletí př. n. l.) první města (Jericho, Çatal Hüyük)

12 Mladší doba kamenná - neolit
Důsledky neolitické revoluce: usedlý způsob života stavba trvalých obydlí, zakládání vesnic (domy asi 5 m široké a 40 m dlouhé) řemeslná výroba – hrnčířství, tkalcovství dokonalejší nástroje (motyky, srpy, mlýnky na obilí) vysvětlování přírodních jevů působením nadpřirozených sil => vznik náboženství video – první zemědělci

13 Mladší doba kamenná - neolit
archeologické kultury rozeznáváme podle: místa nálezu (bylanská, knovízská kultura) způsobu pohřbívání (mohylová, popelnicových polí) tvaru a zdobení keramických nádob (šňůrová, vypichovaná keramika)

14 Zápis do sešitu Důsledky neolitické revoluce: usedlý způsob života
stavba trvalých obydlí, zakládání vesnic, rody řemeslná výroba – hrnčířství, tkalcovství dokonalejší nástroje (motyky, srpy, mlýnky na obilí) vysvětlování přírodních jevů působením nadpřirozených sil => vznik náboženství archeologické kultury rozeznáváme podle: místa nálezu (bylanská, knovízská kultura) způsobu pohřbívání (mohylová, popelnicových polí) tvaru a zdobení keramických nádob (šňůrová, vypichovaná keramika)

15 Pozdní doba kamenná - eneolit
3,5 - 2 tis. let př. n. l.; v Orientu dříve také se jí někdy říká doba měděná (z řečtiny aeneus – měděný) dřevěné oradlo tažené dobytkem rozvoj obchodu (směnný charakter) s jantarem, mědí, solí, kožešinami, obilím a dobytkem lidé objevili v přírodě kovy: zlato, stříbro a také měď – tu se naučili zpracovávat zpracování mědi: tepáním, kováním, odléváním lidé se specializují (mají více volného času)

16 Pozdní doba kamenná - eneolit
mění se společenské role: muž – práce na poli, výroba nástrojů, zpracování kovů; žena – péče o děti, tkaní látek, výroba keramických nádob (konec matriarchátu) zavedení patriarchátu vznik samostatných rodin podle nádob rozeznáváme kulturu: 1) nálevkovitých pohárů 2) šňůrové keramiky 3) zvoncových pohárů obr. 5

17 Pozdní doba kamenná - eneolit
převratné vynálezy: oradlo tažené dobytkem (usnadnilo práci na poli), kolo (Přední Východ), výšinné osady na kopci odděluje se místo, kde se bydlí a místo, kde se pohřbívá – pohřebiště objevují se nově žárové hroby (spálením) a mohylové hroby (navršení materiálu – mohyly – nad hrob) obr. 6

18 Zápis do sešitu Pozdní doba kamenná – eneolit doba měděná
objevení kovů: zlata, stříbra, mědi zpracování mědi: tepáním, kováním, odléváním rozvoj obchodu (směnný charakter) mění se společenské role: muž – práce na poli, výroba nástrojů, zpracování kovů; žena – péče o děti, tkaní látek, výroba keramických nádob nástup patriarchátu

19 Zápis do sešitu kultura nálevkovitých pohárů, šňůrové keramiky, zvoncových pohárů převratné vynálezy: oradlo, kolo výšinné osady vznik pohřebišť žárové hroby (spálením) a mohylové hroby (navršení materiálu – mohyly – nad hrob)

20 OPAKOVÁNÍ Starší doba kamenná – paleolit
vývoj předchůdců člověka a nejstarší lidé kamenné nástroje, sběr a lov Střední doba kamenná – mezolit 8 000 př. n. l. – př. n. l. klimatické změny harpuna, luk a šípy období tzv. přisvojovacího (kořistnického) hospodářství první zdomácňování (pes) Mladší doba kamenná – neolit změny ve způsobu získávání potravy: 1. přisvojovací způsob: sběr 70 %, lov 30 % 2. výrobní způsob: ze sběračů a lovců se postupně stávali zemědělci: žďáření lesů, rozrývání půdy a setí obilí, drcení obilí na mouku, chování prvních zvířat – psů, koz, ovcí, skotu, prasat kolonizace – přesuny za úrodnou půdou první společenská dělba práce (mezi mužem a ženou, mladými a starými) => neolitická revoluce matriarchát – žena = dárkyně života (venuše) šíření zemědělství z tzv. Úrodného půlměsíce (u nás až v 6. tisíciletí př. n. l.) první města (Jericho, Çatal Hüyük)

21 OPAKOVÁNÍ Důsledky neolitické revoluce: Pozdní doba kamenná – eneolit
usedlý způsob života stavba trvalých obydlí, zakládání vesnic, rody řemeslná výroba – hrnčířství, tkalcovství dokonalejší nástroje (motyky, srpy, mlýnky na obilí) vysvětlování přírodních jevů působením nadpřirozených sil => vznik náboženství archeologické kultury rozeznáváme podle: místa nálezu (bylanská, knovízská kultura) způsobu pohřbívání (mohylová, popelnicových polí) tvaru a zdobení keramických nádob (šňůrová, vypichovaná keramika) Pozdní doba kamenná – eneolit doba měděná objevení kovů: zlata, stříbra, mědi zpracování mědi: tepáním, kováním, odléváním rozvoj obchodu (směnný charakter) mění se společenské role: muž – práce na poli, výroba nástrojů, zpracování kovů; žena – péče o děti, tkaní látek, výroba keramických nádob nástup patriarchátu

22 Otázky a úkoly Vysvětli, jak se na způsobu života lidí projevily klimatické změny po skončení doby ledové. Jaké jsou dva způsoby získávání potravy u lidí? Vysvětli, jak se od sebe liší a jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Která zvířata byla zdomácněna mezi prvními? Ve kterých oblastech lidé poprvé přešli k zemědělství? Vysvětli proč. Popiš, jaké jsou rozdíly mezi matriarchátem a patriarchátem.

23 Zdroje Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, [cit ]. Dostupné z:  Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Nakladatelství Fraus, s. ISBN [ ] obr. 1 – lovci mamutů obr. 2 – pravěcí lovci obr. 3 – hroty harpun obr. 4 – Úrodný půlměsíc obr. 5 – kultura zvoncových pohárů obr. 6 – orba


Stáhnout ppt "Pravěk II. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době kamenné."

Podobné prezentace


Reklamy Google